Selvværd for sensitive børn 3 timers online seminar

Giv dit sensitive barn styrken til at holde af sig selv, håndtere modgang, bruge følsomheden positivt og klare sig godt i livet

Sensitivt barn kigger ud over mark med selvværd

3-timers online seminar

Seminaret dækker sensitive børn i alderen 0-12 år. For ældre børn henviser vi til seminaret om teenagere og unge.

Online-seminar: Lørdag d. 24. august 2024 kl. 9-12.

Tip: ønsker du at gå mere i dybden, kan du også vælge forældresamtaler eller 1-dagsforældre-seminar

Styrk dit barns evne til at trives med sig selv og socialt

Forstå dit sensitive barns potentiale og giv det gode psykiske vitaminer

Kan dit barn være meget selvkritisk, blive modløst i modgang, holde sig tilbage fra udfordringer eller på andre måder ‘spænde ben for sig selv’ i hverdagen?

Oplever du, at dit sensitive barn indimellem er sårbart? Og vil du gerne have helt konkrete redskaber og en praktisk guide til, hvad du stiller op?

Dette seminar klæder dig grundigt på til at forstå og genkende selvværdsproblemer hos dit sensitive barn, så du bedre kan forebygge og løse dem.

Du får redskaber til at klare følsomme reaktioner på kritik, sociale udfordringer, perfektionisme, følelsesudbrud og mange andre af de svære situationer i hverdagen, hvor du ønsker at støtte og styrke dit sensitive barn.

Du kan forvente at gå hjem med et væld af brugbare værktøjer og med svar på en lang række vigtige spørgsmål om dit sensitive barns selvværd.

Dit udbytte

Få praktisk inspiration, der er lige til at bruge i hverdagen med dit barn

  • få overblik over dit sensitive barns potentiale for være meget sårbart og meget stærkt
  • gå et spadestik dybere i dit barns selvværdsproblemer og lær at tackle flere kritiske situationer
  • lær, hvad du selv kan gøre, når du vil give dit sensitive barn positiv energi og overskud til hverdagens udfordringer
  • få praktisk inspiration til at irettesætte dit barn og sætte grænser på en kærlig, kompetent og effektiv måde
  • find ud af, hvordan du støtter dit barn i at tackle selvkritik, afvisninger, negativ feedback, perfektionisme og svære følelser og tanker
  • få levende eksempler på, hvad du IKKE skal gøre – og hvordan du i stedet opnår gode resultater, når du er i kritiske situationer med dit sensitive barn.

Seminarets Indhold

… men måden, du lærer det at leve sit liv, afgør, hvordan generne udtrykker sig.

Som sensitiv er dit barn – på grund af generne – på godt og ondt mere påvirket af det miljø, det befinder dig i.

Det gælder institution, skole og fritidsinteresser, men fremfor alt af dit barns forhold til sine forældre, bedsteforældre, søskende og nærmeste venner.

Ved seminaret lærer du, hvordan du kan ‘slukke’ for de negative sider af dit barns gener og få det bedste frem i dets sensitive hjerne og personlighed. Du finder ud af, hvorfor selvværd er helt afgørende for dit barns hverdag nu og her og for dets fremtid. Og frem for alt bliver du klædt solidt og grundigt på til selv at kunne gøre den indsats, der skal til for, at give dit barns selvværd et dagligt positivt boost.

Selvværd forvandler sensitivitet fra opgave til gave

Nøglen til at dit barn kan tackle overstimulerende situationer, styre uden om stress og vokse med udfordringer.

Selvværd knytter sig til, at dit barn har en dyb og relativt stabil følelse af at være elsket, ønsket og værdsat bare fordi det er til. Denne følelse vil livet igennem bidrage til en oplevelse af indre styrke.

Når dit sensitive barn står over for en opgave, som kan stimulere og presse det, vil det hurtigere få aktivitet i kroppens og hjernens stressrespons. Den indre uro stiger hurtigere op fra hjernens dyb og kan gøre dit barn mere sårbart.

Derfor er selvværd så vigtigt for dit sensitive barn

Selvværd hjælper dit barns stressrespons til at falde hurtigt til ro igen. Det sikrer, at det IKKE bliver en ulempe – eller en tung opgave – for dit barn, at det er sensitivt. Tværtimod vil dit barn kunne bruge følsomheden som en gave, når det er i stand til at bevare roen og har gode strategier til at klare de udfordringer, det møder.

Selvværd giver dit barn modet til at lytte til sig selv og egne behov i en hverdag, der er indrettet efter flertallets behov for stimulering. Dit barn oplever indre tryghed og trivsel, som hjælper det til at forebygge og håndtere overstimulation. Samtidig mindsker selvværdet dit barns risiko for at blive ramt af stress og psykiske problemer. Og hvis dit barn har udviklet en psykisk lidelse, hjælper selvværdet til at bedre livskvalitet og fremme helbredende processer.

Program for seminaret

Lær nye strategier og få nyttige redskaber til hverdagen med dit barn

OBS: ved online-seminarer er der færre deltagere, og det gør det muligt at integrere oplæg med spørgsmål og svar.

Første del af seminaret…

… giver dig et nyttigt overblik over selvværdsproblemer hos dit sensitive barn på forskellige alderstrin. Du lærer, hvordan kontakten til voksne og andre børn kan udvikle dit barns selvværd i positiv og negativ retning. Og du får konkrete eksempler på, hvad du som forælder eller fagperson skal gøre og ikke gøre, når du vil støtte og styrke et sensitivt barn.

Hvilke misforståelser skal du styre udenom? Hvilke kompetencer og færdigheder kan du lære dit sensitive barn, når du ønsker at styrke dets evne til at klare modgang?  Hvordan kan du tale på en konstruktiv måde om de sensitive træk i forskellige sammenhænge?

Spørgsmål og svar.

Her stiller deltagerne spørgsmål, som sætter fokus på deres egne erfaringer og hverdag. Svarene indeholder konkrete eksempler på værktøjer, der er lige til at bruge.

Pause

Sensitive boern, test sensitivitet, HSP

Anden del af seminaret…

…går i dybden med de praktiske tilgange og redskaber: Hvordan klæder du dit sensitive barn på til at klare kritik og irettesættelser? Hvad gør du, når dit sensitive barn virker meget selvkritisk eller begynder at undgå faglige, sociale og personlige udfordringer?

Hvordan du man styrke den sociale dimension af dit barns selvværd og evne til at være i kontakt med andre børn? Hvordan kan dit sensitive barn bedst tackle mødet med egne og andres fejl? Hvordan bevarer dit sensitive barn modet og holder ved trods nederlag og smertefulde oplevelser?

Spørgsmål og svar.

Få mere praktisk inspiration til at håndtere kritiske situationer med dit barn: hvordan du håndterer dit barns sårbarhed og lærer det at sætte sine styrker i spil. Bliv klogere på dit barn, dig selv og jeres indbyrdes samspil, mens du også hører mere om andres erfaringer.

Se videoklip fra seminaret

Selvværd klæder dit barn på til at tolke sociale samspil positivt

Kort intro med viden om dit barns udfordringer

På seminaret lærer du mere: Hvad kan du gøre for at undgå, at dit barn tolker andre negativt? Hvad gør du, når du opdager de negative tolkninger? Og når nogle af dem måske rammer plet? – mens andre ikke gør? Og hvordan hjælper du dit sensitive barn til at klare sig godt socialt?

Det er det mest inspirerende og lærerige, jeg som plejemor har været til, og første gang tre timer med fagligt indhold er gået så dybt. Min mand og jeg har fået mange redskaber, som vi nu kan begynde at bruge. Indholdet blev formidlet meget indlevende og forstående. I hverdagen møder jeg sensitive børn 24-7 og har problematikker både som forældre og fagperson. Jeg anbefaler det varmt til andre.
– Pia, plejemor til to sensitiv dreng og pige.

Psykoterapeut i Sensitiv - Martin AugustSeminarleder

Martin August, dansk pioner inden for sensitivitet, forfatter, ID-Psykoterapeut MPF, ingeniør, tidl. leder af Stresslinjen. Arbejder til daglig med rådgivning af forældre og samtaler med børn og unge.

Speciale i at hjælpe børn og familier til at regulere vanskelige følelser og skabe positiv forandring

Martin har specialiseret sig i sensitivitet og i arbejdet med effektive metoder til at bruge det sensitive potentiale konstruktivt og give børn, teenagere, unge mere indre ro, styrke og livsglæde. Til daglig arbejder han med samtaler med børn, teenagere, unge, familier og forældre, som ønsker redskaber til en bedre hverdag.

Forstå sensitive børns udfordringer med selvværdet og giv dem den rigtige støtte, så de udvikler sig i en stærk og positiv retning

I mange situationer hvor andre børn er tilpas stimulerede, er de sensitive børn under- og/eller overstimulerede. De kan mindre end de plejer og har det mindre godt i disse situationer. Det kan give dem oplevelser af nederlag og følelser af at være forkerte. Samtidig kan de blive ramt af sociale og kulturelle fordomme over for sensitivitet. Ifølge forskningen opstår problemerne især i miljøer, hvor de sensitive børn føler sig overstimulerede og mangler en tryg tilknytning til voksne og børn omkring sig.

Viden og redskaber giver positive muligheder

Den gode nyhed er, at når dit barn modtager den rigtige støtte og bliver klædt på til at klare den kraftige stimulering, kan det ifølge forskningen ikke kun blive bedre til at håndtere problemerne med sit selvværd. Når dit barn føler sig trygt og er i et positivt miljø, har det endda potentiale til at klare sig over middel. Udviklingen af dit barns selvfølelse kan her gå ind i en positivt selvforstærkende spiral.

Det er denne positive spiral, som du ved seminaret får helt konkrete og meget nyttige redskaber til at igangsætte og forankre solidt i dit barns indre liv, i dets sociale relationer og dets daglige rutiner.


Efter seminaret er det blevet meget lettere for os at sætte grænser uden at få vores søn til at føle sig så forkert. Vi forstår ham bedre, og der er mere vi kan gøre, når han har det svært. Det har især givet et kæmpe løft til far-søn-forholdet med dine forslag til ‘rodbehandling’ af konflikter. Tak for alle de gode redskaber og din utrolig behagelige måde at give råd og vejledning.
– Anders og Signe Poulsen, forældre til et sensitivt barn. 

Pris: 620 kr.

Nedsat pris: 550 kr.

(Prisen er per deltager. Også ved online seminarer, hvor flere tilmeldte deler samme skærm.)

Materiale: Velkomstmail med skriftligt materiale sendes 3-4 dage før seminaret til alle tilmeldte.

Der er forskel på seminarer afholdt med fysisk fremmøde og online.

Online interaktivt seminar:

Deltagere: max 12 personer for at sikre tid til dialog og besvarelse af spørgsmål fra deltagere.

Form: i stedet for 2 foredrag er der løbende mindre oplæg fra seminarleder efterfulgt af dialog, spørgsmål og samtale.

Optagelse: da kurset afholdes med dialog med deltagere, kan vi ikke tilbyde link til video fra kurset efter det er afholdt.

Link til at deltage i kurset sendes ca. 1 uge før kursets afholdelse. 30 min inden start er der kort prøve af udstyr. Systemet er let at gå til. Men tøv ikke med at skrive til os, hvis du har brug for ekstra hjælp til at komme i gang.

Seminar med fysisk fremmøde:
KBH: Peter Bangs Vej 7B, Spisestuen, 2000 Frederiksberg.

Covid-19: Vi følger gældende retningslinjer for sikkert fremmøde.

Form: Seminaret består af to foredrag efterfulgt at tid til besvarelse af deltagernes spørgsmål.

Forplejning: Sandwich kan tilkøbes ved tilmelding til seminaret.

Salg af DVD og bøger: Du kan købe DVD og vores bøger til nedsat pris ved seminaret. Betaling med MobilePay.

Afbestilling og bytteservice: For at holde billetpris lav er dette ikke muligt.


Målgruppe

Ønsker du at forstå  dit barns sensitivitet, få nyttige tips og trics til at styrke dets selvværd og sætte varige positive spor i dets liv?

Seminaret giver redskaber til forældre, bedsteforældre, plejeforældre og andre nærtstående voksne, som ønsker at opbygge sensitive børns selvværd.

Seminaret er også vedkommende for fagpersoner – f.eks. lærere, pædagoger, dagplejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer og psykoterapeuter.

Seminaret kan også give voksne med sensitive træk inspiration til at styrke den “indre forældreevne” og helbrede sår efter en vanskelig barndom.

Deltagelse kræver ingen særlige forkundskaber. Der er ingen anbefalet rækkefølge for deltagelse i Sensitiv Balances forskellige arrangementer.

“Min yngste datter har længe haft svært ved at sige fra. Hun bliver tromlet ned af de andre piger, fordi  hun er ‘for sød’. På den måde minder hun desværre om mig. Seminaret var en øjenåbner. Vi har brugt redskaberne, min datter har ranket ryggen og sat sig mere i respekt! Men jeg må sige, at det ikke kun er hende men også MIG, som er blevet bedre til at sige fra og stå ved sig selv. Pointen om at ens børn gør, det vi selv gør som forældre (og ikke bare det vi siger!)  gik lige dybere ind, da du forklarede hvad der sker i hjernen.  – totalt motiverende for mig…

— Helena, 44 år. Mor til to sensitive piger.

Et fantastisk og MEGET lærerigt seminar, som har givet mig forståelse og nogle vældig brugbare værktøjer, jeg kan benytte i hverdagen, hvor jeg møder mange sensitive børn, som bliver misforståede. Og totalt virkningsfuldt i min egen familie, hvor der er kommet mere ro på og færre konflikter. Flot, at vi kan nå at få så meget med hjem på 3 timer.
– Tine Sørensen, pædagog og mor til en sensitiv pige og dreng.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til seminarets indhold eller vores bøger, 1-dagskurser og forældrerådgivning med mere inspiration til dit sensitive barns selvværd og positive udvikling, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER