Socialt selvværd – stå ved dig selv, slip negativt selvfokus og få bedre kontakt til andre

Gruppe med dybe og effektive redskaber til et sundt selvværd og et positivt socialt liv

Særligt sensitiv kvinde, test dig selv

Intensivt forløb med 8 møder

KBH: Afventer nye datoer

Se også gruppe med start tirsdag d. 12.05.20: Indre ro og selvkontrol, gruppe med start torsdag d. 10.09.20: Indre ro og sensitives følelsesliv og gruppe med start tirsdag 10.11.20: Slip stress og traumer


Tip: du kan også arbejde med temaet via 1-dagskurser eller individuelle samtaler

Ønsker du mere socialt overskud?

Værn om dine værdier, få mere overskud og løft dit sociale liv til et nyt niveau.

Har du bekymringer om, hvad andre tænker? Føler du dig ofte overvældet eller drænet af din kontakt til andre?  Og vil du gerne føle dig mere sikker, rolig, overbevisende og godt tilpas i sociale sammenhænge?

Gruppeforløbet giver en vitaminindsprøjtning til dit sociale liv, så du står stærkere og bedre kan træde i karakter og være en positiv autoritet i forskellige dele af dit liv.

Værktøjerne kan ikke kun bruges til at fremme sundt selvværd – når du anvender dem, kan du også løfte humøret, mindske stress og dæmpe tilbøjeligheden til bekymring og angst.

Dit udbytte

Få effektive redskaber, der er lige til at bruge i din hverdag

Socialt selvværd gruppeforløbet indeholder praktisk inspiration til at:

 • slippe negativt fokus på, hvad andre tænker om dig, og fremme positivt fokus på dine værdier og bidrag.
 • genkende og navigere i skjulte ‘samspilsmønstre’, som styrer social kontakt og har betydning for dit sunde selvværd.
 • styre udenom uligeværdig kontakt, som svækker din indre kerne.
 • blive bedre til at håndtere sociale udfordringer, som ikke kan undgås.
 • styrke dit selvværd gennem ligeværdige samspil, som fremmer din evne til at give og bidrage.
 • vende indre kritik til positiv autoritet, som forbedrer din kontakt til dig selv og andre.
 • sætte en effektiv stopper for destruktive sociale vaner, som dræner dig for overskud.

Gruppeforløbets Indhold

Glad mand i naturen som har vendt vrede til styrke og varme

Slip det negative selvfokus og bekymringerne om: “hvad tænker andre?”

Mindre social smerte, mere indre styrke, bedre relationer

Gennem de 8 møder i gruppen arbejder vi intensivt med at fjerne ‘nældens rod’ – det negative fokus på dig selv – der giver næring til bekymringer om, hvad andre tænker og synes om dig. Det negative selvfokus:

 • fremmer et kunstigt og kritisk forhold til dig selv.
 • inviterer til, at du ofte sammenligner dig med andre.
 • afføder en belastende følelse af at være mindre værd end andre.
 • hæmmer din handlekraft og evne til at bidrage.
 • aktiverer områder af skam og social smerte i hjernen.

Du får redskaber til at skabe et nyt og konstruktivt fokus, hvor du glemmer dig selv, og i stedet fokuserer på at aflæse sociale situationer og navigere kompetent i dem. Det kan indebære, at du bliver mere hjælpsom og initiativrig. Men det kan ligesåvel indebære, at du sætter flere grænser og bliver mere bestemt.

Humlen er, at du i højere grad begynder at bidrage til det sociale liv ud fra din indre kerne og dine egne værdier – i stedet for ud fra tanker om, hvad andre tænker om dig. Det nye fokus får dig ind i et befriende flow, hvor du er optaget af, hvad der sker omkring dig, og hvad du kan gøre. I stedet for at fokusere på at overvåge dine handlinger med et kritisk blik – og bagefter ærgre dig over dine fejl.

Mød de sociale udfordringer kompetent

Lær at tackle mennesker og situationer, som påvirker dig negativt

I gruppen får du indsigter og værktøjer, der klæder dig på til at navigere kompetent og indsigtsfuldt, når mennesker og situationer udfordrer dig. Det kan f.eks. handle om:

– konflikt og uenighed.

– grænseoverskridende adfærd.

– kritik, aggression og fjendtlighed.

– at præstere og blive vurderet.

Igennem de 8 mødegange får du indsigter og redskaber til at gå et spadestik dybere i det sociale liv – og skovle det negative væk. Strategierne er nyttige i forhold til din partner, dit arbejdsliv, dine børn og din familie såvel som med venner og andre i din omgangskreds.

Genkend og stands negative mønstre

Se bag om mønstrene og lær, hvordan du bryder dem og styrker dit selvværd

Vi sætter lup på en række sociale mønstre, som typisk kan svække selværdet, når de dukker op hos dig selv eller hos andre.

 • Nogle mennesker er meget optaget af at måle sig med andre – hvem er bedst af os to? (ranking)- mens andre fokuserer mere på at knytte bånd – hvordan har vi det sammen? (linking)
 • Nogle mennesker undgår at tale om vanskelige følelser (undvigende utryg tilknytning), mens andre taler (alt for) meget om svære og følsomme emner (ambivalent utryg tilknytning).
 • Nogle giver hurtigt andre skylden for egne fejl (eksternaliserer), mens andre ofte tager andres fejl på sig (internaliserer).
 • Nogle føler, at de skal “sige ting som de er” for at vise andre respekt, mens andre oplever, at man for at være et ordentligt menneske helst skal pakke ting ind og spille lidt skuespil (lav vs. høj selvmonitorering).

Som sensitiv er du mere påvirket af alle disse mønstre – både når du møder dem hos andre eller kæmper med dem i dig selv. Du kan f.eks. rammes hårdere af at blive mødt med kulde, kritik og fjendtlighed – eller af selv at lukke i eller være for åben.

I løbet af de 8 mødegange får du en brugbar redskabskasse til at håndtere andres mønstre kompetent – og til at justere de mønstre, du selv har med dig, som kan udfordre selvværdet. Som sensitiv vil du i højere grad end andre nyde godt af det, når dine egne mønstre er positive, og når du er klædt på til at tackle andres vanskelige mønstre.

Du kan bruge gruppeforløbet som supplement og inspiration til et igangværende  terapiforløb.

Psykoterapeut i Sensitiv - Martin AugustGruppeleder

Martin August, dansk pioner inden for sensitivitet, forfatter, ID-Psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening, ingeniør, tidl. leder af Stresslinjens psykolognetværk og medstifter af Sensitiv Balance.

Speciale i sensitivitet og i at regulere vanskelige følelser

Martin har specialiseret sig i sensitivitet og i arbejdet med metoder til at skabe positiv forandring. Han har især mangeårig ekspertice inden for strategier til at håndtere vanskelige følelser og bruge dem konstruktivt.

Gruppens formål

Viden, værktøjer og meget anvendelige strategier

Socialt selvværd sætter fokus på, hvordan du opbygger og forstærker kontakten til din sunde indre kerne og din evne til at bidrage positivt til sociale relationer.

Du får øvelser og redskaber, som gør det lettere for dig at håndtere mennesker og situationer, der påvirker dig negativt, og som samtidig hjælper dig til at gøre dine egne sociale mønstre mere positive og fremmende for dit selvværd.

Form: Gruppen veksler mellem teori, øvelser, dialog og spørgsmål & svar.

Deltagerantal: Max. 7 deltagere.

Standardpris: 3900 kr.

Nedsat pris: 3400 kr. for studerende, ledige og pensionister.

Materiale: Ud over skriftligt materiale, der sendes 1 uge inden kursusstart, får du under gruppeforløbet også lydfiler med praktiske øvelser.

Sted: Peter Bangs Vej 7A, etage 4, lokale 20, 2000 Frederiksberg. 

Datoer: Tirsdage kl. 18-20, start den d. 12. maj 2020

Ekstra datoer: Bruges hvis gruppeleder har uventet behov for at aflyse et af de møder, der hører til gruppens almindelige datoer.

Afmelding og ændring: Er mulig frem til to uger inden gruppens startdato og koster 200 kr. Herefter er købet bindende.


Målgruppe

Gruppeforløbet henvender sig til dig, der ønsker at opbygge et sundt selvværd og have positive mønstre, når du indgår i sociale relationer.

Gruppeforløbet er velegnet til alle sensitive, der ønsker at fokusere mindre negativt på sig selv, bekymre sig mindre i sociale situationer og være mere frigjorte fra, hvad andre tænker om dem.

Gruppen er anbefalet til sensitive, der ønsker at håndtere sociale udfordringer kompetent, og som i nogle sammenhænge oplever socialt mindreværd, der spænder ben for fuld udfoldelse i privatliv eller arbejdsliv.

Deltagelse kræver ingen særlige forkundskaber. Der er ingen anbefalet rækkefølge for deltagelse i Sensitiv Balances forskellige arrangementer.

Relaterede tilbud

Vi anbefaler også 1-dagskurserne Redskaber til socialt sensitive, Indre ro med hjertekohærens, Fra selvkritik til selvaccept, Fra vrede til varme og slip bekymringer, der er meget egnede til sensitive, som ønsker teknikker og praktisk inspiration til at opbygge en positiv selvfølelse og opleve mere indre ro og styrke i deres sociale liv.  Gruppeforløb i Indre ro og selvkontrol og Indre ro og sensitives følelsesliv er også et udmærket supplement. Se kalenderen.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til gruppens indhold eller vores 1-dagskurser og individuelle samtaler med fokus
på selvomsorg og helbredelse af barndommens sår, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER