Sensitiv? Test dig selv eller dit barn og få en bedre hverdag for særligt sensitive, introverte og ekstroverte

Styr uden om unødvendige misforståelser, håndter ulemper og frisæt flere resurser og potentialer

Er du særligt sensitiv?

Lær at håndtere følsomheden konstruktivt og bruge den som en gave

Som særligt sensitiv bliver du lettere oprevet i stressende situationer med tidspres, forandringer og uro. Men du bliver også mere beriget af social støtte, skønne omgivelser og medgang i livet.

Er dit barn særligt sensitiv?

Test dit barn og få inspiration til at håndtere både sårbarhed og styrke

Hvis dit barn er sensitivt, bliver det stærkere påvirket af indtryk, og det har mere brug din støtte til at falde til ro. Får dit barn den rigtige blanding af konsekvens og kærlighed, bliver de sensitive træk en personlig styrke.

Er du introvert, ekstrovert eller ambivert?

Test dig selv for indadvendte & udadvendte træk og se, hvordan du bedst planlægger din hverdag

Indadvendte & udadvendte træk er kendt som personlighedens nordpol & sydpol. Få en bedre livskvalitet ved at tage hensyn til, om du hører mest til én af de to sider eller befinder dig i midten.

Er dit barn introvert eller ekstrovert?

Tag testen og gør en stor positiv forskel for dit barn ved at tage højde for svaret i hverdagen.

Indadvendte og udadvendte børn foretrækker enten eget selskab eller søger sociale oplevelser. Nogle børn er ambiverte og befinder sig i midten. Forstå dit barns foretrukne væremåder og lær det at trives med sig selv og andre.

Er du nyhedssøgende & sensationssøgende?

Forstå din trang til nye og stimulerende oplevelser og find balancen mellem at tøjle og tilfredsstille din søgen

Tag testen og lær mere om, hvad du skal gøre, hvis en del af din personlighed holder af udfordring, spænding, eventyr, forandring og stimulation.

Er du stresset eller deprimeret?

Test dig selv via 5 enkle spørgsmål og få en WHO score, som viser dig og dine nærmeste, om du er risikozonen

Indsigten i din stressede eller nedtrykte tilstand kan blive springbræt til positiv forandring. Få viden om, hvad du skal være opmærksom på som sensitiv.

Er du bekymret?

Slip bekymringer, der blokerer din handlekraft, og gør dine sensitive eller introverte træk til en gave – i stedet for en byrde.

Som sensitiv eller introvert kan du blive stærkere belastet og hæmmet end de fleste andre, hvis du har mange bekymringer. Forstå hvorfor du holder fast i bekymringerne og lær at erstatte dem med effektive livsstrategier.

Kan du klare uvished?

Test dig selv for en afgørende evne, som styrker dig i modgang, og desuden gør dig mere velfungerende, kompetent og lykkelig i hverdagen.

Som sensitiv bliver du mere oprevet over forandringer, uvished og uventede begivenheder. Ved at træne din evne til at klare uvished og bevare den indre ro, kan du løfte din livskvalitet til et højere niveau.

Arbejder du for meget?

Påtager du dig for store arbejdsbyrder uden at have realistisk tid til at klare presset? Er du kronisk træt og udkørt?

Lær at forstå og slippe de destruktive mønstre. Især som ekstrovert og/eller nyhedssøgende sensitiv er du udsat. Tag testen og få inspiration til at skabe balance mellem arbejdslivet og dit øvrige liv.


Traume hos voksne

Sådan bliver du hel og får dit liv igen. Viden og gode råd til genkende, bearbejde og hele sår efter traume, chok og alvorlig stress

Er du belastet efter en chokerende hændelse og et ubearbejdet traume? – og har du svært ved ‘falde ned’ og finde ro i hverdagen? – bliver du overvældet af negative følelser, og har du mange bekymringer?

 

Ansvarlig eller Overansvarlig?

10 tegn og 6 vigtige tips til at styrke dig selv og bruge din sociale sensitivitet godt. Er du socialt sensitiv og reagerer du kraftigt på andres lidelse, smerte og problemer?

Ønsker du at kende forskel på sund ansvarlighed og usund overansvarlighed?

Traume hos børn

Genkend tegnene og få anbefalinger til vigtige ting du kan gøre i hverdagen, når du vil bearbejde og hele sår efter traume, chok og alvorlig stress

Er dit barn belastet efter en svær hændelse og et ubearbejdet traume? – og har det svært ved ‘falde ned’ og finde ro i hverdagen? – er følelseslivet ustabilt og er der mange bekymringer?

Stress hos sensitive børn

Find årsagerne og få anbefalinger til vigtige ting du kan gøre i hverdagen

Er dit barn i konstant alarmberedskab? – og har det svært ved ‘komme ned’ og tilbage i et hvileleje? Her kan du læse om de symptomer, du skal være opmærksom på, og få gode råd til, hvad du kan gøre for at genåbne en horisont af indre ro og balance i dit barns hverdag.

Medtænk mange forskellige træk, som påvirker din personlighed

Har du selv eller dit barn særligt sensitive, introverte, ekstroverte eller nyhedssøgende/sensationssøgende træk?

I givet fald skal du ikke tro, at disse personlighedstræk er de eneste træk, der kendetegner dig eller dit barn. I nyhedsbrevet udgiver vi løbende nyt om andre vigtige træk, der også har betydning for personligheden.

Sensitiv? Bevar et nuanceret syn på dig selv eller dit barn.

Ligesom en harpe har mange strenge, har personligheden mange facetter. Det afgørende er, at du har forståelse for din sammensatte natur og ved, hvordan du får de forskellige sider af dig selv – eller dit barn – til at spille godt og harmonisk sammen.

Er du i tvivl eller har du flere overvejelser?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil vurdere din egen eller dit barns personlighed, er det en god ide at opsøge en fagperson, som har viden om børn og voksnes forskellige nedarvede og tillærte personlighedstræk. Overvejer du, om du selv eller dit barn er ‘særligt sensitiv’ eller kun ‘sensitiv’ kan du downloade gratis kapitel og få større klarhed over spørgsmålet.

Læs mere her om vigtige emner for sensitive børn og voksne

En selvtest – det gælder særligt sensitiv eller andre træk – er ikke nøjagtig, og resultatet skal ikke stå alene

En selvtest er aldrig helt nøjagtig, og resultatet af den må ikke stå alene i vurderingen af dig selv eller dit barn.  Vær bl.a opmærksom på:

1. Har du eller dit barn en fysisk eller psykisk lidelse eller er der en høj grad af stress?

Så er det vigtigt ikke at overse problemet og sige: “Det her handler kun om at være introvert og sensitiv”. Eller: “Jeg tager ikke mit høje stressniveau så alvorligt, fordi det handler bare om, at jeg både er nyhedssøgende og sensitiv.”  Mao. lad ikke indsigten i et personlighedstræk skygge for din ærlige indsigt i alvorlige problemer, du skal tage hånd om.

2. Forstå at måden de forskellige personlighedstræk viser sig på, afhænger af hele barndommen og den nuværende situation

Blev din personlighed accepteret, da du var barn? Og gør den det nu? Hvordan spiller de forskellige træk i din personlighed sammen? Svarene på disse og andre spørgsmål vil afgøre, om et personlighedstræk især er en fordel eller især er en ulempe for dig selv eller dit barn.

Forskellen mellem personlighedstræk og diagnoser

Personlighedstræk er normale forskelle mellem individer, som er forbundet med fordele og ulemper. Dvs. at et personlighedstræk ikke er en sygdom, men en betegnelse, der beskriver typiske mønstre i måden, du selv eller dit barn er tilbøjelig til at opføre sig på.

Et personlighedstræk kan og skal ikke behandles. Du skal tværtimod stræbe efter at lade det berige dit selv eller dit barn og omgivelserne.

Aktuelle nuværende tegn på mistrivsel?

At du genkender et eller flere personlighedstræk i en selvtest udelukker ikke, at du kan have mere alvorlige problemer, hvor der er behov for ekstra hjælp gennem diagnose og behandling. Vigtige tegn på mistrivsel kan f.eks. være, at du selv eller dit barn:

  • trækker sig socialt
  • bliver rastløs
  • mister interesse og energi
  • er trist og angst
  • sover for meget eller for lidt
  • taler usammenhængende

Der er også andre tegn end disse. Tidlig hjælp og behandling kan give et bedre forløb, og derfor skal du ikke se bort fra tegn på mistrivsel.

Samspillet med positive og negative faktorer i miljøet

Når et sensitivt barn møder belastninger i sin opvækst, er det mere sårbart. Du vil se større risiko for, at det udvikler angst, depression eller andre psykiske lidelser som voksen.

Hvis et sensitivt barn omvendt vokser op i et trygt og berigende miljø, kan det sensitive barn være mere modtageligt for de positive virkninger af det positive miljø. Her kan det sensitive barn trives og præstere over middel.

Nogle undersøgelser tyder på, at det ikke kun er miljøet i barndommen, men også den nuværende  livssituation inde for de sidste 6 måneder, som de mest sensitive børn og voksne er mere berørte af og påvirkede af.

I vores bøger og dvd kan du få en dybere forståelse for de positive og negative sider ved at være sensitiv med introverte, ekstroverte og/eller nyhedssøgende træk.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER