Gode råd til sensitive forældre

Anbefalinger til hverdagen

Sensitive forældre

I denne artikel får du anbefalinger til hverdagen som sensitive forælder, herunder:

 • Hvad sker der når man som forælder bliver opmærksom på at forandre egne mønstre?
 • Hvordan kan vi forberede os godt på livet som forældre?
 • Hvordan spiller sensitivitet sammen med rollen som forældre?
 • Hvad er sensitive forældres største udfordring?
 • Hvad kæmper stressramte forældre med?
 • Gode råd til at tale med din partner og lægge realistiske planer
 • Findes der en nøgle til succes?

Anbefalinger til hverdagen

 1. Store forandringer i livet vil typisk være mere krævende, når du har sensitive træk. Skab et godt samarbejde med din partner om, hvordan I kan prioritere ro og forudsigelighed på andre livsområder, mens I står over for at blive forældre. Opfind gode ritualer som skaber strukturer i hverdagen, f.eks. omkring madpakke, morgentoilette, morgenmad, aflevering, hjemkomst, lektielæsning, aftensmåltid osv.
 2. Der er ifølge Elaine Aron en tilbøjelighed til, at sensitive forældre i højere grad vægter betydningen af en god balance mellem privatliv og arbejdsliv. Hvis du genkender det, er det vigtigt at tage højde for det, når du planlægger din karriere.
 3. Vær forberedt på, at du kan have behov for at afsætte mere rolig tid til at slappe af og bearbejde hverdagens indtryk end de fleste andre forældre. Træn også dig selv i teknikker, der kan hjælpe dig til at slappe af, mens du er aktiv, f.eks. hjertekohærens, mindfulness, progressiv afspænding eller mental træning.
 4. Aftal tidspunkter hvor du og din partner kan dele familien op, så du får lidt ro og fred. Det kan være 1/2 time om dagen, en “miniretreat” onsdag eftermiddag/aften, en eftermiddag i weekenden. Eller tag 5 -15 minutters alenetid, når du kommer hjem.Tal om, hvad der virker godt for jer. Hvis du er enlig, kan du have brug for socialt netværk, der tager over. I nogle tilfælde vil dit barn sidde med en lydbog (e-reolen er gratis), CD, iPad eller TV og her skal du være opmærksom på at vælge tilbud af høj kvalitet til dit barn.
 5. Sensitive mødre kan være mest udsatte for at udvikle stress. Vær opmærksom på at sætte realistiske grænser for de krav, som du selv og andre stiller til dit nærvær. Ved at forvalte din energi fornuftigt får du mere overskud i rollen som forældre.

6. Hvis du har svært ved at sætte grænser for de krav, du stiller til dig selv – f.eks. fordi du sammenligner dig med andre, som ikke har samme behov for ro og tid til at lade batterierne op – er det vigtigt, at du husker det positive formål: at bevare dit overskud, så du kan være en god nok forældre. Vær opmærksom på, hvad du får tilbage, når du vælger fra.

7. Overvej hvilken social støtte, du har brug for, og hvilken støtte du kan få. Flyt f.eks. nærmere bedsteforældre eller knyt nære bånd til andre med børn, så det er muligt at samarbejde om at få børnene passet, hentet/afleveret. Det kan også være, at du har brug for, at venner og familie forstår, at du ikke har lige så meget tid til sociale aktiviteter, som du plejer.

8. Skab beroligende og positive små ritualer i familielivet, som er genkendelige og spreder glæde. Flere undersøgelser tyder på, at sensitive børn og voksne er meget positivt påvirkede af positive og berigende oplevelser i livet. Læs højt for hinanden, spil brætspil, syng sammen, undersøg i fællesskab et spændende emne, videnskab.

9. Vær opmærksom på ekstra stimulation fra radio, fjernsyn, computer, smartphone, iPad mv. Prioriter de informationskanaler, der giver energi, og vælg så vidt muligt resten fra, så du får mest muligt overskud til det vigtige i dit eget og familiens liv. Vælg eksempelvis “strømfri underholdning”, sluk elektronikken kl. 19 etc.

10. Uanset om din partner også er sensitiv eller ikke, er det vigtigt, at I supplere hinanden og hjælper hinanden/skiftes i forhold til de opgaver og pligter i hverdagen, som især kan virke overstimulerende. Foretag indkøb på faste dage, benyt en afkrydsningsliste.

Se videoklip om fordele ved sensitive forældres nuancerede indlevelsesevne i barnet og om betydningen af sensitive forældres opvækst og forhold til egen sensitivitet.

Tilmeld vores nyhedsbrev, hvis du løbende ønsker ny viden og praktiske anbefalinger til hverdagen.

Når forældre bliver opmærksomme på at forandre egne mønstre

Når forældre deltager ved vores seminarer og kurser, hører vi dem ofte fortælle, at de kom på grund af deres sensitive barn, men at det undervejs går op for dem, hvor vigtige deres egne mønstre og vaner er for barnets måde at fungere:

Vi genkender mange sensitive træk hos vores datter og kom for at støtte hende. Noget af det vigtigste, vi tager med os, er indsigten i, at vi skal se mere på vores egne vaner, og hvordan de former hendes liv og personlighed. Det handler om den måde, vi taler til hinanden og til hende. Det handler om de mønstre, vi selv er vokset op med, og hvad vi vil give videre. Vi hører til de typer, der nok har været for lidt for eftergivende, fordi vi har været overvældede af hendes kraftige reaktioner. Den praktiske inspiration til at holde fast i vores krav på en varm måde er noget af det, vi især vil arbejde videre med.

Forældrene deltog ved seminaret om Selvværd for sensitive børn i København og deres refleksioner er værdifulde at dele. De minder om, at man ved at forstå og ændre sine egne handlemønstre kan sætte dybe og positive aftryk i sit barn.
I temaet henviser vi til et kort videoklip, der sætter fokus på sensitive forældre.

Hvordan kan vi forberede os godt på livet som forældre?

Det er ikke kun de sensitive selv, men typisk også deres partnere, som tænker dybt over spørgsmålet.

Min kæreste og jeg overvejer at få et barn. Hun er meget sensitiv, og det er jeg ikke. Jeg har allerede to børn på 10 og 13 år. den yngste er sensitiv. Det er fantastisk at være forælder. Men nogle gange er det også meget hårdt og krævende. Derfor spørger jeg mig selv, om det er en god ide, at vi får et barn? Og hvis det er, hvordan kan jeg bedst støtte min sensitive kæreste? Jeg rejser meget pga. arbejde, så hun kan komme til at stå alene med en stor del af ansvaret. Derfor overvejer jeg i øjeblikket, om jeg skal skifte job, så vi kan sikre, at projektet barn og familie vil lykkes for os.

Denne far stillede spørgsmålet under seminaret Selvværd for sensitive børn, som vi holder i København, Odense og Århus. Han havde stor forståelse for, at ro og tryghed giver de sensitive i familien overskud og styrke. Han mente selv, at stress var årsagen til, at han var blevet skilt fra sin tidligere kone. Nu ønskede han ikke at gentage samme fejl.

Det kan gøre en stor forskel at tænke helhjertet og dybt over ønskerne til et kommende familieliv. Bevidst forberedelse kan være med til at sikre, at familielivet kommer godt fra start – og også bidrage til, at det positive vokser, som årene går. Hvis de første år har været vanskelige, er det aldrig for sent at forberede sig godt på årene, der kommer efter. Læs mere i temaet.

Hvordan spiller sensitivitet sammen med rollen som forældre?

Sensitive mennesker kan være fantastiske forældre og opleve stor tilfredshed i familielivet. Ingen er perfekte, men som sensitiv kan du ligesom alle andre være “god nok”. Du kan opleve, at hverdagen er givende og meningsfuld – og du kan leve godt og afklaret med de svagheder og styrker, du ser hos dig selv, din partner og mere eller mindre sensitive børn.

Hvad er sensitive forældres største udfordring?

Risiko for overstimulation, der med tiden udvikler sig til belastende stress, er den største udfordring, sensitive forældre står over for: du kan blive udmattet, irritabel og føle at de daglige krav er kræver mere energi og flere kræfter, end du kan mønstre. Det kan gøre ondt i hjertet, fordi du ser, at det ikke kun går ud over dig selv, men også rammer dine børn og din partner.

Hvad kæmper stressramte forældre med?

Sensitive forældre har fortalt os, at når de føler sig stressede, kæmper de med:

1. Bekymringer og følelser af magtesløshed, når barnet har det svært
2. Tidspres og oplevelsen af konstant at skulle løse for mange opgaver på for kort tid
3. Længslen efter tid alene til at lade batterierne op – ofte blandet med frustration over ikke at få opfyldt behovet.
4. Vanskeligheder ved at opleve ro, nærvær og nydelse i hverdagen.
5. Letvakt vrede og irritabilitet over for barnet og partneren
6. Oplevelser af mindre nærhed og samhørighed med partneren
7. At andre i netværket har svært ved at forstå, at der ikke længere er energi til så meget
8. Stor træthed og anspændthed, smerter forskellige steder i kroppen, søvnproblemer
9. Uro for at egne negative mønstre skal smitte negativt af på barnet
10. Dårlig samvittighed og problemer med at mærke og kommunikere konstruktivt om egne grænser.

Ungt par smiler til hinanden og er i balance med sensitiviteten i parforholdet

Risikoen for stress er især stor for de sensitive mødre. De fortæller, at udfordringerne især begynder, når de efter barselsperioden begynder på arbejde igen.

Når en eller begge forældre er stressede, vil det hurtigt kunne smitte af på barnet. Derfor skal I huske at værne om jer selv og hinanden – og ikke kun tænke over, hvordan I vil passe godt på barnet.

Tal med din partner og læg realistiske planer

Ved at læse listen har du måske genkendt særlige områder, du kan være urolig for? Tal med din partner om, hvad I kan gøre for at undgå problemerne på stresslisten.
Vi kan ikke give ét enkelt svar på, hvad kommende sensitive forældre og deres partnere skal gøre med økonomi, arbejde, netværk og andre vigtige valg. Der findes lige så mange rigtige svar, som der findes forældre.
Men den gode forberedelse begynder med, at I er bevidste, ærlige og helhjertede, når I former fremtiden sammen. At I ved, hvad I ønsker – og hvad I ønsker at styre udenom. At I er realistiske.
Det oprigtige og kærlige samarbejde kan bygge en solid bro henover strømmen af vanskeligheder, du og din partner kan møde i livet som forældre.

Fravalg er svære at undgå

Når I ønsker at skabe mere luft til jeres liv med et barn, er fravalg svære at undgå. Det kan være fravalg i forbruget, karrieren, fritidsinteresser, rejser eller det sociale engagement. Hvis fravalg skal være meningsfulde og lykkelige, er I nødt til meget tydeligt at vide, hvad I vælger til. Er det et liv, hvor problemerne på stresslisten fylder så lidt som muligt i hverdagen? Eller er det noget andet?

Findes der en nøgle til succes?

De mest tilfredse sensitive forældre, vi har mødt, har været meget bevidste om risikoen for stress. De har haft et godt samarbejde med partneren om at håndtere overstimulation. Og de har sat fokus på, at begge partnere trives, ikke kun den mest sensitive. Hvis partneren ikke trives, vil det have en dyb indflydelse pga. den sociale sensitivitet – og det vil skabe uligevægt.

Mange lykkelige sensitive forældre har fortalt os, at deres barn godt kan have det svært indimellem, og at de selv kan have det svært. Op- og nedture er en del af livet. Men fordi de har skabt luft omkring sig kan de vokse med udfordringerne i stedet for at føle sig væltet omkuld af dem.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning og 1-dagskurser for forældre, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER