Lær at trives som udadvendt og sensitiv

6 gode råd til arbejdsliv og privatliv. Få modsætningerne til at spille godt sammen.

En fod på den sociale bremse? – og en anden på den sociale speeder?

Udadvendte sensitive mennesker oplever ofte forvirring og indre splittelse: den sensitive side ønsker dybde og tilbagetrækning. Den udadvendte side trives med bredde og en stor social kontaktflade.

Hvordan kan du nyde kombinationen af modsætninger i din natur? I stedet for at lide under det? Læs artiklen og få 6 gode råd til en bedre hverdag, hvor du oplever mere balance i privatliv og arbejdsliv.

1. Bevar overblikket og se realistisk på dig selv

De ekstroverte og sensitive sider af personligheden trækker ofte i hver sin retning: den ene side søger mange oplevelser og vil gerne kaste sig ud i dem. Den anden side søger fordybelse og ro. Bevar overblikket og lad være med at identificere dig selv med kun én af disse sider. Se realistisk på din personlighed og opgiv drømme om et liv, som kun passer til én side af dig. I stedet kan du stræbe efter at acceptere begge sider af dig selv og skabe en fornuftig balance. Få praktisk inspiration i bogen sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre.

2.Vær retfærdig ved begge sider, når du planlægger

Sørg for at der i løbet af en dag, en uge, en måned og et år er afsat tid til at aktiviteter, der passer til begge sider. Planlæg f.eks. en stille og rolig dag lige efter en stimulerende og udfordrende dag. Vælg f.eks. en uges ferie, som er udadvendt og social, og afsæt samtidig tid i ferien til at “nørkle og sysle”. På den måde tilgodeser du også den sensitive side, som ønsker ro og ikke nødvendigvis trives ved et alt for fyldt program. Få praktisk inspiration via kurset: Selvkontrol for udadvendte sensitive.

3.Lær at berolige dit sensitive nervesystem og opbyg styrke

Du kan f.eks. berolige dit nervesystem i naturen, via musik, gennem kreative projekter, ved at rydde op og arbejde i haven eller ved meditation, yoga og åndedrætsøvelser. Træn meget målrettet dig selv i at bevare den afslappede tilstand, mens du er i aktivitet – ikke kun i afslappende situationer. Når du føler dig tryg og rolig, mens du er aktiv, vil din sensitive side ikke lige så let blive overvældet af de udadvendte udfordringer. Du kan klare flere overstimulerende situationer, som er meningsfulde, og via disse erfaringer opbygger du mere styrke, energi og overskud.
Du kan evt. få praktisk inspiration til at geare ned og samtidig være i aktivitet via kurset Indre ro med hjertekohærens

4.Lær at udholde ubehag

Som udadvendt og sensitiv vil du møde to former for ubehag:

1. du kan føle dig overvældet og overstimuleret, hvis du får for meget social kontakt. Det punkt når du hurtigere end andre udadvendte, som ikke er sensitive. Lær at acceptere, genkende og udholde den type ubehag. Det er prisen, du betaler, for ikke at opleve kedsomhed og social afsondring.

2. du kan føle dig indesluttet eller mærke smerten ved at gå glip af samvær, hvis du får får lidt social kontakt. Du skal også lære at genkende og acceptere denne form for ubehag. Det er prisen, du betaler, for at lade dine sensitive batterier op og undgå følelsesmæssige nedsmeltninger og indre uro.

I stedet for at tro, at du kan undgå ubehaget, kan du lære at mestre begge typer ubehag. Sådan bliver det lettere at træffe valg og finde balancen. Når du ser de to typer ubehag som et vilkår, du ikke kan flygte fra, kan du bedre nyde både social tilbagetrækning og socialt engagement. Du forstår at hvert valg også indebærer et fravalg – og kan fokusere på glæden ved det, du har valgt, i stedet for smerten ved det, du har valgt fra.

5.Lad ikke den udadvendte side af personligheden dominere

Udadvendte sensitive mennesker oplever ofte, at den udadvendte side af personligheden overtager styringen. Socialt er der bud efter den, og udadtil kan den vise sit ansigt på en så overbevisende måde, at det sensitive bliver næsten usynligt – både for andre og for en selv. I givet fald dukker det sensitive træk typisk op via udfordrende reaktioner på kronisk overstimulation: f.eks. stress, destruktiv vrede, negative tanker og psykisk ubalance. Sæt fokus på at tøjle den udadvendte side af personligheden og giv afkald på nogle af de aktiviteter, som den inviterer dig til at opsøge. Det kan være ting, du har brug for og holder af, men som alligevel i det store billede bidrager til, at du mister balancen. Læs og lær mere f.eks. via Fra vrede til varme og Redskaber til socialt sensitive.

6.Styr uden om selvkritik og giv dig selv varme og omsorg

Som udadvendt og sensitiv vil din sammensatte natur betyde, at du lidt hurtigere kan møde fornemmelser af ubehag. Når den udadvendte side oplever, at der sker for lidt, føles det f.eks. ensomt eller kedeligt. Når den sensitive side oplever, at der sker for meget,føles det typisk overvældende og udmattende. Mange udadvendte sensitive kan af den grund have svært ved at træffe valg. De kan kritisere sig selv eller opleve, at det er svært at give sig selv den rette varme og omsorg. Ved at være forstående, accepterende og omsorgsfuld over for dig selv, kan du lettere træffe gode valg og få det positive sider frem i begge sider af personligheden. Få evt. praktisk inspiration via kurset Fra selvkritik til selvaccept

Hvis du vil finde ud af, om du er introvert-ekstrovert og/eller sensitiv, kan du teste dig selv her:

1. Er du særligt sensitiv?

2. Er du introvert eller ekstrovert?

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbreve med viden og gode råd her. Her kommer der ca. hver tredje uge gode råd med artikler som denne.

Anbefalede tilbud

Selvkontrol for udadvendte og nyhedssøgende sensitive

Styr uden om fatale fejl og skab en varig og bæredygtig balance mellem din følsomhed og dit drive

1-dagskursus: Forstå modsætningerne, få kontrol over dem og lad de to sider af din natur spille godt sammen. Også meget velegnet for nyheds- & sensationssøgende. Læs mere her

Indre ro og selvkontrol

Træn din viljestyrke, minimer ulemperne ved at være sensitiv og lad positive mønstre fylde mere i din hverdag.

Gruppe med 8 møder: Træn effektive strategier til ikke at ‘miste dig selv’, når du er overvældet, styrk din psykiske rygrad og skab varige positive forandringer. Læs mere her

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores 1-dagskurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus på at være udadvendt sensitiv, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER