Særligt Sensitive Børn og Unge

Viden og Anbefalinger

Saerligt sensitive boern i kornmark, venskab

En høj grad af sensitivitet

Sensitive børn og unge er kendetegnet ved en høj grad af påvirkelighed og modtagelighed i forhold til det omgivende miljø. Disse kendetegn vil typisk give dem fordele i positive og berigende miljøer og ulemper i belastende og utrygge miljøer. Flere undersøgelser peger på, at sensitive børn på godt og ondt er mere påvirkede af tilknytningen til forældre og fagpersoner, ligesom man også anser dem for at være mere modtagelige over for andre faktorer i miljøet. Se litteraturlisten.

Forskning siden 50’erne

I slutningen af 50’erne begyndte man i USA at udforske børns påvirkelighed. Man fandt ud af, at sensitive børn reagerede stærkere på fysiske og sociale indtryk, og at påvirkeligheden varede ved ind i voksenlivet. Disse kendetegn blev anset for genetisk betingede.
Læs mere her.

Stærkere følelsesmæssig respons

Den amerikanske forsker Elaine Aron har i sit arbejde med særlig sensitivitet fremhævet, at sensitive børn har et stærkere følelsesmæssigt respons på det omgivende miljø og bearbejder indtryk mere dybt.
Hun refererer til andre forskere, som har studeret disse træk hos børn og til amerikanske og tyske undersøgelser blandt voksne. Herudfra vurderer hun, at omkring 15 – 20 % af alle børn – lige fordelt på drenge og piger – har en nedarvet høj grad af sensitivitet.

Forældre, børn og unge

Miljøets påvirkning

Professorerne Thomas Boyce og Bruce Ellis, der har forsket i sensitive børn i Canada og USA, har understreget, at miljøet også former de individuelle forskelle i sensitivitet. Læs mere her.

Gener og miljø

I dag er det mest udbredte syn, at både gener og miljø helt fra fostertiden er med til at forme individuelle forskelle i sensitivitet. Den amerikanske professor Jay Belsky har grundlagt forskningen i forskellig modtagelighed, som lægger vægt på, at sensitive børn ikke kun er mere påvirkede af negative hændelser i livet. Sensitive børn er også mere modtagelige for positive virkninger af støtte og berigelse.
Læs mere her.

De positive potentialer

Det er de positive potentialer ved at være sensitiv, som han og andre forskere vurdere, at man ikke bør overse, men i højere grad  forstå og stimulere – til gavn for de sensitive børn og deres omgivelser.
Læs mere om sensitive fordele her.

Modtagelighed – en gave og en opgave

Sensitive børn og unges modtagelighed giver dem fordele på en række områder. Når miljøet stimulerer deres positive kvaliteter på den rette måde, har man f.eks. set faglige styrker og sociale kompetencer, som er over gennemsnittet. I de rette miljøer kan sensitivitet altså på nogle måder udtrykke sig som en gave.

Men i belastende og negative miljøer kan sensitive børn og unge være mere sårbare over for de negative virkninger af stress og modgang. Fordi de hurtigere end andre børn bliver overstimulerede af forskellige indtryk, er de mere afhængige af den tryghed og høje kvalitet i kontakten til forældre og andre betydningsfulde mennesker, som kan hjælpe dem til at berolige nervesystemet. Således er det også en opgave for sensitive børn og unge (såvel som de voksne, der omgiver dem) at forstå og håndtere modtageligheden på en god måde.

Modtagelighed over for omgivelserne

Da særligt sensitive børn og unge er yderst modtagelige for indtryk fra omgivelserne, går forældres og professionelles indsats ekstra dybt ind i dem. Der er med andre ord meget godt at vinde og mange problemer, som kan undgås og forebygges ved at forstå og anerkende denne gruppe børn og unge.
Læs praktiske anbefalinger til forældre her.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Hvad kan vi tilbyde?

Vi har efter opfordring herunder samlet en oversigt over, hvordan vi kan tilbyde mere information, vejledning og redskaber, som kan hjælpe til at handle på nye måder i hverdagen:

-Seminar om sensitive børns selvværd giver mere viden og flere redskaber til hverdagen med sensitive børn. Seminaret afholdes i København, og indholdet Læs nyhedsbrev der indeholder viden og gode råd om selvværd for sensitive børn.

– Mange har efterspurgt gode råd til, hvordan man sikrer de sensitive børns trivsel i skole og institutioner. Vi har derfor skrevet en artikel med viden, anbefalet litteratur og gode råd: Viden og gode råd til fagpersoner.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet kommer løbende gratis information med mere viden og flere gode råd. Læs tidligere versioner af nyhedsbrevet.

– Forældre til børn fra 11-12 år og opefter fortæller, at de har set dobbelt DVD’en om sensitives trivsel og ud fra den har haft gode snakke med deres børn.

-Teenagere, unge og forældre har haft gavn af seminaret om sensitive teenagere og unge og af at lytte til interview i programmet Tværs på P3

– Forældre i pressede situationer med deres børn har ofte stor gavn af teknikkerne, som man lærer på kurset Indre ro, hvor oplevelsen af større indre ro og balance smitter positivt af på barnet.

– Vi tilbyder forældrerådgivning og ungerådgivning i privat praksis på Frederiksberg og via telefon og skype.

– I vores artikel arkiv findes en række artikler og boganmeldelser om sensitive børn i blade og fagblade, som kan printes ud og gives til ressourcepersoner.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER