Tryg tilknytning? 20 tegn og 10 gode råd til at udvikle tryg tilknytningsstil

Få et trygt tilknytningsmønster som voksen, selvom du har været utryg som barn.

Tryg-tilknytning-rodharet-kvinde-udstraaler-styrke

Har du haft det svært som barn? Og ønsker du som voksen at frigøre dig fra smerten og opleve mere indre ro og glæde?

Artiklen guider til at slippe utryghed og udvikle en tryg tilknytningsstil, der…

 • giver dig et mere harmonisk forhold til dig selv og andre.
 • gør dig mere modstandsdygtig, når du bliver udfordret.
 • frisætter positive potentialer i din hjerne.

20 vigtige tegn på tryg tilknytning

Helbred fortidens sår ved at udvikle kendetegn på tryg tilknytning

Har du en svær barndom eller svære forhold bag dig, vil du få det bedre ved at udvikle følgende tegn på tryg tilknytning:

Du…

 1. er i stand til at berolige og trøste dig selv, når du har det svært.
 2. føler dig fortrolig med dine følelser, ikke kun de positive, men også de negative: du kan mærke følelser, reflektere over dem og tale om dem med andre på en konstruktiv måde.
 3. finder det naturligt at spørge andre om hjælp og tage imod hjælpen.
 4. kan rådføre dig med andre om beslutninger, men også træffe valg på egen hånd.
 5. kan åbne dig følelsesmæssigt for andre, når der er grund til at have tillid.
 6. oplever en naturlig og fleksibel balance mellem behovet for nærhed og afstand i nære forhold.
 7. forholder dig løsningsorienteret til praktiske og følelsesmæssige problemer – i stedet for at se den anden vej eller blive overvældet.
 8. forholder dig ligeværdigt til andre og har indstillingen: “jeg er ok, og du er ok.”
 9. ser positivt og venligt på dig selv og andre – i stedet for at være meget kritisk over for dig selv eller andre.
 10. værdsætter tid sammen med din partner såvel som tid alene.
 11. er åben og lydhør for din partners ønsker og længsler og formår samtidig at sætte dig selv igennem.
 12. afstemmer ligeværdigt dine planner med andre – uden at underlægge dig eller dominere.
 13. taler naturligt om følelser og det indre liv såvel som om praktiske ting og det ydre liv.
 14. er støttende og kærlig, når din partner har det svært. I stedet for at trække dig væk eller føle dig truet og overvældet.
 15. forholder dig konstruktivt, kompetent og respektfuldt til din partner, når I har forskellige behov og ønsker.
 16. er forstående snarere end fordømmende over for dig selv og andre i situationer med sårbare følelser.
 17. er ansvarlig uden at være ligeglad eller overansvarlig: du bevarer følelsen af et centrum i dig selv, samtidig med at du er opmærksom og hensynsfuld over for andre.
 18. er god til at reflektere og handle, når du bliver udfordret. I stedet for at fortrænge problemer eller lade dem vokse sig større og større.
 19. har et sundt selvværd uden at være negativt fastlåst i rollen som ‘den stærke’ eller ‘den svage’.
 20. oplever mange positive følelser, når du er på egen hånd, og deler mange positive følelser med andre.

Hvad opnår du ved at tilegne dig disse kendetegn ved tryg tilknytningsstil?

Du vil opleve, at disse personlige kendetegn vil hjælpe dig til at:

 • fjerne fortidens skygger, nyde øjeblikket og bevæge dig ind i en lysere fremtid.
 • helbrede smerten fra fortiden, så den ikke forsætter længe efter, at de oplevelser, der skabte smerten, er forbi.

Utryg tilknytningsstil udvikles gennem utrygge relationer i barndommen eller senere i livet: læs f.eks. her om 20 tegn på utrygge ambivalente og undvigende mønstre.

De utrygge strategier fastholder dig i fortidens sår, svigt og skuffelser. De får dig til at misforstå situationer, træffe dårlige beslutninger og bruge energi på forkerte handlinger.

Når du udvikler tryg tilknytningsstil som voksen, fjerner du de ubrugelige ting og sager fra fortidens rygsæk. I stedet fylder du rygsækken med nyttige redskaber og gode vaner, som ruster dig bedre til livet og til at skabe gode relationer.

Tryg tilknytningsstil

10 Gode råd og redskaber til at udvikle tryg tilknytning

Lær at slippe utryg tilknytning og udvikle et trygt tilknytningsmønster

1.Vær kærlig, forstående og hjælpsom over for dig selv og andre

 1. Stræb dagligt efter at have en respektfuld og venlig holdning til dig selv og andre.
 2. Giv udtryk for denne holdning gennem hensynsfulde handlinger og ord.
 3. Lad oprigtige og positive hensigter guide dine beslutninger.

De tre trin hjælper til at udvikle en tryg ‘indre arbejdsmodel’, som er baseret på billeder af positive samspil med andre, hvor…

 • jeg er selv en kompetent, værdsat og elsket person.
 • den anden er en kompetent, værdsat og elsket person.

2.Vær opmærksom på situationer, hvor du ikke viser hensyn

Indre arbejdsmodeller, der knytter sig til utryg tilknytning, opstår i situationer, hvor samspil med andre er negative. Du har igennem disse samspil erfaret, at du kun klarer skærene følelsesmæssigt, når du undlader at vise hensyn:

 • til dig selv: det gælder især ved ambivalent/ængstelig tilknytning.
 • til andre: det gælder især ved undvigende/afvisende tilknytning.

Når du viser mere og mere hensyn og respekt, vil du opleve en ny balance, harmoni og styrke indeni. Og gradvist vil de nye vaner hjælpe dig til at udvikle tryg tilknytning.

3.Hav tillid til det bedste i dig selv

Identificer dig ikke med de fejl, mangler og forkerte strategier, der hører til utryg tilknytning. Tænk ikke:

 • Det er MIG, der er sådan her. Jeg gør alting galt. Så er jeg uduelig, ikke noget værd… ” Det sker hyppigt ved ambivalent/ængstelig tilknytning.
 • Sådan her ER jeg. Det er der ikke noget galt med. Tag mig som jeg er. Jeg vil ikke lave om på mig selv.” Det sker hyppigt ved undvigende/afvisende tilknytning.

Begge tænkemåder bunder i en misforstået identifikation med et utrygt tilknytningsmønster.

Hav i stedet tillid til det bedste i dig selv, som viser sig, når du slipper den gamle bagage i rygsækken og fylder den med flere og flere af de positive kendetegn, der hører til tryg tilknytning.

4.Fjern frøene til negative følelser, tanker og handlinger – FØR de vokser sig alt for store

Som ambivalent/ængstelig tilknyttet kan du være tilbøjelig til at tænke din dag igennem og finde 10 fejl ved dig selv.

Du spiller scenerne om og om igen, forstærker dit mindreværd og bliver mere og mere drænet for energi. Indtil dine negative følelser strømmer over.

Som undvigende/afvisende tilknyttet kan du være tilbøjelig til at tænke på din dag og finde 10 fejl ved andre. Du forsøger at glemme det hele, men indeni ulmer fjendtlighed, irritation og mereværd.

Ubevidst udtrykker du din fjendtlighed gennem f.eks. sarkastisk humor, afvisninger eller en fraværende holdning til andre.

Vigtig øvelse: Reflekter hver aften og spørg dig selv. Bebrejder jeg mig selv? Eller andre? Hvordan kan jeg erstatte min fjendtlighed og være mere venlig?

Ukrudt kan kvæle havens smukke blomster. På samme måde kan frø af mereværd og mindrevær kvæle udviklingen af din trygge tilknytningsstil.

Vær bevidst, slå klart og konsekvent ned på det indre ukrudt, og lad det ikke vokse sig stort og stærkt.

5.Få indsigt i dine familiemønstre

Betragt opmærksomt de mønstre, der udspiller sig i din familie – også på tværs af generationer. Tilknytningsmønstre går ofte usynligt i arv fra én generation til den næste, og undervejs kan de springe led over, variere og antage nye former – mens bestemte temaer gentager sig på forskellige måder.

Reflekter bl.a. over disse spørgsmål:

 • Hvem i familien har mange kendetegn på tryg tilknytning? – og hvem på utryg tilknytning?
 • Er der nogle kendetegn, jeg har kopieret, som jeg ikke ønsker længere?
 • Er der kendetegn ved nogle af mine familiemedlemmer, som inspirerer mig, og som jeg ønsker at tilegne mig?

Praktisk tip – daglig øvelse, når du ønsker at bryde negative familiemønstre.

Reflekter hver aften:

 • hvordan har jeg i dag været anderledes end min mor, min far, min søster, min mormor osv. (tænk på de personer, du ikke vil efterligne)
 • hvordan føles det at gøre noget andet? F.eks. hvilke følelser oplever jeg, når jeg er hjælpsom og kærlig i stedet for ligeglad? Hvordan har jeg det i kroppen, når jeg siger nej og står op for mine værdier i stedet for at lade mig dominere af andre?
 • Hvordan styrker jeg denne udvikling: er der noget, jeg skal fokusere mere/mindre på i morgen?

Vigtig pointe: Når du dag efter dag er opmærksom og reflekterer, kan du bryde selv meget dybt rodfæstede familiemønstre, som begrænser dig.

Lær evt. flere konkrete strategier ved arrangementerne Redskaber til modgang, stress og traume, Sensitives følelsesliv og Slip stress og traumer.

6.Skab en god landingsbane, en tryg rede, en sikker havn…

Hvad kan du altid vende tilbage til, når du er i stormvejr?

Skab holdepunkter i dit liv, hvor du altid kan søge tilflugt, når du er udfordret.

 • hvad får smilet til at lyse i dit ansigt? F.eks. kæledyr, natur, smuk musik, kreative sysler, meningsfulde samtaler…
 • hvornår og hvordan reflekterer du med livsvisdom? Visdom er kombination af fasthed og kærlighed. Du har både rygrad og hjerte, både principper og medfølelse. Når du reflekterer med denne form for livsvisdom, skaber du indre ro i stormvejr.
 • hvordan beroliger du dig selv, når du har negative følelser? Skal du træde tre skridt tilbage og skabe distance? Skal du give dig selv et varmt knus? Skal du standse selvkritikken ? Skal du tøjle vreden og leve dig mere ind i andres situation? Skal du skrue lidt ned for arbejdspres og lytte til dig selv?
 • Hvilke vaner og rutiner styrker dig på lang sigt? Brug mere og mere tid på at gøre ting, der gør dig tryg og stærk. F.eks. er sund mad mere langtidsholdbar end trøstespisning, gode sengetider bedre end søvnunderskud osv.
 • Prioriter ro i sindet og bevægelse i kroppen: Når sindet bliver for aktivt og kroppen for passiv, opstår der ubalance. Skru jævnligt ned for tankerne og bevæg din krop, så du opnår mere indre balance.

Husk de vigtige gevinster ved sund og langsigtet selvomsorg.

På kort sigt skal du ofte tage dig sammen for at give dig selv selvomsorg. Det tager ca. 6 uger at skabe en ny vane, som bliver automatisk.

På lang sigt får du gevinsten. Vanen holder dig oppe, giver dig energi og tryghed uden at du føler, at du skal anstrenge dig.

Når du er i stand til at gøre dig selv tryg, kommer det positive potentiale frem i din hjerne.

Trygheden skærper din evne til at…:

 • fokusere og prioritere
 • reflektere og mentalisere
 • berolige dig selv og bevare et godt humør
 • træffe gode beslutninger,
 • være handlekraftig
 • omgås andre på en afstemt måde.

7.Stands destruktive mønstre, som svækker dig

Utryg tilknytningsstil opstår ofte, når dine behov for omsorg ikke er mødt godt nok – af forældre, partnere eller andre nære personer – i dit tidligere liv.

De sår, du fik, kan du ubevidst fortsætte med at give dig selv. Her er eksempler:

 • Du har kærestesorg, men arbejder ekstra hårdt. Ligesom dine forældre ignorerede dine triste følelser og lagde vægt på dine præstationer.
 • Du føler dig udenfor socialt og trøstespiser. Ligesom din far og mor ofte gav dig slik, når du var ked af det eller følte dig stresset.
 • Du er bekymret for en ny arbejdsopgave og gennemgår alle dine fejl og mangler. Ligesom din tidligere partner var kritisk og meget lidt anerkendende.
 • Du længes efter at få hjælp, men afviser den. Fordi du i et tidligere forhold oplevede, at det var dig, der skulle hjælpe, for at få forholdet til at fungere.

Når du genkender et destruktivt mønster, er det vigtigt, at du klart og kærligt standser dig selv. Gør det modsatte af, hvad du plejer, f.eks.:

 • tag hånd om dine sårede følelser i stedet for at arbejde for meget eller trøstespise.
 • vær anerkendende og åben over for modtage hjælp, i stedet for at være kritisk og nedprioritere dine behov.

8. Stræk din elastik – og gå ud af din comfort zone

Når du udfordrer dig selv i tilpas grad – hverken for meget eller for lidt – vil du gradvis føle dig mere og mere tryg i livet.

Hvis 1 er ingen udfordring og 10 er max udfordring, ligger zonen for udvikling mellem 5 og 7. Du er udfordret, men ikke overvældet. I dette interval vil dine anstrengelser og læring bære frugt. Eks.

 • når du træner din krop og tager vare på dine fysiske behov, opbygger du fysisk styrke og velvære. Det smitter også af på din psykiske oplevelse af sig selv.
 • hvis du er vant til at undgå svære følelser, vil du ved at nærme dig disse følelser med bevidst nærvær, f.eks. én gang om dagen, gradvist blive bedre til at rumme og bære dem.
 • hvis du er vant til at lade dine følelser strømme over – uden at beherske dem – kan du gradvist træne selvkontrol og finde tryghed ved at lære at kommunikere mere roligt og kompetent.

Hvorfor bliver du mere tryg og stærk, når du strækker din elastik?

Fordi din hjerne og psyke får vigtige budskaber:

 • selvom det er svært, kan jeg lære det.
 • jeg bliver stærkere og stærkere.
 • jeg udvikler mig, når jeg bliver udfordret.
 • jeg har lært noget nyt.
 • jeg har sat mig ud over mit vante selv.

Når du bevidst opsøger ubehag og overvinder ubehag, styrker det din selvfølelse og din fleksibilitet – du lærer at spille på flere tangenter i livet. Det gør dig bedre rustet til at føle dig tryg og hvile i dig selv – også når du indgår i forhold til andre.

9.Vær et menneske, der spreder tryghed omkring dig

I situationer, hvor andre har det svært, begår fejl eller ikke opfører sig optimalt, bliver din rummelighed sat på prøve.

Når du befinder dig i disse situationer, kan du se dem som:

 1. et problem, der tynger dig, forværrer din indre smerte og gør dig utryg.
 2. en udfordring, der gør det muligt for dig at vokse som menneske og træne tryg tilknytningsstil.

Vigtig pointe: du gør dig selv mere tryg ved at flytte dit fokus fra problem til udfordring.

Når din ‘autopilot’ trækker dig ind i gamle mønstre, kan du træne nye reaktioner:

 • i stedet for at være dømmende og fjendtlig, kan du forstå og være konstruktiv.
 • i stedet for at blive ophidset, kan du bevare roen.
 • i stedet for at miste modet, kan du være vedholdende.
 • i stedet for at blive bitter, kan du opbygge livsvisdom.

Tryg tilknytningsstil kommer lettere i relationer til mennesker, der ikke udfordrer dig følelsesmæssigt. Men når du er sammen med udfordrende personer, kan du øve dig i ikke at ‘bidde på krogen’ – og derved blive et menneske, der spreder tryghed, selvom andre gør det modsatte.

Træd indeni dig selv 3 skridt tilbage, se situationen fra et mere klart og kærligt perspektiv – stands den utrygge autopilot. Og vælg så handlinger, der er i overensstemmelse med dine dybere værdier.

10.Lad dig inspirere af positive eksempler

Tænk over, hvem du kender personligt eller gennem film, bøger og medier, som besidder flere af de egenskaber, der hører til tryg tilknytning. Spørg dig selv:

 • Hvad er det, de gør, som jeg ikke gør? Vær konkret. Tænk på situationer, hvor deres opførsel har inspireret dig og vakt din tillid og respekt.
 • Hvad vil jeg selv forsøge at efterligne? I hvilke situationer? – og med hvilke mennesker? Dvæl ved de nye tanker, følelser og handlinger, som vil dukke op i dig, når du efterligner det positive eksempel. Se for dit indre øje, hvordan du forandrer dig i forskellige situationer.
 • Når du står i en svær situation, kan du spørge dig selv: hvad ville min positive rollemodel gøre nu?Er der en del af den reaktion, jeg kan efterligne?

Spejlneuronerne i din hjerne er gearet til at kopiere andres adfærd. Det er sådan mennesket lærer og udvikler kompetencer helt fra spædbarn.
Brug din hjernes potentiale konstruktivt, aktiver hjernens spejlneuroner og oplev, hvordan forandringer på den måde bliver lettere at gennemføre.

Kunne du lide denne artikel om tryg tilknytningsstil, og hvordan du genkender og udvikler den? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Har du brug for vejledning i at udvikle en tryg tilknytningsstil, er du velkommen til at skrive til kontakt@sensitiv.dk og booke en tid til samtale eller en plads på et af vores kurser, så vi kan hjælpe dig på vej.

Anbefalede arrangementer

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Se videoklip om at træne hjernen og gøre psyken stærk

Martin August interviewer professor Paul Gilbert, der guider dig til at træne hjernen og få flere positive sider af personligheden frem i hverdagen. Paul Gilbert er en af verdens førende eksperter i praktiske metoder til at slippe destruktiv vrede og regulering af følelser. Han er forfatter til flere internationale bestsellere.

Kort dansk resume af hovedpointer 

At træne hjernen er en ‘neurofysioterapi’, hvor du træner hjernens ‘muskler’. Du kan sammenligne det med fysioterapi, hvor du styrker kroppens muskler.

Hjernen er formbar. Tidligere troede man, at den ikke kunne forandres. I dag ved vi, at den forandrer sig livet igennem, når du stimulerer den.

– Taxichauffører i London har usædvanlig meget aktivitet i hippocampus, som er et hjerneområde, der knytter sig til geografisk hukommelse.

– Violinister har udsædvanlig meget aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til finmotorisk bevægelse af fingrene.

Ved at reflektere på den rigtige måde kan du træne din hjerne til indre balance: du stimulerer positive processer i hjernen.

“It’s the same situation, but a different experience”
Du begynder at se og opleve verden på en anden måde. Når du selv og andre har det svært, vil du ikke se bort fra det eller føle dig magtesløs. I stedet vil du føle dig til forpligtet til at gøre noget for at rumme smerten og løse problemerne.

“Psyken er som en have med smukke blomster. Den er påvirket af jorden, vejret og vinden og har brug for en god gartner. Hvis du lader ukrudtet vokse frit, er det ikke sikkert, at du vil bryde dig om, hvordan haven til sidst kommer til at se ud. Du skal huske, at du kan lære at passe på din psyke ligesom en god gartner passer sin have.”

Ligesom det kræver øvelse at blive god til at spille klaver eller golf, kræver det træning at blive det menneske, du helst vil være. Nogle har et naturligt talent for det. Men alle vil opleve, at de forbedrer sig, når de træner og dagligt gør en anstrengelse.

Hvis du vælger at udvikle de positive egenskaber, vil du ikke kun forandre din hjerne og skabe balance i dit nervesystem. Du vil forandre hele din måde at anskue livet på. Ved at træne hjernen i hverdagen kan du vende vrede til varme.

Få mere viden og flere redskaber på kurset: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Få mere inspiration i 2 timers videokursus med Paul Gilbert: Indre ro – en praktisk guide

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler med fokus
på at udvikle tryg tilknytning er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER