Særligt Sensitive Mænd. 10 styrker og 10 Vigtige Råd til at Trives som Særligt Sensitiv Mand

Særligt sensitiv mand? Få viden og effektive strategier til at udfolde dit positive potentiale

Har du dybe refleksioner og en stærk samvittighedsfølelse? Opsnapper dit nervesystem nuancer i omgivelserne? Er du god til at læse andre mennesker og sociale situationer? Kan du blive dybt påvirket af bøger, musik, film og oplevelser i naturen?

Hvis du har sensitive træk vil du typisk bearbejde stimuli dybt, have stærkere reaktioner på dine oplevelser og dit indre liv – og på godt og ondt er du mere påvirket af det miljø, du opholder dig i.

Læs om 10 fordele – og få 10 vigtige anbefalinger, der kan løfte din livskvalitet som særligt sensitiv mand til et højere niveau.

Særligt sensitive mænd – 10 vigtige fordele

Disse styrker er værd at være opmærksom på

1.Du reflekterer dybt over ting

Du møder livet med eftertanke og omtanke, og denne dybde gør, at du ofte tænker langsigtet og derfor træffer valg, der virker på den lange bange

2.Du er stærkt præget af positive relationer

Hvis du har en inspirerende lærer, et godt forhold til din familie, et lykkeligt parforhold, en rigtig god ven eller kollega osv. er du meget positivt præget af det

3.Du kan få meget berigende oplevelser med kunst og natur

Det er typisk for særligt sensitive mænd, at de i særlig grad bemærker og nyder den berigelse, de oplever gennem kunst, natur, berøring, smagsoplevelser mv. Det er ikke de enkelte sanser, der er stærkere, men hjernes dybe bearbejdning, som giver gevinsten.

4.Du er samvittighedsfuld

Du er tilbøjelig til at tænke længere end dig selv og dine egne behov og er optaget af at udføre dine opgaver ordentligt

5.Du oplever typisk større tilfredshed i familielivet

Generelt oplever særligt sensitive mænd sig mindre utilfredse i parforholdet, når de får børn og stifter familie.

6.Du prioriterer balancen mellem arbejdsliv og familieliv højere end gennemsnittet

Der er intet specielt job, som egner sig til særligt sensitive mænd. Derimod er der en tilbøjelighed til at fokusere på, at arbejdet skal give mening, og at der også skal være plads til privatlivet.

7.Du har et rigt indre liv og bliver meget optaget af dine interesser

Dit indre liv med tanker, følelser, refleksioner, forestillingsbilleder og fantasi er righoldigt, nuanceret og levende, hvilket ansporer dig til engagement og passion inden for dine interesseområder.

8.Du har empati og er hensyntagende

Når du er i indre balance, er du tilbøjelig til at kunne leve dig ind i andres situation, forstå deres behov og være hensyntagende.

9.Du trives med alenetid

Selvom du har gode sociale evner og kompetencer, trives du i dit eget selskab, hvor dit nervesystem finder ro.

10.Du værdsætter dybe samtaler

Når du engagerer dig i et område eller en relation, vil du typisk værdsætte at gå i dybden, og dybe samtaler beriger dig.

Brug din viden om de 10 fordele

 • Ikke alle særligt sensitive mænd genkender alle områder på listen.
 • Der findes mænd med lav eller medium sensitivitet, som også genkender nogle af fordelene.
 • Blandt særligt sensitive mænd er disse fordele ofte mere udtalte, fordi der er en evne til at opsnappe og bearbejde flere nuancer og detaljer i det omgivende miljø, som andre overser.

Vigtig pointe: Din livskvalitet får et løft, når du gør det til en prioritet at indrette dit liv, så du kan nyde godt af disse fordele.

Se videointerview med professor Michael Pluess om særligt sensitive drenge og mænd, hvor han lægger vægt på de positive sider af at være særligt sensitiv.

10 gode råd til at trives som særligt sensitiv mand

1. Skab et godt venskab med de særligt sensitive sider af din personlighed

Sørg for at tage vare på, at du på godt og ondt kan blive mere påvirket af de valg, du træffer i livet. Det gælder i stort og småt. Her er eksempler:

 1. brug lidt ekstra omtanke, når du vælger bord i restauranten og få en mere afslappende aften.
 2. vælg en lidt grønnere rute at cykle til arbejde, selvom den er længere
 3. vær mere selektiv med nyheder, podcast og film – beriger eller belaster de dig?
 4. afsæt tid til at nyde dit eget selskab – accepter at du typisk kan skabe flow på egen hånd. Du har en ‘indre biograf’ og er derfor typisk mindre bundet af ydre stimuli.
 5. prioriter interesseområder, der virkelig stimulerer dig, og hav mennesker i dit liv, som du kan have dybe, interessante og vedkommende samtaler med.

Når du samarbejder med den særlige sensitivitet, vil den arbejde for dig snarere end imod dig.

2.Tag ejerskab for dine styrker

Hvad sker der, hvis du tænker på en fejlagtig måde om den særlige sensitivitet?

1. at sensitivitet er lig med sårbarhed og

2. at maskulinitet er lig med lav sensitivitet  – at du ikke bliver påvirket af ting.

Så kan du overse dit potentiale og begynde at bekæmpe og kritisere dig selv. Hvilket kan føre til en indre uro og usikkerhed. Hvis du forsøger at undertrykke din særlige sensitivitet, kan du typisk blive mere og mere stresset.

Hvis du omvendt respekterer dit behov for omtanke, eftertanke og har gode strategier for at handle og reflektere over ting, vil du opleve en dybere indre ro, som fører til en større oplevelse af indre styrke.

Vigtig pointe: Som særligt sensitiv mand bliver du stærkere positivt påvirket af positive samspil med andre, af positive oplevelser i livet og af dine egne sunde coping strategier – gør brug af disse fordele i stedet for at ‘lægge låg på dem’.

3.Tag hånd om det, når du bliver mere påvirket af noget svært

Det er en ulempe som særligt sensitiv, at svære oplevelser i livet kan præge dig mere end andre.

F.eks. kan det opleves mere overvældende at blive far og opleve sin partner i smerte under en vanskelig fødsel. Eller at håndtere, når dit barn har det svært. Eller du bliver mere påvirket af problemer med klimaet eller uhensigtsmæssige forhold på arbejdet.

Som særligt sensitiv kan du blive mere ansporet til at ville gøre noget, når du oplever, at der er et problem. Her kan du gå to veje:

1. Du kan ‘miste’ dig selv, hvis du bliver over- eller underinvolveret i de ting, du bliver ramt af.

2. Du kan styrke dig selv, hvis du engagerer dig og bruger dine positive egenskaber, herunder din sociale sensitivitet, til at afbalancere dig selv og afhjælpe problemer, du oplever hos andre, der står dig nært, eller i verden omkring dig.

Vigtig pointe: tag hånd om det, når du bliver mere påvirket af noget svært

4.Vær disciplineret og hav sunde rutiner

Fordi du er mere påvirket af stress, modgang og belastning, giver det mening, at du fokuserer på strategier til at styrke og bevare din robusthed.

 • vær opmærksom på, hvornår du skal stoppe og holde en pause. Den særligt sensitive hjerne fungerer bedre, når du har ro til at bearbejde indtryk.
 • hav sunde rutiner i forhold til mad, bevægelse, søvn mm. og pas godt på din krop.
 • lyt til din krops signaler og grænser – og sig fra til de ting, der svækker, dræner og udmatter dig.
 • vær bevidst om dine tanker – negative tankemønstre kan blive en ‘indre larm’, som udmatter og dræner dit nervesystem.

Vigtig pointe: som særligt sensitiv mand har du typisk mere gavn af at leve et sundt og disciplineret liv med gode rutiner

5.Giv dig selv mere tid til tilvænning

Når du står over for at gå ind på et nyt område, er dit nervesystem i stand til at opsnappe mere stimulation. Det kan berige dig, men også overvælde dig. Det handler om at bevare balancen:

 1. Vær ikke utålmodig med dig selv: – hvorfor bliver jeg så påvirket? – hvorfor er jeg så anspændt eller udmattet?
 2. Vær bevidst om dit behov for tilvænning: – hvordan finder jeg luft til at gå ind i disse nye ting? Hvilke andre områder kan jeg skrue lidt ned for, indtil jeg har vænnet mit til det?

Før og under tilvænning til noget nyt, du skal lære eller indgå i, kan din særlige sensitivitet betyde, at du skal bruge mere energi.

Men efter tilvænning gælder typisk det modsatte. Her vil den særlige sensitivitet gradvist begynde at give dig en række fordele.

Her er eksempler:

 • Efter et stykke tid på en ny arbejdsplads finder du hurtigt bedre rutiner, processer og måder at gøre ting på, som gavner dig selv og andre.
 • Når du har vænnet dig til at være far, oplever du en meget dyb glæde og tilknytning i forholdet til dit barn. Du kan læse nuancer og detaljer i dit barns indre liv, som lavt eller medium sensitive fædre måske ikke ville have lige så let ved at bemærke.

6.Prioriter en kærlig og varm kommunikation i dit parforhold

De nære tilknytningsrelationer har stor betydning for indre ro og trivsel i din hverdag:

 • Hvis du ‘brænder inde’ med vigtige følelser og prøver at lægge skjul på dem, vil det typisk skabe uro i parforholdet.
 • Hvis du er kronisk overstimuleret og kæmper imod din sensitivitet, kan du få en indre negativitet, som ‘går ud over’ din partner og/eller dine børn.

Vigtig pointe. Positiv tryg tilknytning til en partner er vigtig for alle og påvirker krop og psyke, men som særligt sensitiv mand er du på godt og ondt endnu mere påvirket af et positivt forhold:

Sensitiv mand med røg ud af ørene i vrede og aggression

7.Håndter vrede og andre følelser bevidst og kompetent

Drenge og mænd bliver spejlet på måder, hvor de tilskyndes til at undertrykke sorg og ‘bløde’ følelser som omsorg, varme og kærlighed, mens de i stedet inviteres til at udtrykke irritation, vrede, aggression og andre ‘hårde’ følelser.

For mange mænd kan det give dem problemer i deres regulering af følelser i sociale relationer – de viser automatisk vrede og kulde i situationer, hvor de på indersiden i virkeligheden har helt andre følelser. Når du som særligt sensitiv mand har et mere intenst indre liv, kan dette problem blive sat på spidsen – indtil du lærer at løse det.

Lær at skelne mellem

1. sund afgrænsende vrede, hvor du udtrykker, at her er min grænse på en respektfuld og varm måde: du er ok og jeg er ok.

2. usund reaktiv vrede, hvor du kommunikerer irritation på en ubehagelig og fjendtlig måde: du er ikke ok og jeg er ok.

Brændstoffet bag den usunde reaktive vrede er ofte de sårbare følelser på indersiden, du har lært at undertrykke. Ved at lære disse følelser at kende, og frem for alt lære at navigere i dem og udtrykke dem på en konstruktiv og afstemt måde, får du bedre sociale relationer både i dit private og professionelle liv.

8.Giv slip på negative sammenligninger – grib fat i inspirationen

Hvis du er vokset op med et mandesyn, der diskvalificerer den særlige sensitivitet, kan det have ramt din selvtillid og dit selvværd (læs mere her). Og hvis du ofte sammenligner dig selv og det, du gør, med lavt og medium sensitive mænd og beundrer det, disse andre mænd gør, kan du hurtigt sætte din selvtillid over styr.

Mange mennesker har ‘idealpersoner’ i deres omgangskreds.

Mennesker, de ser op til, og som virker til at leve ‘det rigtige liv’. Disse ‘idealpersoner’ kan sluge meget energi og livsglæde, når de ustandseligt tiltrækker sig opmærksomhed og bliver brugt som en usynlig indre målestok, du slår dig selv i hovedet med.

 • Undersøg: har jeg lavt og medium sensitive idealpersoner i mit netværk, jeg ofte sammenligner mig selv negativt med?
 • Har jeg idealpersoner i mit netværk eller andre, jeg kender til, som er særligt sensitive og udtrykker det på en positiv måde?

Træn:- hvad oplever jeg, når jeg holder op med at nedgøre og kritisere mig selv via negative sammenligninger? – og i stedet lever mit liv indefra og tager udgangspunkt i mig selv med accept af den særlige sensitivitet?

Vigtig pointe: når andre inspirerer dig til at bruge den særlige sensitivitet i stedet for at undertrykke den, kan du blive motiveret snarere end modløs

Så får andres præstationer, erfaringer og tilgange en positiv virkning på dig. Og du vil aktivt kunne bruge positive erfaringer fra andre særligt sensitiv mænd. Denne mentale indstilling kan gøre det muligt for dig at blive løftet snarere end tynget, når du møder mennesker, der lever på en måde, du beundrer.

Far læser historie for sensitiv datter, familieliv og omsorg

9.Prioriter tid og rum til privatliv, børn og familie

På grund af din samvittighedsfulde natur trives du sjældent med at sætte dit privatliv for langt til side – selvom det let kan ske for mange mænd, at de kulturelt og socialt bliver inviteret ind i at lægge det meste af energien på arbejdet i stedet for. Værn derfor om:

 • parforhold
 • venskaber
 • opvækstfamilie
 • dine egne børn

Den mening med livet, du kan finde i disse positive relationer til vigtige mennesker i dit liv, vil du som særligt sensitiv blive ekstra positivt præget af.

Hvis du forsømmer og nedprioriterer disse sider af dit liv, kan det også ramme dig hårdere. Du kan føle mere stress i et parforhold, der ikke fungerer så godt, være mere urolig over ikke at have god kontakt til dine børn, venner og øvrige familie – end en mand med lav eller medium sensitivitet ville være.

Derfor giver det mening at prioritere den positive kontakt – og hvis den ikke er der, prioritere at finde ud af, hvad der skal til for at skabe mere balance og harmoni.

10.Søg hjælp, hvis du har problemer med din særlige sensitivitet eller har psykiske udfordringer som f.eks. angst, stress, depression eller smerte fra en svær barndom.

Som særligt sensitiv rammes du hårdere af modgang. Men det er ikke kun en ulempe at have særligt sensitive træk og blive mere påvirket. Husk det opmuntrende budskab fra forskningen:

 • hvis du har psykiske udfordringer som særligt sensitiv, kan du være endnu mere positivt påvirket af at få kvalificeret hjælp.
 • hvis du er udfordret i dit parforhold, kan du få endnu mere nytte af at lære redskaber og strategier til at løse problemer i parforholdet.

Der er derfor al mulig grund til at gribe ind og søge hjælp, hvis du oplever, at du ikke på egen hånd kan løse problemer.

Læs mere om forskningsartiklerne her

Læs mere om psykoterapi og seminarer for særligt sensitive.

Var du tilfreds med denne artikel om særligt sensitive mænd? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Anbefalede tilbud

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Redskaber til modgang, stress og traume

En praktisk guide til at frisætte dine resurser, helbrede smerten og få dig selv og dit liv tilbage.

Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer: afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer, parsamtaler og individuelle samtaler med fokus
på trivsel for særligt sensitive, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER