Sensitive og Værdien af Kærlig Kontakt – med og uden partner

Tips og gode råd til at få det bedste frem i din sociale sensitivitet

Parterapi for særligt sensitive

Bærer du gener for social sensitivitet er du mere påvirket af din partners humør  – og som single kan du være dybere såret efter et forhold og mere påvirket af afvisninger på en date.

Her i artiklen får du tips til at håndtere din sociale sensitivitet optimalt og fremme kærlig kontakt til din partner – og dig selv.

  • tal med din partner om, hvordan I skaber kærlige samspil og styrker jeres relation.
  • få praktiske fif og gode råd til at udtrykke kærlighed med og uden ord.
  • lær hvad du kan gøre som single – og få dybere ro med at gå på dates.

Husk at du er mere påvirkelig

Sørg for at du og din partner får det bedste ud af din sociale sensitivitet

Som socialt sensitiv bliver du mere påvirket af udtryk for følelser end de fleste andre – uanset om du selv og din partner udtrykker det med ord eller mellem linjerne. Derfor kan det for dig have endnu mere afgørende betydning, at jeres følelsesmæssige kommunikation har en høj kvalitet.

  • Tal med din partner om, hvordan I kommunikerer om jeres kærlige følelser med hinanden.
  • Bliv enige om det, I er gode til, og om det I gerne vil blive bedre til.
  • Læg en konkret plan for, hvordan jeres samtale kan blive begyndelsen til, at I deler flere kærlige og positive følelser med hinanden i hverdagen.
Sensitiv mand og kvinde ser mod lyset og slipper selvkritik

 Vigtig pointe:

Du kan som sensitiv hurtigt visne, når kontakten mellem dig og din partner er kritisk og kølig. Er I kærlige og varme, kan du derimod blomstre meget stærkt op.

Hvordan kan du styrke den kærlige kontakt til din partner?

1.Udtryk negative følelser med omtanke

Fra forskningen ved vi én sikker ting om holdbarheden af et parforhold: hvis vi har meget “negativ” adfærd over for hinanden, kan det blive sværere for os at holde sammen og trives med hinanden.

Det er ikke kun det, vi siger til hinanden, når vi f.eks. er ophidsede eller når vi har sat en “mur af kulde” op og går og vrisser lidt af hinanden, der tæller. Det betyder også meget – og tilsyneladende endnu mere –  hvordan vi uden ord viser hinanden vores følelser.

Du må godt udtrykke negative følelser. Undertrykker du dem, kan den følelsesmæssige afstand vokse. Men udtryk dine negative følelser med omtanke og kun når det er nødvendigt. Ikke som en dårlig vane.

Før og efter udtryk for negative følelser, kan du styrke kontakten mellem jer ved at vise varme og positive følelser.

2. Vis din varme og kærlighed i ord

Her er eksempler:

Når du anerkender din partners synspunkter – også selvom de er forskellige – er det billedligt talt som en lim, der får kærligheden til at holde.

Du skal sige positive ord om din partners handlinger og holdninger. Du skal prøve at se åbent på, hvordan din partner oplever problemer, og du skal være villig til at afprøve nogle af din partners forslag.

Du kan takke din partner for hjælp, tilgive fejl og tilbyde din egen hjælp, når det er muligt.

Du kan fortælle din partner, hvor meget jeres kærlighed betyder for dig. Du kan minde dig selv og din partner om gode oplevelser, I har haft sammen.

Hvis du er ked af det, såret eller skuffet, kan du lade være med at lukke dig inde og hobe vrede op. Du kan i stedet ærligt give udtryk for det, og hvis muligt undgå at bruge angribende ord.

3. Styrk den kærlige kontakt mellem jer uden ord – det virker stærkest!

Hvordan kan du vise varmen uden ord?

Dit tonefald, dit ansigtsudtryk, måden du vender dig mod eller væk fra din partner, dine uvilkårlige bevægelser og hele dit kropssprog kan røbe imødekommenhed og venlighed – eller udstråle kulde, afvisning og vrede.

Et varmt smil, en åben holdning, et kærligt tonefald, et ansigt, der udstråler glæde, humor og samhørighed bidrager alt sammen til at vise dine kærlige følelser. Når vi ofte deler kærlige følelser, kan vi føle os mere glade for hinanden og have lettere ved at komme gennem konflikter.

Vigtig pointe:

Flere undersøgelser af parforhold viser, at de ikke-sproglige udtryk for følelser virker endnu stærkere end ord.

 

 Tips til mere inspiration

Søger du redskaber til et stærkere socialt filter eller til at vende vrede til varme i situationer med din partner – eller med andre – anbefaler vi kurserne fra vrede til varme og redskaber til socialt sensitive.

Socialt sensitiv

Få mere varme i kærlighedslivet – for singler

Gode råd når du er single og går på dates

1.Mød afvisninger med varme og forståelse

Du er som sensitiv typisk mere påvirket af afvisning. Både af andres afvisning af dig og af selv at skulle afvise en anden. Forsøg at møde ubehaget – dit eget og den andens ubehag – med varme og uden fordømmelse af dig selv eller den anden.

Det vil sætte dig i stand til at forholde dig mere bevidst, afklaret og stærkt til den smerte, du og den anden går igennem.

2.Planlæg selvomsorg til svære situationer

Hvis du efter en date er rystet, såret, skuffet eller føler dig selvkritisk, er det godt på forhånd at have tænkt over, hvad du vil gøre: Hvad får dig til at åbne hjertet igen? Hvordan falder du til ro? Hvilke tanker skal du tænke? Hvilke handlinger bygger dig op? Hvem skal du tale med? – og hvem skal du ikke tale med? Vær bevidst om, hvilken støtte du kan give dig selv, og hvilken støtte du har brug for fra andre. Skriv evt. på forhånd et kærligt og støttende brev til dig selv med vigtige budskaber, som du skal huske, når du har det svært.

3.Træn dig i tryghed, glæde og varme i forholdet til dig selv

Du skal resten af livet leve sammen med dig selv – uanset hvem din partner bliver. Når du er overstimuleret eller har negative følelser, kan du behandle dig selv så kærligt som muligt. Herved vænner du din hjerne og din psyke til at bevare roen. Du træner din evne til ikke at hidse dig op, når noget er svært – det vil ikke kun gavne dig nu og her, men også styrke dig til at klare udfordringer i et fremtidigt forhold.

4.Giv plads til de mange forskellige følelser

Nogle sensitive føler sig meget sårede over et tidligere forhold. Andre fortæller dem, at de må lære at “give slip og komme videre”. Men det kan være en dyb og smertefuld proces, når ens følelsesliv er mere intenst. Ikke mindst for de sensitive, som har en belastet barndom. Giv dig selv forståelse og accept af, at det kan være en længere proces for dig at helbrede fortidens sår. Måske vil du føle en vis lettelse og lindring, når du tillader dig både at mærke sorgen over fortiden og at åbne dig lige så stille for, hvad du selv kan gøre i fremtiden. Du skal ikke forcere, men tage små overkommelige skridt.

 Tips til mere inspiration

Kæmper du med sår fra en svær barndom eller med at regulere dit følelsesliv, anbefaler vi gruppeforløbene Indre ro og selvkontrol, Selvomsorg giver styrke og Indre ro og sensitives følelsesliv.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, forældrerådgivning og individuelle samtaler med fokus
på at opbygge og bevare den sunde evne til at reflektere, regulere følelser og være alene, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER