Giv dit sensitive barn overskud

Kan man vende en situation med underskud til en situation med overskud?

Ved at arbejde med sig selv og forandre sin egen tilstand og tilgang kan forældre gøre en stor og positiv forskel i det sensitive barns liv. Kritiske situationer kan vendes til små oplevelser af kontakt og mestring. Når vi ikke bare “giver op” over for situationer, hvor vi normalt føler underskud, kræver det altid en anstrengelse af os.

Men gevinsten er, at vi får værdifulde oplevelser af overskud og samhørighed. Selv når indsatsen ikke virker hver eneste gang, er det meningsfuldt at forsøge. Når de sensitive børn modtager den slags “små gaver” fra forældrene er de med til at give sensitive børn mere overskud til at leve livet.

At vende en situation

Denne inspirerende tilbagemelding fra en kursusdeltager minder os om, at det kan lade sig gøre:

Her en oplevelse med min “temperamentsfulde” datter, der i hvert fald IKKE skulle have børstet tænder: Under normale omstændigheder bliver jeg anspændt, og det hele kulminerer i et enormt skrigeri med tårer strittende ud af øjnene (mest på hende). Med inspiration fra kurset kiggede jeg indad – fandt varmen i hjertet og mødte hende med et helt roligt nervesystem. Hendes gråd ligesom klingede af for til sidst blot at være små lyde sådan ligesom for at indikere, at hun fortsat ikke var helt tilfreds – men så alligevel accepterede tingenes tilstand – intet mindre end en fantastisk oplevelse – TAK. Et meget inspirerende kursus, der forklarer en hel del nu og hér, men så sandelig også, hvad man kan ændre fremadrettet!
– Louise Nielsen, mor til sensitiv pige.
Læs mere om kurset Sensitive børns følelsesliv her

Hvad er især udfordrende for forældre til sensitive børn?

Forældre til sensitive børn føler sig typisk udfordrede, når deres barn:
1. har svært ved at tilpasse sig skift, overgange og forandringer,
2. ofte viser intense følelser og
3. hurtigt bliver påvirket og distraheret, når der sker meget omkring det.

Når der er vanskeligheder med disse eller andre sider af barnets personlighed, kan forældre til sensitive børn få en ubehagelig følelse af underskud, som farver hverdagens samspil med barnet. De kan blive frustrerede og usikre på sig selv – også i de tilfælde, hvor forældrene ellers har mange gode grunde til at føle sig sikre og kompetente. F.eks. fordi de har haft positive samspil med søskende.

Hvilke negative reaktioner er typiske hos forældrene?

Forældrene kan stille sig selv en række spørgsmål, der inviterer til negative og bebrejdende svar: – Hvad har vi gjort galt? – hvad er der i vejen med ham? – Hvorfor er hun ikke som sine søskende eller som andre børn? – Hvorfor virker det, vi gør, næsten ikke?
Nogle forældre fortæller, at de veksler mellem den ene strategi og den næste, uden at finde en egnet vej. Andre forældre fortæller, at de mister sammenholdet og kommer til at anklage hinanden eller barnet. Atter andre forældre fortæller, at de udvikler symptomer på stress.

3 gode råd til forældre

  1. Skab overblik over de udfordrende træk og situationer, og læg en fælles strategi for at håndtere dem trin efter trin – en målrettet, vedvarende indsats er en virkningsfuld kur mod oplevelsen af magtesløshed og underskud.
  2. Lær at aflæse barnets signaler, vis respekt for barnet og stil krav på en varm og bestemt måde, der ikke er fjendtlig.
  3. Træn dagligt barnet i at udsætte tilfredsstillelse, opbygge vedholdenhed og have selvbeherskelse – og giv det positiv feedback.

Få vigtig viden og bliv mere fortrolig med, hvad du kan gøre i praksis på det korte forløb: Giv dit sensitive barn overskud. Læs mere om forløbet her.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, seminarer, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med overstimulerede børn, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER