Selvforståelse

Den negative selvforståelse

Sensitive mennesker har ofte en selvforståelse, som er blevet farvet af negative fordomme. De har mange gange oplevet at blive overstimulerede i situationer, hvor andre har været tilpas stimulerede. Derfor risikerer de at se sig selv som svage og skrøbelige. Typiske spørgsmål, som følger med den negative selvforståelse er: “Hvorfor er jeg ikke som andre”? “Hvad er der galt med mig?”

Frigørelse

Når man arbejder med at frigøre sig fra de gamle mønstre, vil man kunne holde op med at identificere sig selv med svaghed. Via disidentifikation skærer man andres og egne fordomme og negative forestillinger væk. Når disse lag bliver fjernet oplever man den oprindelige kraft, der er forbundet med at være sensitiv.

Styrke og livsglæde

Når man skaber et liv, som giver mulighed for en dybere kontakt med det, man mærker er rigtigt og forkert, vil man få en ny oplevelse af sig selv. Og en mindre negativ selvopfattelse. Det bliver muligt at finde en styrke som er rodfæstet i – og ikke fornægter – at være sensitiv.

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


INDRE RO KURSER