Særligt Sensitive Drenge – 10 Gode Råd, Videoklip med Elaine Aron, 45 min videoseminar med Ted Zeff

Praktiske råd til at give sensitive drenge en god opvækst – med et sundt følelsesliv og selvværd.

Sensitive maend og drenge

Særligt sensitive drenge: Hvordan støtter og styrker du?

Her i artiklen finder du:

  • Gode råd til fædre til særligt sensitive drenge
  • Gode råd til mødre til en særligt sensitive drenge
  • 45 min video med viden og anbefalinger fra Sensitiv Balances seminar med dr. Ted Zeff, forfatter til bogen “The Highly Sensitive Boy” og verdens førende ekspert i sensitive drenge.

En vigtig anbefaling til fædre og mødre
Giv ikke kun sensitive drenge accept, når de udtrykker vrede og irritation, som er følelser, der traditionelt ses som ‘maskuline’. Tillad dem også at føle sorg og være omsorgsfulde og kærlige. Forskning i lykke viser, at kontakten til ALLE følelser giver et sundere og rigere liv. Sensitive drenge bliver ikke stærke af at undertrykke følelser. I stedet skal de bevare kontakten til følelserne, forstå dem og udtrykke dem på en kompetent måde.
Få mere inspiration ved kurset Sensitive børns følelsesliv og seminaret Selvværd for sensitive børn

God råd til fædre og mødre

5 gode råd til sensitive drenges fædre:

1. Involver dig følelsesmæssigt

Start helt fra fødslen og den spæde begyndelse. Tænk i denne tid – og løbende mens din sensitive dreng modnes og vokser –  over de følelsesmæssige værdier, du har med fra din familie.
Overvej: Hvilke værdier ønsker du at give videre? Er du f.eks. villig til, at din dreng også skal være fortroligt med sorg, usikkerhed og frygt? Eller er der ”forbudte følelser”, som du ikke lærer ham at håndtere?

2.Vær en positiv autoritet og rollemodel for din sensitive dreng

Når han oplever sin far udtrykke andre følelser end irritation og vrede, får han en konkret og brugbar model for, hvordan han selv kan udtrykke og håndtere den slags følelser på en afbalanceret måde.

3.Håndter din vrede

Når du føler vrede eller irritation, er det en stor hjælp for din sensitive dreng, at du giver en kortfattet og rolig forklaring på, hvad du ønsker, at han skal gøre. Hvis du er højlydt, bruger mange ord og fokuserer på det, du ikke ønsker, at han skal gøre, vil han have svært ved at få positivt udbytte af din grænsesætning.

4.Vær fysisk varm og kærlig

Sådan giver du ham oplevelsen af at være ønsket, elsket og værdsat: f.eks. tumlelege, omfavnelser og kys til de mindre børn. Til ældre børn kan et godnatkys eller et lille klem om skulderen, når du kommer hjem, være måder at udtrykke følelsesmæssig varme, som din sensitive dreng har stor gavn af.

5.Giv små ”gaver” til din dreng, der viser, at du tænker på ham

Det kan være en mail med en god lille historie, et billede fra en rejse, du har været på, en kærlig sms i løbet af
dagen, hvor du skriver, at du tænker på ham eller noget han har sagt eller gjort osv. Især i perioder hvor du er fraværende fysisk eller mentalt på grund af arbejdspres, kan små tegn på hengivenhed og opmærksomhed bidrage til, at du og dit barn bevarer den følelsesmæssige forbindelse til hinanden.

Sensitiv søn med overskud på skuldrene af rolig far i trivsel

5 gode råd til sensitive drenges mødre:

1. Vær opmærksom ved adskillelse:

Din sensitive dreng kan være mere følsom omkring situationer med adskillelse fra dig. Han kan have brug for længere tid til at omstille sig, når I skal sige farvel. Afsæt god tid til disse situationer, da tidspres vil overstimulere ham. Brug krav om, at dit sensitive barn skal være en ”stor dreng” eller ”stor pige” med omtanke. Tænk over dine egne tidlige erfaringer med adskillelse, og hvordan de påvirker din måde at møde dit barn.

2. Sæt faste grænser for din sensitive dreng på en varm og tydelig måde og giv ham små opgaver i familien, som svarer til hans alder.

Vær opmærksom, hvis du genkender en tilbøjelighed til at tænke, at han ikke kan ”tåle” grænser eller krav, fordi han er for følsom. Du kan i givet fald risikere at overbeskytte ham eller gradvist at opbygge en indre irritation, fordi dine egne grænser er blevet overskredet.

3. Tal med din sensitive dreng om mange forskellige typer følelser

Læs evt. bøger og historier sammen, som handler om nogle af de følelser, som din søn har svært ved at håndtere.

4. Slip negative følelser efter konflikter

Er der følelsesmæssige konflikter mellem dig og din sensitive dreng, som du har svært ved at slippe bagefter? Kan du indimellem blive personligt ramt og såret af afvisninger og urimelig opførsel? Undersøg, hvordan du kan slippe bitterheden uden at give slip på dine grænser. Din sensitive dreng er ofte selv ”hurtigt videre”, men kan også være ekstra følsom for dine stemninger, f.eks. hvis du indeni går og ”bærer nag”.

5. Værn om dine åndehuller, så du bevarer din energi

Hvis du har fuldtidsarbejde og samtidig er mor, kan du i højere grad end dit barns far være i risikozone for at udvikle udbrændthed og stress. Sæt fokus på din selvomsorg og på at værne om personlige åndehuller og oaser i hverdagen. Husk at du på den måde bidrager til dit barn og familielivet, fordi du sikrer dit følelsesmæssige overskud til at være nærværende.

Følelser tager tid – vær tålmodig.
Det er normalt, at fædre og mødre skal bruge omtanke og situationsfornemmelse, når de afprøver nye tilgange i kontakten til deres sensitive dreng. Vær tålmodig og hav respekt for, at forandringer – i dig selv og i din søn – kan tage tid. Ofte er denne tålmodige indstilling en vigtig nøgle til, at forandringen kan finde sted.

Du kan få mere praktisk inspiration til at styrke dit barn ved kurset Sensitive børns følelsesliv. Husk at forældre, der deltager sammen, får nedsat pris.
Eller deltag ved seminaret Selvværd for sensitive børn.

Se videoklip fra førende forskere på området

Se Elaine Aron ph.d. fortælle om sensitive mænd, der husker oplevelser fra barndommen

Elaine Aron fortæller om, hvorfor mange voksne sensitive mænd har svært ved at have fuld kontakt til deres følelsesliv.

Klippet blev optaget, da Lise August interviewede Elaine Aron i Stockholm til onlinekurset om Fordelen ved at være sensitiv.

Se Ted Zeff ph.d. fortælle om forskning i sensitive drenge.

Ted Zeff fortæller om nogle af de fordomme, som påvirker sensitive drenge i deres måde at opleve og udtrykke følsomheden.

Klippet blev optaget ved seminaret, som Lise holdt sammen med den amerikanske psykolog og HSP pioner Ted Zeff ph.d., da han besøgte Danmark i 2011.

Se de 3 dele af Ted Zeffs seminar om særligt sensitive drenge i København

Ted Zeff: Seminar om særligt sensitive drenge del 1.

Ted Zeff: Seminar om særligt sensitive drenge del 2.

Ted Zeff: Seminar om særligt sensitive drenge del 3.

Ted Zeff, ph.d., som er en af verdens førende eksperter inden for det praktiske arbejde med særligt sensitive mennesker har i 2010 udgivet en bog om særligt sensitive drenge. I forbindelse med bogen har han gennemført kvalitativ forskning, som ikke er statistisk signifikant, men kan bruges til at opspore og belyse temaer, der har speciel betydning for særligt sensitive drenge og mænd. Ted Zeffs spørgeskemaundersøgelser tyder på, at der især i USA er mange fordomme over for de særligt sensitive drenge: man forventer at drenge skal være vilde og aggressive i stedet for at være følsomme og have indlevelsesevne. Undersøgelserne viser, at der også er fordomme i Danmark, men at de er mindre udbredte her end i USA.

Hvad kan der gøres for at støtte særligt sensitive drenge og mænd?

Ted Zeff understreger betydningen af, at særligt sensitive drenge og mænd får opbakning til at følge den vej i livet, der passer godt til deres evner og særligt sensitive temperament (her med betydningen medfødt, nedarvet træk). De skal støttes i at fastholde et selvværd, der inkluderer og ikke udelukker det sensitive. På den måde kan det undgås, at drenge og mænd giver køb på væsentlige værdier og interesser. De skal modtage den opbakning, der gør det muligt, at de ikke på grund af fordomme opgiver de aktiviteter, hvor de bruger og udtrykker de sensitive sider til gavn for sig selv og andre.

For drenges vedkommende kan det eksempelvis indebære at tillade de særligt sensitive drenge at dyrke naturen, fordybe sig i kreative eller intellektuelle interesser. De kan også have brug for støtte og forståelse, når de ønsker at holde sig tilbage fra at deltage i mere vilde og voldsomme aktiviteter, der kunne være overstimulerende eller af andre grunde passer dårligt til deres temperament. For voksne mænds vedkommende kan det handle om at acceptere påvirkeligheden. I stedet for at betegne de særligt sensitive kendetegn som manglende mandighed skal de ses i sammenhæng med de mange positive kvaliteter, som ofte overses blandt særligt sensitive mænd: begavelse, omhu, åbenhed, indlevelsesevne, social samvittighed og kreativitet.

Ted Zeff nævner, at drenge med det særligt sensitive træk fra de er små har brug for at lære, at deres følsomhed er i orden, og at følsomhed har mange sider, der kan udtrykkes på mange måder. Vrede er i den vestlige kultur tydeligvis den følelse, som er mest anerkendt for mænd og drenge at udtrykke, mens nænsomhed, medfølelse og omsorg i højere grad anses for at være feminine følelser. Særligt sensitive drenge har igennem opvæksten brug for at møde bekræftelse af alle de forskellige følelser i stedet for ensidigt at blive tilskyndet til at føle og udtrykke vrede.

Endelig understreger Ted Zeff at særligt sensitive drenge og mænd kan have brug for redskaber til at forsvare sig selv og det, de står for, i situationer, hvor de oplever, at de selv eller andre bliver behandlet forkert, uretfærdigt, urimeligt mv. Det er vigtigt, at den venlighed, varme og indlevelsesevne, som mange særligt sensitive drenge og mænd kan bidrage med, ikke bliver misbrugt af andre. At sige fra, vælge fra og standse andre, der opfører sig forkert, er meget væsentligt. Ikke mindst i forhold til at undgå mobning og til at bakke op om de moralske værdier, som mange særligt sensitive går ind for.

Sensitive Balance bakker om om Ted Zeffs arbejde, da vi mener, at han tager fat i et meget væsentligt emne. Fra vores møder med særligt sensitive mænd og forældre til særligt sensitive drenge ser vi tydeligt, at der er behov for positive rollemodeller, som kan være eksempler på, at den særlige sensitivitet sagtens kan kombineres med maskulin styrke og kraft.

Særligt sensitive drenge og mænd skal have lov til at  være vrede, men også til at græde, grine, sørge, føle ømhed og medfølelse og via disse følelser forstå sig selv og andre mennesker. Når alle følelser bliver integreret giver det den særligt sensitive dreng og mand en oplevelse af at være en følelsesmæssig hel og kraftfuld person. Så er drengenes styrke ikke ensidig men baseret på en mere realistisk og alsidig menneskelig integritet – en følelesmæssig intelligens, der naturligt vil kunne gøre dem til gode ledere og positive autoriteter i eget og andres liv.

For yderligere læsning på dansk kan vi henvise til artiklen: Sensitive drenge bliver gode ledere, som udkom i Vores Børn, Junior, November 2010. Læs mere om artikler her.
Den engelske titel på Ted Zeffs bog er: The Strong Sensitive Boy. Læs mere om bogen her. 

Bog om særligt sensitive drenge

Stærke sensitive drenge – The Strong, Sensitive Boy – er titlen på en bog. Forfatteren er Ted Zeff ph.d., som har skrevet flere andre bøger om særlig sensitivitet, og hvis bog Særligt sensitives guide er oversat til dansk. Elaine Aron anbefaler bogen og skriver, at ”den skal alle forældre til særligt sensitive drenge læse”.

Bogens formål er at vejlede forældre til særligt sensitive drenge og give dem redskaber til at hjælpe drengene godt på vej til et voksenliv med livsglæde og selvtillid. Bogen giver også viden, inspiration og praktiske redskaber til alle, der møder særligt sensitive drenge via arbejdslivet – f.eks. lærere, pædagoger og sundhedspersonale. Samtidig indeholder den eksempler på, hvordan den særlige sensitivitet kan bidrage til maskulin styrke og kraft.

Sensitive Balance har hjulpet Ted Zeff med at indsamle materiale til bogen, som blandt andet er baseret på interviews med danske mænd. Den indeholder nogle interessante og informative eksempler på, hvordan det har været for særligt sensitive mænd at vokse op i Danmark. Ted Zeff tager afstand til sociale og kulturelle traditioner, som er mere udtalte i USA end i Danmark, hvor drenge opdrages til at være aggressive og  ”hårde i filten”. Han understreger, at den ægte styrke skal findes på en anden måde.

Særligt sensitive drenge skal ifølge bogen ikke presses til at være med til voldsomme lege eller gå til fritidsaktiviteter, der er for overvældende for dem. De skal i stedet støttes i at opsøge miljøer, som hjælper dem til at udtrykke deres evne til at være kreative, dybsindige, medfølende og hensynsfulde over for andre. Særligt sensitive drenge har igennem opvæksten behov for at bruge deres mange følelsesmæssige kvaliteter i stedet for at undertrykke følelser og lade være med at tale om dem. Det gør det muligt for dem at hvile i sig selv og føle sig værdige og maskuline på en mere stabil og velafbalanceret måde.

Bogen er den første, der er skrevet om et meget nødvendigt emne, hvor forældre ofte oplever at komme til kort. Der er generelt flere fordomme omkring drenge, der er særligt sensitive, end omkring pigerne. Årsagen er, at den særlige sensitivitet for det meste bliver forbundet med kvindelighed. Forældre eller andre voksne kan af den grund med de bedste hensigter presse særligt sensitive drenge og vise manglende accept af følsomheden ud fra ønsket om at opdrage dem til at være “mandige”. Når særligt sensitive drenge på en alt for ensidig måde bliver presset til at være hårdføre, aggressive og lægge låg på følelser, vil de ofte som voksne have mere svært ved at acceptere sig selv og deres kvaliteter.

Bogen er også skrevet til voksne mænd, der ønsker en dybere forståelse af, hvordan deres barndom har formet deres liv og forholdet til deres sensitivitet: De vil kunne blive klogere på sig selv og få inspiration til at forstå og acceptere sig selv og de valg, som gør det lettere for sensitive mænd at trives og klare sig godt i overstimulerende omgivelser. Og kvinder omkring de særligt sensitive mænd vil kunne få indsigt i sammenhænge, der gør det lettere for dem, at forstå en særligt sensitiv mand, der er partner, ven eller kollega.

Det er muligt at bestille bogen via boghandlere.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med sensitive drenge, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER