Undvigende & Afvisende Tilknytning? 20 Tegn og 10 Gode Råd.

Bryd dit utrygge tilknytningsmønster og få et bedre forhold til dig selv og dine nærmeste

Vil du gerne klare ting på egen hånd? Tager du afstand til egne eller andres sårbare følelser? Skjuler du dine problemer og lader som om, du har det godt? Er kontrol vigtigt for dig? Og kan du til tider føle dig kvalt i nære relationer?

Så har du muligvis udviklet et undvigende tilknytningsmønster i din barndom eller senere i livet.

Læs artiklen, og få redskaber til at genkende og helbrede mønstret – og på den måde opleve mere indre ro og lykke i kontakten til dig selv og andre.

Konflikter i parforholdet

20 vigtige tegn på undvigende & afvisende utryg tilknytning

Genkend og helbred dine reaktioner på fortidens sår

De følgende tegn viser sig mest tydeligt i perioder, hvor du er stresset, føler dig utryg eller befinder dig i vanskelige relationer. Du…

 1. er til tider meget frakoblet dine egne følelser, især de negative.
 2. har ofte svært ved at søge hjælp og støtte hos andre.
 3. bryder dig ikke om, at andre bestemmer over dig eller forsøger at gribe for meget ind i planlægningen af din tid og dit liv.
 4. kan tage afstand til andre, når de har det svært og viser negative følelser.
 5. fokuserer meget på den ydre verden – arbejde, penge, bolig, status, interesser mm. – og tager afstand til den indre verden – følelser, intution, sansning og nære bånd.
 6. finder det udfordrende og får trang til at tage afstand, når andre kommer følelsesmæssigt tæt på dig.
 7. har brug for meget tid til at være dig selv og pleje dine egne interesser, især i dit parforhold.
 8. er hurtig til at finde fejl ved andre eller tænke, at andre tager fejl.
 9. har selvtillid – følelsen af at du kan præstere – men savner selvværd – følelsen af at være elsket og ønsket, som du er.
 10. hvis andre siger noget, du er uenig i, eller som sårer dig, kan du overhøre, ignorere eller lade som om, du ikke ænser det.
 11. holder fast i dit eget synspunkt og er ikke så tilbøjelig til at være imødekommende i uenighed og konflikt.
 12. skubber ubehagelige situationer, minder og hændelser ud af din bevidsthed og fokuserer på det positive.
 13. lader til tider som om følelsesmæssige problemer ikke findes i stedet for at anerkende og løse dem.
 14. bryder dig ikke om for meget følelsesmæssig nærhed.
 15. går op i ikke at miste kontrol over dig selv og dine følelser.
 16. viser sjældent tegn på svaghed udadtil og forsøger at skjule det, når du har det svært.
 17. kan hurtigt blive urolig for, at din partner vil forhindre dig i aktiviteter, der er vigtige for dig, f.eks. venner, oplevelser, arbejde og fritidsinteresser.
 18. trives med at være alene og gøre ting på egen hånd.
 19. har ikke særlig god kontakt til følelser, intuition og fornemmelser i kroppen.
 20. kan føle dig utilfreds, f.eks. i parforholdet eller på arbejdet, uden at tage hånd om din utilfredshed og skabe forandring.

Genkender du flere af disse 20 udfordringer?

Så er det sandsynligt, at du på et ellere flere områder er præget af et undvigende utrygt tilknytningsmønster.

Det er hverken en diagnose eller en sygdom, men en række strategier, du bruger – bevidst og ubevidst – til at beskytte dig mod at blive såret i sociale relationer.

Hvis du genkender mange tegn, anbefaler vi…

 1. at du forstår, at mønstret kan virke stik mod hensigten: gøre dig mere utryg, føre til flere negative følelser, give flere sår i dine relationer og resultere i flere uløste problemer.
 2. at du lærer, hvordan du bryder mønstret og udvikler tryg tilknytningsstil.
 3. at du ikke sætter dig selv i en negativ bås. Forstå, at du ud over de undvigende strategier også kan have ambivalente/ængstelige og/eller trygge strategier. Hvad der viser sig, afhænger af situationen, relationen og hvor presset, du føler dig.

Læs de 10 gode råd nedenfor og husk, at udvikling og forandring er mulig. Tjek også vores artikel med 10 gode råd til undvigende tilknytning i parforholdet.

Glad mand i naturen som har vendt vrede til styrke og varme

10 Gode råd og redskaber til at helbrede utryg undvigende tilknytning

Lær at udvikle en tryg tilknytningsstil

1.Erkend problemet – i stedet for at overse det.

Du kan selv overse din utryghed. Fordi du undgår svære følelser, kan du tro, at du ikke selv har problemer. Men at det er andre, der skaber problemer, når de minder dig om negative, sårbare og vanskelige følelser.

Andre kan også overse din utryghed. Du er trænet i at ‘lade som om’ udadtil, og derfor kan du virke stærk og selvsikker. Men det er kun tilsyneladende: du betaler en pris for den skal eller mur, du har gemt dine følelser bag:

 • manglende lydhørhed. Du kan overhøre vigtige signaler fra dit indre og fra andre mennesker. Du kan selv miste retning i dit liv og/eller andre oplever dig som et menneske, der ikke er til at ‘hugge eller stikke i’.
 • problemer med empati og medfølelse. Hvis du selv eller andre har det følelsesmæssigt svært, kan du til tider virke fordømmende, uforstående eller afstandstagende i stedet for kærlig, forstående og nærværende. Det kan give problemer i dine relationer til andre.
 • indre utilfredshed. Du kan måske sagtens sige tydeligt til og fra, når det handler om ting i det ydre. Men du kan have svært ved at tage vare på negative følelser i dit indre. Utilfredshed i et arbejde eller job kan f.eks. hobe sig op indeni, fordi du ikke kommunikerer åbent eller finder løsninger.
 • tab af samhørighed. Du er tilbøjelig til at leve ‘på din egen ø’ og have et usynligt farvand mellem dig selv og andre. Tabet af samhørighed bliver fortrængt, så du tror: “jeg har ikke brug for nogen.” Derfor kan du skubbe andre fra dig. Men inde bagved er der en uindfriet længsel og utryghed.

Husk, at du ikke KUN rummer den undvigende tilknytning, og at den især er stærk, når du er under pres. Når den undvigende tilknytning ikke er aktiveret, kan du f.eks. virke forstående, nærværende og lydhør.

Vigtig pointe: Den undvigende tilknytning bliver meget let overset af dig selv og andre. Lær at gennemskue dig selv.

2.Forstå, hvordan dit undvigende, utrygge tilknytningsmønster er opstået.

Få indsigt i, hvornår og hvorfor du har følt utryghed i vigtige relationer i dit liv. Typisk har du svært ved at huske de perioder og begivenheder, der har været svære. Men her er vigtige temaer, du kan holde øje med:

 • at andre har set bort fra dine sårbare følelser og/eller ikke har talt med dig om følelser.
 • at andre ikke har forstået dine følelser
 • at du ikke er blevet hjulpet til selv at lytte til dine følelser og tage hånd om dem.
 • at du er holdt op med at forvente, at du kan få hjælp.
 • at du har vænnet dig til at klare dig selv.
 • at du følelsesmæssigt lukker af for dig selv og andre, når noget er svært.

En udfordring kan være, at du typisk har svært ved at huske din barndom. Især de negative oplevelser, og måske har du skabt et idyllisk billede, som tjener til at ‘dække over’ den smerte, du ikke vil i kontakt med. Men selvindsigt er nyttig, når du skal bryde mønstret.

Ubevidst kan du ‘føle dig hjemme’ med mennesker, som får dig til at genopleve de vanskeligheder, der har ført til din undvigende tilknytning. Og som bekræfter dig i, at du ikke kan trives med følelsesmæssig nærhed.

Se nøje på, om du i dit nuværende liv – med partner, venner, børn, kolleger eller ledere – gentager mønstre fra tidligere.

3.Øv dig i at vende opmærksomheden indad

Afsæt tid til at ‘gå igennem skallen’ og vende din opmærksomhed væk fra den ydre verden, hvor du har søgt tilflugt, og hen imod din indre verden for at lære at blive fortrolig med den og føle tryghed i den.

Spørg dig selv, hvad der hjælper dig til at mærke efter. Eksempler kan være:

 • at slukke for skærmen.
 • ikke at lave nogen aftaler en halv dag i weekenden.
 • holde dig fra at ordne praktiske ting.
 • tage dybe åndedrag, spænde af eller meditere.
 • være alene.
 • sætte et fast tidspunkt på dagen/ugen, hvor du sikrer, at du går indad.
 • at tale med en ven, partner eller terapeut om dit indre liv.

Vigtig pointe:Du vil have modstand, når du skal gå indad. Brug derfor din selvkontrol til at bryde igennem modviljen.

Gevinsten ved at fastholde rutinen er den dybe indre ro og livskvalitet, du gradvist vil opleve.

4.Forstå målet – at blive følelsesmæssigt tryg

Som undvigende tilknyttet kan du opleve: “Hvorfor mærke negative følelser – det giver bare problemer? Lad mig hellere bare vente på, at de går væk igen, mens jeg tænker på noget andet.”

Det svarer billedligt talt til, at der stiger røg op fra et hus. Men du kigger væk, fordi: “tænk nu, hvis det brænder? Så ville det ikke være så rart.” Nogle gange går ilden i huset ud af sig selv. Men andre gange spreder ilden sig, og huset tager skade. Her er eksempler.

 • din partner sender igen og igen signaler om, at du fraværende, men du overhører det. Først når din partner går fra dig, erkender du alvoren og tabet.
 • dit barn siger: “Far, hvorfor er du vred?” Men du svarer: “Jeg er ikke vred. Det er dig, der overdriver. Jeg vil bare have, at du gør det, jeg beder dig om.”Først da dit barn ikke vil se dig, udvikler angst eller har vedvarende konflikter med dig, forstår du, at noget er gået galt.
 • din medarbejder eller kollega siger igen og igen: “Jeg har brug for at afstemme og koordinere.” Men du tænker: “Det kan ikke være så vigtigt,” overhører behovet og fokuserer på egne mål. Senere rammer konsekvensen, når I ikke når en deadline.
 • du er utilfreds med dit job, men overhører behovet for at finde et nyt. Først når din krop er i meget kraftig stress reagerer du – og det tager lang tid at komme sig bagefter.

Vigtig pointe: Husk, at nogle problemer ikke går væk ved, at du lader som ingenting. Tværtimod vokser uroen indeni.

Omvendt, når du forstår, reflekterer og løser følelsesmæssige problemer, vendes uro til tryghed og effektiv problemløsning.

5.Kom i kontakt med fornemmelser i din krop

Læg mærke til, hvordan du oplever uro, f.eks.:

 • tyngde i brystet
 • murren i maven
 • trykken i tindingerne.

Læg mærke til, hvordan du oplever ro og glæde, f.eks.:

 • lethed i kroppen.
 • varme i maven.
 • kriblen i arme og ben.

Øv dig i at forbinde dine tanker, ord og handlinger med kropsfornemmelser.

Sådan kan du efterhånden bedre kan mærke: “Hvad er min mavefornemmelse egentlig? Gør jeg det rigtige lige nu? “Gradvist vil regelmæssig opmærksomhed på at sanse kroppen give dig bedre kontakt til dig selv, når du skal træffe valg. Og du vil få en dybere forståelse af dig selv og andre.

Glad sensitiv mand ligger på gulvet og har hjertekohærens

Praktisk tip – daglig øvelse:

 • Mærk først en behagelig kropsfornemmelse og dvæl ved den.
 • Mærk derefter en ubehagelig kropsfornemmelse.
 • Vend til sidst opmærksomheden tilbage til den behagelige fornemmelse i kroppen.

Udbytte af øvelsen:

 1. Du opbygger din indre styrke til at mærke og rumme ubehag,
 2. Du modvirker fortrængning – og bliver mindre tilbøjelig til at skubbe ubehagelige fornemmelser væk.
 3. Du opbygger indre frihed og selvkontrol: oplevelsen af, at du ikke behøver at ‘sidde fast’ i ubehaget, selvom du er bevidst om det.

Øvelsen vil bidrage til mere indre ro og hjælpe dig på vejen til at udvikle en tryg tilknytningsstil.

Lær evt. konkrete strategier ved 1-dagskurset Indre ro med hjertekohærens.

6.Forstå dine følelser og sæt ord på dem

Hvordan opstår uroen i barndommen?

Eksempel: Det lille barn, der er utryg, såret, urolig eller ked af det, bliver påvirket af en utryg relation til far eller mor.

Når følelserne ikke bliver set, forstået og håndteret på en kompetent måde, oplever barnet:

Den indre verden er farlig. Hvis jeg mærker noget svært, er der ingen løsning på det. Så jeg må hellere undgå at mærke det. Det er den ydre verden – f.eks. mit legetøj, min status blandt andre børn eller mine aktiviteter – der giver mig tryghed.”

Hvordan bearbejder du såret som voksen?

Som voksen kan såret føre til, at du forsøger at undgå negative følelser. Dine egne og andres. Fordi du stadig oplever, at negative følelser er farligt terræn:

 • Vær bevidst: søg at mærke dine sårbare, negative og sårede følelser.
 • Vær opmærksom på de følelser, du selv får, når andre har negative følelser – i stedet for automatisk at trække dig væk – enten fysisk eller psykisk.
 • Forstå de modsatrettede følelser, f.eks. at man kan være glad og sorgfuld på samme tid.
 • Sæt ord på de forskellige følelser. Enten ved at notere dem i en dagbog eller tale med en fortrolig. Ord kan forløse og give en dybere forståelse af følelserne. Sådan bliver du også bedre til at forstå andres følelser.

Ved at tage disse skridt, vil du lære at navigere mere bevidst i dit følelsesliv – og at føle dig mere hel, levende og rolig indeni.

Vigtig pointe: Når du ikke mærker negative følelser, vil du også lukke mere af for positive følelser.

7.Mød andres holdninger med større åbenhed – og reflekter dybere over dine egne

Som barn eller senere i livet har du oplevet, at du ikke kunne have tillid til andre. De usynlige sår kan præge dig i samspil med andre, hvor du kan:

 • overhøre eller afvise andres holdninger, uden at tænke dybere over det.
 • føle en stærk trang til at ‘have ret’.
 • virke kritisk og fordømmende over for andre.
 • se ned på andre, som udviser større åbenhed.

Genkender du en eller flere af disse tilbøjeligheder?

Så kan du få stor gavn af at ‘slukke for autopiloten’ og træne dig i at være mere lydhør. Spørg nysgerrigt dig selv:

 • Hvad sker der,  når jeg reflekterer et spadestik dybere over det, andre siger?
 • Kunne det tænkes, at den anden har ret? Eller at vi begge har ret, men blot på forskellige måder?
 • Hvad sker der i kontakten, når jeg anerkender og kommer i møde?
 • Hvordan er det at tænke: vi er ligeværdige? I stedet for at tænke: “Jeg er over dig.”

Dette skift i opmærksomhed kan være uvant og i starten ‘føles forkert’. Men det kan gøre dig langt mere åben, bevidst og kompetent i dine sociale samspil – og berige din livskvalitet.

8.Kontroller trangen til at lukke dig inde, når du har det svært.

Hvis du har det svært, fordi du er skuffet, såret eller stresset, kan du være tilbøjelig til hurtigt at dømme andre negativt. Eksempelvis:

“Hvis det er sådan, du vil have det, fint nok. Så kan det også være ligemeget. Jeg holder mig bare for mig selv. Jeg har ikke brug for dig.”

Hvis du gør det i kortere eller længere tid, skaber det uro, stress og afstand i dine relationer til andre. Øv dig i at kommunikere dine følelser på en mere direkte, bevidst og kompetent måde. Eksempelvis:

“Jeg troede, at vi skulle have en hyggelig aften. Men så kommer du hjem og begynder at kritisere mig. Jeg føler mig misforstået og uretfærdigt behandlet. Hvad med dig, hvad oplever du?”

At gå ind i en åben og respektfuld dialog om svære følelser, kræver ud over oprigtighed også disse færdigheder:

 1. at du kan mærke fornemmelser i din krop og er bevidst om dit eget følelsesliv.
 2. at du ikke automatisk antager, at du selv har ret, og at din partner tager fejl.
 3. at du kan opleve din partner/samtalepartner som ligeværdig (hvis ikke, vil du typisk blive mødt med fjendtlighed, fordi partneren oplever det som ubehageligt at blive tolket som mindreværdig).

Har du svært ved at kommunikere kompetent og problemløsende om følelser, kan du have gavn af at træne flere af de foregående råd og øvelser.

9.Lær at løsne grebet om den ydre verden

Uroen i den indre verden, kan føre til, at du forsøger at holde ting i den ydre verden i et fast greb. Her er eksempler:

 • At hjem, bil og ydre fremtoning fremstår tip top.
 • At ting i skabe, skuffer og reoler skal følge en nøje orden.
 • At dine præstationer i arbejslivet skal være imponerende.
 • At du altid skal fremstå glad, ovenpå og med fuldt overskud udadtil.
 • At du skal nå bestemte mål inden for dine fritidsinteresser.
 • At køkkenredskaber bruges på en bestemt måde, at kufferten pakkes på en bestemt måde osv.

Typisk kan du blive urolig, irriteret eller føle dig dårligt tilpas, når du ikke har den fulde kontrol på ét eller flere områder, som er vigtige for din følelse af at klare dig godt og have styr på tingene.

Når du lærer at give lidt slip, vil du blive mere afslappet og rolig – og bedre til også at give plads til dit indre liv.

10.Øv dig i at give og modtage støtte – i stedet for at forvente at du selv og andre klarer alt selv

At give og modtage støtte vil aktivere de områder i hjernen, som er relateret til positiv social kontakt. Du kan f.eks. træne disse hjerneområder ved at:

 • lytte til en anden, som har det svært.
 • selv give udtryk for sårbare følelser.
 • give og modtage forståelse og støtte.

Vigtig pointe: forskningen viser, at det er et tegn på styrke og psykisk sundhed at kunne give og modtage hjælp.

Gå imod tilbøjeligheden til at tolke dig selv eller andre som ‘svage’ ved at modtage støtte. Forskellige områder i hjernen bliver aktive ved:

 1. medlidenhed: den, der giver støtte, føler sig bedre, stærkere og ‘mere værd’ end den, der modtager støtte.
 2. medfølelse: den, der giver støtte, føler sig forbundet og ligeværdig med den, der modtager støtte.

Se ikke dig selv og andre gennem medlidenhedens linse. Se på dig selv og andre med medfølelse.

De 10 gode råd kan hjælpe dig på vej til tryg tilknytning. Hvis du oplever, at du sidder fast på vejen og ikke kan komme videre på egen hånd, anbefaler vi at søge hjælp hos en professionel, der har erfaring inden for tilknytning.

Kunne du lide denne artikel om at vende utryg undvigende tilknytning til tryg tilknytning? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Anbefalede arrangementer

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Se videoklip om at træne hjernen og gøre psyken stærk

Martin August interviewer professor Paul Gilbert, der guider dig til at træne hjernen og få flere positive sider af personligheden frem i hverdagen. Paul Gilbert er en af verdens førende eksperter i praktiske metoder til at slippe destruktiv vrede og regulering af følelser. Han er forfatter til flere internationale bestsellere.

Kort dansk resume af hovedpointer 

At træne hjernen er en ‘neurofysioterapi’, hvor du træner hjernens ‘muskler’. Du kan sammenligne det med fysioterapi, hvor du styrker kroppens muskler.

Hjernen er formbar. Tidligere troede man, at den ikke kunne forandres. I dag ved vi, at den forandrer sig livet igennem, når du stimulerer den.

– Taxichauffører i London har usædvanlig meget aktivitet i hippocampus, som er et hjerneområde, der knytter sig til geografisk hukommelse.

– Violinister har udsædvanlig meget aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til finmotorisk bevægelse af fingrene.

Ved at reflektere på den rigtige måde kan du træne din hjerne til indre balance: du stimulerer positive processer i hjernen.

“It’s the same situation, but a different experience”
Du begynder at se og opleve verden på en anden måde. Når du selv og andre har det svært, vil du ikke se bort fra det eller føle dig magtesløs. I stedet vil du føle dig til forpligtet til at gøre noget for at rumme smerten og løse problemerne.

“Psyken er som en have med smukke blomster. Den er påvirket af jorden, vejret og vinden og har brug for en god gartner. Hvis du lader ukrudtet vokse frit, er det ikke sikkert, at du vil bryde dig om, hvordan haven til sidst kommer til at se ud. Du skal huske, at du kan lære at passe på din psyke ligesom en god gartner passer sin have.”

Ligesom det kræver øvelse at blive god til at spille klaver eller golf, kræver det træning at blive det menneske, du helst vil være. Nogle har et naturligt talent for det. Men alle vil opleve, at de forbedrer sig, når de træner og dagligt gør en anstrengelse.

Hvis du vælger at udvikle de positive egenskaber, vil du ikke kun forandre din hjerne og skabe balance i dit nervesystem. Du vil forandre hele din måde at anskue livet på. Ved at træne hjernen i hverdagen kan du vende vrede til varme.

Få mere viden og flere redskaber på kurset: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Få mere inspiration i 2 timers videokursus med Paul Gilbert: Indre ro – en praktisk guide

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler med fokus
på at udvikle tryg tilknytning er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER