Særligt Sensitive Børn og Unge

Forstå vigtige kendetegn, som gør dit barn både sårbart og stærkt. Og lær hvad du kan gøre.

Særligt sensitive børn og unge  suger fysiske og sociale indtryk til sig, har stærke følelser, reflekterer dybt og er optaget af retfærdighed

Tilbøjeligheden til hurtigt at blive overstimuleret gør dem sårbare.

Men evnen til at lade sig påvirke giver heldigvis også værdifulde fordele.

Brug artiklen som minitest og bliv mere klar over, hvor der skal sættes ind. Spørg dig selv:

  • genkender jeg dette kendetegn i mit barn?
  • Hvis ja… hvor godt håndterer 1. jeg selv og 2. mit barn dette kendetegn på en skala fra 1-10?

1. Fysisk sensitivitet: hjernen bearbejder sanseindtryk dybt.

Særligt sensitive børn har ‘en lup på livet’: evnen til at registrere små nuancer

En smuk solnedgang, en kærlig hånd over kinden, lækker mad osv. kan virke stærkt positivt. Men støj, et skub på fodboldbanen, kradsende tøjmærker eller ubehagelig lugt osv. kan virke stærkt negativt.
De positive spor af velvære, afspænding, indre ro og energi er tydelige i det sensitive nervesystem. Men det er de negative spor efter træthed, kulde, smerte, tørst eller sult også.

Vigtige ting du kan gøre:

1. accepter, at dit barn ikke ‘opfinder’ påvirkeligheden og undgå bebrejdelser. Husk, ingen kan gøre for de genetiske forskelle.
2. træn dit barn i selvkontrol og strategier til at mestre fysiske indtryk, der udfordrer: via sport kan dit barn f.eks. lære at håndtere smerte. Ved at spise varieret, kan dit barn udvide sin tolerancetærskel for smagsoplevelser osv.
3. støt dit barn i at bruge den fysiske sensitivitet som en fordel – hver dag. F.eks. at tage et fodbad eller varmt karbad med dejlige duftolier (dufte er en effektiv og hurtig genvej til ro i hjernen), at få gode søvnrytmer og dagligt vågne frisk & udhvilet, at nyde massage, smuk musik eller god mad. Væn dit barn til at bruge – og være taknemmelig for – de gaver, den fysiske sensitivitet giver.

2. Social sensitivitet: genetiske forskelle gør det lettere at blive påvirket af andre

På godt og ondt er særligt sensitive mere påvirkede af det sociale fællesskab. Især i familien og forholdet til forældrene.

I et kærligt, trygt og respektfuldt miljø kan særligt sensitive børn udvikle sociale evner over middel. I et kritisk, utrygt og køligt miljø, hvor der er uløste konflikter og manglende varme eller konsekvens, kan særligt sensitive udvikle sociale evner under middel.

Særligt sensitive er typisk stærkt påvirkede, når andre er vrede, kede af det eller har andre stærke følelser. De kan føle sig “smittede” af positive følelser eller drænede af andres negative følelser. De reagerer meget positivt på anerkendelse og kan blive mere nedslåede over kritik. Når de er tilpas stimulerede, er de ofte bemærkelsesværdigt omsorgsfulde, medfølende, ansvarlige og loyale.

Vigtige ting du kan gøre:

  1. Lær dit barn at håndtere kritik, skuffelse & afvisning: støt dit barn i at afvise den uberettigede kritik og bruge den berettigede kritik til at forbedre sig. Hjælp dit barn til at have realistiske forventninger til andre og indse, at andre ikke altid har samme stærke indlevelsesevne. Træn dit barn i at lære af afvisninger, sætte og respektere grænser og skabe relationer med gensidig respekt.
  2. Lær dit barn at bruge sin empati med omtanke: når nogen har det svært, opstår der blandt særligt sensitive mere aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til at ‘skride til handling’. Lær dit barn at skelne mellem, hvornår det skal hjælpe, og hvornår det er bedst ikke at blande sig. Støt det i at undgå ’empatitræthed’, som opstår, hvis det konstant føler, at det ikke må slappe af og være glad, når andre har det svært.
  3. Vær en god rollemodel og del mange positive følelser med dit barn: Særligt sensitive bliver mere kraftigt påvirkede af rollemodeller. Eksempler: Hvis du selv er god til at sætte respektfulde grænser og løse konflikter hjælper du dit barn til at kunne gøre det samme. Hvis du deler mange positive følelser med dit barn, vil dit barn typisk have flere positive følelser end gennemsnittet af børn.

3. Personlig sensitivitet: den nuancerede bearbejdning af indtryk gælder også egne tanker og følelser.

De særligt sensitive træk gør dit barn i stand til at grunde dybt over ting og virkelig vende og dreje sine oplevelser

For særligt sensitive kan det kræve mere energi at træffe en beslutning eller reflektere over, hvad der er sket i løbet af dagen: der er typisk både flere små nuancer og flere store overvejelser med i tankerne.
Når følelserne er negative eller overvældende, kan dit barn ‘male med den sorte pensel’ og være meget selvkritisk, fordømmende over for andre og sortsynet angående sig selv, andre og fremtiden.
Her kan det rige indre liv blive en ‘klods om benet’, som ikke tillader dit barn at ‘komme videre’ efter en svær oplevelse.
Men når følelseslivet er roligt og positivt, kan dit barn omvendt være bemærkelsesværdigt opfindsom, problemløsende, fornuftig og konstruktiv.
Her er der typisk humor, empati, positivitet og rummelighed i dit barns måde at føle og tænke om sig selv, andre og fremtiden.

Vigtige ting du kan gøre:

1. støt dit barn i at vælge ‘sunde’ følelser og tanker. Hvis dit barn f.eks. grubler over fortiden og kritiserer sig selv, så stresser det hjernen og hæmmer handlekraften. Inviter i stedet dit barn til at fokusere på, hvad det har lært af sine fejl, og hvordan det vil håndtere en tilsvarende situation i fremtiden. Hjælp dit barn til at anerkende og løse problemer – i stedet for at fortrænge dem eller være overbekymret.
2. lær dit barn vigtigheden af indre ro og af at ‘skifte gear’ fra negativ til positiv: typisk er indre uro og overstimulation årsagen til mange af de negative tanker og følelser, der rammer særligt sensitive. Støt dit barn i at træffe beslutninger og tænke over ting, når der er ro indeni. Og lær det, at når det føler sig uroligt, er prioritet 1. at berolige sig selv. Før det tænker videre.
3. hjælp dit barn til at skelne mellem mere og mindre vigtige ting at fordybe sig i. Det er positivt at reflektere dybt over en danskopgave eller et matematisk ligning. Men det er negativt at gå i dybden med at udpensle andres fejl og mangler. Ved at skelne, kan dit barn lære at bruge sit rige indre liv konstruktivt i stedet for destruktivt.

4. Ideologisk sensitivitet: retfærdighed, værdier og moralsk omtanke har større betydning

Ønsket om at ‘det gode, sande og retfærdige sejrer’ er typisk stærkt, og dit barn kan hurtigere blive overvældet af ondskab og uretfærdighed

Den dybe bearbejdning af indtryk og de stærke følelser kan gøre særligt oprørte over uretfærdighed. Både den de selv observerer i deres egen hverdag, og den de er vidne til i nyheder, film og medier.

De reflekterer typisk en tak dybere over, hvorfor der findes krig, sult, fattigdom og forurening. Og de kan blive meget påvirkede social uretfærdighed, vold og “det onde” i spil, film og medier.

Vigtige ting du kan gøre:

  1. Sørg for ikke at overeksponere dit barn for ‘dårlige nyheder’ og voldsomme indtryk: vær opmærksom på nyhedsudsendelser, film, historier, youtubeklip mm. som virker kraftigt og voldsomt på dit barn. Støt det i at vælge fra og til ud fra egne behov og ikke gruppepres. Sådan bliver det selv er i stand til at afgrænse sig efterhånden som det bliver ældre.
  2. Rust dit barn til at klare hårde og barske indtryk uden at miste modet: hvis dit barn har en liste over ting, det kan gøre, når gyserfilmen bliver uhyggelig: (f.eks. at tælle, hvor mange sekunder klippet varer, overveje hvilket ketchupmærke, der er brugt til blodet, hvilke instrumenter, der har gjort musikken uhyggelig osv.) kan dit barn mestre situationen i stedet for at blive overvældet.
  3. Støt dit barn i at opbygge værdier og et positivt engagement: Tal med dit barn om værdier og vis konkrete eksempler på, hvordan man kan leve efter dem. Særligt sensitive føler sig typisk stærke, når de fokuserer på, hvad de kan gøre: (f.eks. at spise økologiskj) i stedet for  kun på hvad der er galt (forurening af jorden). Hjælp dit barn til at fokusere på løsninger og handling i stedet for at synke ned i opgivelse og modløshed.

Kunne du lide denne artikel om vigtige kendetegn på særlig sensitivitet og gode ting at gøre? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage lignende artikler med viden og redskaber til særligt sensitive børn og voksne.

Du kan også få mere inspiration til dig selv eller dit barn gennem vores kurser og bøger & dvd.

Læs mere om den sensitive profil og vigtige kendetegn på særlig sensitivitet hos voksne.

Læs mere om den fysiske, sociale, personlige og ideologiske livsverden hos Emmy van Deurzen-Schmidt.

Bog Sensitive boern fra saarbarhed til styrke Lise og Martin August
Bogen Sensitive børn og voksne Lise og Martin August
Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, bøger og samtaler med fokus
på at at give sensitive børn & unge og deres forældre gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER