Selvkritisk, når du begår fejl? Her er 20 nyttige ting, du kan gøre. Styrk din handlekraft og slip angsten for at fejle.

Praktisk guide til at bruge dine fejl på en konstruktiv måde

Hvordan slukker du selvkritikken og stopper dine tanker fra at kredse negativt om fejlen? Og hvad skal der til for, at selvkritik og angst for at fejle ikke holder dig fra at gøre vigtige ting i livet?

Hvis du kan forholde dig konstruktivt til dine fejl, bliver du mere glad,  kompetent og stærk – du er mere effektiv og lærer mere. Men hvordan bærer du dig ad i praksis?

Artiklen giver dig inspiration til at acceptere dine fejl, standse de belastende grublerier, slippe selvbebrejdelserne og i stedet vække din læring og handlekraft til live.

Praktisk guide: Lad dine fejl være trædesten – og ikke snubletråde

Næste gang du begår en fejl, kan du forsøge at gennemgå de 20 punkter herunder og se, om du kan bryde dine sædvanlige negative mønstre

Eftertaenksom sensitiv mand i naturen

1. Brug dine livserfaringer konstruktivt

Slip ideen om ’naiv positiv tænkning’, hvor du bekræfter, at alt vil gå godt, og at du ikke vil begå nogen fejl men klare dig strålende. Fejl, afvisning og nederlag er uundgåelige. Få mindre at gruble over ved at ruste dig til at bruge disse livserfaringer konstruktivt.

2.Forskel på generalisering og konkretisering

Der er forskel på at tænke: 1. ”Jeg begik en fejl…. og der er noget galt med mig” (generalisere) og 2. ”Jeg begik en fejl, og min adfærd fungerede ikke” (konkret).

3.”Jeg kan lære noget af mine fejl”

Se fejl som information, du kan samle, som ruster dig bedre til at klare udfordringer. Spørg: Hvad har jeg lært? – og fokuser på fremtiden.

4.Giv smerten værdi:

Din psykiske smerte vidner om det oprigtige ønske om at tage ved lære. Hvis du virkelig fortryder, er det tegn på, at du har samvittighed, er motiveret mv. Skab et meget tydeligt billede af, hvad du har lært – og hvad du vil gøre næste gang, du er i en lignende situation.

5.Se fejl, afvisning og nederlag som en udfordring

Jf. Carol Dwecks forskning i to grupper børn, hvor ’opgiver-gruppen’ konkluderer ”det er jeg ikke god til. Jeg er ikke god til noget’ og ’fortsætter-gruppen’ konkluderer ”det er spændende, det udfordrer mig”. Du udvikler ’tillært produktivitet/learned industriousness”, som styrker dig, når du fejler igen og igen og igen – indtil du mestrer situationen.

6.Tænk: ”Jeg må anstrenge mig endnu mere næste gang.”

Det er ikke fejlen, men fortolkningen af fejlen, der fører til nedtrykthed og opgivenhed. Hvis du f.eks. ikke klarer en eksamen eller en prøve, kan du vælge at intensivere din indsats og tænke helt konkret over, hvad mere du kan forsøge at gøre for at klare opgaven.

7.Måske var det ikke en fejl eller en fiasko?

F.eks. ved skilsmisse, hvor din partner vælger at gå: Hvis det var din partner, som gik, kan du tænke på dig selv, som den der holdt ægteskabsløftet. Eller hvis du selv gik pga. din partners utroskab, alkoholmisbrug el. lign. kan det tolkes som et tegn på din personlige styrke og som et positivt skridt.

8.Forstå dine årsager og bevæggrunde

Forstå, hvad der fik dig til at handle på en uhensigtsmæssig måde og giv den samme varme og accept til dig selv, som du ville give en meget nær ven: ”forlad ikke dig selv, når du har mest brug for din egen støtte.”

9.Det var ikke essentielt for mig, at det skulle lykkes

Hvis du f.eks. ikke får bevilget en efteruddannelse, får du frigjort tid til noget andet. Det essentielle er primært, at kroppens funktioner fungerer, så du overlever. Dvs. tænk hele tiden over at være taknemmelig, når basale ting fungerer – og sæt derved fejl i et sundt perspektiv.

10.Læg mærke til de ting, du gjorde, der faktisk virkede

Hvis du tabte en kamp eller ikke klarede et oplæg så godt, kan du undgå at vurdere hele din indsats negativt – og bevidst være opmærksom på, hvilken del af din indsats, som var ok.

11.Andre fejler også

Det kan gøre ondt at fejle og blive afvist, hvis du tænker ”Det er kun mig” og føler dig ensom. Ved at huske, at andre har samme oplevelser og evt. dele smerten med andre, kan du opleve samhørighed, kontakt og accept.

12.Højst sandsynligt har andre ikke lagt mærke til det

Du kan f.eks. være urolig og gruble, fordi du tror, at andre har set, hvor nervøs du er. Men ofte er andre ikke lige så opmærksomme på dig, som du selv er.

13.Har jeg det rigtige mål?

Hvis du f.eks. ønsker at opnå en andens anerkendelse og ikke får den, skal du overveje, om der er dybere værdier, der driver dine handlinger, og som gør dem værdifulde, uanset hvilken anerkendelse, du får.

14.Klarede jeg det bedre end sidste gang?

Mål dine fremskridt, så resultatet ikke er alt, der tæller. Se også på processen og hvor meget du har anstrengt dig i forhold til sidste gang, du prøvede. Din fortolkning af situationen bliver nuanceret og lægger op til at prøve igen.

15.Indse at fejlen ikke er fatal

Hvis du ser bort fra, at du har andre muligheder, du kan ’falde tilbage på’ og tror, at hele dit liv afgøres af at lykkes, bliver du sårbar og trist – modsat får du livglæde, når du fokuserer på, hvor meget andet indhold, dit liv kan byde på

16.Kom usund perfektionisme til livs: Havde jeg for høje standarder?

Juster dine forventninger til et minimum, f.eks. worst-case scenariet, så du bliver positivt overrasket i stedet for skuffet. Perfektionisme er en afgørende del af depression og angst – fordi den meget hurtigt fører til negative vurderinger af egne præstationer.

17.Jeg kan stadig gøre alt det, jeg plejer, selvom dette gik galt.

Sæt fokus på alt det, du ikke har mistet, så fejlen ikke kommer til at overskygge alt det gode, dit liv indeholder.

18.At fejle betyder, at jeg har forsøgt

Det ville være endnu værre ikke at have gjort forsøget. Hvis du har fået et nederlag eller en afvisning på et område, som var virkelig vigtigt for dig, kan du lettere slutte fred med at du trods alt har prøvet end med at du gav op på forhånd uden en indsats.

19.Jeg er lige begyndt

Det her er de første gange, jeg prøver. Giv dig selv lov til at prøve flere gange, inden du vurderer, at det er en fiasko.

Som sensitiv er dette MEGET vigtigt at tænke. Typisk skal du prøve nye og meget stimulerende aktiviteter flere gange end de fleste andre, inden du har vænnet dig til det og føler, at det er behageligt.

20.Gør noget andet, som kan lykkes for dig

Det fjerner nedtrykthed og giver mening til livet. Udsæt det ikke til ’et senere tidspunkt langt ud i fremtiden’. Gå i gang nu.

Kunne du lide denne artikel med 20 nyttige ting du kan gøre for at håndtere fejl konstruktivt? Så er du velkommen til at tilmelde nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen – og få kapitel fra en af vores bøger og uddrag fra et af vores kurser i gratis gave.

Fra selvkritik til selvaccept

Oplev mere nærvær og glæde i hverdagen, hold selvkritikken fra at kvæle de positive sider af din sensitivitet og bliv friere, stærkere og mere kompetent.

Giv slip på belastende selvkritik og accepter dig selv og din sensitivitet. Læs mere her

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre styrke og overbevisning

Lær at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Værktøjerne virker også mod stress, angst og depression. Læs mere her

Find det rigtige fokus – og gør dit indre liv til en fordel i stedet for en ulempe.

Som sensitiv grunder du dybere over dine fejl, og hvis dine tanker har det rigtige fokus er det ubetinget en fordel: refleksionerne fører dig til at lære MEGET af dine fejl, og følelsen af smerte bliver en positiv motor, der hurtigt styrer dig i en bedre retning.

Men hvis du har svært ved at acceptere en fejl og tænker: “det er løgn. Det her skete bare IKKE!” Og hvis dine tanker bagefter cirkler og kredser om fejlen, mens du ærgrer dig over det, du ikke fik sagt eller gjort, så er du på vej til at køre dig selv i sænk psykisk. Resultatet af grublerierne er IKKE, at du bliver mere kompetent. Tværtimod får du mere svært ved at gå fremad, tage ansvar og gøre noget nyt, når du står i en tilsvarende situation.

Billedligt talt låser bekymringer og grublerier døren til din fremtid. Din horisont bliver snæver, dag for dag bliver dit råderum mindre og mindre.

Sensitiv kvinde holder hænderne foran hjertet og har selvomsorg

Som sensitiv er du ekstra udsat, fordi den strategi, der kendetegner dit personlighedstræk bunder i at observere nøje og derved undgå fejl. Det kan blive en tung byrde at bære, hvis du ikke lærer, hvordan du frisætter din refleksionsevne – og vokser med dine fejl i stedet for at lade dig knuse af dem.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med stressramte børn, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER