Selvtillid og Selvværd for Teenagere og Unge. 10 Tegn og 10 Gode Råd

Få viden og effektive strategier til at styrke selvtillid og selvværd, der virker både på kort og lang sigt

Føler du dig nogle gange usikker? – og  kommer du i tvivl, om du kan klare dig godt?  – og om du er god nok? – i skolen, med venner, din kæreste eller din familie?

Artiklen her guider dig til at genkende og udvikle den rigtige form for selvtillid, der gør dig varigt sikker på dig selv og styrker dit selvværd.

10 tegn på sund selvtillid – som giver dig et godt selvværd

1.Du har værdier, du står for.

Din selvtillid er ikke en ‘tom skal’, hvor du praler med, hvad du kan. Du bruger din selvtillid til at stå ved det, der inderst inde betyder noget for dig. F.eks. være en god ven, være god ved dyrene, gøre sig umage osv. Din selvtillid værner om dine værdier.

2.Du følger dit indre kompas

Du bruger ikke din selvtillid til gøre ting, der ikke føles rigtige for dig: f.eks. at afvise andre, blive god til noget, der ikke interesserer dig, kun fordi andre går op i det osv.

3.Du møder udfordringer med optimisme

Når noget er vigtigt for dig, gør du dig umage og prøver så godt du kan – i stedet for at give op på forhånd og tænke: “Det går aldrig.”

4.Du tænker: “jeg kan, og du kan” og ikke: “jeg kan, og du kan ikke.”

Din selvtillid dækker ikke over lavt selvværd, hvor du har brug for at nedgøre andre eller være bedre end dem for at føle selvtillid.

5.Du er “indre-styret” mere end “ydre-styret”.

Du præsterer ikke for at bevise over for andre, at du er god nok. Du gør dig umage, fordi du kan lide at engagere dig. Du siger ikke kun det, du tænker andre vil høre – men står ved dig selv.

6.Fejl, skuffelser og nederlag slår ikke din selvtillid itu

Din selvtillid går hånd i hånd med et sundt selvværd, hvor du hjælper og støtter dig selv, når noget er svært. På den måde får du mere styrke til at klare modgang.

7.Du har selvbeherskelse

Selv når du mister fatningen – og som sensitiv lettere kan blive slået ud – vil du ‘vende tilbage’ til din styrke. Selvbeherskelse hjælper dig til at få sikkerheden tilbage, når du har mistet den – i stedet for at give op og miste troen på dig selv

8.Du har mod til at mærke det ubehagelige

Når du føler ubehag, frygt eller angst, vender du ikke ryggen til. Du tør mærke det, der er svært, se det i øjnene, tale med andre om det og acceptere eller håndtere det.

9.Du er arbejdsom og vedholdende

Din selvtillid forsvinder ikke hurtigt igen, når du er nødt til at anstrenge dig. Du accepterer, at opgaver og præstationer kræver tid, egen indsats og tålmodighed.

10.Du er ydmyg og taknemmelig

Du er bevidst om dine svagheder. Du er taknemmelig for andres støtte, og tager ikke æren for andres arbejde for at booste din selvtillid.

Selvtillid kan både være sund og usund – negativ og positiv

De 10 tegn giver eksempler på, hvordan selvtillid både kan vise sig på negative og positive måder.

 1. De negative former for selvtillid skygger over problemer med selvværdet og gør dig endnu svagere.
 2. De positive former for selvtillid styrker selvværdet og får dig til at stråle mere overbevisende igennem.

Brug din viden om de 10 tegn

Kend forskel på den sunde og den usunde selvtillid. Både i dig selv og i andre. Sådan  at din selvtillid arbejder for dig i stedet for imod dig.

Få bedre selvtillid og styrk dit selvværd. 10 gode råd.

1.Husk andre gange, du har klaret noget svært.

Når din selvtillid dykker, tænker du måske: “Det her er jeg ikke god til, det her kan jeg ikke”.

Prøv i stedet at minde dig selv om de gange i dit liv, hvor du…

 1. overvandt dig selv og dine svagheder.
 2. voksede med en opgave.
 3. klarede noget vanskeligt.
 4. er stolt af at tænke tilbage på dig selv.
 5. fandt ud af, at du kunne mere, end du troede

Du overvandt din generthed, meldte dig til en ny aktivitet, lærte noget svært i skolen…

Når du husker det, vil det hjælpe dig til at vide, at du nogle gange kan mere, end du selv tror. Og det giver dig mod på at prøve.

2.Træn dig selv i at tackle ubehag

Når du ruster dig selv til at klare ubehag, får du indre styrke.

F.eks. kan du:

 • sige mere i timen, selvom du føler dig usikker.
 • invitere nye venner på besøg, selvom du er urolig for, hvordan det skal gå.
 • melde dig til en ny sport, selvom du ikke ved, hvor god du er til det osv.

Når du møder ubehaget og gør tingene alligevel, træner du din evne til at tackle de svære følelser, der kommer – uden at miste modet.

Vigtig pointe: bliv ved med at træne

Selvom du får nederlag eller begår fejl i starten, skal du blive ved med at træne. Når du er mere sensitiv, er du mere overvældet af ubehag i begyndelsen.  Fordi dit nervesystem er mere følsomt.

Men tænk, at du som sensitiv kan vinde på den lange bane. Jo mere du træner, des stærkere bliver du, og des lettere bliver det for dig at løfte selvtilliden.

3.Brug dit potentiale

Dyrk de interesser, du har talent for, lav flere af de aktiviteter, som får dig til at føle dig som en fisk i vandet. Opsøg mennesker, der får dig til at føle dig i dit es.

Vigtig pointe: brug mere tid på ting, du er god til.

Ved at fokusere på det, du er god til, spreder selvtilliden sig som ringe i vandet og påvirker andre områder i dit liv.

4.Tænk i nye baner

Når din selvtillid dykker, vil du typisk fokusere på DE GANGE, NOGET ER GÅET GALT FOR DIG.

Din opmærksomhed vil dvæle ved fortidens fejl og mangler – og som en dyster spåkone male et lignende mørkt billede af din fremtid.

Vigtig pointe: træn din hjerne i at skifte tilstand og tænke i nye baner.

 1. vend bevidst opmærksomheden lidt væk fra tanken: “alt bliver som det plejer”
 2. skab et konkret billede af det, du vil forandre. Det giver din hjerne et fokus og hjælper den til at falde til ro.

Praktisk eksempel – snakke med nogle nye, du møder til en fest

Du dvæler ikke så lang tid ved den fest sidste måned, hvor du holdt dig for dig selv og lukkede dig inde.

I stedet tænker du på, hvad du vil forandre:

 • jeg vil have flere af mine venner med, så jeg føler mig mere rolig.
 • jeg træner mundtligt nogle af de ting, jeg kan sige, når jeg møder nogen første gang. Så kommer ordene mere naturligt til mig i situationen.
 • jeg tænker lidt mindre på “hvad synes de andre mon om mig?” og lidt mere på at lære dem at kende.
 • jeg har lært af tidligere spørgsmål, jeg fik fra nye mennesker, hvor jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle sige. Nu har jeg tænk over, hvordan jeg vil svare, hvis jeg igen får samme spørgsmål
 • osv.

Bliv enig med dig selv: Alt i alt er jeg bedre rustet nu, fordi jeg har lært noget af mine erfaringer, og fordi jeg har besluttet at gøre xxx, xxx og xxx anderledes.

5.Fokuser på din indsats – ikke på resultatet

Det gør en kæmpe forskel, hvor du lyser med din indre lommelygte. Sætter du… :

 1. Fokus på resultatet: – går det godt? – vil det lykkes? Så bliver du lettere usikker og ramt selvtilliden.
 2. Fokus på indsatsen: – hvad gør jeg? – hvordan møder jeg udfordringen? Så vil du lettere føle dig sikker og bygge din selvtillid op.

Det gælder ikke kun før og under den situation, du er nervøs for. Det gælder også efter.

Tænk mindre på, hvordan det gik. Fokuser i stedet på, om du har gjort dig umage.

Vigtig pointe: fokus på indsats og handling styrker din selvtillid og din tro på, at din egen indsats tæller.

Du bliver mere tilbøjelig til at

 • prøve igen og igen, indtil du har lært at klare den situation, du synes er svær.
 • gøre de konkrete handlinger, der hjælper dig til at lykkes.

6.Giv dig selv den rigtige feedback

Hvis du anstrenger dig og virkelig forsøger at nå et mål, gør du måske det helt rigtige. Men alligevel kan du stikke du en kæp i selvtillidens hjul, når du gang på gang siger til dig selv:

 • “Det er ikke godt nok.”
 • “xxx gør det alligevel bedre, end jeg nogensinde kan gøre.”
 • “Det nytter ikke noget. Det er ikke sikkert, at det vil lykkes.”

Dvs. du tænker og føler det forkerte, selvom du gør det rigtige. Det svarer til at cykle i modvind. Du kommer fremad, men du er nødt til at kæmpe langt hårdere for det.

Vigtig pointe. Giv dig selv konkret og opmuntrende feedback:

 • Jeg måler mig selv på en indre målestok: har jeg rykket mig siden i går, sidste uge, sidste måned? Det er min egen proces, der er vigtig.
 • Det jeg lærer undervejs, er det vigtige. Selvom det ikke lykkes, får jeg ro i maven ved at vide, at jeg har prøvet så godt jeg kunne.

De tanker giver dig en indre medvind, som får dig hurtigere frem. Du gør præcis de samme ting, men fordi du tænker og føler noget andet, mens du gør det, får du mere energi, overskud og selvtillid.

Selvtillid, mand og kvinde har optimisme

7.Vær bevidst om, hvordan du håndterer feedback fra andre

Husk, at du som sensitiv kan være mere påvirket af andres feedback. Brug noget tid på at sortere i de budskaber, du får – og læg mærke til, hvordan dine følelser ændrer sig, når du har sorteret i kritikken..

Måske kan din selvtillid hurtigt styrtdykke, når andre giver kritik?

 • få støtte fra mennesker, du har tillid til, og som giver konstruktiv feedback.
 • skab et filter, hvor du sorterer den kritik fra, du ikke kan bruge – og i stedet fokuserer på den kritik, du virkelig kan lære noget af.

Spørg jævnligt dig selv:

 • hvor meget af den negative feedback handler om det, jeg gør?
 • og hvor meget handler om, at den anden person?

Lær at gennemskue andre, som måske giver negativ feedback, fordi de er i dårligt humør, føler sig misundelige eller ikke forstår det, der er vigtigt for dig.

8.Giv slip på sammenligninger

Måske har du en dårlig vane,  hvor du sammenligner dig selv og det, du gør, med andre og det, andre gør? Bruger du for meget tid på at dyrke den uvane, kan du hurtigt sætte din selvtillid over styr.

 1. ved at sammenligne dig selv med andre, som er bedre end dig selv, kan du miste troen på dig selv.
 2.  ved at ‘stive din selvtillid af’ ved at sammenligne dig selv med andre, som ikke klarer sig så godt bliver du afhængig af at ‘kunne se ned på nogen’ for at føle dig noget værd.
 • Spørg dig selv: har jeg virkelig brug for at være bedre end andre for at kunne tro på mig selv og have selvtillid?
 • Reflekter: “Er det en sund eller usund selvtillid, jeg udvikler lige nu?

Frigør dig selv fra ‘idealpersonen’:

Mange teenagere og unge har ‘idealpersoner’ i vennekredsen – dem, de ser op til, og som virker til at leve ‘det rigtige liv’. Det kan sluge meget af din energi og livsglæde

 • Undersøg: har jeg idealpersoner, jeg sammenligner mig negativt med?
 • Træn: hvordan føles det, når jeg trækker min opmærksomhed væk fra idealpersonen? – og i stedet lever mit liv indefra?
selvtillid og selvvaerd for teenagere og unge

9.Værdsæt det, du gør og opnår – og vær taknemmelig

Det er hjernens natur at ville sikre overlevelse, og det skaber en tilbøjelighed til at dvæle ved det negative:

 • det, du endnu ikke kan.
 • det, du ikke har opnået.
 • det, der er gået galt, og som måske igen vil gå galt.

Brug tid hver dag på at dvæle ved og ‘smage på’:

 • det, du formår.
 • det, du har opnået.
 • de områder i dit liv, du har klaret godt

Vær taknemmelig for det, du klarer, og se på det som gaver. Tag det ikke for givet. Så bliver du mere glad og styrker din selvtillid.

Vigtig pointe: træn hjernen

Når du træner din hjerne i en anden strategi end at foretrække det negative, vil blodet begynde at strømme i nye mønstre i hjernen – og trin for trin vil selvtillid og selvværd føles mere naturligt for dig.

10.Søg hjælp, hvis dit liv er hæmmet af problemer med selvtillid og selvværd

Kæmper du meget med lav selvtillid og problemer med dit selvværd? Så kan det gøre dig stresset og i dårligt humør.

 • Du kan udvikle angst, som holder dig fra at gøre de ting, du egentlig længes efter.
 • Du kan opleve indre uro og blive nedtrykt, fordi du ikke har tillid til dig selv.
 • Du kan få sociale problemer, fordi du føler, at du ikke er god nok.

Grib ind og få hjælp, hvis problemerne vokser dig over hovedet.

Var du tilfreds med denne artikel om tegnene på sund og usund selvtillid og gode råd til at udvikle den rigtige form for selvtillid, der styrker dit selvværd og din livskvalitet? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Anbefalede tilbud

Sensitive Teenagere og Unge

Forstå dig selv, styrk dit selvværd, få mere overskud og udfold de lyse sider af din sensitivitet

3-timers online seminar: Få ny inspiration til skole, studier, arbejde, fritid, familieliv og venskaber. Vi anbefaler at deltage med forældre og andre, der står dig nært.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Redskaber til modgang, stress og traume: 30.01.21 – online

En praktisk guide til at frisætte dine resurser, helbrede smerten og få dig selv og dit liv tilbage.

Online-kursus:  Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer: afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at udvikle indre styrke og selvtillid, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER