Tanke og krop

Når tankerne tager magten

Nogle mennesker – og mange blandt de sensitive – er plaget af tanker. Det kan være negative såvel som positive. Tankerne tager magten og skaber uro i sindet, så følelseslivet bliver påvirket. Det kan være svært at samle sig om opgaver, at sove om natten og at være nærværende om dagen.

Kontakt til kroppen

Tankerne kan tage over, fordi kontakten til kroppen er svækket. I visse dele af kroppen er der manglende tilstedeværelse. Der kan blandt andet være for meget fokus “oppe” og for lidt energi “nede”. Det kan være svært ved at træffe beslutninger, fordi der savnes en dybere forankring. Oplevelsen kan være at mangle fundament og ståsted i livet.

At være rodfæstet

Når man genskaber kontakten til sin krop som en positiv opmærksomhed indefra – i stedet for at kroppen f.eks. har gjort oprør via smerter), kan man begynde at “slå rødder” i livet og føle sig hjemme. Når tankerne er naturligt rodfæstede i følelseslivet og kroppen, vil man opleve en større sammenhæng i livet. Og en mere klar og rolig tankegang. Læs mere i menuen Essens arbejde.

Essens arbejde

Den grundlæggende væren

Essens arbejde er det bevidste arbejde med at komme i kontakt med din grundlæggende væren. Det vil sige at føle dig forbundet med dig selv og verden på en positiv og harmonisk måde. Mennesker har forskellige oplevelser af essens. Et fælles træk ved oplevelserne er, at de virker dybt helbredende, livgivende og opløftende.

Flow oplevelser

Mange oplever, at de ved at komme i kontakt med essens glemmer tid og sted, og får en fornemmelse af at være kommet hjem. Tilsyneladende modsætninger bliver integreret på en harmonisk måde, ofte sker der en dyb afspænding og en helt naturlig ændring af den måde, man forstår sig selv og livet på. Gradvist erstattes blokeringer med flow oplevelser, og gamle lag af smerte løsner sig for at give plads til noget nyt.

Med sensitivitet som en vej

Sensitivitet åbner for indre fordybelse. Ved opmærksomt at dyrke sammenænge, som skærper, forfiner og træner sensitiviteten, fremmer du oplevelser af essens. Med sensitivitet som en vej er det muligt at opdyrke facetter af dit væsen, som du længes efter at udvikle: f.eks. medfølelse, styrke, vilje, udholdenhed mm. Når sensitiviteten er stærk, levende og positiv, udvikler og styrker du evnen til at være i kontakt med din grundlæggende væren.

Læs mere her om vigtige emner for sensitive børn og voksne

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER