Fra vrede til varme

Sæt grænser på en kærlig, effektiv og kompetent måde

Bliver du ofte og hurtigt vred? – eller lægger du låg på og ‘skumler’ i det skjulte? Nøglen er at slippe vreden og opleve flere varme følelser, der:

 • giver dig overskud til at sætte din grænser og blive hørt.
 • er sundere for dit fysiske og psykiske helbred.
 • hjælper dig til bedre relationer til andre.

Læs videre og få – med inspiration fra forskningen – en praktisk håndsrækning.
Eller kom på vores 1-dagskursus eller gruppeforløb.

Som sensitiv bliver du stærk, når du kan styre dine følelser

Som sensitiv er dit følelsesliv mere påvirket af dit omgivende miljø. Du kan blive hurtigere såret og skuffet og opleve de negative følelser kraftigere. Som en sensitiv kvinde forklarede:

“Der har altid undret mig  – også i min barndom – hvor jeg har spurgt mig selv: ”hvorfor skal ALT der gør ondt i verden absolut passere igennem MIN brystkasse?”

Bærer du en genvariant for social sensitivitet har du lettere ved at få ’tændt’ for din vrede, f.eks. hvis andre omkring dig er vrede, bebrejdende eller stressede. (16) Er du i et stresset miljø, vil du langt hurtigere end andre kunne nå til tærsklen, hvor vreden blusser op og er svær at bære.

Den amerikanske topforsker i sensitivitet Jelena Obradovic forklarer: Hvis du er sensitiv og kan berolige og styre dine følelser er det en fordel at være sensitiv. Hvis ikke, bliver det en svaghed for dig (17)

Er vrede en dårlig følelse?

Nej, vrede fungerer positiv set som et signalflag om vigtige personlige grænser, som du selv og andre ikke skal overskride. Vrede kan få mennesker til at føle sig stærke og kraftfulde modsat svage og nedtrykte [1] Vrede kan også motivere dig til at udmærke dig inden for sport og til at klare dig godt i konkurrerende miljøer.

Vrede kan desuden motivere dig til at stå ved og kæmpe på de sager du tror på – f.eks. menneskerettigheder, miljø eller retfærdig behandling af børn, dyr eller andre udsatte grupper i samfundet.

Ukontrolleret vrede er skadelig og destruktiv

Men vrede kan også knytte sig til, at du overskrider andres grænser. Socialt skadelig adfærd og voldelig adfærd skyldes ofte ukontrolleret vrede.[2] Vrede mennesker er tilbøjelige til at handle først og tænke bagefter.[3]

Især i dine nære relationer til partner, forældre, børn eller venskaber kan sårende bemærkninger og aggression skabe vanskeligheder. Og i arbejdslivet er det afgørende, at du kan regulere din vrede og irritation på en professionel måde.

At opnå kontrol og sætte tanke før handling er derfor et vigtigt råd i håndtering af vrede: ved helt konkret – eller billedligt talt – at tælle til ti kan du undgå at gøre mange negative ting, du bagefter ville fortryde. Selvbeherskelse og bevidst håndtering af vreden giver et rigere liv.

To dårlige – og en god måde at håndtere vrede på

Du kan set i lyset af den nyere forskning groft set håndtere vrede ud fra tre forskellige strategier:

1. At undertrykke den – det skader dig selv.

2. At udtrykke den – det skader både dig selv og andre.

3. At slippe den og erstatte vreden med varme – det styrker og beriger dig selv og andre

1.Undertrykkelse af vrede kan skade dig

Hvis du ikke udtrykker vrede, har det omkostninger for dit helbred, f.eks. hjertelidelser (4). Psykologisk kan du føle dig magtesløs, hvis du ikke får markeret dine sociale grænser. Positivt set er  der dog også en gevinst ved, at du ikke udtrykker vreden. Når vreden viser sig i dit ansigt, kan feedback fra musklerne i ansigtet forstærke vreden og få dig til at opleve den endnu kraftigere.

2.At udtrykke vrede kan skade både dig selv og andre

Hvis du tænker, at det gælder om at ’få luft’ for vreden eller ventilere den, har din tænkning rødder i kartasis-tankegangen om forløsning, som bl.a. Freud og Aristoteles har fremsat. Men moderne forskning viser, at forløsningen kan have negative konsekvenser, hvis den ikke reguleres bevidst.

At udtrykke vrede øger dit stressniveau og knytter sig – ligesom at undertrykke vrede – til højere risiko for hjertelidelser[7]. Samtidig øges chancen for, at du kommer til at opføre dig aggressivt over for andre .[8] Selvom du i nogen grad nyder at ‘ventilere’ din vrede, vil du efterfølgende være tilbøjelig til at opføre dig mere fjendtligt over for andre, selv over for helt uskyldige mennesker i nærheden .[9]

Hård fysisk træning hjælper ikke med at dæmpe eller ’udslukke’ vreden – f.eks. at løbe eller gå til kampsport – fordi det ikke fjerner den fysiologiske ophidselse, men øger den.[10] Eneste undtagelse er, hvis du træner, indtil du er så udmattet, at du ikke orker at udtrykke nogen som helst følelse.

Alt i alt: når du ventilerer din vrede, vil du opleve større indre trang til at slå, sparke, råbe og tale koldt og skarpt til andre. Ofte vil du risikere at komme dertil, hvis du starter med at undertrykke vreden, fordi du vil være et ‘ordentlig menneske’ og godt forstår andre.

Men slipper du ikke vrede, er der risiko for, at  luften til sidst går af ballonen. Bagefter føler du måske, at du skal trække i land – også selvom dit budskab er godt og retfærdigt.

3.Den tredje og bedste løsning er at slippe vreden – og opleve mere kraft og styrke

Den tredje og mest virkningsfulde måde at håndtere vreden er ved at slippe den: både fysisk og psykisk. Du giver dig selv en ’rodbehandling’: de skadelige virkninger af de to dårlige løsninger, hænger sammen med at du bliver ved med at føle vrede.

Hvad kan du gøre fysisk?

 • Lave vejrtrækningsøvelser og afspænding.
 • Tage et afslappende bad eller fodbad.
 • Lave afslappende sysler som håndarbejde, snedkerarbejde eller havearbejde, mens du bevidst spænder af.
 • Lytte til beroligende musik
 • Tilføj andre strategier, der virker for dig.

Hvad kan du gøre psykisk?

 • At se på situationen i et nyt lys (f.eks. se din vens sårende bemærkning som tegn på udmattelse i stedet for at tage den personligt).(11)
 • At distrahere dig selv ved at fokusere på andre ting, der får dig til at glemme vreden. På den måde undgår du lettere at gruble og ’ruge over’ vreden.(12)
 • At se mere distanceret på tingene, som ’fluen på væggen’, hvor du involverer dig selv mindre og er vidne til situationen udefra.(13).
 • At spørge dig selv: vil jeg bruge mit liv sådan her? Er det nyttigt? Fører vreden noget godt med sig?

Vigtigheden af at ’tænde for’ varmen

Handlinger og tanker, der knytter sig til tryghed, varme, kærlighed og samhørighed, gør det umuligt at opretholde den vrede tilstand (14). Det hænger sammen med, at der er tale om forskellige systemer i hjernen og kroppen, som bliver aktive, når du oplever vrede, og når du oplever varme. Kun sådan slipper du for de helbredsskadende og stressende konsekvenser af vrede, der eksploderer eller som du går og ‘ruger over’.

Varmen gør dig stærkere, når du skal stå ved dig selv

Når du har ‘slukket for’ vreden og ‘tændt for’ varmen, har du adgang til nyere dele af din hjerne, som hjælper dig til at tænke mere klart og rationelt. Du kan sætte din grænser på en mere konstruktiv og besindig måde – som både gavner dig selv og andre.
Med andre ord må du ikke forveksle den varme indstilling med den grænseløshed eller undertrykkelse af vrede, som kan skade dig selv.

Hvordan kan du tænde for varmen?

–    At kæle med dit kæledyr.
–    At omfavne din partner eller dit barn.
–    Seksualitet og erotik.
–    At gøre gode og uselviske handlinger.
–    At fortælle eller lytte til en morsom vittighed eller se en komedie.

Når du kan mærke, at du har sluppet vreden, vil du være klar til at udtrykke dit budskab på en behersket og konstruktiv måde.

Trykkogeren

Trykkogeren bliver tit brugt som et billede på vrede, der hober sig op indeni – akkurat som damp. (15) Hvordan håndterer du det?

En tilgang at lade presset stige og stige, indtil alt eksploderer.

En anden tilgang er, at du lidt efter lidt frigiver lidt røg og damp – nogen gang taler vi om, at vi ’ventilerer’ og ’får luft for’ vreden.

Den tredje – og allerbedste tilgang – er at skrue ned for blusset under kedlen. I stedet for at beholde vreden indeni (som skader dig selv) eller udtrykke den udadtil (som skader dig selv og andre) skal du lære at slippe følelsen.

Sådan kan du bedre forholde dig konstruktivt til vredens budskab, sætte grænser på en kompetent måde og derved berige dig selv og andre.

Var du glad for denne artikel om at håndtere vrede konstruktivt? Så kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der ca. hver 3 uge kommer med lignende gratis artikler og gode råd.

Litteraturliste

Få mere viden og flere redskaber på kurset: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Gå videre til oversigt over alle videoklip fra seminarer.
Gå videre til dobbelt DVD’en med fra sidste seminar om særligt sensitives trivsel med psykologerne Elaine Aron og Lise August.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at vende vrede til varme, er du meget velkommen at kontakte os.

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn. Tilmeld og få gratis gaver!

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE