Socialt Sensitive Børn og Kærlig Kontakt

Sådan styrker du dit barns hjerne og personlighed gennem positive samspil

Kærlig kontakt giver dit barns hjerne et boost af endorfiner og oxytocin. Dit barn får flere positive følelser og mere modstandskraft, når det er under pres.

  • lær mere om dit barns sociale sensitivitet og hvordan du får det bedste ud af den.
  • få tips til, hvad du skal gøre – og helst ikke skal gøre – i hverdagen.
  • se forskning i værdien af kærlig kontakt til dit sensitive barn

Lær dit barn at være varm og positiv

Kærlige samspil sætter dybe spor i dit sensitive barns hjerne og nervesystem

Vigtig pointe:

Alle børn er påvirkede af kærlig eller kølig kontakt. Men graden er stærkere, når dit barn er sensitivt.

Nervesystemet hos det sensitive barn er mere følsomt, og hjernen er mere formbar.

Kort sagt: hver gang dit barn har kærlige samspil forstærkes netværk i hjernen, som gør dit barn resursestærkt. 

Det gælder især kærlig samspil med forældre. Men det gælder også samspil med voksne i vuggestue, børnehave, skole, SFO og til fritidsaktiviteter. Og det gælder søskende, venner og kæledyr.

Den sociale påvirkelighed er stærkere

En sensitiv pige på 7 år fortæller:

Jeg kan blive i rigtig, rigtig godt humør, når jeg er sammen med gode veninder. Og i rigtig, rigtig dårligt humør, når nogen ikke er søde.  Jeg suger indtryk til mig som en svamp. Andre børn virker mere ligeglade.

Pigens oplevelse finder støtte i den nyeste forskning i neuroplasticitet – dvs. hjernens evne til at forandre sig, når den bliver brugt. Her ser vi, at når børn bærer gener for social sensitivitet, er de kraftigere påvirkede af, hvordan de har det sammen med andre.

 

4 vigtige tips til kærlig kontakt med dit barn

1. Vis følelsesmæssig varme:

Det handler ikke kun om det, du siger… Er måden, du kommunikerer på, kærlig og varm? Giver du fysisk, i dit kropssprog og med din stemmeføring udtryk for, at du er positivt stemt? Viser du med og uden ord, at du holder af dit barn og elsker det?

2. Vær lydhør og forstående:

Har dit barn oplevelsen af, at du virkelig ønsker at forstå det og formår at gøre det? Lever du dig ind i, hvordan verden ser ud fra dit barns synsvinkel? – og udtrykker du din indlevelsesevne på en måde, som dit barn let kan modtage? Føler dit barn sig set, hørt og forstået?

Lydhørhed handler ikke om, at du er enig i alt, hvad dit barn siger eller gør: det handler om, at du på en fornuftig og rimelig betryggende måde formår at læse dit barns hensigter, følelser og indre liv – og tage passende hensyn til det.

3.

Vær støttende:

Gode materielle rammer, sund mad og faglig støtte, når dit barn læser lektier, er alt sammen med til at bygge dit barn op.
Men den mere ‘usynlige’ psykologiske støtte er også væsentlig:
Føler dit barn, at det kan regne med dig, når noget er svært?
Kan du tale med dit barn om svære emner og give det følelsesmæssig støtte, der hjælper det til at vokse med udfordringer og hæve sig over vanskelige situationer?

4. Vær positiv:

Kan du regulere dine egne negative følelser på en hensigtsmæssig måde? – eller er du ofte vred, kritisk eller kølig over for dit barn og/eller din partner?
Viser du mange positive følelser og deler du dem med dit barn?
Er du anerkendende, når du påpeger dit barns fejltagelser og stiller krav?

Anerkendelse skal ikke forveksles med eftergivenhed eller overbeskyttelse.
Det handler om, at dit barn grundlæggende får oplevelsen “jeg er ok”: det får dit barn ikke, hvis du undlader at stille krav.
Det indirekte budskab, når du ikke stiller rimelige krav til dit barn, er: “jeg tror ikke, at du kan klare det.” og hermed mangel på anerkendelse.
Anerkendelse hænger sammen med både at være kærlig og at stille konsekvente krav.

Undgå vrede – både den indestængte og den opfarende. Sæt i stedet dine grænser kærligt,  klart og konsekvent

Praktisk anbefaling:

Har du svært ved at styre din vrede og ønsker du flere varme og kærlige samspil med dit barn, anbefaler vi 1-dagskurserne Sensitive børns følelsesliv og Fra vrede til varme 

Sådan hjælper du dit barn til at ‘tænde for varmen’ – og slukke for negative og fjendtlige følelser

Støt dit barn i at nyde kærlig og positiv kontakt hver dag

Eksempler:

  •  at omfavne eller blive omfavnet.
  • at stryge nænsomt over hånden eller håret.
  • at kæle med et kæledyr.
  • at le fra hjertet.
  • at give eller modtage massage.
  • at lytte til kærlige ord eller selv sige kærlige ord

Hver gang dit barn har et sådant samspil ‘åbner det hjertet’ og hjernen bliver tilsvarende stærkere. Dit barn kan møde andre – og sig selv – med et større overskud, når livet er svært.

Forskning i sensitive børn og betydningen af kærlige forældre

Et forskerhold ledet af professor Benjamin Hankin studerede godt 1800 børn og satte lup på en af de genvarianter, man mener knytter sig til større påvirkelighed for positive og negative oplevelser i barndommen.

Fra tidligere undersøgelser ved man, at et positivt følelsesliv er uhyre afgørende for, om børn trives og vokser op til at blive velfungerende og modstandsdygtige voksne. Og et positivt følelsesliv er også afgørende for i hvor høj grad børnene styrer uden om psykiske problemer og lidelser i barndommen og senere i livet.

Man ved desuden, at forældrenes opdragelse er fundamental, når det gælder om at forme barnets følelsesliv.Alle børn har gavn af en følelsesmæssigt sund og god opdragelse. Men i undersøgelsen viste det sig, at sensitive børn, som bar genvarianten for miljøsensitivitet, havde det mest positive følelsesliv, når forældrenes opdragelse var god. Omvendt havde de også det mindst positive følelsesliv, når forældrenes opdragelse var mangelfuld på et eller flere områder.
Læs forskningsartiklen her

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, forældrerådgivning og individuelle samtaler med fokus
på at opbygge og bevare kærlige samspil og afbalancere den sociale sensitivitet, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER