Et nedarvet personlighedstræk

Det særligt sensitive træk er genetisk betinget: hvis du eller dit barn genkender trækket, vil én eller flere af dine forældre og bedsteforældre typisk også være sensitiv.
Ifølge den amerikanske psykolog Elaine Aron er trækket lige fordelt på køn og berører op mod hvert femte barn og voksen.

Download gratis kapitel 1. af bogen Sensitive børn og voksne. Her lærer du at genkende særlig sensitivitet, du får levende eksempler, gode råd og den nyeste viden fra forskningen.

Lyse og mørke sider – modtagelighedsgener

Som sensitiv bærer du gener, der gør dig mere påvirket af indtryk omkring dig – men også af dine egne følelser og tanker. På godt og ondt er du mere modtagelig for både dit ydre og dit indre liv.

Du kan nogen gange opleve de sensitive træk som en gave, f.eks. når du får en god snak med en ven, er opslugt af et spændende emne eller ser en smuk solnedgang – her kan du være mere beriget end de fleste andre. Forskerne kalder det ‘de lyse sider’ eller fordelen ved at være sensitiv.

Omvendt kan du også opleve din sensitivitet som en byrde, f.eks. hvis du er under tidspres, står i en konflikt eller oplever modgang – her er du mere sårbar end de fleste andre. Det kalder forskerne for ‘de mørke sider’ eller ulempen ved at være sensitiv.

Du får et godt liv som sensitiv, når du forstår dine lyse sider og lader dit potentiale blomstre – og samtidig lærer at håndtere de mørke og sårbare sider af din personlighed, så de hæmmer dig mindst muligt.
Er du forælder til et sensitivt barn, kan du lære dit barn at gøre det samme. Læs gode råd om sensitive børn her.

5 gode råd til særligt sensitive – og læs også gode råd til nærtstående længere nede

1. Få en dybere forståelse for de fordelagtige sider af din sensitivitet: f.eks. indlevelsesevne, evne til at registrere og sætte ord på følelser, modtagelighed for naturens skønhed, musik, kunst eller dyr, moralsk omtanke, at træffe velovervejede beslutninger.
I hvilke situationer kommer de “lyse sider” af din følsomhed frem? Planlæg bevidst at skabe flere af den type situationer – hver dag, hver uge, hvert år. Lær mere om fordelen ved at være sensitiv i vores bog og videokursus om at forstå dit unikke potentiale og lade det blomstre.

2. Kend dine reaktioner på at være overvældet. Lad være med at dømme dig selv eller andre negativt ud fra den slags situationer. Det vil skabe mere uro i nervesystemet. Brug i stedet din refleksionsevne fornuftigt og tag ved lære af situationen på en konstruktiv måde, der ruster dig bedre til at møde en lignende situation i fremtiden. Lær eksempelvis hvordan du 1. forebygger overstimulation, 2. håndterer den, når den alligevel indfinder sig og 3. finder ro og indre balance bagefter. Se også kurserne i Indre ro og Fra selvkritik til selvaccept og slip grublerier og bekymringer.

3. Hav respekt for dine grænser. Lær at kommunikere positivt og løsningsorienteret om det. Det er et biologisk vilkår, at man som særligt sensitiv kan blive generet af ting, som ikke på samme måde “går andre på nerverne”. Når du ikke forventer, at andre automatisk forstår din følsomhed, kan du lettere styre uden om at blive skuffet og såret. Oplev i stedet indre ro ved at acceptere, at alle andre ikke oplever verden ligesom du gør. Du kan lære mere ved kurserne redskaber til socialt sensitive og fra vrede til varme. Eller læs artiklen: vrede til varme.

Se evt. også videoklip sammen med dine nærtstående fra vores DVD om fMRI hjernescanning af sensitive.

4. Bliv ekstra skarp til at prioritere. Det er typisk, at særligt sensitive mennesker har behov for mere ro og fordybelse i hverdagen for at kunne trives: afsæt ekstra tid til at “nørkle med ting, sysle rundt derhjemme”, så du falder til ro. Når du siger fra til flere ting end de fleste andre, er det ikke for at få et “kedeligt liv”. Gode fravalg vil typisk være svære. Men de kan give dig mere energi til det, der virkelig er væsentligt for dig. Det er især vigtigt for de særligt sensitive, som samtidig også scorer højt på udadvendte og/eller nyhedssøgende personlighedstræk. Ved denne kombination af personlighedstræk søger man oplevelser og stimulation, men alligevel har den sensitive side af personligheden brug for ro i hverdagen. Læs om kurset selvkontrol for udadvendte sensitive.

5. Bliv klogere på din sensitivitet. Der er ikke én vej, der passer til alle: er man f.eks. sensitivt A-menneske og kuldefølsom er man det i ekstra høj grad. Men omvendt kan man også være sensitivt B-menneske og varmefølsom og være påvirket af dette i meget høj grad. Husk, at det særligt sensitive træk blander sig med andre nedarvede personlighedstræk. Desuden tyder flere undersøgelser på, at du som sensitiv på godt og ondt er mere påvirket af de oplevelser du har haft gennem barndommen og senere i livet. Læs mere.

Der er alt i alt MEGET store indbyrdes forskelle på forskellige særligt sensitive mennesker. Brug tid på at få erfaringer og finde gode svar på spørgsmålet: hvad passer til mig?

5 gode råd til nærtstående:

1. Accepter forskellen. Lad være med at kræve at den særligt sensitive holder op med at være følsom eller bliver samme type som du selv er.

2. Husk at indtryk, situationer og aktiviteter, du selv holder af, kan være trættende for den særligt sensitive.

3. Find måder at være sammen, som passer jer begge godt (f.eks. når partnere skal vælge ferie, eller venner vælger hvilken film de skal se etc…)

4. Når særligt sensitive er overvældede af indtryk, dukker de værste sider op – et time-out uden indtryk hjælper dem til at vende tilbage til ”bedste udgave af sig selv”.

5. Værdsæt alle fordelene ved at kende et særligt sensitivt menneske: f.eks. kreativiteten, medfølelsen, dybden osv.

Vi håber, at disse råd kan give lidt inspiration med på vejen, men at læsere af hjemmesiden samtidig husker, at det vigtigste er at forstå det særligt sensitive træk på et dybere niveau.
Forståelsen gør det muligt hele tiden at vurdere situationen på en nuanceret måde – og så opfinde og udvælge de løsninger, som passer bedst til den enkelte og til sammenhængen.

Andre ting du og dine nærtstående kan gøre

-Vores dobbelt DVD med viden og gode råd kan give dig og dine nærtstående praktisk inspiration til hverdagen. Læs mere eller køb her. Se den evt. sammen med din partner, dit barn (fra barnet er 11-12 år) eller andre nærtstående. Det giver ofte anledning til nogle dybe samtaler om personlige emner, som har betydning for kontakten.

-Hvis du har sensitive børn kan vi anbefale seminarerne om sensitive børn i balance og sensitive børns selvværd. På 1-dagskurset om sensitive børns følelsesliv lærer du nogle af de mest virkningsfulde redskaber fra vores forældrerådgivning. Du kan også finde viden og mange gode råd i vores bog Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke.

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


BOOK SAMTALE