Sexlyst: Nedsat Sexlyst, Manglende Sexlyst, Stor sexlyst eller Svingende Sexlyst? 10 Gode Råd. Håndter Ja, Nej og Måske.

Sexlyst varierer naturligt. Håndter de udfordringer, det kan give.

Er du udfordret af problemer med din egen eller din partners sexlyst? – og savner du indsigt og strategier?  

Læs artiklen og få viden og praktiske anbefalinger, som baner vej for et godt sexliv.

 • find respekten for din egen og din partners lyst og grænser for lyst
 • genkend dårlige mønstre – og tal om ja, nej og måske fra ‘det rigtige sted’
 • hold seksualiteten i live med gode vaner

Lav sexlyst, manglende sexlyst, stor sexlyst eller svingende sexlyst? Her er 10 Gode Råd og vigtige pointer

1.Accepter variation i sexlyst: se forskelle med respektfulde og kærlige øjne

I den store Sexus undersøgelse svarer 88 % danske mænd og 73% danske kvinder, at et godt sexliv er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt. [1] Men hvad stiller vi op, når sexlysten er udfordret? – hos os selv eller partneren?

Fjern forventningspresset: Flere undersøgelser peger på, at det er en ‘vitaminpille’ for sexlyst og et godt sexliv at forholde sig roligt og afslappet til varierende lyst – i stedet for anspændt og problematiserende. [2]

 • Er jeg forkert, hvis jeg ikke har lyst til sex, når min partner har lyst?
 • Eller er min partner forkert, fordi jeg har lyst til sex, og min partner ikke har?
 • Er der noget galt med os som par, hvis vi ikke tænder på samme tid, på de samme ting eller lige ofte?

Hvad svarer du, hvis du er trygt knyttet til dig selv og din partner?

Ved tryg tilknytning vil du være tilbøjelig til at svare nej til disse spørgsmål. Det er ikke forkert. Du forstår, at lyst varierer, og at f.eks. travlhed, helbred, alder & hormoner eller en besværlig kollega kan spille ind på lysten.

Vigtig pointe: Forskningen viser, at din accept og respekt er med til at holde sexlysten i live og styrke den.

Men hvad svarer du på spørgsmålene, hvis du ikke er trygt knyttet til dig selv og din partner?

Så er du mere tilbøjelig til at svare ja. Dvs. du oplever, at der er noget galt. F.eks. at din partner gør noget forkert, at du ikke selv er god nok, eller at der er noget galt med forholdet.

Når du ikke møder svingninger i sexlyst med accept og respekt, kan dine kritiske øjne på dig selv, din partner eller forholdet være med til at svække og kvæle sexlysten. Hvorfor? Fordi tolkningerne vækker negative følelser og handlemønstre, som påvirker den kontakt, du kan have til dig selv og din partner.

Det gælder f.eks. hvis du kæmper med forskellige typer utryg tilknytning: 1. afvisende/undvigende, 2. ængstelig/ambivalent eller 3. desorganiseret/ængsteligt undvigende

Vigtig pointe: Forskningen viser, at en negativ indstilling til forskelle og svingninger i lyst er med til at skabe det, du ønsker at undgå: problemer i sexlivet.

2. Styr uden om disse to faldgruber:

Disse to typiske fejl skal du styre uden om, når nedsat lyst er blevet en udfordring

 • at presse din partner til sex, når lysten mangler f.eks. gennem kulde, kritik, negative sammenligninger med andre osv.
 • at afvise din partner emotionelt, når du ikke selv har lyst: Det er helt ok at sige nej med kærlig respekt. Men du kan ramme din partner, hvis du  bruger passiv aggression, åbenlys vrede, kritik eller foragt og sender nedgørende budskaber:’din lyst er for meget’, ‘du belaster mig’, ‘du er ikke tiltrækkende nok’ osv.

Begge faldgruber fører til mindre og mindre lyst, og når de følelsesmæssige sår bliver helbredt, frisættes lysten.

Vigtig pointe: Selvom disse forkerte mønstre bliver stoppet, fører det ikke automatisk til tillid og tilgivelse – der kan være ord og oplevelser, der er stadig ‘tynger’ – og blokerer lysten.

3.Lad arbejdet med tryg tilknytning bane vej for at tænde sexlysten, hvis den har været slukket i længere tid

Forskningen afkræfter tydeligt fordomme om, at ‘når vi kender hinanden godt, bliver sex kedeligt’ eller at ‘tryghed slukker gnisten’. Det stik modsatte gælder: tryghed, psykologisk nærhed og samhørighed skaber grobund for, at sexlivet blomstrer.

 • fokuser mindre snævert på sex:  Mange forsøger sig med sexlegetøj, frække film, grænseoverskridende ord, nye teknikker osv. Der er intet galt med disse ting, men de udgør meget sjældent ‘løsningen’ på den manglende sexlyst. Det svarer til at grave på en brønd uden at komme ned til vandet i undergrunden. Fordi du ikke går dybt nok, får du intet resultat.
 • fokuser på følelser, på at nå hinanden, på den emotionelle ‘nerve og connection’ Og vær lydhør. Her er eksempler:
  • arbejder du så meget, at din partner føler, du er fraværende? Så kan højere prioritet af samvær og nærvær give oplevelsen “du betyder noget”, som vækker din partners lyst til live igen.
  • forsømmer din partner sin kost, træning eller hygiejne, så det påvirker dig? Så kan din partners lydhørhed få dig til at føle: “ok, nu gør du dig umage. Jeg betyder noget for dig.” Og det bliver vækkeuret for din slumrende lyst.
  • har du været mentalt fraværende og fokuseret for meget på dig selv? Til trods for, at din partner har båret en stor byrde af jeres fælles praktiske ansvar oveni for nyligt at have mistet sin mor…. Så kan din oprigtige interesse og tak sende signalet: “Vi hører sammen. Jeg er der for dig, når du er under pres. Jeg værdsætter det, du gør.” Som når du vander en tørstig plante, får din kærlige opmærksomhed din partners lyst til at vokse.

I ethvert forhold er der ”ømme punkter” 

I stedet for at gå uden om problemerne, er det vigtigt at forstå hinanden og løse dem sammen. Ellers bliver problemerne til tunge sten i parforholdets rygsæk. Og I begynder at bruge energien på at bære på disse sten i stedet for at nyde hinanden.

Vigtig pointe: Stræb efter at være på samme hold – i stedet for at være hinandens modstandere

Forskningen viser, at tryg tilknytning, gensidig tillid og psykologisk nærhed frisætter sexlysten og baner vejen for et godt sexliv. Sexlysten vender mao. IKKE så let tilbage gennem et snævert fokus på sex alene.

Få en virkelig brugbar guide til at løse op for problemerne i bogen Hold Mig.

Læs bogen eller lyt til den – gerne sammen med din partner. Forfatteren, professor Sue Johnson, har grundlagt emotionsfokuseret parterapi, der bygger på en effektiv, forskningsbaseret metode til at forløse de følelsesmæssige blokeringer, der belaster parforholdet og slukker for lysten.

Vores parsamtaler bygger på denne tilgang, hvor forskningen såvel som erfaringerne fra vores parforløb viser høj succesrate.

4.Et ja er ikke bare et ja. Lad dit ja komme fra det rigtige sted

 • Siger du ja, fordi du vil have det overstået i en fart? Fordi du føler, at du ikke kan sige nej og i stedet forsøger at få det hurtigt overstået, så du slipper for din partners pres? Så er det opgivelse af kontakten til din krop, dit indre og din partner, der har taget over.
 • Siger du ja, fordi du er stresset og trænger til at slappe af? Fordi du er i et alarmberedskab, som du ikke får sørget for at berolige på andre måder? Så vil det egentlig være bedre for dig selv, din partner og parforholdet, at du bliver mere bevidst om at skelne mellem sexlyst og andre behov og følelser.
 • Siger du ja, fordi du oplever en oprigtig sexlyst eller et kærligt ønske om at kunne tænde på din partner? Når du er i balance og god kontakt med dig selv og din partner, bliver samhørighed det levende fundament for seksualiteten.

Vigtig pointe: Forskningen viser, at der er stor forskel på et ja, som udspringer af opgivelse, alarmberedskab og god kontakt.  

Seksuel lyst styrkes, når du forstår at lytte til din krop og dit nervesystem og kommunikerer ud fra god kontakt – snarere end ud fra alarmberedskab eller opgivelse.

I Stephen Porges’ teori og forståelse af nervesystemet er dette kendt som forskellen på den gamle vagusnerve (opgivelse), det sympatiske nervesystem (alarmberedskabet) og den nye vagusnerve (kontakt). Læs mere og få praktiske råd til god kontakt i bogen Anchored af Deb Dana [1]

5.Skab et trygt samspil, hvor det er helt ok at sige nej – lad nej’et bringe jer nærmere hinanden

“Vi kan snakke om alt muligt. Men når det kommer til sex, lander vi et sted, hvor de usagte forventninger får os til at holde mund.”

Disse ord beskriver hverdagen i mange parforhold. Men lige præcis når det handler om sexlyst, er det sjældent en god idé at følge talemåden “At tale er sølv, men tavshed er guld.”

Hvorfor ikke? Fordi god kommunikation kan sætte et nej til sex ind i en sammenhæng. Ordene får et nej til at virke mere håndterbart, mere forståeligt – og dermed mindre farligt.

Du kan med kærlige ord og beroligende tonefald signalere til din partner: “Mit nej handler ikke om dig. Det handler ikke om os to. Det handler bare om noget inde i mig her i aften.”

Så kan din partner oplev: “Vi hører sammen, vi er venner, du betror dig til mig, jeg betyder noget for dig. Så får du også lyst til mig en anden gang.”

På den måde kan et nej føre til forståelse, en god snak eller en beroligende massage – alt sammen vigtige trædesten til, at sexlysten vågner.

1. Væn jer til at bruge ord for sexlysten. Både når den er der, og når den ikke er der.

2. Tal også om negative følelser: er det ok at være træt, stresset, skuffet, usikker osv? Eller er der kun positive følelser, der er tilladte? Hvis I er hinandens bedste venner i modgang, bliver det nemmere at mærke lysten til hinanden i medgang.

3. Husk, at et nej kan bringe jer tættere sammen: Hvert nej I håndterer med respekt, kærlighed og forståelse for hinanden rummer kimen til at styrke forbindelsen og sexlysten mellem jer.

Hvad sker der i et samspil, hvor de uskrevne regler er, at det ikke er ‘rigtigt’ og ‘naturligt’, hvis jeg siger noget?

Så opstår der hurtigt en indre tvang, hvor et nej til sex bliver ‘farligt’ – og hvor sexlysten kommer til at lide under manglende kommunikation.

6.Kan du selv sige måske? Og kan du lade din partner sige måske?

Et måske er hverken et ja eller et nej. Et måske er en dør, der åbnes på lidt på klem og en mulighed for at lege med lysten.

Er du og din partner i kontakt – og ikke i opgivelse eller alarmberedskab – vil dit eget eller din partners måske kunne bruges til, at I på en åben og nysgerrig måde kan åbne nye døre til lyst.

 1. et måske kan bruges til at blive klogere på, hvad der skal til i en situation, den ene partner ikke føler er optimal: f.eks. bliver det ok at have kortere tid til sex, men det kræver at mobilen er på lydløs.
 2. et måske fungerer, når der er en ‘let’ stemning: dvs. at måske uden problemer kan blive til nej – uden at det udløser en ‘tyngde,’ skuffelse og frustration i partneren.
 3. et måske kan bruges til at rykke ved grænser på en tryg måde: Når det er i orden at lukke døren igen, bliver det mindre farligt at åbne den på klem og blive positivt overrasket.

Et måske fungerer ikke, når det bliver tolket som et ja eller nej i stedet for som netop måske. Her er eksempler:

– din partner oplever dit måske som afvisning og lukker i, men i virkeligheden var din lyst ved at vågne.

– din partner tror dit måske betyder… “jeg må anstrenge mig endnu mere for at vække din lyst”. Din partners ensidige fokus gør det svært for dig at tillade dit måske at udmunde i et nej.

7.Styr efter god kontakt til kroppen: Mavefornemmelser og hjertefølelser er det indre kompas

Det er afgørende at lytte til kroppens visdom – og ikke kvæle den indre kanal til at kunne mærke lyst.

Men hvad vil det egentlig sige at ‘lytte til kroppen’? Kan man altid stole på sine indre fornemmelser i hjerte og mave?

Det er ikke altid helt ligetil. I nogle tilfælde er det indre kompas blevet ‘knust’ eller ‘fejlorienteret’ gennem sociale samspil, hvor man har lært at lukke ned for bestemte områder af sin kontakt til kroppen og sig selv.

Stor sexlyst: Ofte tænker vi: det er godt at have stor lyst til sex. Men er det altid det? Stor sexlyst kan i flere tilfælde blive en belastning – både for en selv, for partneren og for parforholdet.

Typiske psykologiske udfordringer ved problemer med stor sexlyst

Nogle mænd og kvinder er som børn blevet afvist af deres forældre, når de har vist mere sårbare følelser som sorg, skuffelse og usikkerhed. Derfor skjuler de nu også som voksne disse ‘forkerte’ følelser – både for sig selv og andre. De lukker af for signaler fra kroppen, der f.eks. siger: “jeg er ked af det nu og har brug for forståelse”. I stedet bygger uroen sig op indeni. Og trangen til at finde ro gennem sex vokser og vokser. Indtil partneren ‘står af’ på den store sexlyst.

“Jeg har en stor hest, jeg ikke kan tøjle og som trækker mig rundt i manegen”, fortalte en mand, som kæmpede med dette problem og følte sig kronisk ensom, urolig og uforløst. Først da han lærte at mærke de signaler på sårbarhed, han før havde afvist, kunne han opnå et godt sexliv.

Typiske psykologiske udfordringer ved problemer med lav, svingende eller manglende sexlyst:

Ofte er lysten forsvundet, dæmpet eller svingende, fordi kontakten til kroppens indre tilstande er blevet brudt. Kroppen opleves mere ‘udefra’, som en genstand for andres lyst – end ‘indefra’ som en levende kilde til at fornemme ‘min mave snurrer af lyst, mit hjerte er varmt’. Der er i stedet en urolig strøm af tanker, som dækker over tomhed og ubehag i kroppen.

Nogle mænd og kvinder har som børn lært, at de altid skal være mere opmærksomme på forældrenes eller en vanskelig søskendes behov. Og de lægger låg på mavefornemmelser og hjertefølelser, som kunne fortælle ‘jeg har også et behov nu, og det er xxxx’. Når de lytter til kroppen, kommer de kun i kontakt med en knude i maven, som handler om dårlig samvittighed over ikke at leve op til noget ydre – ikke at gøre det godt nok. De naturlige og ægte kanaler til at fornemme lyst har lukket sig.

Vigtig pointe: Svære situationer og samspil, som bliver til indre sår og traumer, kan påvirke kontakten til kroppen og det indre kompas:  Når det indre kompas er blevet ramt, kan det forkerte føles rigtigt, og det rigtige kan føles forkert. (Van der Kolk). Har du særligt sensitive træk kan dit kompas komme endnu kraftigere ud af kurs under modgang (Gabor mate).

De begrænsede ‘sandheder’ kan stå i vejen for et godt sexliv

Når det indre kompas er blevet ramt, kan du fejlagtigt tro, at den store sexlyst er ‘sandheden’ om det, du mærker indeni. Eller du tror, at ‘sandheden’ om din sexlyst er, at den ikke findes. I begge tilfælde vil en dybere selvforståelse afsløre, at det indre kompas ikke fungerer helt, som det skulle. Og at løsningen er at få kompasset til at virke igen.

Vil du lære mere og arbejde videre?

Den Harvard-uddannede psykiater Daniel Siegel gennemgår i sidste del af bogen Mindsight nogle inspirerende eksempler på, hvordan du kan påvirke din hjerne, få dybere kontakt til kroppen og opleve, at dit indre kompas kommer på ret kurs igen.

8.Slip bekymringer. Mærk lysten indefra og ud

Bekymringer og tanker skaber ofte et belastende selvfokus, hvor vi betragter os selv ‘udefra og ind’- dvs. andres forventninger kommer i fokus og bliver vigtigere end at mærke os selv indefra.

Set med den andens øjne vurderer vi os selv: er min krop pæn i denne position? Virker jeg mandig nok? Har jeg taget for meget på til, at han synes jeg er sexet? Er jeg tiltrækkende nu? osv. Disse tanker virker som selvcensur, der kan forstyrre og slukke lysten til sex.

Når kroppen bliver en genstand for dig, vil du især forholde dig til din krop som et objekt.

Du “gør” forskellige ting ved kroppen, f.eks. løber en tur, slanker den, klæder den pænt på, ser på den i spejlet og forsøger at forbedre den ‘udefra’ set. Men du glemmer at være i din krop og mærke livet indefra.

Når du giver mindre plads til bekymringer om at leve op til ydre standarder og mere plads til dine indre fornemmelser, vil du give sexlysten bedre betingelser for at vågne og folde sig ud på en harmonisk måde.

Øvelse: Sæt fokus på at mærke lysten – og ulysten – indefra og ud

Oplev din lyst igennem hele dagen.

 • Læg mærke til, om du har mest lyst til en appelsin eller et æble.
 • Om du bliver rolig eller anspændt, når du hører en bestemt slags musik?
 • Hvordan det føles i maven, når din partner rører ved dig i en hverdagssituation. osv.

Oplev også din ulyst igennem dagen.

 • Hvad slukker din lyst, begejstring og gnist?
 • Hvornår får du modvilje?
 • Er der nogle gange, du ikke får sagt nej? – og ja?

Det er den samme evne til at fornemme lyst og ulyst, du kan læne dig op ad, når det gælder sex.

 • Find ord for de forskellige fornemmelser, du oplever: kold, varm, murrende, boblende, let, tung, ubevægelig, sammenklistret, flagrende osv.

Disse ord kan hjælpe dig til at give dig en mere bevidst og sund kontakt til dine vitale kropsfornemmelser – så du mærker din krop ‘indefra og ud’ i stedet for at kigge på den ‘udefra’ og holde øje med dens virkning på andre. (Merleau-Ponty og Stern)

Vigtig pointe: Øv dig i at mærke dine vitalitetsfornemmelser bevidst indefra – både lyst og ulyst – i flere af hverdagens situationer: det vil også gøre det lettere for dig at mærke dig selv og din lyst, når det gælder sex.

9.Leg, humor, afslapning og lethed – del positive oplevelser i processen

Sexlyst kan hurtigt skrante, hvis der er for meget alvor og for lidt leg.

Den lyst-dræbende alvor opstår typisk, når sex bliver for resultat- og præstationsorienteret, mens processen og kontakten undervejs fylder for lidt.

 • fornem resten af kroppen og ikke kun kønsorganerne.
 • udforsk og hold pauser, mens tempoet sættes ned, så du og din partner kan dvæle ved nydelsen (også kendt som edging).
 • leg, dril, tal og le med din partner. Det løsner op og letter stemningen.

Slip de legende, sjove, varme, rolige og spontane sider af personligheden løs – både før, under og efter sex. I bogen Simple Living kan du læse et kapitel om sanselig sex. I artiklen xxxx kan du læse eksempler på erfaringer fra et varigt godt sexliv i hverdagen:

10.Skriv en lyst-journal- og tag ved lære af dine svingninger

Prøv hen over en måned at notere dine erfaringer med lyst – og ulyst – i en dagbog.

– læg mærke til, hvad der fungerer. Både når du stimulerer dig selv, og når du er sammen med din partner. Overvej konkret, hvordan du og din partner kan få mere af det, der fungerer, ind i hverdagen.

-se ærligt på de måder, du selv og din partner skaber blokeringer. Kommer du til at sige ja, selvom du mener nej, og bagefter styrtdykker din lyst? Føler du, at din partner bruger sex som belønning og/eller straf, så du bliver frustreret? Hvilke mønstre i dig selv og i forholdet til din partner blokerer for, at lysten kan strømme frit?

Overvej løsninger: Hvilke forandringer skal du skabe? Vær konkret, tydelig og praktisk i din tilgang, så du er i stand til at handle ud fra dine nye indsigter. Er du villig til at prøve det af og gøre en indsats?

Oplever du blokeringer, du ikke selv kan løse? Så kan du bruge journalen som et godt udgangspunkt, hvis du evt. vælger at søge mere hjælp. Det kan f.eks. være ved at læse eller lytte til en bog eller via individuel samtale eller parsamtale.

Vis dig selv, din krop og dine grænser respekt – og respekter din partner: lyst kan ikke tvinges frem eller tvinges i balance. Forståelse, oprigtighed, accept og tålmodighed er nøgleord, når det handler om at få et godt sexliv. Slå ikke dig selv i hovedet, når du skriver din journal. Brug i stedet din livsvisdom til at skabe positiv forandring.

Var du glad for denne artikel om at håndtere udfordringer med sexlyst konstruktivt? Så er du velkommen til at tilmelde dig nyhedsbrevet, der ca. hver 3 uge kommer med lignende gratis artikler og gode råd.

Hvordan kan du tænde for varmen?

–    At kæle med dit kæledyr.
–    At omfavne din partner eller dit barn.
–    Seksualitet og erotik.
–    At gøre gode og uselviske handlinger.
–    At fortælle eller lytte til en morsom vittighed eller se en komedie.

Når du kan mærke, at du har sluppet vreden, vil du være klar til at udtrykke dit budskab på en behersket og konstruktiv måde.

Trykkogeren – et tankevækkende billede på den rigtige tilgang til at håndtere vrede

Trykkogeren bliver tit brugt som et billede på vrede, der hober sig op indeni – akkurat som damp. Hvordan håndterer du det?

En tilgang at lade presset stige og stige, indtil alt eksploderer.

En anden tilgang er, at du lidt efter lidt frigiver lidt røg og damp – nogen gang taler vi om, at vi ’ventilerer’ og ’får luft for’ vreden.

Den tredje – og allerbedste tilgang – er at skrue ned for blusset under kedlen. I stedet for at beholde vreden indeni (som skader dig selv) eller udtrykke den udadtil (som skader dig selv og andre) skal du lære at slippe følelsen.

Sådan kan du bedre forholde dig konstruktivt til vredens budskab, sætte grænser på en kompetent måde og derved berige dig selv og andre.

Var du glad for denne artikel om at håndtere vrede konstruktivt? Så kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der ca. hver 3 uge kommer med lignende gratis artikler og gode råd.

Fra vrede til varme

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

3-timers seminar: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk. Læs mere her

Som sensitiv bliver du stærk, når du kan styre dine følelser

Bærer du en genvariant for social sensitivitet har du lettere ved at få ’tændt’ for din vrede, f.eks. hvis andre omkring dig er vrede, bebrejdende eller stressede. (16) Er du i et stresset miljø, vil du langt hurtigere end andre kunne nå til tærsklen, hvor vreden blusser op og er svær at bære.

Den amerikanske topforsker i sensitivitet Jelena Obradovic forklarer: Hvis du er sensitiv og kan berolige og styre dine følelser er det en fordel at være sensitiv. Hvis ikke, bliver det en svaghed for dig (17)

Er vrede en dårlig følelse?

Nej, vrede fungerer positiv set som et signalflag om vigtige personlige grænser, som du selv og andre ikke skal overskride. Vrede kan få mennesker til at føle sig stærke og kraftfulde modsat svage og nedtrykte [1] Vrede kan også motivere dig til at udmærke dig inden for sport og til at klare dig godt i konkurrerende miljøer.

Vrede kan desuden motivere dig til at stå ved og kæmpe på de sager du tror på – f.eks. menneskerettigheder, miljø eller retfærdig behandling af børn, dyr eller andre udsatte grupper i samfundet.

Ukontrolleret vrede er skadelig og destruktiv

Men vrede kan også knytte sig til, at du overskrider andres grænser. Socialt skadelig adfærd og voldelig adfærd skyldes ofte ukontrolleret vrede.[2] Vrede mennesker er tilbøjelige til at handle først og tænke bagefter.[3]

Især i dine nære relationer til partner, forældre, børn eller venskaber kan sårende bemærkninger og aggression skabe vanskeligheder. Og i arbejdslivet er det afgørende, at du kan regulere din vrede og irritation på en professionel måde.

At opnå kontrol og sætte tanke før handling er derfor et vigtigt råd i håndtering af vrede: ved helt konkret – eller billedligt talt – at tælle til ti kan du undgå at gøre mange negative ting, du bagefter ville fortryde. Selvbeherskelse og bevidst håndtering af vreden giver et rigere liv.

Litteraturliste

Få mere viden og flere redskaber på seminaret: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Gå videre til oversigt over alle videoklip fra seminarer.
Gå videre til dobbelt DVD’en med fra sidste seminar om særligt sensitives trivsel med psykologerne Elaine Aron og Lise August.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer eller til vores individuelle eller parsamtaler, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER