Social sensitivitet

12 praktiske anbefalinger

En deltager ved seminaret om Sensitive fordele med Elaine Aron og Lise August spurgte:

Når jeg er overstimuleret, lukker jeg mig ofte inde og bliver meget reserveret. Har I nogle anbefalinger til, hvordan jeg kan holde mig åben og skabe positiv social kontakt til andre? Både dem, jeg lige har mødt? – og dem, jeg gerne vil lære bedre at kende?

Læs de 12 nedenstående anbefalinger, hvis du vil have praktisk inspiration.

Studier med hjernescanning

I et studie af særligt sensitive og mindre sensitive, som blev foretaget med fMRI hjernescanning, undersøgte Elaine Aron og hendes kolleger, hvordan ægtefæller reagerede, når de så på fotografier af deres partners glade, triste og neutrale ansigtsudtryk. Og når de så fotografier af fremmede mennesker med samme ansigtsudtryk.

Det viste sig, at de mest sensitive deltagere i forsøget generelt reagerede stærkere på at se billeder af ansigtsudtryk. Især de nærtståendes ansigtsudtryk påvirkede dem. Den stærkeste respons havde de på partnerens positive ansigtsudtryk.
Hvis forældrenes opdragelse var god (se de fire punkter ovenfor i temaet om børn), var tilbøjeligheden til at hæfte sig ved det positive især styrket.

Når de så på partnerens negative ansigtsudtryk, kom der aktivitet i de dele af deres hjerne, der sætter adfærd i gang: kort sagt følte de sig hurtigt ansporet til at gribe ind og gøre noget for deres partner.

Ungt par smiler til hinanden og er i balance med sensitiviteten i parforholdet

Læs abstract for forskningsartiklen her:

3 gode råd til at håndtere den sociale følsomhed:

Hvis du er sensitiv, vil det typisk trænge dybt ind i dig, når din partner trives og har det godt. Uanset om din partner er sensitiv eller ej.
Det hjælper ikke at lade som om du ikke mærker noget. I stedet skal du tage vare på din sensitivitet, så din empati bidrager positivt i stedet for at være en belastning:

  1. l positive følelser med din partner: Gør det til et fælles mål at dele så mange positive følelser med hinanden som muligt. Du vil blive endnu mere positivt påvirket af det, end de fleste andre.
  2. Værdsæt din empati: Du skal forstå, hvor meget din indlevelsesevne kan berige parforholdet, i stedet for at tænke, at der er noget galt med dig, som spænder ben for jeres lykke. Din empati åbner mulighed for, at din partner kan føle sig kærligt forstået af dig, og at I kan udvikle en stærk fortrolighed og samhørighed.
  3. Hav realistiske forventninger til din partner: Forvent ikke, at din partner er  empatisk på samme måde, som du selv er. Et mindre sensitivt nervesystem er ikke gearet til at opsnappe lige så mange nuancer i den sociale kontakt. Den mindre sensitive er derfor ikke på samme måde skabt til at gå i dybden med ting, og har ofte heller ikke samme trang til det. Vejen frem er, at I begge accepterer forskellen i stedet for at dømme hinanden.

En kvinde, der deltog ved kurset redskaber til socialt sensitive forklarede:

Tidligere var jeg totalt uden filter, når min mand var i dårligt humør. Jeg tog det hele ind og gik ned med flaget. Nu har jeg allerede fire gange oplevet den befriende følelse af at lade ham være, hvor han er, og selv bevare roen. Det er er meget bedre for os, at jeg tager den tykke hud frem i stedet for, at vi ryger ind i kriser og skænderier.Det er som at have en varm frakke på, når det blæser og er hundekoldt. Jeg føler mig mere varm og beskyttet.

Du kan få mere praktisk inspiration ved kurset redskaber til socialt sensitive.
Ønsker du at arbejde med temaet over længere tid, anbefaler vi Indre ro gruppe for sensitive.

Læs mere
om bogen Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre.

12 praktiske anbefalinger: hvad kan du gøre?

6 anbefalinger til positiv kontakt med nye mennesker: hvad kan du gøre i den indledende kontakt?

1. Smil

Smil og lad smilet udstråle en positiv og imødekommende følelse indeni.

2.Få øjenkontakt med den anden.

At vende blikket væk kan være et tegn på, at man rangordner sig selv i forhold til den anden og føler sig underlegen.

3.Vær empatisk

Forsøg at forstå den anden fuldt og helt og giv udtryk for din forståelse.

4.Vær venlig og vis omtanke

Hvis du kan hjælpe med noget, kan du forsøge at gøre det.

5.Stil flere personlige spørgsmål

F.eks. holder mange af at tale om deres børn, partner, arbejde eller barndom.

6.Lyt med interesse til svarene

Hvis man stiller et spørgsmål uden oprigtigt at lytte bagefter, kan det virke som om, at interessen var påtaget.

Socialt sensitiv

6 anbefalinger til positiv kontakt med mennesker, du gerne vil lære bedre at kende

1. Vær følelsesmæssigt involveret

Læg mærke til, hvordan den anden har det, og hvad du selv føler omkring det.

2.Skab indsigt

Prøv at få en god – og ikke forhastet eller forsimplet – fornemmelse af, hvad den anden virkelig har brug for eller ønsker.

3.Sæt ord på det, du oplever

Samtalen kan være en måde at være givende på. Giv udtryk for dine følelser og vis, at du er involveret. Hvis det er passende, kan du fortælle det andet menneske, hvad du ønsker at gøre for ham eller hende – og hvordan du vil gribe det an.

4.Se samspillet med den anden persons øjne

Prøv at se og tolke samspillet med den anden persons øjne, så du kan leve dig ind i, hvordan den anden part oplever sig selv, dig og kontakten mellem jer.

5.Vær åben

Vær villig til at være åben om dig selv, så du også kan blive holdt af, forstået og hjulpet.

6.Du skal også nyde at få dine egne behov mødt

Det lyder enkelt, men hvis du er meget selvkritisk, kan du ofte føle, at du ikke fortjener opmærksomhed.

Få mere viden og flere anbefalinger i nyhedsbrevet.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores 1-dagskurser, grupper, parsamtaler og  individuelle samtaler med fokus på den sociale sensitivitet, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER