Selvomsorg giver Styrke – Gruppeforløb for Sensitive

Opbyg evnen til selvomsorg, helbred fortidens sår og bevæg dig fra sårbarhed til styrke i hverdagens mange situationer.

Sensitiv kvinde holder hænderne foran hjertet og har selvomsorg

Intensivt forløb med 8 møder

KBH: Afventer nye datoer

Se også grupper med start 12.05.20: Socialt selvværd og gruppe med start d. 10.09.20: Indre ro og sensitives følelsesliv.

Tip: du kan også arbejde med temaet via 1-dagskurser eller individuelle samtaler

Fra sårbarhed og negativitet til styrke og nærvær

Oplev større tryghed, få en bedre psykisk balance, klar flere udfordringer og vær mere rolig indeni

Føler du dig ofte skrøbelig og let at vælte? Har du oplevet udfordring og belastning i barndommen? Og har du som voksen til tider svært ved at forstå dine egne behov, tage vare på dem og føle dig tryg og rolig?

I dette gruppeforløb lærer du en effektiv og kraftfuld metode til at finde indre ro, tryghed og psykisk balance – også selvom du har sår efter meget vanskelige episoder tidligere i livet. Metoden har desuden en helbredende virkning på stress, angst, depression og andre psykiske lidelser. Samtidig er den kendt som et forskningsbaseret og dybtgående redskab til personlig udvikling, der giver mennesker uden psykiske lidelser mere overskud til at løse problemer og møde livets udfordringer.

Dit udbytte

Få effektive redskaber, der er lige til at bruge i din hverdag

Selvomsorg giver styrke indeholder praktisk inspiration til at:

  • forstå hvordan selvomsorg kan opbygge din evne til at klare modgang
  • helbrede fortidens sår og bane vejen for en bedre fremtid
  • opleve mere tryghed og psykisk balance i hverdagen
  • blive fortrolig med brugen af øvelser, der styrker din evne til selvomsorg
  • forstå og kende dine behov og tage fornuftigt vare på dem
  • sætte en effektiv stopper for den forkerte slags selvomsorg, som billedligt talt er en ‘betændelse’ i fortidens sår.
  • være mindre hård og dømmende – og mere kærlig og konstruktiv over for dig selv og andre.
  • løfte din daglige livskvalitet til et nyt niveau, hvor du hviler i en kerne af tryghed

Gruppeforløbets Indhold

Helbred fortidens sår og opbyg evnen til at klare modgang

Se dybere end din smerte, find ind til dit potentiale og helbred dig selv

Hvis du forsømmer og overhører egne behov, svækker det din evne til at klare modgang og finde energi til livets meningsfulde udfordringer. Manglende selvomsorg bunder tit i vanskelige oplevelser og mangel på tryghed i barndommen. Som sensitiv kan du være hårdere ramt af fortidens omsorgssvigt.

Men som sensitiv vil du også være ekstra modtagelig, når du som voksen møder dig selv mere varmt og positivt. Under gruppeforløbet vil du erfare, at din daglige selvomsorg, hvor du hver dag indtager en stor dosis styrkende psykiske vitaminer, hjælper dig til at helbrede fortidens smerte. Du styrker din evne til at klare modgang og frem for alt føler du dig mere og mere tryg og godt tilpas i livet.

Fokus på positive kvaliteter via “din indre omsorgsgiver”

Mindre psykisk smerte, mere tryghed, bedre psykisk balance

Gennem de 8 møder i gruppen, arbejder vi indgående med en forskningsbaseret metode: “din indre omsorgsgiver”. Her træner du effektivt, kærligt og systematisk at give dig selv den rigtige – og ikke forkerte – selvomsorg.  Du lærer at finde og opbygge positive kvaliteter, som gør dig i stand til at møde livet med mere visdom, mod og varme.Frem for alt lærer du, hvad der skal til for, at du varigt finder ro i hjerne og krop og føler dig tryg og stærk i dit daglige liv.

Metoden, som du træner under de 8 mødegange, indeholder konkrete øvelser, guidet visualisering og enkle redskaber, som beroliger nervesystemet og afbalancerer dine følelser. Du får en grundig, forskningsbaseret og meget praktisk guide til at finde den helbredende kraft i dig selv og sætte den i spil på helt konkrete og effektive måder, så du hver eneste dag har mulighed for at helbrede i stedet for at nedbryde dig selv.

Bryd de destruktive mønstre

Lev trin for trin med mindre smerte og mere livsfylde

Gruppeforløbet vil hjælpe dig til at sætte en effektiv stopper for nogle af de destruktive mønstre, du bærer med dig som ‘åbne sår’ efter tidligere smertefulde oplevelser i livet. Du vil lære, hvordan du kan hele disse sår, fjerne smertens tyngde og opleve en ny indre vitalitet, lethed og glæde. I situationer, hvor du tidligere blindt gentog mønstre, som forværrede din smerte, vil du konstruktivt og bevidst kunne handle anderledes og derved opleve indre ro, tryghed og styrke.

Lad din indre styrke fylde mere i din hverdag

Selvomsorg er ikke lig med, ‘at du pakker dig selv ind i vat’

Du arbejder med at udvikle en selvomsorg, som ikke ensidigt er baseret på, at du trækker dig tilbage eller undgår udfordring. Selvomsorgen styrker samtidig evnen til bruge dig selv og din sensitivitet i et mere fuldt møde med livet, som det udfolder sig på godt og ondt.

Du kan bruge gruppeforløbet som supplement og inspiration til et igangværende  terapiforløb.

“Gruppen har vist mig, hvordan jeg helt konkret kan give mig selv en indre omsorg, når noget gør ondt. Nu forstår jeg alvoren i ikke at gøre det – fordi jeg selv fortsætter med at begå de samme fejl som mine forældre. Jeg føler, at jeg har fået mere klarhed og bevidsthed, og at jeg er blevet renset for noget, der længe har tynget.”

— Mette, sensitiv kvinde 39 år.

Psykoterapeut i Sensitiv - Martin AugustGruppeleder

Martin August, dansk pioner inden for sensitivitet, forfatter, ID-Psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening, ingeniør, tidl. leder af Stresslinjens psykolognetværk og medstifter af Sensitiv Balance.

Speciale i sensitivitet og i at regulere vanskelige følelser

Martin har specialiseret sig i sensitivitet og i arbejdet med metoder til at skabe positiv forandring. Han har især mangeårig ekspertice inden for strategier til at håndtere vanskelige følelser og bruge dem konstruktivt.

Gruppens formål

Viden, værktøjer og meget anvendelige strategier

Selvomsorg giver styrke sætter fokus på, hvordan du opbygger og forstærker den iboende evne til selvomsorg. Du får øvelser og redskaber, som gør det lettere at udvise den form for selvomsorg, der gør dig tryg og psykisk afbalanceret i dit daglige liv.

“Fordi jeg nu giver mig selv mere omsorg, kan jeg også åbne mig mere for at modtage omsorg fra min kæreste og andre. Da jeg var barn skulle jeg altid passe på andre, så det er dybt mønster, jeg bryder.”

— Nina, sensitiv kvinde 32 år.

Form: Gruppen veksler mellem teori, øvelser, dialog og spørgsmål & svar.

Deltagerantal: Max. 7 deltagere.

Standardpris: 3900 kr.

Nedsat pris: 3400 kr. for studerende, ledige og pensionister.

Materiale: Ud over skriftligt materiale, der sendes 1 uge inden kursusstart, får du under gruppeforløbet også lydfiler med praktiske øvelser.

Sted: Peter Bangs Vej 7A, etage 4, lokale 20, 2000 Frederiksberg. 

Datoer: Onsdage kl. 18-20, start den d. 11.september 2019

Ekstra datoer: Bruges hvis gruppeleder har uventet behov for at aflyse et af de møder, der hører til gruppens almindelige datoer.

Afmelding og ændring: Er mulig frem til to uger inden gruppens startdato og koster 200 kr. Herefter er købet bindende.

Målgruppe

Gruppeforløbet henvender sig til dig, der ønsker at give dig selv en sund og opbyggende selvomsorg, som heler sårene fra tidligere i dit liv og gør dig mere stærk og livsduelig.

Gruppeforløbet er velegnet til alle sensitive, der ofte føler sig skrøbelige og lette at vælte, og som ønsker at opbygge større robusthed til at klare hverdagens udfordringer.

Gruppen er anbefalet til sensitive, der har mødt modgang og belastninger i barndommen.

Deltagelse kræver ingen særlige forkundskaber. Der er ingen anbefalet rækkefølge for deltagelse i Sensitiv Balances forskellige arrangementer.

“Jeg husker ikke, hvornår jeg sidst har følt, at jeg kan være så tryg i mig selv. Det er rart at vide, at jeg har et system i hjernen, der kan berolige mig. Øvelserne giver mig hver dag noget, jeg har savnet i mange år.”

— Anette, sensitiv kvinde 63  år.

 

Relaterede tilbud

Vi anbefaler også 1-dagskurserne Indre ro med hjertekohærens, Fra selvkritik til selvaccept, Fra vrede til varme og slip bekymringer, der er meget egnede til sensitive, som ønsker teknikker og praktisk inspiration til at helbrede fortidens sår og bevæge sig fornyede og styrkede videre.  Gruppeforløb i Indre ro og selvkontrol og Indre ro og sensitives følelsesliv er også et udmærket supplement. Se kalenderen.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til gruppens indhold eller vores 1-dagskurser og individuelle samtaler med fokus
på selvomsorg og helbredelse af barndommens sår, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER