Rust dit sensitive barn til at klare modgang

Kan sensitive blive stærke i mødet med stress og modgang?

Vi fik et vigtigt spørgsmål ved seminaret om Sensitive fordele med Elaine Aron og Lise August, som er grobund for vores bog om at forstå sensitive børn og voksnes potentialer og lade dem blomstre:

Kan sensitive blive gode til at klare stress og modgang? Hvad siger forskerne? – og hvad virker i praksis?

Det korte videoklip nedenfor giver viden og lidt praktisk inspiration. Hvad skal man lære sig selv – eller sit barn – når man frygter nye situationer? – er bange for at skulle præstere? – eller har svært ved at tøjle sine følelser?

Eksempler på redskaber til børnene og de voksne

1.Når en ny situation står for døren – f.eks. at få en ny lærer – kan barnet tolke det:

A. som en trussel og noget ubehageligt.
B. som en mulighed for at noget godt kan ske.
At træne sensitive børn i at have positive forventninger til nye situationer, vil styrke dem i mødet med forandringen.

2.Når man mærker indre uro til en eksamen, kan man tolke det:

A. som et tegn på, at man er alt for nervøs og ikke vil klare sig godt.
B. som et tegn på, at kroppen har mobiliseret energi til at klare udfordringen godt.
At tolke den indre uro positivt kan styrke barnet og forbedre præstationen.

3.Når voksne omkring sensitive børn selv bliver ophidsede, kan de:

A. miste kontrol over ophidselsen foran barnet eller lade den “komme ud mellem sidebenene”.
B. være et eksempel på at beherske følelser positivt og møde ubehag med varme og ro i stedet for vrede og uro.
Positive voksne rollemodeller styrker barnets evne til at regulere sine følelser.

Se klip om at give sensitive børn styrke i vanskelige situationer

Klippet er optaget ved seminaret om Sensitive fordele, som Sensitiv Balance holdt med Lise August og Elaine Aron i maj 2015 i København.
Vi arbejder i øjeblikket på at færdiggøre en dobbelt DVD og minibog fra seminaret.

Læs mere i bogen Sensitive børn og voksne

Gå videre til kurset om Sensitive børns følelsesliv, seminaret om Sensitive børns selvværd og seminaret om Sensitive børn.
Forældre kan også have gavn af kurserne i Indre ro og Fra vrede til varme, som ofte smitter positivt af på børnene.

Gå videre til oversigt over alle videoklip fra seminarer.
Gå videre til dobbelt DVD’en med fra sidste seminar om særligt sensitives trivsel med psykologerne Elaine Aron og Lise August.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER