Støj er lyd, der generer krop og psyke

Viden og gode råd

Om lyde opleves som støj handler ikke kun om, hvor høje de objektivt set er. Det handler i meget høj grad også om den subjektive oplevelse:

Kropsligt:

I hvor høj grad påvirkes stofskifte, hjerterytme og vejrtrækning? Kroppens respons på lyden er forskellig fra person til person og sensitive mennesker har et mere let bevægeligt stressrespons. Derfor er de generelt mere generede af støj end de fleste andre.

Hvad kan du gøre?

  1. Hvis du spænder i kroppen, når der er støj omkring dig, kan du lægge mærke til, hvor i kroppen spændingen sætter sig. Bevidst kan du spænde af i skuldre, arme eller mave, så du i stedet oplever en fysisk frihed og lethed i området.
  2. Hvis din vejrtrækning bliver overfladisk, kan du bevidst fordybe den. Søg især at gøre udåndingerne mere langsomme. Det fordyber afspændingen og gør din krop mere modstandsdygtig over for støjen.
  3. Hvis din hjerterytme bliver urolig, kan du lære at træne din hjerterytme: herved kan du på en meget dyb, hurtig og effektiv måde give din krop ekstra kraft til at klare støjen uden for store men.

Psykisk:

Den psykiske reaktion  på støj følger i nogen grad kroppens reaktioner. Hvis kroppen klarer støjen med mindre stress, giver det et større overskud. Men der er også andre ‘knapper’ du kan skrue på:

Rolig sensitiv mand strækker armene og er i balance

Praktiske anbefalinger

1. Hvor meningsfuld er støjen?

Hvis du oplever, at din familie ser et meningsfuldt fjernsynsprogram kan du typisk være mere tolerant end hvis du oplever, at programmet er meningsløst. Hvis dine kolleger taler om et vigtigt projekt, kan du typisk være mere overbærende end hvis de småsnakker hen over hovedet på dig i storrumskontoret.
Hvis du kan finde en mening i støjen, kan du bedre håndtere den.

2.Hvor stor mestring oplever du?

Hvis du føler dig magtesløs, kan det forværre dine reaktioner på støjen.
Hvis du tænker: det er SÅ irriterende, forfærdeligt, belastende osv. at jeg ikke kan klare det, kan den negative tanke føre dig længere ned i en ond spiral af negative følelser.
Hvis du tænker: Det er generende, men jeg klarer det. Jeg vænner mig til det, og slapper af senere. Eller: jeg sørger for at købe noget udstyr, så det ikke rammer mig så hårdt næste gang. Så vil de tanker hjælpe dig til at hæve dig over støjen og finde ro og styrke.

3.Få indflydelse på støjen

Du vil opleve, at støjregulering, som du selv har været med til at få indflydelse på, er lettere at bære: tal derfor åbent og respektfuldt om adfærdsregler og støj i hjemmet og på dit arbejde.

Værdsæt og anerkend andres behov for et højere støjniveau på en respektfuld måde. Giv samtidig åbent udtryk for, hvor positivt det bidrager til dit nærvær og din præstationsevne, når du indimellem får lommer af ro og stilhed i hverdagen.

Eksempler på undgåelse af unødvendig støj:

1. Mød din ven i en park og gå en tur sammen i stedet for at sidde på café.

2. Vælg stillekupeen i toget.

3. Tal med eksperne i et hørecenter om professionelt udstyr, som dæmper støj, men stadig gør det muligt for dig at høre, hvad andre siger.

4. Aftal med dem, du lever sammen med, at visse områder af hjemmet er stillerum eller bestemte tidspunkter på dagen er stilletid.

5. Brug ørepropper, når du sover eller rejser.

En kvinde, der deltog ved kurset i  Indre ro med hjertekohærens fortalte:

Når jeg køber ind, er i trafikken eller venter et sted, hvor fjernsynet kører med enerverende lydniveau i baggrunden – f.eks. på hospitalet, når jeg rutinemæssigt skal have taget blodprøver –  var jeg tidligere helt desperat. Nu kan jeg hurtigt stille ind på en anden og mere rolig kanal indeni. Jeg laver øvelserne og mærker straks, at jeg bedre kan håndtere støjen. Det er stadig irriterende, men jeg er måske halvt så generet som jeg plejede at blive. Det er en STOR befrielse, at der er noget, jeg selv kan gøre.Jeg har mere energi og et bedre humør.

Ønsker du at arbejde med temaet over længere tid, anbefaler vi gruppen Indre ro gruppe for sensitive.

Læs også uddrag om redskaber til at bekæmpe støj fra vores bog om sensitive børn.

Desuden finder du flere konkrete værktøjer til at skabe en hverdag med stilhed og ro for sensitive børn og voksne i bogen.
Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre.

Få desuden mere viden og flere anbefalinger i nyhedsbrevet, som ca. hver tredje uge bringer flere artikler som denne.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores 1-dagskurser og individuelle samtaler med fokus på støj, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER