Sensitive Teenagere og Unge

Udfordringer, styrker, tips & praktisk inspiration

Sensitive unge veninder holder om hinanden, sensitiv balance

Som sensitiv teenager og ung har du mange unikke potentialer. Men du kan føle dig sårbar under pres. Det gælder især, hvis du ikke forstår din sensitivitet, og ikke har redskaberne til de kritiske situationer. Her i artiklen kan du lære mere om:

 • dine typiske udfordringer som sensitiv teenager og ung.
 • dine potentialer, gaver og styrker
 • praktiske fif, redskaber og strategier, som løfter dig i hverdagen.

Den følsomme hjerne – vigtige pointer om sensitive teenagere og unge

Tag højde for, at hjernen først er fuldt udviklet, når du er 22-25 år

I teenage-årene begynder forskellige dele af hjernen at udvikle sig med forskellig hastighed. Det betyder, at de forskellige dele af hjernen ikke kan kommunikere lige så godt med hinanden, som de kan før og efter denne periode. Nye hormoner, som pludselig er i kroppen, når du bliver teenager, påvirker også, hvordan hjernen virker. Det er specielt svært, fordi de områder, som er involveret i følelser og i at træffe beslutninger ikke kommunikerer lige så godt med hinanden som ellers.

Rent praktisk kan det betyder, at du kan være:

 • mere klodset
 • mere søvnig
 • mere humørsvingende
 • have sværere ved at aflæse følelser i andre menneskers ansigter

Kilde: Åsa Fex Svenningsen, ass. professor, neurobiologisk forsker, syddansk universitet

Hvad kan du gøre?

5 enkle måder du selv og dine nære kan lette hverdagen på

1. Sørg for at få mere søvn og ro til at lande i hverdagen.

Det er, når du sover, at hjernen udvikler sig. Som sensitiv kan du have endnu mere brug for søvn en den gennemsnitlige person på din alder, fordi dit nervesystem reagerer mere kraftigt på stress.

Du kan også have stort behov for at afsætte tid til at slappe af – nogle gange måske endda med ‘detox’ fra mobil, fjernsyn, computer osv.  En tid uden indtryk, hvor de mange indtryk, du har fået i løbet af dagen, kan bundfælde sig. Hvis du har musik, du holder af, kan du lytte til den. Eller lukke dine øjne og trække vejret dybt. Enhver vane, der hjælper dig til at berolige dit livlige nervesystem er guld værd og giver dig mere positiv energi.

2. Træn din evne til selvkontrol.

Et emne vi også har skrevet om i andre artikler. En vigtig nøgle til selvkontrol er, at du gentager enkle handlinger igen og igen, indtil de bliver en vane. Resultatet er, at du til sidst ikke tænker over dem, men blot udfører handlingerne ‘automatisk’. På den måde oplever du mindre stress og uro i hverdagen.

3. Bliv god til at få en god kontakt igen efter konflikter

Det er uundgåeligt, at du kan have flere konflikter med andre, mens din hjerne udvikler sig så hastigt og gør dit følelsesliv mere ‘livligt’. Det vigtige er ikke at undgå konflikterne. Det vigtige er, at konflikterne ikke skiller dig fra dem, du holder af. Gør det til en vane at blive gode venner igen bagefter, så følelserne igen kan strømme frit.

4. Brug humor og del mange positive følelser med andre.

Du er som sensitiv ikke kun stærkere påvirket af negative følelser. Du bliver også stærkere påvirket af positive følelser. Del humor, varme, hygge, ro, glæde, forståelse, tryghed, taknemmelighed og optimisme med andre. Og væn dig selv til dagligt at have positive ‘søde øjeblikke’, som du virkelig giver dig selv tid og ro til at nyde.

5. Tjek efter om dine tolkninger er rigtige – især de negative

Som sensitiv er du følelsesmæssigt mere påvirket af andres ansigtsudtryk, og du opsnapper flere nuancer end de fleste andre er tilbøjelige til at gøre.

Husk, at dine tolkninger – dvs. det du selv læser ind i det, du ser hos andre – ikke altid er rigtige. Det gælder især, hvis du er overbevist om, at andre ikke bryder sig om dig, ikke forstår dig, ikke vil dig det godt osv.

Når du får en negativ oplevelse er det nogle, fordi du har læst situationen helt præcist. Men andre gange kan den negative oplevelse af en andens ansigtsudtryk handle om, at du selv er træt og fyldt op af indtryk. Resultatet er, at dit eget dårlige humør bliver et negativt filter, du lægger hen over forskellige situationer i din hverdag. Sørg for at tjekke efter – især hvis du tit tolker andre negativt.

Anbefalet seminar: Sensitive Teenagere og Unge

Forstå dig selv, styrk dit selvværd, få mere overskud og udfold de lyse sider af din sensitivitet

3-timer: Få ny inspiration til skole, studier, arbejde, fritid, familieliv og venskaber. Vi anbefaler at deltage med forældre og andre, der står dig nært.

Typiske udfordringer som sensitiv teenager og ung

Her kommer eksempler på nogle af de områder, som især kan være udfordrende, når man er teenager og ung og samtidig er særligt sensitiv:

 • Oplevelsen af at være anderledes end andre. På godt og ondt. Der er i mange situationer en følelse, man ikke kan “sætte fingeren på” af, at man oplever verden på en anden måde end andre gør. Hvorfor? – Hvad betyder det for mig selv? – For andre?
Nogle gange giver det oplevelsen af ensomhed. Af at man forstår de andre, men ikke selv bliver forstået. Eller af at man savner en dybde og eftertanke hos andre, man møder. For nogle teenagere og unge giver den høje sensitivitet oplevelsen af at være udenfor. Forskellen bliver oversat til en forkerthed (hvad det absolut ikke behøver at være) En stille mistanke, der gnaver indeni: er der noget galt med mig? Er jeg helt normal?
 • Dybere følsomhed i kæresteforhold. Forelskelser er dybere og mere stormende. Seksualitet kan vække mere overvældende følelser. På godt og ondt er kæresteforhold både mere givende og krævende, når man er særligt sensitiv. Det skyldes, at man er mere påvirkelig og modtagelig.
Det er vigtigt, at der er plads til de sensitive sider i kæresteforholdet og i ens eget forhold til sig selv. Det kan som sensitiv være mere hårdt at “komme videre” efter et brudt forhold. Det er mere krævende at acceptere, at en del forhold og forbindelser er forbigående og kortvarige.
 • At træffe vigtige valg er mere anstrengende, når du er sensitiv. Du ser “1000 nuancer i stedet for kun 100”. Du har man brug for mere grundig overvejelse af vigtige valg i livet. Du kan se langt flere grunde til både for og imod, og kan derfor lettere komme i tvivl.

Ofte træffer du hen ad vejen også meget bedre beslutninger, fordi du har taget højde for så mange ting. Det gælder både omkring bolig, kæresteforhold, valg af uddannelse og arbejdsliv, valg af venskaber osv.

 • Behovet for ro og dybde i tilværelsen. Alle sensitive har mere brug for tid til at være indadvendte og rolige i hverdagen. Også dem, der både er sensitive og udadgående. Hvordan sikrer du dig en hverdag, der giver plads til de sensitive sider?
 • Nogle gange kan du måske opleve, at du konstant “halter efter” og ikke helt når at integrere de mange oplevelser, du får i hverdagen. Som  sensitiv har du mere end andre brug for at afsætte tid til at slappe af og få balance i nervesystemet. På den måde får du lettere de positive sider frem i dig selv.
 • At stå på egne ben. Hvis du som sensitiv har haft en belastet barndom, vil du på godt og ondt være mere påvirket af det. De svære sider er, at du kan komme endnu mere ud af psykisk balance end andre, der har oplevet noget tilsvarende.

 

De gode sider er, at du fordi du er modtagelig, også kan få ekstra meget godt ud af støtte fra familie, gode venner og – hvis nødvendigt – professionelle.

Har du manglet støtte og opbakning i din barndom? (Ikke fordi dine forældre nødvendigvis har været “dårlige”, men de har måske selv haft udfordringer og vanskeligheder, som har påvirket dem). I givet fald vil du som sensitiv i højere grad kunne savne støtte og sikkerhed, når du selv skal “stå på egne ben” og som teenager løsrive dig og i ungdomsårene begynde at skabe dit eget liv.

 • Modtagelighed over for kulturelle normer. Som  sensitiv går “tidens ånd” dybere ind. Du kan derfor risikere i ekstra høj grad at søge at leve op til nogle normer om, hvordan “det rigtige liv” skal indrettes. Piger kan føle idealer om vægt meget stærkt, drenge et større pres om at træne. Samtidig har det højt sensitive nervesystem tit brug for at afvige lidt fra normerne – og finde sin egen retning uden om de kulturelle normer, så du lytter til din krop indefra. Sådan bliver du mindre overvældet og trives mere i hverdagen.
At udstikke din egen vej og din egen måde at gøre ting på er ekstra vigtig for særligt sensitive teenagere og unge. Du bliver sjældent tilfreds, hvis du blindt  “følger flertallets model”. One size fits all – passer ikke godt til et sensitivt nervesystem, der er gearet til at gå i dybden med livets små og store oplevelser.
 • Et rigt indre liv. Du kan i eget selskab opleve, at du er meget iderig, kreativ og reflekterende. Det indre liv kan nogle gange være overvældende, andre gange givende.
For mange sensitive teengere og unge kan det være altafgørende at finde en positiv måde at bruge det rige indre liv. Det giver oplevelsen af mening og dybde i et liv, man ellers kan synes er for overfladisk og kedeligt. Interesse for moralsk og/eller spirituelt engagement er ofte forbundet med de sensitive træk.

Rådgivning til sensitive teenagere og unge

Målet med rådgivningen er, at du lærer dine særligt sensitive signaler at kende og forstår dem, så du kan tage hånd om dem bedst muligt. I rådgivningen er der fokus på, at du selv og andre, der står dig nært, anerkender og ser dine kvaliteter – og  du får inspiration til at komme igennem vanskeligheder. Rådgivningen formidler viden om sensitivitet og den giver konkrete råd og redskaber til at løse de problemer, der opstår i hverdagens situationer.

De ovennævnte temaer er kun eksempler. Der kan være mange andre temaer, som er relevante at tage op i rådgivningen.

Obs. Vi ved, at mange teenagere unge ikke har økonomi til de individuelle forløb, vi kan tilbyde, som er uden offentlig støtte. Vi anbefaler derfor, at man i første omgang satser på at læse mere om at være sensitiv eller tager på et kursus eller seminaret om sensitive teenagere & unge.

Teenagere og unge

Særligt sensitive teenagere – viden og gode råd

Årene som teenager og ung – et vindue af muligheder åbner sig

Nervesystemet bliver mere formbart, fleksibelt og åbent for forandring, mens man er teenager. Sensitiviteten stiger og følelserne opleves mere intenst. Nogle sensitive teenagere har tidligere i deres liv oplevet modgang, som har efterladt negative spor – de kan f.eks. have sværere end andre ved at finde ro, når de møder udfordringer. Måske skal de også bruge mere energi end andre på at komme i balance, efter de har været stressede. De kan opleve mere indre uro og flere negative følelser som f.eks. vrede, angst og frustration i løbet af en uge, der er presset. Det kan f.eks. være adopterede børn, som har oplevet traumer tidligt i livet.

Opbyg en stødpude mod stress

Det fantastiske og smukke ved teenageårene er, at disse år åbner muligheder for at helbrede fortidens ubalancer – hjernen er i denne periode billedligt talt mere formbar, og det gør det muligt at skabe “nye stier”. De nye positive spor, som man sætter i denne periode, vil gøre det lidt lettere at opleve indre ro og tryghed i modgang. Via gode vaner, via tryghed og via positiv samhørighed med andre kan der opbygges en stødpude mod stress – fremover bliver man ikke lige så let væltet omkuld, selvom det stormer…

6. gode råd til teenagere og unge, der ønsker at udfolde den sensitive styrke

1.Start din dag på en måde, der gør dig glad og rolig.

Planlæg små “søde øjeblikke”, som er rare at stå op til. Hav god tid om morgenen, så du føler, at du “har dig selv med”, når du kommer ud af døren. En god start sætter dit nervesystem i et positivt gear og smitter af på resten af dagen.

2.Har du voksne, som du føler, at du kan have gode og vigtige samtaler med, når noget er svært?

Hvis du ikke føler, at der er en tryg og positiv kontakt med dine forældre, vil det så være muligt, at du og dine forældre kan få hjælp til at tale bedre sammen? Eller er der andre voksne i dit netværk, som du har tillid til og føler dig forstået af? Som sensitiv er du meget positiv modtagelig for en god kontakt til andre, som kan give dig strategier til at møde svære situationer. Tal med de vigtige voksne i dit liv og bliv stærkere i modgang.

3.Lær teknikker, redskaber og øvelser, som skaber balance i hjerne og nervesystem:

F.eks. mental træning, yoga, meditation eller andre teknikker, der giver indre ro. Brug gerne øvelserne flere gange om dagen og lær at få nytte af dem, mens du er presset.

Det kan f.eks. give dig bedre søvn, bedre humør og bedre præstation ved eksamen, sport, musik eller i sociale sammenhænge, hvor du føler dig nervøs.

4. Vær bevidst om, hvordan forskellige venner påvirker dig.

Som sensitiv kan du være endnu mere påvirket – både på godt og ondt – af dine venskaber. Gør din sociale sensitivitet til en styrke ved at fokusere på de venskaber og sociale grupper, der virkelig giver dig noget godt og gør dig glad.

5.Tænk over styrkerne ved at være sensitiv

(f.eks. begavelse, indlevelsesevne, kreativitet, modtagelighed for positiv feedback, naturen, musik eller kontakt til et kæledyr) : hvordan kan du bruge dem mere hver dag? Hvilke situationer får det bedste frem i dig? Kan du planlægge flere af de situationer? – hver dag? – hver uge? – hver måned? – hver år?

6.Acceptér at du skal bruge mere tid end andre, når du står foran et valg.

Brug god tid til at mærke efter, når du skal træffe en vigtig beslutning.

7.Få støtte fra andre.

Når du konkret oplever, at du ikke er den eneste, der er sensitiv, kan det være en stor lettelse, som er guld værd.  Her følger et eksempel, hvor en 18-årig fortæller:

Det kan være rigtig spændende og rart at høre mere fra andre unge, der som jeg selv har været gennem de unge teenageår og stadig lever i teenagetiden som sensitive. Jeg læser nu en del om emnet og finder en ro og komfort i at vide, at man ikke er alene om dette! Jeg er selv nyhedssøgende og har brug for at høre tanker fra andre, der er i samme boldgade.

Ved seminaret om sensitive teenagere og unge er det muligt at netværke lidt med andre, hvis man ønsker det.

Men netværkeri med andre sensitive er absolut ikke en betingelse for at få et godt liv med dit følsomme nervesystem.

Enkle anbefalinger til et godt liv som sensitiv

Få praktisk inspiration fra andre teenagere og unges bedste råd

Fem teenagere og unge har givet deres bedste råd til andre teenagere og unge. De har ønsket at dele nogle af deres positive erfaringer. Det er nyttig inspiration, som vi med glæde giver videre til dig!

Fem enkle ting, du selv kan gøre

Anbefaling 1. Tænk på de ting, du er god til.

Eksempler:
Jeg er opmærksom på mine venners behov og humør og er god til at trøste og være en god kammerat.
Jeg er god til at arbejde i grupper med både at tage styring og lede, men også på at være opmærksom på hele gruppens trivsel.
Jeg tilstræber retfærdighed og er ikke bange for at tale på andres vegne, hvis de bliver krænket.

Anbefaling 2. Slap af og lad være med at tro, der er noget galt med dig

Lad være med at køre det med at være sensitiv op til noget stort. Slap af og lad være med at hænge dig for meget i ulemperne. Husk, at det her ikke er en sygdom. Tro ikke, at du er svag og skrøbelig. Der er en masse ting, du kan gøre rigtig godt, fordi du er sensitiv. Du skal bare finde din egen måde at gøre tingene på.

Anbefaling 3. Du behøver ikke fortælle det til alle

Du behøver ikke at snakke med alle mulige, du ikke kender så godt om, at du er sensitiv. Du kan ikke vide, om de virkelig forstår, hvad det betyder.

Anbefaling 4. Få nogle gode snakke med dem, der forstår dig

Det er en god ide, at du kan snakke med nogen i din familie og nogle gode venner, som virkelig forstår, hvad det handler om. Så er du heller ikke alene, når noget er svært.

Anbefaling 5. Husk at du har en gave

Du lægger mærke til de små og smukke ting i livet. Du kan føle med andres følelser. Du kan mærke glæde og kærlighed virkelig stærkt. Du har en gave.

Har du et godt råd til andre?

Skriv til os på kontakt@sensitiv.dk, hvis du vil give andre teenagere og unge dit bedste råd, som vi kan sætte på listen.

Se videoklip

Få nyttig viden og gode råd

Overstimulation – typiske reaktioner og situationer

Alle kan blive overstimulerede. Men er du sensitiv, sker det hurtigere, fordi dit stressrespons er mere letbevægeligt.

t er ikke et problem, at du som sensitiv bliver hurtigt overstimuleret. Du skal blot vide, hvilke situationer, det plejer at ske og blive rigtig god til at forberede dig på dem. Når du mester de situationer, kan det med tiden blive en fordel for dig at være sensitiv

Brug dine fordele som sensitiv

Her får du nogle enkle og brugbare eksempler på dine potentialer og ideer til, hvad du kan gøre mere af i din hverdag.

Begge videoklip er optaget ved seminaret for sensitive teenagere og unge.  Én af grundene til at vi oprettede seminaret var, at mange voksne særligt sensitive, vi talte med, sagde til os: Bare jeg dog havde vidst det noget før. Bare min familie, mine venner og mine kærester havde vidst det. Så havde vi talt bedre om tingene, og jeg kunne have truffet andre valg. Jeg ville have været bedre til at passe på mig selv.

Voksne sensitive, forældre, der ikke selv er sensitive, og fagpersoner til at bidrage positivt til sensitive teenagere og unges liv. Det kan lade sig gøre ved at tale åbent om sensitivitet, fortælle om egne erfaringer og forsøge at lytte med åbenhed til de sensitive teenagere og unges erfaringer. Når man som teenager og ung kan tale om både det svære og det skønne ved at være sensitiv sammen med de betydningsfulde voksne i ens liv, bliver det lettere at forstå sig selv og udfolde de sensitive styrkesider.

En 19-årig pige, som deltog sammen med sin mor ved det sidste seminar om sensitive teenagere og unge fyldte bagefter et halvt kladdehæfte med noter om viden og redskaber, hun især kunne bruge. Her giver hun nogle pointer videre:

Jeg synes, at det er ret utroligt, at man er mere sensitiv, når man er i puberteten, og at ens nervesystem også er ekstra åbent over for forandring. Det giver håb for, at man kan lave om på ting, når noget er svært og blive bedre til at håndtere det.
Det er ikke kun dårligt at være sensitiv, der kan godt være mange positive ting ved det, f.eks. bliver jeg mere glad, når jeg er glad og jeg kan analysere konflikter mellem mennesker, fordi jeg har god psykologisk indsigt.
Jeg har fundet ud af, at jeg er indadvendt sensitiv. For mig er tegnene: Jeg er bedst til at arbejde alene, jeg har ikke så mange venner, men mine venskaber er dybe. Jeg fungerer bedst uden for meget lyd og støj, jeg har brug for at være lidt alene indimellem. Jeg fungerer bedst uden for mange indtryk på én gang og har det bedst med ikke at lave for meget i løbet af en weekend eller en uge…
Det er spændende at vide, at hvis man er udadvendt og nyhedssøgende sensitiv, har man mange af de modsatte tegn – og så skal man også indrette sig efter det og nogle gange følge helt andre råd end en type som mig.
For mig har det været svært at vide, hvilke dele af den ekstra følsomhed, der skyldes adoptionen, de mange skift i en tidlig alder – og hvad der skyldes sensitivitet. Med seminaret er jeg blevet en del klogere, og jeg tror, at jeg med tiden lærer at kende forskel og bedre ved, hvad jeg kan gøre.
Det er vigtigt for mig som særligt sensitiv at sørge for at spise og drikke tilpas, at få nok søvn, ikke at fryse eller svede for meget, fordi det kan jeg godt blive rigtig irriteret over. Det kan nemt skabe konflikter, jeg ikke ønsker.
Det er også vigtigt, at man skal give hinanden ekstra meget plads, når den ene eller begge/alle er sensitive i familien eller i andre forhold.
Man kommer ikke i balance, hvis man kæmper imod, at man er særligt sensitiv. Man skal acceptere det og begynde at arbejde med det. For mig er dette råd rigtigt brugbart: At jeg som sensitiv har brug for at gøre noget, som er godt for mig selv, f.eks. høre (det samme) musik, se film, høre afspænding i 15 – 20 min., lave den samme slags kop te, lave den samme slags stykke knækbrød med den samme slags tilbehør ovenpå, eller lignende når jeg f. eks. kommer hjem fra skole. Især inden jeg går i gang med lektierne. Så kan jeg bedre koncentrere  mig! Det er alle sammen sweet moments –  ‘ritualer’ – som hjælper mit nervesystem.

Mange sensitive teenagere og unge, vi har talt med, kan genkende de pointer, hun skriver om. De fortæller os, at det betyder meget for dem at høre andres spørgsmål og lære af deres erfaringer. De synes, det er rart at vide, at de ikke er de eneste, der kender til forskellige udfordringer og glæder ved at være sensitiv.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminar, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus på at trives som sensitiv teenager og ung, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER


Click here to add your own text