Tidspres og Travlhed. 10 Gode Råd til Dig og Dit Barn

Hvad Gør Du? Få 10 nyttige tips til at lære dit sensitive barn at bevare roen og klare det.

Kan dit barn ‘smelte ned’ en travl morgen? – reagerer dit barn ofte stærkt, når du skynder på det? – og er det udfordret af deadlines?

Hvis ja, genkender du en udfordring, forældre til sensitive børn tit har stor gavn af at forstå – og som er guld værd for dit barn, at du lærer det at tackle. Det handler ikke kun om den tid, der objektet set er til rådighed, men også om oplevelsen af tidspres.

Reaktionerne er kraftigere i krop og psyke

Dit sensitive barn er mere udfordret end andre børn, når der er pres på

Stressresponset i det sensitive nervesystem er mere følsomt.
Det påvirker f.eks. dit barns vejrtrækning, hjerterytme, spændingsniveau og koordination.
Psykisk kan dit barn føle sit truet og forstyrret af en ‘indre alarmklokke’ som gør det svært at tænke klart og styre følelseslivet.

Vigtig pointe: Det handler ikke kun om den tid, der reelt set er til rådighed. Udfordringen er måden, dit sensitive barn oplever tidspresset – mere intenst end andre børn.

Dit sensitive barn kan ikke lave om på, at det bliver mere stresset. Men det kan lære strategier til at dæmpe sit letbevægelige stressrespons af dig. De 10 råd hjælper dig til at ruste dit barn til at klare tidspres – og det vil være en personlig styrke for dit barn resten af livet.

Et nyttigt tip: Hvis dit barn reagerer med meget kraftige følelser, kan du få praktisk inspiration ved 1-dagskurset Sensitive børns følelsesliv

Hvad kan du gøre? – 10 gode råd

1.Støt dit barn i at fokusere målrettet på at gøre én ting af gangen.

Det øger hastigheden og oplevelsen af mestring og nedsætter uroen.

2.Undgå bebrejdelser

(også selvom dit barn reelt set har bidraget til forsinkelse og selv har været årsag til, at der er tidspres). Det vil typisk blot distrahere og forsinke dit barn – og dig selv – endnu mere.

3.Giv tydeligt udtryk for, at nu gælder det om at bevare en god stemning og fokusere positivt på at nå målet.

Hvis du selv signalerer ro og positivitet vil dit følelsesliv berolige og smitte dit barns. Med børn, der er meget socialt sensitive, er det et af de mest nyttige redskaber.

4.Vent med samtaler om, hvorfor der er tidspres, og hvad der skal gøres fremadrettet.

Dit barns hjerne er ikke i stand til at bearbejde informationen effektivt på det tidspunkt. Det kan sige ‘nej’ til gode forslag, som det senere ville sige ja til. Tag snakken senere.

5.Giv små børn meget konkret feedback.

I stedet for at tale om, at der er 10 min til at nå ud af døren og hen i børnehaven, kan du tale om støvlen, jakken, døren til cykelskuret osv. Hold dit barns fokus på konkrete opgaver i nuet og giv positiv feedback hver gang et nyt mål er nået.

6.Lær større børn at bevare roen ved at lave en nødplan.

Hvis de f.eks. skal klare en opgave til skolen på kort tid, kan en struktur med klare delmål sænke stressniveauet og skabe indre ro og mere klare tanker.

7.Hvis dit barn ‘smelter helt ned’ skal du gøre det til prioritet 1. selv at bevare overblik og styring.

Undgå at svare igen på vredesudbrud og bevar roen. Sæt på en varm og bestemt måde fokus på at nå målet.

8.Tag ved lære af situationer med tidspres: sker det igen og igen?

Hvordan kan du selv og/eller dit barn gøre for at forebygge det? Typisk føler sensitive børn sig langt mere trygge og kompetente, når deres forældre – og siden de selv – vænner sig til at organisere hverdagen, så der er mindst muligt tidspres.

9.Sensitive børn træffer typisk gode beslutninger, når de har god tid til at tænke over dem.

Omvendt træffer de dårligere beslutninger og har sværere ved at mærke efter end gennemsnittet, når de ikke har god tid. Væn dit barn til at træffe beslutninger på forhånd, når det er muligt: f.eks. at vælge sit tøj aftenen før, vælge emne for sin stil god tid osv.

10.Lær dit ældre barn at regulere sin vejrtrækning.

Du kan guide dit barn til bevidst at fordybe den. Søg især at gøre udåndingerne mere langsomme. Det fordyber afspændingen og gør kroppen mere modstandsdygtig over for tidspresset.

Søger du mere inspiration?

Køb vores bog

Læs mere og få flere gode råd til at hjælpe dig selv – eller dit barn – til at træffe beslutninger i bogen sensitive børn og voksne, der handler om at få det sensitive potentiale til at blomstre.

Book en forældresamtale (også via skype og telefon)

Her kan du få flere nyttige redskaber, der kan hjælpe dig til at styrke dit barn i mødet med livets valg og dilemmaer.
Skriv til kontakt@sensitiv.dk

Du kan få flere fif og komme et par spadestik dybere ved seminarerne Sensitive børn i balance , Selvværd for sensitive børn  og 1-dagskurset Sensitive børns følelsesliv.

Mange børn, teenagere og unge har gavn af at lære indre ro med hjertekohærens, hvor de påvirker og beroliger deres hjerne ved at træne hjerterytmen: Indre ro med hjertekohærens

Du kan finde flere gode råd i bogen: Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke med tilhørende videokursus for forældre og bedsteforældre.

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet, der udkommer ca. hver 3 uge med viden og gode råd.
Hvis du ønsker forældrerådgivning i vores lokaler på Frederiksberg eller via skype eller telefon, kan du sende en mail til kontakt@sensitiv.dk

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER