Få nyttige tips til beslutninger. Er du ubeslutsom? Test dig selv & få gode råd til at håndtere svære valg

10 tegn på ubeslutsomhed. Forstå årsagerne, håndter uvisheden og bliv bedre til at slippe grublerier og bekymringer

Sensitiv kvinde skal vælge mellem kage eller æble og træffe beslutning

Får du ofte sagt ja til for mange ting? Eller får du fravalgt ting, der er vigtige ting for dig? Fortryder du ofte dine valg? Så stop op et øjeblik: styrk kontakten til din indre kompasnål og lær at træffe gode beslutninger – både små og store.

Hvis du er sensitiv, reflekterer du på godt og ondt dybere over dine valg, og det gælder om at bruge potentialet konstruktivt. I artiklen lærer du mere om vigtige ting du kan gøre for at finde indre overbevisning og styrke i din beslutningsproces.

Beslutsom eller ubeslutsom? 10 vigtige tegn

Genkend tegnene og hold grubleri, bekymring og ubeslutsomhed på afstand

Sund beslutsomhed: 5 vigtige tegn

 1. du overvejer dine vigtige valg – har mange refleksioner – og følger til sidst den vej, du alt taget i betragtning tror mest på.
 2. du bruger meget energi på store beslutninger – men ikke på små beslutninger – og du har forskellige tilgange til mere og mindre vigtige valg.
 3. du prioriterer bevidst – og accepterer valgets afkald, smerte og ansvar. Du forstår, at når du siger nej, siger du ja til noget andet – og omvendt.
 4. du har god kontakt til din indre kompasnål – fornemmer, hvad du sanser og føler – og lader dine værdier og langsigtede mål styre dine valg.
 5. når du har truffet et valg, fokuserer du på det positive ved din beslutning. Du bruger minimal energi på at tænke over det, du valgte fra og gik glip af.

Usund ubeslutsomhed: 5 vigtige tegn

 1. du grubler over dine vigtige valg – har mange bekymringer – og føler til sidst, at du ikke ved, hvilken vej, du skal gå.
 2. du bruger meget energi på store beslutninger – og også på små beslutninger – og går til mere og mindre vigtige valg på samme måde.
 3. du prøver at passe alle hensyn ind i dit valg – og forsøger at undgå afkald, smerte og ansvar ved at vælge. Du nærer modvilje mod at skulle betale en pris for din beslutning.
 4. du savner kontakt til din indre kompasnål – fornemmer ikke/overhører mavefornemmelser og følelser – og dine værdier og langsigtede mål får alt for sjældent første prioritet.
 5. når du har truffet et valg, fokuserer du på det, du mistede ved at træffe beslutningen. Du bruger meget energi på at overveje, hvad du er gået glip af.

NB: Hvert menneske reagerer individuelt, og nogle tegn er ikke beskrevet her.

To skilte der peger hver sin vej, svært at tage beslutning

Dit resultat:

1. Genkender du enkelte tegn på ubeslutsomhed i korte perioder? Vær opmærksom og stræb aktivt efter at træne din beslutsomhed i hverdagen.

2. Genkender du næsten alle tegn og er varigheden over en måned? Tag det alvorligt og gør en målrettet og bevidst indsats for at ændre din tilgang til valg og beslutninger, så du kan tage mere bevidst styring i dit liv. Gør du ikke fremskridt inden for 3 måneder, så overvej at læse bøger, tage kurser eller søge professionel hjælp, så du får brudt de destruktive mønstre.

6 gode råd om at træffe beslutninger

1. Afsæt mere tid til vigtige beslutninger – og mindre til de uvigtige

En stor fejl mange sensitive begår er at involvere sig dybt i alle beslutninger – store som små. Så længe du reflekterer dybt over vigtige valg, kan din  eftertanke spare dig og andre for tid og unødvendige problemer. Netop fordi du er så velovervejet, har dine beslutninger typisk en høj kvalitet.
Men når det gælder uvigtige valg, spilder du dyrebar tid og energi ved at reflektere dybt. Billedligt talt er det som at ‘skyde gråspurve med kanoner’. Brug med andre ord dit sensitive potentiale med omtanke.

2.Accepter uvisheden og tag højde for den

Fordi du som sensitiv stræber efter at ‘ramme rigtigt første gang’, kan du have sværere ved at udholde uvished. I værste fald kan det føre til en situation, hvor ‘tænker og tænker og tænker’ uden at nå en afgørelse – fordi du inderst inde håber, at tankerne til sidst kan fjerne uvisheden. For at ‘komme videre’ må du i stedet acceptere uvisheden og tage stilling til, hvad du er villig til at risikere. Indse, at der ofte ikke findes en ‘perfekt’ beslutning, som ikke rummer et ubehag: spørg i stedet dig selv, hvad det mest meningsfulde ubehag er?
Test din evne til at klare uvished og få praktisk inspiration til at bryde negative tankecirkler.

3.Spørg dig selv, hvad du ville vælge, hvis alle andre var ligeglade

Som sensitiv er du typisk mere påvirket af andres stemninger, holdninger, forventninger og ønsker – både det, der bliver sagt, og det, der ligger mellem linjerne. Tænk nøje over, hvem du spørger til råds. Når du har lyttet til andres tanker, er det vigtigt igen at lytte til dine egne. Det handler ikke om at være ligeglad i betydningen ‘hensynsløs’ – men om at værne om dine værdier og dit indre ståsted. Det kan f.eks. sagtens være, at du vælger at tage mere hensyn til andre, end du bliver rådet til at gøre.
Få redskaber til at håndtere din sociale sensitivitet.

4.Giv dig selv tidsrum, hvor du ‘tager fri’ fra beslutningen

De stærke følelser og dybe tanker tærer på kræfterne, hvis du ikke sørger for pauser. Lader du konstant hjernen arbejde på beslutningen, kører den træt. Lav en plan, hvor du fleksibelt veksler mellem at fokusere på beslutningen og på dit normale daglige liv. Sådan frigiver du mere energi og rum til at være i ‘mental topform’, når du reflekterer over de vigtige beslutninger.

selvkaerlighed

5.‘Prøvekør’ din beslutninger

Forestil dig, at du har truffet beslutningen: både i den ene og den anden retning.
Brug et par dage eller en uge på at prøvekøre hver side af beslutningen. Sådan kan du observere, hvordan du har det med valget, når du oplever flere forskellige situationer og indre stemninger. Forskning tyder på, at mennesker er tilbøjelige til at træffe forskellige beslutninger afhængigt af, hvilket humør de er i, og hvilken situation de befinder sig i. Som sensitiv er du mere påvirket af dine forskellige følelsesmæssige tilstande end andre. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at den beslutning, du træffer, ikke bare er et resultat af en flygtig tilstand af ophidselse, skuffelse, begejstring eller lign.

6.Er du i tvivl? Så vælg det bedste på lang sigt

Hvis du især styrer efter glæde her og nu, opbygger du typisk problemer: f.eks. kassekredit og gæld, dårlige vaner for kost, motion, skærmtid og søvn. Eller du bliver stresset, fordi du får sagt ja til for mange ting for at undgå det umiddelbare ubehag ved at skuffe nogen. En god tommelfingerregel er at vælge det, som du godt ved gavner dig mest på den lange bane. Når du lader tvivlen komme dine langsigtede valg til gode, får du mere ro i sindet, færre problemer og bedre vaner.

Husk, at din sensitivitet kan berige dig

Summa summarum. Der er meget du kan gøre. Du er IKKE dømt til at have svært ved at vælge og træffe beslutninger, fordi du er sensitiv.
Flere forskere er enige om, at takket være din sensitivitet, kan du endda være  ekstra god til at få udbytte af strategier, der hjælper dig til at mestre kunsten at træffe et godt valg.

Søger du mere inspiration?

Tilmeld nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne giver viden og vejledning til hverdagen

Læs mere og få flere gode råd til at hjælpe dig selv – eller dit barn – til at træffe beslutninger i bogen sensitive børn og voksne, der handler om at få det sensitive potentiale til at blomstre.

Eller læs videre nedenfor og få flere indsigter og gode råd.

Typiske årsager til ubeslutsomhed

Har du kæmpet med ubeslutsomhed længe? Så kan det ofte hjælpe dig at bearbejde disse områder

Faktorer i den nuværende situation

 1. du har længe været under pres og kæmper med stress. Hvis du ikke jævnligt falder til ro, bliver det sværere at mærke og lytte til din mavefornemmelse og dine sanser. Oplevelsen af dit indre kompas bliver svækket.
 2. der er betydningsfulde mennesker i dit liv, som søger at få indflydelse på din beslutning, og det gør det svært at stole på og lytte til dig selv.
 3. du skal træffe et valg, hvor dine værdier bliver sat på prøve, f.eks. vægter du ansvarlighed: Men skal du være mest ansvarlig over for dit arbejde eller din familie? Over for andre eller over for dig selv? osv.
 4. du oplever tidspres og har for lidt tid til at reflektere over dine valg, f.eks. fordi du har små børn og fuldtidsarbejde.
 5. du savner en god sparringspartner. Har du ekstroverte træk, kan dette vilkår have stor betydning, fordi du erkender i samspil med andre.

Faktorer, som handler om din livshistorie og din personlighed

 1. du har identificeret dig med en forælder, som har haft svært ved at træffe beslutninger. Eller du er i barndommen eller senere i livet blevet ramt af stress og traumer, som har svækket din forbindelse til sansninger og følelser.
 2. du har gennem barndommen ofte oplevet, at andre traf beslutninger for dig. Bl.a. fordi du som sensitiv skulle bruge mere tid på at overveje dem.
 3. du sammenligner dig negativt med andre, fordi du har vænnet dig til at nedvurdere dig selv. Og det gør dig usikker og selvkritisk, når du skal vælge. Muligvis træffer du valg, der undertrykker de sensitive sider af din personlighed.
 4. du har en tilbøjelighed til at være perfektionistisk og udskyder eller undgår valg, fordi du ikke har lært at rumme smerten ved det ufuldkomne.
 5. du er tilbøjelig til at gruble over forkerte valg, du tidligere har truffet, hvilket binder dig til fortrydelse af fortiden. Og du er tilbøjelig til at bekymre dig om uvished, hvilket binder dig til uro for fremtiden. Grublerier og bekymringer svækker din beslutsomhed.

Særligt sensitive, valg og beslutninger

Typiske kendetegn:

Særligt sensitive har typisk øjne for flere muligheder end andre, når de skal træffe beslutninger. Det er en stor fordel, som kan bruges både i arbejdslivet og privatlivet, og den hænger sammen med den medfødte evne til at registrere flere detaljer. På grund af den nuancerede bearbejdning af indtryk finder særligt sensitive ofte originale og uventede løsninger på dilemmaer. Ulempen er, at opmærksomheden på detaljer og nuancer i sig selv kan virke overvældende. Derfor er der større mulighed for at blive overstimuleret, belastet og urolig mm., når du som særligt sensitiv står i en valgsituation.

Særligt sensitive er gode til at forudse – og foregribe – uheldige konsekvenser af et valg. Trækket er forbundet med en strategi, hvor du i stedet for hurtigt at prøve dig frem bruger tid på at forberede dig og undgå fejl. Sagt med andre ord er strategien ”jeg gør det rigtigt første gang” snarere end ”jeg kaster mig ud i det og ser hvad der sker”. Derfor vil den særligt sensitive foretrække at tænke valgsituationen meget grundigt igennem inden beslutningen bliver truffet. En fordel er, at mange fejl og uheldige konsekvenser undgås på den måde, og at særligt sensitive træffer gode beslutninger. En udfordring er, at der ikke altid er tid til at tænke beslutninger grundigt igennem.

En undtagelse er de særligt sensitive, som tillige har det nyhedssøgende eller ekstroverte træk. Læs mere i vores artikler eller test dig selv.

En deltager ved et af vores kurser spurgte: Er det fordi, jeg er sensitiv, at jeg har så svært ved at træffe beslutninger? – og hvad kan jeg gøre?

Beslutninger: er du belastet eller beriget af din sensitivitet?

Som sensitiv reflekterer du typisk dybt over konsekvenserne af dine valg – og du oplever stærkere følelser, når du skal træffe en beslutning.

 • du bruger typisk mere tid og energi på dine beslutninger end andre.
 • du er især udfordret af afgørende og svære beslutninger, valg under tidspres og den type valg, du aldrig før har prøvet at træffe.

Den gode nyhed er, at du som sensitiv også kan udmærke dig ved at træffe beslutninger af høj kvalitet – og du lynhurtigt kan komme til sagens kerne, når det handler om den slags beslutninger, du har erfaring med at træffe.

Din sensitivitet kan altså berige dig – men kun hvis du bruger den godt. Læs videre og få nyttige tips.

Glad mand i naturen som har vendt vrede til styrke og varme

Gode råd og mulige udviklingsveje

 1. Sæt fokus på styrken ved det særligt sensitive træk. Brug det positive potentiale i at kunne se mange muligheder og være opmærksom på at undgå fejl. Værdsæt din evne til at være velovervejet, nuanceret og eftertænksom.
 2. Giv så vidt muligt dig selv gode vilkår for at træffe dine beslutninger, især de store. Afsæt god tid, ”sov på den” og lad være med at presse dig selv til at få beslutningen overstået, hvis du er overvældet af indtryk.
 3. Hvis du føler dig overvældet eller urolig i en valgsituation, kan du bevidst begynde at fokusere på, hvordan du beroliger dit nervesystem, så du får mere overskud til at træffe beslutningen. Nedsæt mængden og/eller antallet af andre krav. Afsæt dagligt tidspunkter, hvor du ved, at du har mulighed for at slappe af, falde til ro og grunde over beslutningen – eller hvor du kan give slip på tankerne og via et nødvendigt frirum fra overvejelserne kan skabe en dybere klarhed. Det kan fx være på en gå- eller løbetur, ved meditation, have- eller husarbejde eller ved rutineaktiviteter.
 4. Både fysiske og sociale omgivelser kan have stor indflydelse på, hvor overvældende valgsituationen opleves. Nogle har gavn af at tage ud i naturen eller andre steder, hvor de kobler af, når de skal beslutte sig. Andre kan have gavn af i en periode at fravælge kontakt med bestemte mennesker og/eller sociale situationer, som gør det vanskeligt at bevare roen til at træffe valget.
 5. Hvis betingelserne omkring et valg ikke har været gode og hvis du i en overstimulerende situation har truffet et valg, du siden fortryder, er det vigtigt at kunne bearbejde smerten, når man indser fejlen. Eksempler på udviklingsveje, der hjælper til at bearbejde smerten, er:
  • at anerkende, at fejl er uundgåelige og menneskelige.
  • at råde bod på fejl ved at træffe kompenserende valg.
  • at skabe rum til at sørge over fejlen og dens konsekvenser på en måde, der giver dig følelsesmæssig forløsning og klarhed.
  • at sætte fokus på at tilgive fejl – både andres og dine egne.
  • at have et realistisk forhold til fejl, hvor betydningen ikke bliver overvurderet.
  • at lære af fejlen, så den bliver omdannet til et nyttigt skridt på vejen til at lære dig selv og de rigtige beslutninger at kende.
  • Osv. osv. – tilføj dine egne strategier, som hjælper dig til at bearbejde smerten ved de fejl, du ikke undgår. Eller læs mere i vores artikel om at lære af sine fejl.

Anbefalede tilbud

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning. Læs mere her

Selvkontrol og beslutsomhed

Slip grubleri og beslutningstræthed, lær at træffe gode valg og følge dem til dørs – og giv din sensitivitet stærke ben at gå på

1-dagskursus: Nå dine mål, styr dine følelser og få vigtige ting gjort. Brug redskaberne i arbejdsliv, parforhold, med dine børn og i alle tænkelige situationer, hvor du ønsker at holde fast i den bedste udgave af dig selv og din sensitivitet. Læs mere her

Redskaber til modgang, stress og traume

En praktisk guide til at frisætte dine resurser, helbrede smerten og få dig selv og dit liv tilbage.

1-dagskursus:  Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer: afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression. Læs mere her

Indre ro og selvkontrol

Træn din viljestyrke, minimer ulemperne ved at være sensitiv og lad positive mønstre fylde mere i din hverdag.

Gruppe med 8 møder: Træn effektive strategier til ikke at ‘miste dig selv’, når du er overvældet, styrk din psykiske rygrad og skab varige positive forandringer. Læs mere her

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser, grupper og individuelle samtaler med fokus på at blive bedre til at træffe beslutninger, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER