Er jeg Særligt Sensitiv? Hvad vil det sige? Redskaber og Strategier til Særligt Sensitive

Gode råd og vigtig viden til særligt sensitive og nærtstående, inkl. 50 min video

At være særligt sensitiv er IKKE en skavank eller diagnose. Det er et helt normalt personlighedstræk med berigende fordele. Men også med belastende ulemper, der er vigtige at håndtere.

Typiske kendetegn er bl.a.:Reagerer jeg mere følsomt på positive og negative situationer? Er jeg mere påvirket af fysiske og sociale indtryk? Reflekterer jeg dybt over ting? Og har jeg en stærk indlevelsesevne? Kan jeg hurtigt blive overvældet og få brug for ro? Test dig selv her.

Her i artiklen – og i video-introen på 50 min – deler vi nyttig viden og et væld af gode råd og redskaber, der er lige til at bruge i hverdagen.

Viden og Gode Råd til Særligt Sensitive

Bliv klogere på, hvordan du som særligt sensitiv får et rigere liv

Videoen giver dig først en kort intro til, hvad det vil sige at være særligt sensitiv – og fortsætter så med vigtige pointer og gode råd til privatliv, arbejdsliv, parforhold og familieliv – og dit eget forhold til dig selv.

Video & artikel bygger på 20 år med privat praksis, bøger, seminarer og kontakt til internationale eksperter, som har givet os bred erfaring i at hjælpe særligt sensitive til at få det bedste ud af livet og styre udenom typiske fejl.

Tjek også din sensitive profil: er jeg fysisk, social, personlig eller ideologisk sensitiv? Redskaber og gode råd

Eller bliv klogere på nye pointer fra forskningen.

10 vigtige råd til særligt sensitive

Praktisk inspiration til at få det bedste – og ikke det værste – frem i dine særligt sensitive træk

1.Brug og værdsæt dine sensitive fordele

Gør alt, hvad du kan, for at bruge dine gaver som særligt sensitiv:

 • indlevelsesevne,
 • dybe refleksioner over betydningen af oplevelser,
 • evne til at registrere og værdsætte nuancer, andre ikke bemærker
 • åbenhed for naturens skønhed, musik, kunst eller dyr
 • stor modtagelighed for kærlig kontakt og støtte i dine relationer til andre
 • moralsk omtanke
 • at træffe velovervejede beslutninger
 • en stærk samvittighedsfølelse.

Spørg dig selv: Hvornår kommer de “lyse sider” af min følsomhed frem? Planlæg bevidst at skabe flere af den type situationer – hver dag, hver uge, hvert år.

Lær mere om, hvordan du – eller dit barn – bruger de mange fordele ved at være særligt sensitiv i vores bog og videokursus.

2.Giv indre ro høj prioritet

Nøglen til at sensitive træk bliver en gave – og ikke en byrde – for dig selv og andre er indre ro.

Flere forskere har fundet ud af, at når du kan berolige dit ‘livlige’ nervesystem, vil du have flere positive følelser end andre, og dit potentiale og dine fordele kommer til udtryk.

Omvendt vil du klare dig dårligere end andre, hvis du ofte føler dig urolig indeni. Og din sensitivitet kan udvikle sig til at blive en ulempe.

Vigtig pointe: Prioriter daglige, ugentlige, månedlige og årlige aktiviteter, der giver dig indre ro.

Hvis du kæmper med indre uro, kan du få flere gode råd i vores mange artikler eller via vores online seminarer Indre ro med hjertekohærens og slip bekymringer, tankemylder og grublerier.

3.Kend dine reaktioner på at være overvældet – og forhold dig konstruktivt til dem

Lav en liste over de typiske reaktioner, du genkender, når du bliver overstimuleret og midlertidigt er ude af balance. Her er eksempler:

 • Indre liv: bekymringer, selvkritik, mindsket fokus & springende tanker, negative følelser.
 • Krop: spændte muskler, dårligere fordøjelse, overfladisk vejrtrækning, svimmelhed.
 • Vaner & rytmer: sover dårligere, spiser usundt, kommer for sent.
 • Adfærd i forhold til andre: indesluttet, grådlabil, utålmodig, fordømmende, overgearet, irritabel.

Det er forskelligt, hvilke reaktioner den enkelte særligt sensitive oplever. Lad være med at dømme dig selv – eller andre – negativt ud fra den slags situationer. Det vil blot skabe mere uro i dit nervesystemet.

Fokuser i stedet på, hvordan du fremover kan håndtere situationer, der overvælder dig, på en bevidst og kompetent måde.

4.Vær forberedt og brug gode strategier

Som sensitiv kan du ikke undgå at reagere mere følsomt på stimulation! Men du kan træne din evne til at bevare din indre ro og selvkontrol i overstimulerende situationer, så du bliver bedre til at mestre dem. Find gode strategier, som hjælper dig til at:

1. forebygge overstimulation,

2. håndtere det, når problemet alligevel dukker op og

3. genfinde din indre ro og balance bagefter.

Hvis du mangler strategier til 1 eller flere af disse områder, kan du blive klædt grundigt på via hjemmesidens mange artikler om sensitive voksne og sensitive børn.

5.Tænk ikke automatisk, at din sensitivitet er en begrænsning

Tænk ikke automatisk: “det her kan jeg ikke gøre – jeg er alt for sensitiv”. Overvej nøje om det giver mening at udfordre dig selv. Det kan f.eks. være overvældende:

 1. at holde en tale eller et foredrag. Men fordi det er meningsfuldt lærer du at gøre det.
 2. at rejse, gå til koncert eller en bestemt fritidsaktivitet. Men fordi det giver dig positive oplevelser – og delt glæde med andre – vælger du alligevel at gøre det.
 3. at tage flere konflikter – selvom det overvælder dig, bliver du mere stærk og glad, når du står mere ved dig selv.

På en lang række områder gælder det, at du som sensitiv nogle gange kan blive lige så god – eller bedre – end mindre sensitive til at klare forskellige udfordringer.

Hemmeligheden bag succes er vedholdenhed og tilvænning. Jo mere du vænner dig til de situationer, du i starten oplever er overvældende, des mere begynder fordelen ved at være sensitiv at dukke op.

6.Hav respekt for dine grænser

Lær at kommunikere positivt og løsningsorienteret om dine grænser. Særlig sensitivitet er et nedarvet personlighedstræk, og typisk har en eller flere af dine forældre eller bedsteforældre også særligt sensitive træk. Det er et biologisk vilkår, at man som særligt sensitiv kan blive generet af ting, som ikke på samme måde “går andre på nerverne”.

Når du ikke forventer, at andre automatisk forstår din følsomhed, kan du lettere styre uden om at blive skuffet og såret. Oplev i stedet indre ro ved at acceptere, at alle andre ikke oplever verden ligesom du gør. Se evt. også videoklip sammen med dine nærtstående fra vores DVD om fMRI hjernescanning af sensitive.

Læs f.eks. artiklerne: ansvarlig eller overansvarlig? og  fra vrede til varme

7.Undgå at forveksle særlig sensitivitet med hypersensitivitet, der skyldes stress eller traume

Hvis du lider af stress eller har oplevet traumer, kan dit nervesystem blive så overbelastet, at du oplever en stor sårbarhed. Denne sårbarhed er ikke det samme som at være særligt sensitiv.

Hypersensitivitet er en overbelastet tilstand. Den kan i mange tilfælde behandles, så du slipper sårbarheden og igen begynder at føle dig stærk.

Særlig sensitivitet er derimod et potentiale, der også kan udfolde sig både positivt, og som du ikke skal ‘helbrede’ og bære et ønske om  at få til at ‘gå væk’.

Du kan læse mere i artiklen 10 tegn på traume. Som sensitiv vil du være langt mere negativt påvirket af modgang, stress, skuffelser og alt det svære i livet, men du vil også være mere positivt påvirket af alt det, du selv kan gøre og lære for at håndtere vanskelighederne. Se f.eks. 1-dagskurset Redskaber til modgang, stress og traume .

8.Bliv ekstra skarp til at prioritere

Det er typisk, at særligt sensitive  har behov for mere ro og fordybelse i hverdagen for at kunne trives: afsæt ekstra tid til at “nørkle med ting, sysle rundt derhjemme”, så du falder til ro.

Når du siger fra til flere ting end de fleste andre, er det ikke for at få et “kedeligt liv”. Gode fravalg vil typisk være svære. Men de kan give dig mere energi til det, der virkelig er væsentligt for dig.

Det er især vigtigt for de særligt sensitive, som samtidig også scorer højt på udadvendte og/eller nyhedssøgende personlighedstræk. Ved denne kombination af personlighedstræk søger man oplevelser og stimulation, men alligevel har den sensitive side af personligheden brug for ro i hverdagen.

Læs artiklen om sensitive, der både trykker på speederen og bremsen og som har brug for at lære at balancere disse modsætninger. Hvis ikke du lærer at tøjle dit drive, kan din sensitive side blive så overvældet, at du udvikler kronisk stress. Derfor er det vigtigt, at du lærer at lytte til det, din krop fortæller dig og at du værner om dine grænser.

9.Afsæt mere tid til tilvænning

Forandring og nye udfordringer er mere krævende for et særligt sensitivt nervesystem. Og du skal bruge mere tid på at vænne dig til forandringer end andre, som er medium eller lavt sensitive.

1. lad være med at dømme, hvor kompetent du er, eller hvor godt du trives i en bestemt situation, ud fra de første gange, du befinder dig i den.

2. accepter at du skal bruge mere tid end andre til at vænne dig til ting.

3. i faser med store forandringer kan du have gavn af at ‘skrue blusset ned’, når det gælder de krav, du stiller til dig selv. Husk, at det ikke er for altid, og at du stille og roligt kan skrue op igen, når du har vænnet dig til forandringen.

10.Bliv klogere på din sensitivitet

Der er ikke én vej, der passer til alle særligt sensitive: er du f.eks. sensitivt A-menneske og kuldefølsom, gælder det i ekstra høj grad. Men omvendt kan du også være særligt sensitivt B-menneske og varmefølsom  – og i højere grad end mindre sensitive ville være.

Husk, at det særligt sensitive træk blander sig med andre nedarvede personlighedstræk. Desuden tyder flere undersøgelser på, at du som sensitiv på godt og ondt er mere påvirket af de oplevelser du har haft gennem barndommen og senere i livet. Læs mere.

Der er alt i alt MEGET store indbyrdes forskelle på forskellige særligt sensitive mennesker.

Brug tid på at få erfaringer og finde gode svar på spørgsmålet: hvad passer til mig?

Kunne du lide denne artikel med video, viden og gode råd til særligt sensitive? Så er du meget velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev, som ca. hver 3 uge kommer med lignende artikler. Du får et kapitel fra en af vores bøger og uddrag fra et af vores kurser i gratis gave.

Særligt sensitive har gavn af at være bevidste om deres personlighedstræk

Den hollandske professor Corina Grevens seneste undersøgelser bekræfter det vigtige budskab fra Elaine Aron, som har grundlagt arbejdet med særlig sensitivitet: særligt sensitive har stor gavn af at forstå og håndtere de forskellige sider af deres særlige sensitivitet: 

1. Det gør det muligt at vælge unødvendig stimulation fra

F.eks. tage solbriller på, sætte ørepropper i, afgrænse sig fra forstyrrende snak eller baggrundsstøj, trække gardiner for, når lyset er skarpt, være omhyggelig med at vælge det rigtige bord i restauranten, være bevidst i valg af film og nyhedsprogrammer osv.

2. Det åbner for at forstå og løse problemer, der tidligere førte til selvfordømmelse og selvkritik.

F.eks. At forstå hvordan en del af årsagen til at man bliver mere ked af at høre om sult og krig handler om særlig sensitivitet. Det kan for mange særligt sensitive gøre det lettere at acceptere en øget trang til at hjælpe andre i nød. Uden at tænke: “hvorfor er jeg så følsom? Hvad er der galt med mig?”

3. Er du særligt sensitiv og vokset op med stress og belastninger i din barndomsfamilien, kan du med din viden om særlig sensitivitet bedre navigere i helbredelsesprocessen.

Du får en dybere forståelse for: 1. at du kan blive hårdere ramt, men også at du 2. kan være mere positivt påvirket af psykoterapi og andre former for hjælp end andre så kan du være mere præget af smerten end et mindre sensitivt menneske ville være blevet. Læs artiklen om særligt sensitive og psykoterapi.

4. Du bliver mere opmærksom på, hvornår du sætter egne behov til side

Grevens undersøgelser viser, at særligt sensitive kan opfange subtile signaler på andres behov og følelser og oplever en trang til at hjælpe. Det kan have stor betydning at lære at tøjle trangen. F.eks. ikke at spørge en belastet kollega ‘hvordan har du det egentlig?” og lægge op til en meget dyb samtale, du ikke selv har energi til.

5. Du får større accept af livets modsætninger, som du bearbejder med dybere refleksioner

Både det positive og det negative i livet giver anledning til stærkere følelser og mere omfattende indre bearbejdning, når du er særligt sensitiv. Det kan blive en belastning og en byrde for dig, hvis dine indre processer ikke er styret af bevidst opmærksomhed. Men når du lærer at blive bevidst om dit indre liv og bruge det på en kompetent måde, kan du får din sensitivitet til at arbejde for dig – i stedet for imod dig. Det fører til en dybere accept af livets modsætninger og af, hvordan disse modsætninger gør kraftigere indtryk på dit følsomme nervesystem.

Få flere redskaber i vores artikler & nyhedsbrev.

Læs mere om Grevens’ undersøgelse i artiklen: 1. Bas, S., Kaandorp, M., de Kleijn, Z. P. M., Braaksma, W. J. E., Bakx, A. W. E. A., & Greven, C.U. (2021). Experiences of Adults High in the Personality Trait Sensory Processing Sensitivity: A Qualitative Study. J Clin Med, 10(21):4912. doi: 10.3390/jcm10214912.

6 gode råd til nærtstående:

1. Accepter og værdsæt forskellen. Lad være med at kræve at den særligt sensitive holder op med at være følsom eller bliver samme type som du selv er.

2. Del mange positive følelser og oplevelser med den særligt sensitive – den sensitive modtagelighed over for positive oplevelser beriger jeres samspil og livskvalitet.

3. Husk at indtryk, situationer og aktiviteter, du selv holder af, kan være trættende for den særligt sensitive. Når den særligt sensitive trækker sig, behøver det ikke nødvendigvis handle om dig. Men snarere om et større behov for pausen

4. Find måder at være sammen, som passer jer begge godt (f.eks. når partnere skal vælge ferie, eller venner vælger hvilken film de skal se etc…)

5. Når særligt sensitive er overvældede af indtryk, dukker de værste sider op – et time-out uden indtryk hjælper dem til at vende tilbage til ”bedste udgave af sig selv”. Det bedste resultat opstår ved bevidst team arbejde: den særligt sensitive er hovedansvarlig. Men din støtte er guld værd.

6. Værdsæt alle fordelene ved at kende et særligt sensitivt menneske: f.eks. indlevelsesevnen, de dybe refleksioner, den stærke samvittighed  osv.

Kunne du lide denne artikel med gode råd til nærtstående om særlig sensitivitet? Så er du velkommen til at tilmelde vores gratis nyhedsbrev, som månedligt bringer lignende artikler med viden og gode råd.

Micahel Pluess, ekspert, under forskernes lup

Professor Michael Pluess

Michael Pluess er kendt for sit arbejde med sensitive menneskers modtagelighed for påvirkning fra miljøet. Hans forskning har inspireret mange sensitive og deres nærtstående. Vi har haft kontakt med Michael Pluess siden 2003, og på vores youtube og hjemmeside kan du opleve videoklip fra vores samtaler med ham. Læs videre og lær mere om, hvordan du kan bruge hans forskning i ‘orkideer, tulipaner og mælkebøtter’.

saerligt sensitive orkideer tulipaner

Højt sensitive orkideer, sensitive tulipaner og lavt sensitive mælkebøtter

Reflekter som sensitiv eller nærtstående: minder jeg mest om en orkide-, tulipan- eller mælkebøtte-type?

Professorerne Thomas Boyce, Bruce Ellis og Michael Pluess har studeret forskellen mellem:

1. robuste lavt sensitive ‘mælkebøtte-typer’, som klarer sig på trods af modgang, vanskeligheder og et stresset miljø. Men som heller ikke får lige så stor gavn af positive livsomstændigheder. Disse børn og voksne med en lav grad af sensitivitet udgør ca. 30 % af en befolkning.

2. særligt sensitive ‘orkidetyper’, som blomstrer smukt under de rigtige forhold, men som hurtigt bliver påvirket af stress, modgang og belastende livsbetingelser. Disse højt sensitive børn og voksne udgør ca. 30 % af en befolkning.

3. sensitive ‘tulipan-typer’.  Dette er en midtergruppe af sensitive, som udgør ca. 40 %. ‘Tulipanerne’ er sensitive, men de er ikke højt sensitive på samme måde som orkidetyperne. De er påvirkede af modgang og af medgang, men ikke i lige så høj grad som orkideerne.

Hører du til tulipan-typerne, kan du i nogle perioder eller områder af dit liv genkende særligt sensitive træk, og du kan her have gavn af at benytte redskaber og strategier for særligt sensitive.

Hører du til mælkebøtte-typerne, kan du have svært ved at genkende sensitive træk hos dig selv. Og det kan til tider være mere udfordrende for dig at forstå, hvordan den særligt sensitive fungerer.

Vigtige pointer og gode råd til håndtere forskellene konstruktivt:

 1. Reflekter over din egen type, når du er i samspil med andre.
 2. Gå ikke automatisk ud fra, at andre har samme grad af sensitivitet som du selv. Hav realistiske forventninger.
 3. Accepter forskellene i stedet for at kritisere dig selv eller andre.
 4. Hver type har positive sider – undgå at lave et hierarki, hvor særligt sensitive er mere ‘forkerte’ eller ‘rigtige’ end andre.
 5. Der er ikke én type, der er bedst. Mælkebøtter er bedst til at overleve i modgang, orkideer er blomstrer meget smukt under gode vilkår og tulipaner er både lidt robuste og lidt modtagelige. Forsøg at få det bedste frem i hver type.

Læs mere om forskningen i højt, medium og lavt sensitive.

Sensitiv mand og kvinde slipper bekymringer

Gaven ved at være særligt sensitiv

Hvad sker der, når du som særligt sensitiv får en god snak med en ven, er opslugt af et spændende emne eller ser en smuk solnedgang? Her kan du blive langt mere berørt og beriget end de fleste andre. Forskerne kalder det for ‘de lyse sider’ eller fordelen ved at være sensitiv.

Er du vokset op i en kærlig familie, er der et godt socialt sammenhold på din arbejdsplads, føler du dig tryg med din partner, så kan du som særligt sensitiv have flere positive følelser og være mere positivt præget af det end andre.

Søger du hjælp og redskaber til at løse problemer i dit liv, kan du som sensitiv være mere modtagelig for de positive virkninger af at modtage hjælpen. Denne viden giver håb – og helt praktisk kan den åbne mange døre til en bedre hverdag, når du bruger den dagligt.

Sårbarhed i modgang

Forstå udfordringerne ved at være særligt sensitiv

Er du vokset op med stress og belastninger i din barndomsfamilien, så kan du være mere præget af smerten end et mindre sensitivt menneske ville være blevet. Som voksen er du mere sårbar, når du møder modgang og vil hurtigere kunne blive ramt af stress, angst og depression.

Hvis du ofte i din barndom har fået at vide, at du ikke har gjort det godt nok, og ikke har følt dig elsket, kan du bære en følelse af at være forkert. Når du ser andres ansigtsudtryk og hører deres tonefald, så lægger du som særligt sensitiv mærke til mange flere nuancer end andre:  f.eks. et løftet øjenbryn, et lavere tonefald osv.

Som særligt sensitiv får du hurtigere end andre aktiveret dine tolkninger, fordi du lægger mere mærke til alle disse små signaler. Og hvis du føler dig utryg og urolig indeni, kan du hurtigt komme til at tolke signalerne negativt:

…som en smertefuld afvisning af dig.

Medmindre du lærer at bevare din indre ro og som voksen heler sårene efter din barndom og træner dig selv i at møde kritik og modgang.

Få flere redskaber i vores artikler & nyhedsbrev. Eller se kurserne i Indre ro og gruppeforløbet Selvomsorg giver styrke.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive mennesker redskaber og gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER