Sensitive børns styrker

Sensitivitet er ikke en sygdom

Nysgerrig sensitiv dreng med kikkert

Nogle gange kaldes særligt sensitive børn for HSP børn – børn med en højt sensitiv personlighed. Forkortelsen vækker blandt en del mennesker uro og giver anledning til misforståelser. Der opstår denne type spørgsmål: Er “bogstavbørn” ikke automatisk det samme som et barn med problemer? Indikerer bogstaverne ikke, at der er tale om en sygdom eller forstyrrelse, som bør diagnosticeres og behandles? Svaret er, at særligt sensitive børn ligesom alle andre børn kan rammes af fysisk eller psykisk sygdom. I givet fald skal der diagnosticeres og behandles, så barnet og familien får den nødvendige hjælp. Men det er en misforståelse at anse det særligt sensitive træk for at være en sygdom i sig selv. Ligesom det er en misforståelse at tale om HSP som en diagnose. Denne misforståelse kan “skygge for” de særligt sensitive børns ressourcer og bør derfor fjernes via oplysning.

Fordele og ulemper

Det særligt sensitive træk har både fordele og ulemper. Af den nyere forskning fremgår det, at de sensitive børns styrker har været underbelyste. Forskerne antager, at der er et såkaldt adaptivt formål med generne for sensitivitet.

Med andre ord: generne ville ikke blive overleveret fra en generation til den næste, hvis der ikke var nogen fordele ved dem. Det er disse fordele, som en række nyere forskningsundersøgelser søger at afdække.

I praksis kan denne nye viden få store positive konsekvenser for de sensitive børn, deres familier og fagpersonerne.

Hvilke styrkesider er der tale om?

Spørgsmålet er stort, og det kan ikke besvares i et enkelt nyhedsbrev. Men vi kan her nævne nogle af de områder, som vi ofte hører nærtstående voksne fortælle om. Vi håber, at det kan gøre emnet nærværende og konkret, så man får ideer til, hvad man kan se efter i hverdagen:

  • sproglige færdigheder. Nuanceret udtryksevne og brug af ord. Sans for nuancer i en samtale.
  • god evne til fordybelse og omtanke.
  • barnet bliver meget positivt berørt af smukke oplevelser: musik, dufte, massage, naturen.
  • barnet føler meget dybt i sine venskaber og knytter meget nære bånd.
  • stærk sans for retfærdighed og ønske om, at ting foregår reelt og ordentligt.
  • i fortrolige øjeblikke kan voksne opleve, at barnet har usædvanlig stor selvindsigt
  • positiv påvirkelighed udtrykker sig i evnen til at tilegne sig nye sociale og faglige færdigheder.
  • kan med stor nøjagtighed beskrive egne og andres følelser.

Det omgivende miljø er afgørende

Styrkesiderne vil ikke automatisk fremstå blandt alle særligt sensitive børn. Hvis barnet med en høj grad af sensitivitet oplever belastninger og modgang i det omgivende miljø, kan det være vanskeligt for barnet at udvikle og udtrykke disse positive sider af det særligt sensitive træk.

Bidrag med erfaringer

Vi ved, at det har betydet meget for børn, teenagere, unge, voksne og fagpersoner, at dette emne bliver italesat. Vi inviterer alle, som ønsker at bidrage med konkrete positive erfaringer af sensitive børns styrkesider, til at sende en mail til kontakt@sensitiv.dk Vi kan ikke svare alle mails personligt, men vi læser alle bidrag igennem. Alle bidrag bruger vi i anonyn form ved det fremtidige arbejde med at informere om børns sensitivitet via kurser, foredrag og skriftligt materiale.

Giv sensitive børn selvværd – hvordan kan man støtte barnet til at tolke verden positivt?

Her henviser vi til et kort videoklip med et par vigtige pointer fra seminaret om selvværd for sensitive børn. Det er kendt fra forskningen, at sensitive børn opsnapper nuancer i omgivelserne og deres eget indre liv, som andre børn overser.
Denne evne kan vendes til noget negativt eller noget positivt. Det afgørende er, hvordan det sensitive barn via miljøet lærer at tolke de ekstra signaler, det indfanger.

Klippet sætter fokus på to årsager til, at et sensitivt barn kan tolke virkeligheden negativt: 1. hvis det er overstimuleret pga. for mange indtryk og for lidt beroligelse af nervesystemet. 2. hvis det ofte bliver mødt med kritik og afvisning.

Når voksne omkring et sensitivt barn i stedet sørger for, at barnet 1. er tilpas stimuleret og 2. ofte bliver mødt med varme og anerkendelse, vil de ruste det sensitive barn til at tolke sin omverden og sig selv mere positivt. Som voksen vil det sensitive barn i givet fald være mere tilbøjelig til at se lyst og positivt på tilværelsen.

De to faktorer gælder ikke kun for sensitive børn – men for alle børn. Forskellen består i, at virkningen på godt og ondt er stærkere, når barnet er mere sensitivt. Voksne sensitive kan derfor med stor fordel tænke på, hvordan de selv er blevet mødt – når der har været meget negative tolkninger, kan det skabe en stor positiv forandring at prøve at se sig selv med andre øjne. Se videoklippet her.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, seminarer, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med sensitive børn, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER