Test dine Særligt Sensitive Kendetegn: Er du Fysisk, Socialt, Personligt og/eller Ideologisk Sensitiv?

Forstå vigtige kendetegn, som gør dig både sårbar og stærk, og lær hvad du kan gøre.

Særligt sensitive suger fysiske og sociale indtryk til sig, har stærke følelser, reflekterer dybt og er optaget af retfærdighed

Tilbøjeligheden til hurtigt at blive overstimuleret giver en sårbarhed. Men heldigvis også værdifulde fordele.

Brug artiklen som minitest og bliv mere klar over, hvor der skal sættes ind. Spørg dig selv:

  • genkender jeg dette kendetegn?
  • Hvis ja… hvor godt håndterer jeg det på en skala fra 1-10?

Når du forstår og bruger din sensitive profil, kan den hjælpe dig godt på vej til en rigere og mere tilfredsstillende hverdag.

1. Fysisk sensitivitet. Hjernen bearbejder indtryk dybt

Du mærker livet stærkere: det gælder det, du ser, føler, hører, lugter, smager såvel som dine indre kropslige fornemmelser

En smuk udsigt over stranden, sommerens solskin, at holde om dit kæledyr eller lytte til smuk musik kan påvirke dig stærkt positivt. Men skift til den mørke årstid, støj, ubehagelige lugte eller rodede og kaotiske fysiske omgivelser kan påvirke lige så stærkt negativt.

Du reagerer muligvis mere kraftigt på stimuli fra mad og drikke som f.eks. kaffe, alkohol, sukker eller tilsætningsstoffer i maden. Ved medicinsk sensitivitet mærker du virkning såvel som bivirkning ved lavere dosis end normalt.

De positive spor af velvære, afspænding, indre ro og frisk energi efter en god nats søvn er markante i dit sensitive nervesystem. Men det er de negative spor efter træthed, kulde, smerte, tørst eller sult også.

Vigtige ting du kan gøre:

1. accepter dig selv og lad være med at anklage eller bebrejde dig selv eller andre. Husk, ingen kan gøre for de genetiske forskelle.
2. træn dig i selvkontrol og strategier til at mestre fysiske indtryk, der især udfordrer: via ørepropper og afdækning af øjnene klarer du flyturen bedre, gennem sportsgrene kan du træne din evne til at håndtere smerte. Ved at spise varieret, kan du udvide din tolerancetærskel for smagsoplevelser osv.
3. sæt dig for at bruge den fysiske sensitivitet som en fordel – hver dag. F.eks. at tage et fodbad eller varmt karbad med dejlige duftolier (dufte er en effektiv og hurtig genvej til ro i hjernen), at få gode søvnrytmer og dagligt vågne frisk & udhvilet, at nyde massage, smuk musik eller god mad. Væn dig til at bruge – og være taknemmelig for – de gaver, den fysiske sensitivitet giver.

2. Social sensitivitet. Gener gør dig stærkt påvirket af andre og tilskynder dig til at hjælpe

På godt og ondt har du stærkere følelser og er mere påvirkelig i relationen til andre.

Som socialt sensitiv er du typisk stærkt påvirket når andre er vrede, kede af det eller har andre stærke følelser. Du kan føle dig “smittet” og stærkt beriget af andres positive følelser og opløftende nærvær.

Men du kan også blive hurtigt drænet af andres negative følelser eller af forventninger, der ‘hænger i luften’. Du kan reagere meget positivt på anerkendelse, men også blive mere nedslået over kritik.

Når du føler dig tryg og tilpas stimuleret, er du ofte omsorgsfuld, medfølende, ansvarlig, engageret og loyal. I et kritisk, utrygt og kølig miljø, kan du omvendt lukke dig ind, føle dig forkert og blive mere usikker og dårligt socialt fungerende end mange andre ville blive. Det kan altså både være en fordel og en ulempe, at du mere påvirket af dit sociale miljø.

Vigtige ting du kan gøre:

  1. Find gode strategier til at håndtere kritik & skuffelse: lær at afvise den uberettigede kritik og bruge den berettigede kritik til at forbedre dig. Indstil dine forventninger til andre realistisk: som sensitiv skal du huske, at andre ikke altid har den samme stærke fornemmelse af, hvad andre omkring dem føler, som du selv har.
  2. Lær at bruge din empati med omtanke: når nogen har det svært, opstår der blandt særligt sensitive mere aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til at ‘skride til handling’. Lær at skelne mellem, hvornår du skal hjælpe, og hvornår det er bedst ikke at blande sig. Styr uden om ’empatitræthed’, som kan overvælde dig, hvis du ikke lærer også at slappe af og være glad, selvom andre har det svært. Vær taknemmelig for de gaver, din indlevelsesevne giver dig, når du ønsker at støtte andre, der har brug for hjælp
  3. Opsøg gode rollemodeller, skab respektfulde relationer og del mange positive følelser med andre: Særligt sensitive bliver mere kraftigt påvirkede af rollemodeller. Søg derfor at omgive dig med mennesker, som kan nære og inspirere dig. Når du deler positive følelser og oplevelser med andre – især dem, du ofte omgås og/eller som står dig nær – bliver din sociale sensitivitet en gave i stedet for en byrde. Når du deler negative oplevelser og følelser, så gør det med varme, medfølelse og en konstruktivt fokus, der bygger dig selv og andre op.

3. Personlig Sensitivitet

De særligt sensitive træk gør dig i stand til at grunde dybt over ting og virkelig vende og dreje dine oplevelser

Det kan kræve ekstra energi at træffe en beslutning eller reflektere over, hvad der er sket i løbet af dagen: der er typisk både flere små nuancer og flere store overvejelser med i dine tanker.
Når dine følelser  er negative eller overvældende, kan du ‘male med den sorte pensel’ og være meget selvkritisk, fordømmende over for andre og/eller sortsynet angående dig selv, andre og fremtiden.
Her kan dit rige indre liv blive en ‘klods om benet’, som ikke tillader dig at ‘komme videre’ efter en svær oplevelse.
Men når dine følelser og dit indre liv er roligt og positivt, kan du omvendt være meget problemløsende, fornuftig og konstruktiv.

Vigtige ting du kan gøre:

1. vælg bevidst at fokusere på ‘sunde’ følelser og tanker. Hvis du f.eks. grubler over fortiden og kritiserer dig selv, så stresser det din hjerne og hæmmer din handlekraft. Du får mere energi af at tænke over, hvad du har lært af dine fejl, og hvordan du vil håndtere en lignende udfordring i fremtiden. Forsøg at anerkende og løse problemer – i stedet for at fortrænge dem eller være overbekymret.
2. prioriter indre ro og at ‘skifte gear’ fra negativ til positiv: typisk er indre uro og overstimulation årsagen til mange af de negative tanker og følelser, der rammer særligt sensitive. Forsøg at træffe beslutninger og tænke over ting, når der er ro indeni. Når du føler dig urolig kan du bevidst vælge at lade prioritet 1. være at berolige dig selv. Før du tænker videre.
3. lær at skelne mellem mere og mindre vigtige ting at fordybe dig i. Det er positivt at reflektere dybt over en opgave på dit arbejde eller planlægningen af din hverdag. Men det er negativt at gå i dybden med at udpensle andres fejl og mangler. Tænk nøje over, hvilke emner, du vælger at reflektere dybt over. Når du bevidst skelner, kan du bedre bruge dit rige indre liv konstruktivt i stedet for destruktivt.

4. Ideologisk Sensitivitet

Ønsket om at ‘det gode, sande og retfærdige sejrer’ er typisk stærkt, og du kan hurtigere blive overvældet af ondskab og uretfærdighed

Den dybe bearbejdning af indtryk og de stærke følelser kan gøre dig mere oprørt over uretfærdighed. Både den du selv oplever i din egen hverdag, og den du er vidne til i nyheder, film og medier.

Du reflekterer typisk en tak dybere over, hvorfor der findes krig, sult, fattigdom og forurening osv. Og du kan blive meget påvirkede social uretfærdighed, vold og “det onde” i spil, film og medier.

Vigtige ting du kan gøre:

  1. Sørg for ikke at overeksponere dig selv for ‘dårlige nyheder’ og voldsomme indtryk: vær opmærksom på nyhedsudsendelser, film, historier, youtubeklip mm. som virker kraftigt og voldsomt på dig. Vælg fra og til ud fra dine egne behov og ikke ud fra gruppepres.
  2. Rust dig til at klare uretfærdighed uden at miste modet: Det er bedre at give plads til nuancer og slække på perfektionismen end at miste troen på dine værdier. Det vil sige at udvikle evnen til at bære over med dig selv og andre – uden helt at give køb på idealet. Det kan i denne proces være en lettelse at fravælge unødvendige kampe og derved få mere energi til at fokusere på andet, der er mere vigtigt. Husk, du har ikke pligt til at oplyse andre om dine værdier og heller ikke til at ‘omvende’ dem.
  3. Find mening ved at engagere dig i at realisere dine værdier: Typisk vil du som sensitiv føle dig stærkere, når du fokuserer på, hvad du kan gøre: (f.eks. at spise økologiskj) i stedet for  kun på hvad der er galt (forurening af jorden).Når du synes, at ‘det ser sort ud’ er det billedligt talt vigtigt at ‘tænde et lys i mørket’. Det er bedre at fokusere på løsninger og handling i stedet for at synke ned i opgivelse og modløshed.

Kunne du lide denne artikel og minitest af vigtige kendetegn på særlig sensitivitet og gode ting at gøre? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage lignende artikler med viden og redskaber til særligt sensitive børn og voksne.

Du kan også få mere inspiration til dig selv eller dit barn gennem vores samtaler, kurser og bøger & dvd.

Læs mere om den fysiske, sociale, personlige og ideologiske livsverden hos Emmy van Deurzen-Schmidt.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive mennesker redskaber og gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER