Selvværd for sensitive børn

Viden, anbefalinger, videoklip og 10 gode råd

Følelsesliv

Har dit barn svært ved at klare krav, værne om sine grænser eller komme igennem nederlag? Er det sårbart, når det modtager kritik? – giver det hurtigt op eller bliver selvkritisk? Her finder du 10 gode råd og et kort videoklip, der hjælper dig til at give dit sensitive barn en sund selvfølelse.

10 gode råd til at styrke sensitive børns selvværd

Seminaret om teenagere og unge gennemgår strategier til selvværd for denne aldersgruppe.

  • 1. Vis respekt for at det sensitive barn har større behov for tilbagetrækning end andre børn. Støt barnet i at genfinde den indre balance, når det har oplevet langvarig eller intens stimulering (dvs. ydre eller indre påvirkninger som overgår barnets ressourcer til at regulere sig selv, eksempelvis ved oplevelsen af uro, pres, stress, forandringer, overgange).
  • 2. Brug tid sammen med barnet, hvor du er fysisk kærlig, varm og nærværende. Leg tumlelege med det lille barn, lad det sidde på skødet, mens du læser historie osv. Giv det lidt større barn et kærligt knus, skab øjenkontakt, tag initiativ til aktiviteter, hvor barnet føler sig forbundet med dig.
  • 3. Tal med det sensitive barn om, at det er mere følsomt. Nævn konkrete situationer, det kan genkende fra hverdagen, sæt fokus på de positive sider og brug ord, der passer til barnets alderstrin. Omtal de stærke sider, når dit barn nævner en svaghed, og støt det i at opbygge et nuanceret selvbillede, der både indeholder styrker og svagheder.
  • 4. Når et sensitivt barn er overstimuleret, kan det ikke det samme som ellers. Lær barnet at gennemskue, når det er ude af balance. Hjælp det til at forstå, at det ikke skal vurdere sig selv alene ud fra, hvordan det klarer sig i de vanskelige situationer
  • 5. Forbered det sensitive barn på aktiviteter, der kan være overstimulerende: f.eks. en børnefødselsdag, en juleafslutning, en lejrskole eller en eksamen. Små børn kan forberedes via leg og tegninger, større børn har gavn af samtaler og til tider af rollespil.
Sensitive drenge
  • 6. Når du har irettesat et sensitivt barn, som hurtigere end andre børn kan skamme sig og føle sig forkert. Du kan styrke barnet ved bagefter at give det ekstra kærlig opmærksomhed, hvor det oplever, at den gode kontakt vender tilbage. F.eks. ved at være sammen med det, hvor du bare ”er der” og følger med i det barnet har brug for og lyst til.
  • 7. Se på dig selv. Er du glad for det sensitive træk? Eller har du svært ved at acceptere det? Det sensitive barn lægger mærke til handlinger, tonefald og ansigtsudtryk. Det ”læser” din holdning mellem linjerne. Sæt fokus på at ændre en evt. negativ holdning, så den bliver mere positiv.
  • 8. Styrk dit sensitive barns evne til at forstå og omgås børn, der har en lavere grad af sensitivitet: f.eks. lær det at et vredt tonefald måske har mindre betydning end det forestiller sig. Lær det at sige højt og tydeligt ”nej” eller ”det vil jeg have”, ”det er min tur”.
  • 9. Giv dit sensitive barn tid til at træffe beslutninger. Hvis du er for utålmodig, kan barnet opleve et pres, der gør det sværere at mærke, hvilken beslutning der føles rigtig. Lær det at træne ‘beslutningsmuskler’ ved små valg, så det er bedre rustet til at træffe de større valg.
  • 10. Når dit sensitive barn begår en fejl, kan du vise det, at du stadig holder af det. Du kan lægge vægt på, at fejltagelser, misforståelser og nederlag er en naturlig del af livet. Modenhed og indre styrke opnår man ikke ved at undgå fejl men af at tage ved lære og ved igen og igen at prøve at forbedre sig.

Hvad er selvværd?

Selvværd er forbundet med en dyb og relativt stabil følelse af at være elsket, ønsket og værdsat, fordi man er til – ikke på grund af noget man gør.
Følelsen grundlægges i barndommen via tryg tilknytning, og den vil livet igennem bidrage til en oplevelse af indre styrke.

Hvad sætter selvværd barnet i stand til?

– at tro på sig selv og holde af sig selv, også selvom det oplever nederlag, frustration, kritik og skuffelse

– tage ansvar, holde ud og blive ved med at prøve at lære de forskellige færdigheder, der skal til for at klare livets udfordringer

– at engagere sig positivt i social kontakt med andre og at sætte grænser, når andre opfører sig upassende.

– at berolige sig selv i svære situationer og at ‘skifte gear’ fra positive til negative situationer

Hvornår udvikler sensitive børn selvværdsproblemer?

I miljøer, hvor sensitive børn føler sig trygge og bliver tilpas stimulerede, udvikler de som regel ikke selvværdsproblemer. Barnets trivsel og præstationsevne vil typisk være over middel, når miljøet er berigende og følelsesmæssigt varmt. I denne type miljøer vil det være en fordel for barnet at have det sensitive træk.

Hvad kan svække selvværdet hos sensitive børn?

1. Hvor det er vanskeligt for børnene at skabe en tryg og stabil tilknytning til betydningsfulde voksne, f.eks. ved problemer i familien eller gentagne skift af fagpersonale i en institution.

2. Hvor børnene har få eller manglende muligheder for at holde pauser og afsætte tid til rolig fordybelse, f.eks. på grund af forventninger til, at børnene ikke bør være så følsomme og forsigtige – og hvor de føler sig “forkerte”, når de følger deres behov for at vende opmærksomheden indad.

3. Hvor der er problemer i det sociale samspil mellem børn. Pga. den sociale sensitivitet rammes sensitive børn ofte hårdere af mobning, konflikter og uro i en børnegruppe.

5. Sensitive børn er desuden ekstra påvirkede af faser med indre eller ydre omstilling. Her kan de i endnu højere grad end andre børn føle sig usikre og overstimulerede, f.eks. start på institution eller skole, tab eller betydningsfulde forandringer i familien, den øgede følsomhed i teenageårene.

Kort videoklip om sensitive børns selvværd

Hvis et barn gang på gang bliver mødt med negativ feedback, påvirker det selværdet.

Eksempler:

Forældre og andre ser barnet som skrøbeligt, besværligt, irriterende, langsomt, uopdragent osv.

Er dit barn ofte blevet mødt negativt, afvisende og kritisk?

Eller har det ikke følt sig trygt? Så vil det være mere tilbøjeligt til at tolke andres ansigtsudtryk og hensigter på en negativ måde.

Alt, hvad dit barn oplever i samspil med andre kan i værste fald blive farvet med en ‘sort pensel’. Dit barn tolker andre som kritiske og afvisende – også når de ikke er det!

En af de vigtigste måder du kan hjælpe dit barn til positive tolkninger er ved at give det kærlig opmærksomhed og omsorgsfuldt nærvær – og samtidig stille tydelige krav.

Klippet er optaget ved seminaret om Sensitive børns selvværd. Vil du lære mere om, hvordan du hjælper dit barn til at tackle kritik kan du læse artiklen Rust sensitive børn til at klare kritik.

Hjælp dit sensitive barn til positive tolkninger – et eksempel

Du kan give dit barn bedre muligheder for at tolke det, der sker i omgivelserne, på en positiv måde – og derved styrke dit barns selvværd.Forældrenes tolkninger af deres barn betyder meget for barnets måde at tolke sig selv og andre. Det handler ikke om den fysiske og synlige omsorg. Men om den usynlige omsorg. Måden du som forælder bærer dit barn i din bevidsthed.

En sensitiv mor fortæller efter at have deltaget i seminaret om selvværd for sensitive børn:

Jeg fik tit at vide, at jeg var for nærtagende som barn. Mine forældre så mig som sårbar og skrøbelig. Det gik op for mig, hvor meget deres syn på mig har påvirket, hvordan jeg har forstået mig selv og min søn.

Min mand har tit prøvet at ruske op i mig. Han siger, at jeg ikke skal overbeskytte vores søn, bare fordi han er sensitiv. Seminaret var en øjenåbner for os begge to. Vi har fået inspiration til at se, hvordan vores søn også er stærk.

For os bliver det en start på at stille nogle flere af de gode krav, hvor han finder ud af, at han kan mere end han tror. Det kan jeg måske også gøre i forhold til mig selv.

Det er sundt at få vendt ting lidt på hovedet en gang imellem, hvis man selv er vokset op med et meget negativt og skrøbeligt syn på det at være sensitiv.

Lær mere ved seminaret om sensitive børns selvværd eller seminaret om sensitive teenagere og unge .

Det er kendt fra forskningen, at sensitive børn opsnapper nuancer i omgivelserne og deres eget indre liv, som andre børn overser.
Denne evne kan vendes til noget negativt eller noget positivt. Det afgørende er, hvordan det sensitive barn via miljøet lærer at tolke de ekstra signaler, det indfanger.

Klippet sætter fokus på to årsager til, at et sensitivt barn kan tolke virkeligheden negativt: 1. hvis det er overstimuleret pga. for mange indtryk og for lidt beroligelse af nervesystemet. 2. hvis det ofte bliver mødt med kritik og afvisning.

Når voksne omkring et sensitivt barn i stedet sørger for, at barnet 1. er tilpas stimuleret og 2. ofte bliver mødt med varme og anerkendelse, vil de ruste det sensitive barn til at tolke sin omverden og sig selv mere positivt. Som voksen vil det sensitive barn i givet fald være mere tilbøjelig til at se lyst og positivt på tilværelsen.

De to faktorer gælder ikke kun for sensitive børn – men for alle børn. Forskellen består i, at virkningen på godt og ondt er stærkere, når barnet er mere sensitivt. Voksne sensitive kan derfor med stor fordel tænke på, hvordan de selv er blevet mødt – når der har været meget negative tolkninger, kan det skabe en stor positiv forandring at prøve at se sig selv med andre øjne.

Har du brug for flere redskaber?

Førende forskere i sensitivitet er enige om, at barnets sensitivitet kun bliver en fordel, når det kan beherske sit følelsesliv – ellers ikke.
Lær mere ved 1-dagskurset Sensitive børns følelsesliv.
I vores to bøger kan du også lære mere:
Sensitive børn: fra sårbarhed til styrke.
Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre.

Du kan også booke tid til forældre rådgivning og/eller samtaler med dit barn. Skriv til kontakt@sensitiv.dk

Ønsker du mere gratis information?

Tilmeld nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen – og få  kapitler fra to af vores bøger i gratis gave. Du kan også se videoklip, høre radiointerviews og læse artikler fra pressen.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive børn og deres forældre gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE