Rust Dit Barn til at Klare Kritik.10 Gode Råd til Forældre

Enkle & vigtige ting du kan gøre: redskaber og videoklip.

Selvtillid sensitiv pige

“Tag det ikke så nært!” eller “lær at sige pyt!” Sådan lyder de gode råd tit. Men ofte preller de af på dit barn, når sårede følelser aktivererer hjernens alarm.

Hvilke effektive strategier hjælper dit barn til at klare kritik? Læs de 10 gode råd, og lær om enkle ting du kan gøre.

Sådan ruster du dit barn til at klare kritik

1. Lær dit barn at forvente andres irritation, vrede og kritik.

Det optimale er, når andre – både forældre, søskende, venner, lærere, pædagoger mv. – formår at give kritik på en konstruktiv måde, som dit barn oplever er retfærdig.

Men det er ikke altid tilfældet.

Lær dit barn at forvente, at kritik nogle gange kommer med højt tonefald, vredt ansigtsudtryk og afvisende kropsholdning. Det kan skyldes mange ting, f.eks.:

 • far og mor er trætte og har haft en krævende dag.
 • en ven er misundelig.
 • en pædagog har fejltolket en konflikt i en børnegruppe.
 • dit barn har gentaget en fejl mange gange – og det “går andre på nerverne”.

Når dit barn forventer andres kritik og irritation, bliver det typisk mindre skuffet, overrumplet og ramt – og kan møde situationen med mere overskud.

2. Vis dit barn, at du accepterer, at det er blevet ramt af kritikken.

Hvis du siger: “lad være med at tage det så tungt” kan dit barn opleve, at du ikke accepterer, at det er blevet såret. Det gælder især, når dit barns hjerne er ‘i kog’. Dit barn kan fejltolke dit gode råd og tro:

1. at du ikke synes, de sårede følelser er begrundede – og derfor måske begynde at overbevise dig om, at kritikken VIRKELIG var uretfærdig, sårende osv. Resultatet er, at humøret dykker endnu mere…

2. at du synes, at det er forkert at være så påvirket – og derfor begynder dit barn måske at kritisere sig selv for at føle sådan. Selvkritikken aktiverer hjernens trussel system, og så vokser de sårede følelser…

Prøv i stedet at sige: “Jeg ved godt, at det har ramt dig. Det forstår jeg godt. Det er helt ok. Nu gælder det om at prøve at falde til ro og håndtere det. Det vil jeg godt hjælpe dig med.“.

Når du accepterer dit barns følelser, kan dit barn bedre selv acceptere sine sårede følelser. Og hvorfor er det vigtigt?

Fordi det hjælper dit barn til berolige sig selv – og når dit barn kan falde til ro, vil det kunne håndtere situationen konstruktivt i stedet for at gå i forsvar.

3. Støt dit barn i at fokusere på budskabet.

Du kan vænne dit barn til at skelne mellem:

 1. budskabet i kritikken.
 2. måden kritikken bliver givet på.

Nogle gange får dit barn et vigtigt budskab, f.eks. at det ikke skal afbryde. Men kritikken bliver givet på en ophidset, sårende og angribende måde.

Væn dit barn til at være saglig – at sætte fokus på indholdet. 

På den måde kan dit barn lettere standse den type adfærd, som ellers – hvis den fortsætter uændret – igen og igen kunne afføde andres kritik.

Støt f.eks. dit barn ved at:

1. vise forståelse for, hvor ubehageligt dit barn oplever den negative attitude.

2. roligt minde dit barn om, at det er ønsket, elsket og ‘god nok’, selvom andre hæver stemmen.

3. spørge dit barn: hvad var egentlig budskabet i kritikken? Og hvad tænker den kloge side af dig om det budskab?

4. Hvis kritikken blev givet til en hel gruppe børn, kan du hjælpe dit barn til at forstå, at det ikke på egen hånd bærer hele ansvaret for det, der gik galt.

Sensitive drenge

4. Lær dit barn at bruge kritikken konstruktivt

Hvis indholdet i kritikken er konstruktivt, kan du støtte dit barn i at sætte et konkret mål for, hvordan det vil forholde sig næste gang, det kommer i en lignende situation.

Eksempler:

– Jeg vil ikke skrige og kaste mig på gulvet, når jeg ikke får min vilje. Jeg vil stille og roligt stå ved mig selv og sige, at jeg er uenig.

– Jeg vil ikke drille min lillesøster, når jeg vinder. Jeg vil lære hende, hvordan man siger tak for kampen og være et godt eksempel.

Dit barn får selvværd af at fokusere på, hvad det helt konkret kan gøre anderledes. I stedet for at fokusere på at bebrejde sig selv og skamme sig.

 

5. Lær dit barn at genkende og standse skamfølelse

Når kritikken af dit barn rammer et ‘ømt punkt’, kan områder i hjernen, der knytter sig til fysisk smerte og stærkt ubehag, blive aktive. Her har dit barn brug for støtte til ikke at blive fanget i usund skamfølelse:

Skam – eksempel:

– “Hvorfor er det altid MIG, I hakker på? (dit barn tager det personligt – i stedet for at holde sig til sagen)

– Det passer ikke. (dit barn benægter – i stedet for at prøve at forstå)

–  I går gjorde jeg xxxx, og jeg prøvede også xxx. (dit barn forklarer og forsvarer sig – i stedet for at fokusere på at forandre adfærd).

Det er uretfærdigt, at det skal gå ud over mig. (dit barn fokuserer på sit eget ubehag – i stedet for at tænke på det ubehag, andre har oplevet)

Skamfølelse er handlingslammende, rammer selvværdet og får dit barn til at ‘sidde fast’ i de negative situationer. Ofte får den skamfulde måde at reagere på  andre til at blive ENDNU MERE kritiske.

6. Lær dit barn at føle konstruktiv skyldfølelse

Skyldfølelse – eksempel:

– “Det var ikke så godt.”  (Dit barn anerkender fejlen)

– “Det forstår jeg godt, at du ikke kunne lide.” (Dit barn er lydhør og fokuserer på den andens oplevelse – i stedet for på at forsvare sig selv)

-“Jeg fortryder det. Jeg prøver at gøre det bedre i morgen.”

Hvorfor skal du lære dit barn sund skyldfølelse, når det modtager berettiget kritik? Fordi denne vigtige færdighed:

 • styrker selvværdet.
 • fremmer et godt forhold til andre.
 • knytter sig til ansvarlighed.
 • mindsker andres kritik.
 • hjælper dit barn til at udvikle positive egenskaber.

7.Støt dit barn i at tage afstand til uberettiget kritik

Når andres kritik ikke er berettiget, er det vigtigt, at dit barn kan sortere og IKKE tager ansvar for andres fejl på sig – såkaldt internalisering.

Især hvis du har en pige, kan hun være tilbøjelig til at vende urimelig kritik indad. Nogle drenge internaliserer også, og har brug for hjælp.

Spørg f.eks. dit barn: hvad ville du synes om kritikken, hvis det var din bedste veninde, der havde fået den? Skulle hun så også lytte til det? Hvorfor ikke? Husk, at du skal behandle dig selv lige så godt som din veninde.

8.Lær dit barn at sætte grænser

Når andres kritik bliver grov og ubehagelig, er det vigtigt, at dit barn kan sige fra. Her er din opbakning vigtig.

Nyttige tips:

 1. Tal med dit barn om, hvordan man siger fra. Spørg dit barn, hvad det plejer at sige, og hvad andre børn plejer at sige.
 2. Lav en brainstorming med 10 forskellige sætninger, dit barn kan sige, når det mangler ord.
 3. Træn evt. sætningerne i en leg eller et rollespil. Grin undervejs og marker over for dit barn, at det er helt ok at opleve en sund aggression, når andre går over grænsen.
 4. Fortæl relevante eksempler om, hvordan du selv har sagt fra, når andres kritik har været for grov. Hold igen med at være ‘belærende’.

9.Hold fast i dine grænser – og tro på, at dit barn kan klare kritik

Hold fast i dine krav, når indholdet i din kritik er vigtigt og rimeligt. Tænk ikke: “Mit barn er sensitivt, så det klarer ikke kritik!”

Du kan sige undskyld, hvis du har såret dit barn ved at være bebrejdende og negativ. Bestræb dig på fremadrettet at give kritik på en bedre måde. Men undlad at trække i land, når indholdet i kritikken er på sin plads.

10.Vær et godt eksempel

Dit barn kopierer ubevidst dine handlinger – og er dit barn sensitivt, er det ENDNU MERE påvirket af sine forældres eksempel.

– kan du genkende nogle af dit barns vanskeligheder? Hos begge forældre eller kun den ene?

Husk, at den måde forældre forandrer egen adfærd ofte virker bedre end mange råd. Det handler om, at dine handlinger – og de usagte følelser og tanker, dit barn fornemmer omkring dig – påvirker hjernens spejlneuroner.

Mao. er dit barns hjerne i høj grad gearet til at lære gennem det, du gør, snarere end gennem det, du siger.

Kunne du lide denne artikel om at støtte dit barn i at klare kritik? Så er du  meget velkommen til at tilmelde vores gratis nyhedsbrev og få lignende artikler hver måned.

Se videoklip og bliv klogere på dit barns selvværd.

Lær dit sensitive barn til at tolke andres ansigtsudtryk positivt.

Det korte videoklip gennemgår, hvordan sensitive børn igennem barndommen lærer at tolke andres ansigtsudtryk og hensigter. Hver gang du giver dit barn en positiv tilbagemelding – og giver kritik kærligt varmt og konstruktivt – bliver dit barns ubevidste rygsæk lettere at bære. Dit barn vil ikke være tynget af sin fortid, og det vil kunne måde andre mere frit, åbent og positivt. Sådan kan du gøre dit sensitive barns evne til at registrere finere nuancer i andres humør og kommunikation til en fordel.

Få mere inspiration ved seminaret om Sensitive børns selvværd, som vi har holdt for over 4000 forældre og fagpersoner. Eller se vores kalender med kurser og foredrag.

Du kan også kontakte os, hvis du ønsker skype rådgivning eller forældresamtaler. Skriv til kontakt@sensitiv.dk

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive børn og deres forældre gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER