Robuste Sensitive Børn? Rust dit Følsomme Barn til at Klare Modgang. Redskaber til Forældre.

Rust dit barn til at klare svære situationer

Kan sensitive børn blive gode til at klare stress og modgang? Hvad siger forskerne? – og hvad skal forældre fokusere på i praksis?

Artiklen gennemgår 5 vigtige fokusområder for børn – og 5 områder, som forældre skal fokusere på.

Det korte videoklip giver til slut viden og mere praktisk inspiration. Læs artiklen og bliv klogere på, hvad der skal til,når dit barn f.eks. frygter nye situationer, er bange for at skulle præstere eller har svært ved at tøjle sine følelser.

Eksempler på redskaber til børnene og de voksne

1.Når en ny situation står for døren – f.eks. at få en ny lærer – kan barnet tolke det:

A. som en trussel og noget ubehageligt.
B. som en mulighed for at noget godt kan ske.
At træne sensitive børn i at have positive forventninger til nye situationer, vil styrke dem i mødet med forandringen.

2.Når der er indre uro i kroppen inden en eksamen, kan barnet tolke det:

A. som et tegn på at være alt for nervøs og ikke kunne klare sig godt.
B. som et tegn på, at kroppen har mobiliseret energi til at klare udfordringen godt.
At tolke den indre uro positivt kan styrke barnet og forbedre præstationen.

3.Når en situation er svær og kræver en stor indsats, kan barnet tolke det:

A. som et problem, der er vanskeligt at håndtere.
B. som en udfordring, der er spændende og lærerig at møde.
At tolke den vanskelige situation som en udfordring, giver håb, indre styrke og vedholdenhed.

4.Når et ønsket resultat af anstrengelser ikke kommer, kan barnet tolke det:

A. som en fiasko, der er et tegn på, at anstrengelserne har været spildte.
B. som en vigtig erfaring, barnet kan bruge til at blive bedre til at klare nye situationer.
At tolke anstrengelser og mål, der ikke opfyldes, som lærerige erfaringer giver optimisme, selvtillid og indre styrke.

5.Når andre er bedre til noget, kan barnet tolke det:

A. som en trussel, der kan true ens egen position.
B. som inspiration, man kan tage ved lære af – noget godt, der bidrager til fællesskabet.
At tolke andres evner og præstationer positivt snarere end som en trussel giver bedre selvværd, relationer og præstationer – alt i mens dit barn fokuserer mere på fællesskab end konkurrence.

1.Når du som forælder hører en ‘negativ’ tolkning fra dit barn, kan du:

A. kritisere dit barn for at have en forkert indstilling
B. vise forståelse og respekt for dit barns oplevelse – og kærligt fortælle, at det tager tid at træne en anden indstilling. Men at det kan betale sig at prøve…

Når du viser forståelse, hjælper du dit barn til forandre sig hurtigere, og til at opleve: “Selvom jeg indimellem har noget, jeg skal lære, er jeg god nok.”

2.Når du som forælder ser dit barn stå i en svær situation, kan du:

A. fokusere på, at dit barnet ikke kan klare situationen, fordi det er sensitivt, sårbart, osv.
B. fokusere på, at dit barn er ved at lære sin grænser og muligheder at kende. Reflektere over, at udfordringer i barndommen giver dit barn vigtige erfaringer med at anstrenge sig og med at modtage støtte og forståelse fra sine forældre.

Når du støtter dit barn i en vanskelig situation, vil det lære: “Jeg bliver elsket og bakket op, når jeg har det svært.” Som voksen vil dit barn bedre kunne bakke sig selv op under pres. I sit indre høre ekkoet fra det, du sagde og gjorde, mens det var barn. Din stemme er blevet til dit barns egen indre stemme, som styrker det i modgang.

3.Når du som forælder opdager, at du har begået en fejl, kan du:

A. reagere med skamfølelse, benægte, bortforklare, bebrejde dig selv eller andre.
B. reagere ud fra et oprigtigt ønske om at forbedre sig: stå ved fejlen, evt. undskylde og fokusere konkret på, hvad der skal læres for at det går bedre næste gang.

Når du forholder dig konstruktivt til dine fejl, er du en positiv rollemodel. Du styrker du dit barns evne til at regulere sine følelser og handlinger i situationer, hvor det fejler. Dit barn indoptager dine reaktionsmønstre via spejlneuronerne i hjernen og bærer ‘indre filmstriber af dine handlinger’ med sig gennem livet. Når dit barn selv begår, vil det være naturligt for det at efterligne dig og håndtere situationen konstruktivt.

4.Når du bliver ophidset, kan du:

A. miste kontrol over ophidselsen foran dit barn eller lade den “komme ud mellem sidebenene”.
B. være et eksempel på, hvordan man behersker sine følelser positivt – og møde ubehag med varme og ro i stedet for vrede og uro.

Når du regulerer dine følelser bevidst, styrker du – via hjernens ‘indre filmstriber’ – dit barns egen evne til at regulere sine følelser.

3.Når du føler dig modløs eller usikker i en svær situation, kan du:

A. signalere modløshed og usikkerhed til dit barn, som får oplevelsen ‘der er ingen løsning’ eller “selvom vi prøver at løse det, er der en opgivende stemning”.
B. være et eksempel på at bevare livsmod under pres og derved give dit barn det vigtige budskab: “Jeg kan ikke kontrollere resultatet, men jeg kan anstrenge mig og gøre mit bedste.”

Når du bevarer modet i svære situationer lærer dit barn: “Det er muligt at være stærk, selvom man er under pres.”

Vigtig pointe: sensitive børn er ikke kun mere sårbare i modgang. De er også mere modtagelige for støtte fra forældre. Gennem din egen indstilling til modgang kan du i høj grad fremkalde dit sensitive barns positive potentiale.

Kunne du lide artikel om, hvordan du ruster dit barn til at klare modgang i livet? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev, som ca. hver 4 uge udkommer med lignende artikler.

Se klip om at give sensitive børn styrke i vanskelige situationer

Klippet er optaget ved seminaret om Sensitive fordele, som Sensitiv Balance holdt med Lise August og Elaine Aron i maj 2015 i København.

Læs mere i bogen Sensitive børn og voksne

Ønsker du mere inspiration?

Gå videre til kurset om Sensitive børns følelsesliv, seminaret om Sensitive børns selvværd og seminaret om Redskaber til børns bekymringer.
Forældre kan også have gavn af kurserne i Indre ro og Fra vrede til varme, som ofte smitter positivt af på børnene.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER