Styrk dit barns evne til at klare sociale udfordringer. 10 gode råd til forældre

Vigtige ting at vide, sige og gøre, når du vil støtte dit barn i at få et godt socialt liv

Hvad gør du, når dit barn møder sociale udfordringer og reagerer sensitivt?

Artiklen gennemgår 10 vigtige områder, hvor du kan styrke dit barn på følsomme områder i den sociale kontakt.

Læs videre og bliv klogere på, hvordan du hjælper dit barn til at føle sig tryg og kompetent i sociale situationer

10 vigtige ting du kan vide, sige og gøre

Sådan hjælper du dit barn på vej til et godt socialt liv

1.Gør det tilladt for dit barn at trække sig – især fra socialt samvær, der kræver empati

Dit sensitive barn kan typisk mærke andres følelser, stemninger og forventninger i højere grad end andre børn. Hvis nogen er sure, skuffede eller har det svært, kan dit barn blive mere påvirket, føle større ansvar og bruge mere energi på at bearbejde det og forholde sig til det.

Hvis dit barn viser tegn på overansvarlighed, skal du igen og igen tale med det om, at det er OK ikke altid at stå til rådighed for andre. Tal med det om situationer, hvor det føles rigtigt at hjælpe og lytte – og situationer, hvor det kan blive for meget, og hvor det er vigtigt at kunne trække sig. Gentagelser er vigtige for at bryde mønstret.

2.Giv dit barn rum til at bruge sin empati konstruktivt – og anerkend prosociale handlinger

Anerkend de gode sider af dit barns empati, som viser sig, når dit barn mestrer sine følelser og viser socialt overskud. Det gælder de såkaldt prosociale handlinger: at dele med andre børn, invitere andre børn med i legen, hjælpe andre, der har det svært osv.

Skab muligheder for, at dit barn kan udfolde denne side af sin personlighed: f.eks. som hjælper for mindre børn, ved at lave frivilligt arbejde eller samle penge ind, ved at omgås andre børn og voksne, som også er prosociale.

Kunsten at kunne tabe er også en prosocial handling.  Skån derfor ikke dit sensitive barn fra at tabe i et spil, bare fordi det reagerer følsomt på at tabe. Når dit barn kan bære frustrationen ved ikke at vinde, vil det opføre sig mere ansvarligt over for andre børn.

3.Forbered dit tilbageholdende sensitive barn på sociale situationer

Er dit barn meget tilbageholdende i starten af en kontakt? Så kan det være en god ide at hjælpe dit barn via forberedelse.

 • tænk over, hvad der er sjovt at lege og gøre, når en ven kommer på besøg.
 • kig på andre børn, der går til svømning, inden dit barn selv starter.
 • forbered 3-4 gode ting, dit barn kan sige og gøre, når det bliver afvist af andre børn. F.eks. 1. “Øv, hvor ærgerligt. Men så leger jeg i stedet bare xxx med xxx”, 2. “lave en liste med ting dit barn kan lave på egen hånd”, 3. Huske de gange, hvor der ikke var afvisninger. 4. Være enig med sig selv om, at det er ok at spørge igen en anden gang.”

Hvis dit barn ikke ‘tør op’ efter nogle gange, hvor det har vænnet sig til en ny ven eller en ny fritidsaktivitet eller er blevet afvist, skal du overveje, om det handler om ængstelighed eller angst: dvs.

 • tilbøjelighed til at have negative forventninger til sociale kontakt og
 • til at undgå de frygtede sociale situationer.

I givet fald skal dit barn have hjælp og støtte til at overvinde angsten.

I nogle tilfælde holder dit barn sig tilbage, fordi der er problemer i det sociale miljø. Tal med dit barn om problemerne, tag fat i professionelle i institution og skole og fokuser på at få løst problemerne.

4.Lær dit ekstroverte/nyhedssøgende sensitive barn at begrænse sig

Hvis dit barn har ekstroverte og sensationssøgende/nyhedssøgende træk, kan det have svært ved at begrænse social kontakt. Dit barn har en stærk trang til social stimulation, hvor der ‘sker noget’ – modsat de sensitive sider af personligheden, som søger ro og dybde for at undgå overstimulation.

Typisk vil dit sensitive børn ‘køre op’, når det bliver overstimuleret. Princippet er ‘mere vil have mere’ så dit barn kommer til at tage for meget ind: for mange aftaler, for mange venner, for stimulerende aktiviteter.

Dit barn er hele tiden ‘på’ og skal støttes i at ‘stå af’. F.eks.

 • at det er ok at sidde lidt for sig selv i en hule og fordybe sig,
 • at man kan sige nej tak til en legeaftale eller
 • at man ikke hele tiden behøver at svare sine sms-beskeder.

Hvis ikke dit barn lærer at begrænse sig, er der risiko for, at den sensitive side af personligheden bliver stresset – hvilket kan give en ond cirkel, hvor dit barn reagerer med følelsesmæssige ‘nedsmeltninger’, som påvirker selvfølelsen og/eller de sociale relationer negativt.

5.Støt dit barn i at forholde sig fornuftigt til uretfærdighed

Dit sensitive barn har ofte stærke følelser omkring social retfærdighed – og kan blive mere såret end de fleste ville blive i situationer, hvor andre børn ikke siger undskyld, skubber eller på andre måder er mindre hensynsfulde.

Sig ikke: “lad være med at tage det så nært!” Så kan dit barn føle: “Ikke alene er jeg ked af det her. Der er også noget i vejen med mig, fordi jeg har det sådan”. Det fører til skam og rammer dit barns selvfølelse.

I stedet kan du sige: “jeg ved godt, du tager det ind. Lad os snakke om, hvad du kan sige og gøre næste gang”.  Sådan anerkender du dit barns følelser, så dit barn føler sig accepteret og forstået – og samtidig viser du vej til at håndtere situationen.

Tal med dit barn om, hvordan det kan kende forskel på små og store slags uretfærdighed – det, man skal reagere på, og det, men skal lade ligge.

6.Støt dit barn i at knytte ligeværdige bånd

Når børn konkurrerer og den ene forsøger at overgå den anden, aktiverer det områder i hjernen, som knytter sig til hierarki og magt – også kaldet “ranking”.

Når børn indgår i en ligeværdig relation, bliver andre områder i hjernen mere aktive: det styrker dit barns selvfølelse og oplevelse af glæde, tryghed og samhørighed – også kaldet “linking”.

Hjælp dit barn til at indgå i ligeværdige relationer: hvor fokus er mere på gensidig respekt end konkurrence.

I mindre grad kan konkurrence være sundt, motiverende og hyggeligt. Men hvis konkurrencen fylder meget i relationen, vil dit sensitive barn typisk føle sig stresset.

7.Mind dit barn om, at det ikke har ‘oplysningspligt’

Sensitive børn er typiske gode til at aflæse stemninger, følelser og forventninger – også selvom den anden ikke har sagt et ord.

 • lær dit barn, at der ikke er ‘oplysningspligt’: andre har ikke altid lyst til eller gavn af, at deres følelser bliver ‘læst højt’. Sætter dit barn ord på en dårlig stemning, der ‘ligger i luften’ kan andre finde på at benægte. Også selvom dit barn rammer plet.
 • mind dit barn om, at det ikke ALTID har ret i, hvad det læser ind i andre. Eks. : dit barn tolker andre afvisende, fordi det husker, at det tidligere er blevet afvist.
 • lær dit barn at lytte til sig selv – uden at sige ting højt, kan det godt bruge sine fornemmelser. Eksempelvis kan evnen til at læse andre hjælpe dit barn til:
  • at blive god til at løse konflikter,
  • at vælge de rigtige venner,
  • at sige fra på en effektiv og hensynsfuld måde osv.

8.Bak op om, at dit barn ‘følger med’ i de populære aktiviteter i en børnegruppe – og grib ind ved eksklusion og mobning

Hvis alle i klassen er optaget af en bestemt leg, spil eller legetøj, kan du med fordel støtte dit barn i at følge med. Medmindre du virkelig som forælder er imod aktiviteten.

Sådan undgår du, at dit barn skal føle sig ekskluderet på baggrund af ting og aktiviteter, som det ikke kan deltage i. F.eks. hvis du ikke har købt et bestemt stykke legetøj eller dit barn ikke har adgang til et bestemt spil, som de fleste andre børn har.

Oplever du, at dit barn bliver ekskluderet eller mobbet, skal du gribe hurtigt ind. Sensitive gener knytter sig til større påvirkelighed for afvisning, kritik og fjendtlighed. Med andre ord kan dit barn blive endnu mere såret end mindre sensitive børn, når det opholder sig i et belastet socialt miljø.

 

9.Lær dit barn at sige tydeligt fra

Hvis dit barn er forsigtigt og tilbøjeligt til at give andre børn ret og udviske egne meninger og ønsker, kan din støtte gøre en stor forskel:

 • Træn høj stemmeføring og direkte øjenkontakt med dit barn. Bed det om at sige højt og tydeligt med et bestemt blik i øjnene: NEJ, LAD VÆRE MED DET og NEJ DET VIL JEG IKKE VÆRE MED TIL.
 • Hvis dit barn er overbevist om, at et nej fører til afvisning fra andre børn, kan du opfordre til at lade det komme an på en prøve. Aftal med dit barn, at det skal sige fra 3 gange og komme hjem og fortælle dig bagefter, hvordan det er gået. Herefter 5 gange og 10 gange. Stille og roligt finder dit barn ofte ud af, at andre børn i stedet får mere respekt.
 • Spørg efter hver legeaftale: “på en skala fra 1-10, hvor god har du været til at sige fra?” På den måde bevarer dit barn fokus på at træne de nye færdigheder igen og igen i forskellige situationer.
 • Tal med dit barn om de situationer, hvor det ikke får sagt fra: Hvordan føles det? Hvorfor kom ordene ikke ud? Hvad kan der gøres næste gang?

10.Lær dit barn at håndtere, at andre børn ikke er lige så sensitive

Sensitive børn kan blive skuffede over, at andre børn ikke er lige så optagede af retfærdighed eller lige så fintmærkende og hensynsfulde. Den usagte forventning er, at andre børn oplever verden på samme måde.

 • bed dit barn lægge mærke til forskellene og acceptere dem.
 • lær dit barn at have realistiske forventninger til andre børn. F.eks. at andre ikke tager de samme hensyn. Hvis ikke, kan skuffelsen og de sårede følelser vokse indeni. Og dit barn ‘tager det personligt’, mens situationen dybest set bunder i forskelle i personlighed.

Kunne du lide denne artikel om ting, du kan vide, sige og gøre for at styrke dit barn i sit sociale liv?

Så er du velkommen til at melde dig til vores gratis nyhedsbrev, som ca. hver 3 udkommer med artikler som denne.

Anbefalet tilbud: Sensitive børns følelsesliv

Lær dit barn at forstå og styre sine følelser og at ‘skifte gear’ fra negativ til positiv

Få en enkel model og værktøjer til alle tænkelige situationer – før, under og efter overstimulation – hvor dit barn har svære følelser. Og vis dit barn vej til bedre at kunne modstå og håndtere stress. Læs mere her

Læs vores bøger og få viden om hvordan du ruster dit barn til at styrke sin karakter og bruge sin sociale sensitivitet positivt

Download helt gratis kapitel 1. af bogen sensitive børn og voksnes potentiale lige her.

Læs mere om selvkontrol, potentialer og sensitive børn i vores meget grundige guide: sensitive børn fra sårbarhed til styrke.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med børn, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER