Slip stress og traumer

Fjern de usynlige byrder, der stjæler din energi, og bliv mere hel, levende og glad.

tunnel af lysende træer som tegn på håb

Intensivt gruppeforløb med 8 møder


Online gruppeforløb: Start d. 1/3 kl. 19-21. Efterfølgende d. 5/3, 29/3, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6, 16/8, ekstradatoer: 4/9, 13/9. Tilmeld.

Tip: du kan også arbejde med temaet via 1-dagskurser eller individuelle samtaler

Vend tilbage til det rolige centrum i dig selv

Allostatisk stress og traume er en usynlig – men alvorlig – belastning, der dagligt fortærer din energi

Skal der ofte ‘ingenting til’ før du føler dig stresset? Oplever du til tider, at hverdagen er en kamp? – og at dine resurser ikke slår til? Har du længe haft en fornemmelse af at være under pres og ikke helt dig selv?

Undrer du dig over, at du klarer mindre og mindre? Og længes du efter et liv med mere overskud og frirum til at være dig selv?

Du er måske plaget af uro og har svært ved at geare ned om aftenen, i ferier og i weekender. Om natten kan du have svært ved at falde i søvn eller sove igennem. Derfor kan selv små udfordringer hurtigt få dig ud til din kant.

Allostatisk stress er et kronisk alarmberedskab, som opstår ved belastning eller traume – og fortsætter længe efter det oprindelige pres er forbi. Som en skjult ‘indre modstander’ lever tilstanden videre i dit nervesystem. Og herfra kan den give dig ‘kamp til stregen’ hver eneste dag.

I dette gruppeforløb får du redskaber til at genkende og slippe allostatisk stress. Du lærer at helbrede dig selv og bevæge dig videre i livet med fornyet energi og kontakt til din indre kerne.

Gennem de otte møder i gruppen får du en grundig og meget praktisk guide til at fjerne vægten af fortidens belastninger. Ikke ved én gigantisk kraftanstrengelse. Men ved en rolig, stabil og vedholdende indsats, som dagligt forsyner din krop og psyke med sunde ‘psykiske vitaminer’.

Dit udbytte: en bedre hverdag og mere livskvalitet

Sensitiv kvinde holder hænderne foran hjertet og har selvomsorg

Få effektive redskaber, der er lige til at bruge

Slip allostatisk stress indeholder praktisk inspiration til at:

 • forstå hvordan allostatisk stress opstår, spotte signalerne og give tilstanden en dyb behandling, der har varig virkning.
 • få redskaber du dagligt kan bruge til at standse stressen og skabe ro og tryghed i krop, tanker og følelsesliv.
 • helbrede dit nervesystem ved at genskabe den sunde og naturlige balance mellem ‘oppe i aktivitet’ og ‘nede i hvile’.
 • blive fortrolig med brugen af øvelser, der styrker kontakten til dit indre kompas og din evne til at udstikke en sund kurs for dit liv.
 • hele sårene efter voldsomme og pludselige belastninger såvel som drypvise og langvarige belastninger
 • erstatte destruktive mønstre, som er frakoblet din indre kerne, med livsduelige mønstre, som udspringer fra denne kerne.

Gruppeforløbets Indhold

Find hjem til de resurser, som blev spærret inde af traumer og langvarig stress

Gå dybere end den smerte, der låser dit potentiale inde – og lær at åbne døren

Uden at helme angriber allostatisk stress din krop og hjerne og æder sig ind på dit overskud og dine resurser. En rød lampe blinker alt for hurtigt og en høj alarmklokke ringer i tide og utide.

Som følge af det overaktive indre beredskab bliver du hurtigt forstyrret og udmattet. Selv små udfordringer kan give ‘store’ reaktioner. Og når du for alvor er i stormvejr, savner du evnen til at stå fast uden at blæse væk. I værste fald kan du leve med en følelse af at ‘have mistet dig selv’.

Denne tilstand forsvinder ikke ved en overfladebehandling. Den kræver en grundig rodbehandling. Ellers vil den fortsætte med at vokse sig større bag din ryg og angribe flere og flere dele af din hverdag.

Gruppeforløbet klæder dig grundigt på til at bruge øvelser, teknikker og daglige rutiner, som kan åbne de lukkede døre og frisætte dine resurser. De gennemprøvede strategier hjælper dig tilbage til den stærke indre kerne, som den allostatiske stresstilstand har holdt dig væk fra.

Få bedre og dybere kontakt til krop, følelser, værdier og andre mennesker

Når du vender tilbage til det rolige centrum i dig selv, får du fat i værdifulde resurser

Mange mennesker er udadtil ‘kommet på benene igen’ eller ‘kommet videre’ efter stress og krise. Men indadtil savner de stadig kontakt til vigtige dele af sig selv, som de før havde adgang til. De lever videre ‘i udkanten’ af sig selv og føler sig triste – i stedet for hele, levende og glade .

Gruppeforløbet hjælper dig til at få en dyb og varig kontakt til den rolige kerne i dit indre. Og derved frisætte en række vigtige resurser:

 • evnen til at opleve dyb ro, tryghed og forbindelse til dig selv og andre – familie, partner, børn, venner, kolleger mm.
 • kontakten til ‘dit indre kompas’ med sansninger og kropsfornemmelser.
 • følelsen af at hvile i nuet, selvom der er problemer og udfordringer.
 • kompetent problemløsning, sunde prioriteter og afklaring.
 • evnen til at overvinde myldrende tanker, forvirring, ubeslutsomhed og lappeløsninger.
 • tiltro til fremtiden og mod på livet trods nederlag og skuffelser.
 • visdom og mod til at følge den dybe samvittighed snarere end den dårlige samvittighed.
 • kontakten til sunde grænser og evnen til at indgå i positive forhold til andre
 • varmen og kærligheden til dig selv, når du fejler og har det svært.

Når du bruger de strategier og redskaber, du lærer i gruppen, vil du gradvist opleve, at små problemer ikke længere kan få dig ud på kanten. Det aktive alarmberedskab, der giver indre uro, vil svinde ind. Og du vil til stadighed kunne finde mere livskraft og energi i kontakten til dine resurser.

Genskab den naturlige balance i dit nervesystem

Oplev fornyet styrke og overskud gennem øvelser, der får din hjerne og krop tilbage i en sund rytme

Gennem de 8 møder i gruppen arbejder vi indgående med forskningsbaserede og traumehelbredende metoder til at hele fortidens sår. Du lærer, hvordan mødet med belastninger kan forstryrre den naturlige rytme i dit sensitive nervesystem.

Et nervesystem i balance veksler mellem ‘oppe i aktivitet’ og ‘nede i hvile’. Men har du oplevet traumatiske hændelser eller langvarig stress, vil hjerne og krop rykke sig hen i et stressgear – i forskningen kendt som allostase.

Kæmper du med allostatisk stress, vil dit nervesystem begynde at veksle mellem ‘oppe i aktivitet’ og ‘længere oppe i aktivitet’ – uden for alvor at komme ned i det hvileleje, som er afgørende for dit overskud. Sådan begynder du at leve ude af trit med dig selv.

Denne tilstand slider på dine nerver og gør dig overdrevent sensitiv – en pinefuld tilstand, som er  langt fra den positive form for særlige sensitivitet, der er i balance. Med tiden kan det føre til bekymringer, humørsvingninger, nedtrykthed, ophidselse og vrede. Og i værste fald angst, depression og andre psykiske lidelser.

Hvis du for hurtigt søger at ‘låse op’ og ‘give slip’ på tilstanden, risikerer du at blive overvældet og forværre situationen. Under gruppeforløbet bliver du klædt grundigt på til at gå frem på den rigtige måde. Herved undgår du at forsinke processen, fordi du forcerer. Målet er, at du via øvelse, indsigt og træning gradvist kan skabe en varig helbredelse.

Vejen fra at overleve til at leve mere fuldt og helt

Fjern de gamle værn mod smerten – og vær mere ægte til stede i livet

For at klare vanskelige situationer kan du udvikle måder at forsvare dig på, som her og nu er fornuftige: f.eks. at blive vred, trække dig tilbage, skjule din holdning, være overdrevent hjælpsom, være mistroisk, undlade at træffe beslutninger, fortrænge og glemme, gentage destruktive mønstre osv. – også uden at være klar over det.

Disse måder at forsvare dig mod smerten på, kan på kort sigt give en lindring. Men på lang sigt kan det udvikle sig til dårlige vaner, der holder dig fast i de gamle mønstre. Vaner, som giver problemer i hverdagen, når belastningen ikke længere er til stede. Disse vaner kan – selvom de engang har beskyttet dig -nu arbejde imod dig. Og de kan gøre det svært at følge dit indre kompas og være ægte til stede i livet.

I gruppen lærer du at få kontakt til den indre sunde kerne, som gemmer sig bag den allostatiske stres. Du får praktisk inspiration til frigøre den energi, der er bundet i de gamle forsvarsværn. Og bruge energien til at gå videre i livet med mere overskud, glæde og styrke.

Du kan bruge gruppeforløbet som supplement og inspiration til et igangværende  terapiforløb.

Psykoterapeut i Sensitiv - Martin AugustGruppeleder

Martin August, dansk pioner inden for sensitivitet, forfatter, ID-Psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening, ingeniør, tidl. leder af Stresslinjens psykolognetværk og medstifter af Sensitiv Balance.

Speciale i sensitivitet og i at regulere vanskelige følelser

Martin har specialiseret sig i sensitivitet og i arbejdet med metoder til at skabe positiv forandring. Han har især mangeårig ekspertice inden for strategier til at håndtere vanskelige følelser og bruge dem konstruktivt.

Gruppens formål

Viden, værktøjer og meget anvendelige strategier

Slip allostatisk stress sætter fokus på, hvordan du opbygger og forstærker din kontakt til værdifulde resurser, som er blevet låst inde efter mødet med fortidens sår og belastninger.

Gruppeforløbet hjælper dig til at genskabe den naturlige og sunde balance i dit nervesystem. Du får strategier til at hvile mere i din sunde indre kerne, som giver energi og overskud.

Form: Gruppen veksler mellem teori, øvelser, dialog og spørgsmål & svar.

Deltagerantal: Max. 7 deltagere.

Standardpris: 3900 kr.

Nedsat pris: 3400 kr. for studerende, ledige og pensionister.

Materiale: Ud over skriftligt materiale, der sendes 1 uge inden kursusstart, får du under gruppeforløbet også lydfiler med praktiske øvelser.

Sted: Peter Bangs Vej 7A, etage 4, lokale 20, 2000 Frederiksberg. 

Datoer: Torsdage kl. 18-20, start den d. 6. februar 2020

Ekstra datoer: Bruges hvis gruppeleder har uventet behov for at aflyse et af de møder, der hører til gruppens almindelige datoer.

Afmelding og ændring: Er mulig frem til to uger inden gruppens startdato og koster 200 kr. Herefter er købet bindende.


Målgruppe

Gruppeforløbet henvender sig til alle, der ønsker at frigøre sig fra allostatisk stress og spor efter traumatiske oplevelser. Og skabe en fremtid med mere overskud, glæde og energi.

Gruppeforløbet er velegnet til mennesker, der har oplevet langvarig stress eller er blevet ramt af traumer. Det indeholder afprøvede øvelser og redskaber, der hjælper til at genskabe balancen i nervesystemet.

Strategierne kan også bruges i behandling af angst, depression og psykiske lidelser. Desuden kan de bidrage til at øge livskvaliteten og få dybere kontakt til kroppen, følelseslivet, den indre visdom og andre mennesker.

Gruppen er anbefalet til mennesker, der har mødt modgang og belastninger i barndommen eller senere i livet. Forløbet kan også supplere et terapiforløb og hjælpe til at helbrede fortidens sår og bearbejde en vanskelig livshistorie.

Deltagelse kræver ingen særlige forkundskaber. Der er ingen anbefalet rækkefølge for deltagelse i Sensitiv Balances forskellige arrangementer.

Relaterede tilbud

Vi anbefaler også 1-dagskurserne Slip traumer og langvarig stress, Indre ro med hjertekohærens, Fra selvkritik til selvaccept, Fra vrede til varme og Slip bekymringer, der er meget egnede til alle, som ønsker teknikker og praktisk inspiration til at helbrede fortidens sår og bevæge sig fornyede og styrkede videre.  Gruppeforløb i Indre ro og selvkontrol, Selvomsorg giver styrke og Indre ro og sensitives følelsesliv er også et udmærket supplement. Se kalenderen.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til gruppens indhold eller vores 1-dagskurser og individuelle samtaler med fokus på at helbrede stress, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER