Sensitiv med Utryg Barndom. 10 Vigtige Ting du kan Gøre

Ønsker du at Hele dine Sår og Føle dig Tryg og Stærk?

Som sensitiv rammes du hårdere af belastning, modgang og stress i barndommen – det sætter spor i dit følelsesliv, som kan blive mere negativt. Læs mere her om 10 vigtige ting, du kan gøre for at hele dig selv som voksen. Du får bl.a. inspiration til at:

  • give dig selv den omsorg, du ikke fik som barn.
  • genkende negative mønstre og bryde dem.
  • få en god kontakt til din krop og dine følelser.

Den gode nyhed er, at du som sensitiv også er kraftigere påvirket af den helbredende kraft i din selvomsorg: sætter du dette potentiale i spil, har du gode muligheder for at blive tryg, glad og stærk som voksen.

Vigtige ting, du kan gøre

1.Lær at finde indre ro og forholde dig konstruktivt til det svære i livet

Utryghed udspringer af manglende eller misforstået omsorg. De voksne, som skulle tage sig af dig, har typisk haft de bedste intentioner. Men de har ikke formået at give dig en tilstrækkeligt god og afstemt omsorg. Når du som voksen møder udfordringer, kan du derfor hurtigt blive grebet af angst og utryghed. Det skyldes, at du savner en ‘indre model’ for egenomsorg. Her er der to vigtige nøgler at fokusere på:

  1. Lær at finde indre ro, når noget er svært.
  2. Når du er blevet rolig, skal du finde løsninger og/eller en konstruktiv indstilling til livets problemer. I nogle tilfælde kan du finde en konkret løsning. Andre gange er der intet konkret at stille op. I stedet er der et tab eller en smerte, du skal forstå, acceptere og lære at bære.

2.Lær at give dig selv den type omsorg, du har savnet

I forholdet til den ene eller begge dine forældre, hvor du har savnet omsorg, kan du:

  1. Forstå mere præcist hvilken type omsorg, du har savnet.
  2. Lære at udvikle din egen indre evne til at give dig selv præcis den type omsorg.

Eksempler:

Hvis du har haft en mor, som har været god til at holde orden i dine ting, lave mad og hjælpe dig med lektierne, vil du som voksen typisk være ordentlig, spise sundt og nå dine deadlines på arbejde. Men din mor var samtidig dybt urolig og bekymret, hver gang du havde svære følelser. Som voksen er du selv meget bekymret og kan opleve en ‘indre afgrund’ åbne sig, når du har svære følelser.  Når du lærer at give dig selv en sund følelsesmæssig omsorg, heler du sårene, slipper bekymringerne og føler dig stærkere – også i svære perioder af dit liv.

Hvis du har haft en far, som gav dig følelsesmæssig omsorg og tryghed, kan du som voksen være god til at forstå dine egne følelser og sætte ord på dem. Men din far var usikker på sig selv i arbejdslivet og havde svært ved at holde styr på økonomien, og du har selv samme slags problemer. Når du lærer at skabe en mere sikker professionel og økonomisk base, heler du sårene og finder stærkere fodfæste i dig selv.

Andre gange har du bevidst eller ubevidst gjort ‘det modsatte’ af dine forældre. F.eks. er du blevet meget ordentlig, fordi den ene af dine forældre havde et misbrug og omgav sig med kaos. Du har en stærk angst for, hvad der sker, hvis du slipper den stramme orden. Her er din opgave at bearbejde angsten, så du kan nyde din orden i stedet for at være slave af den.

3.Skab en ‘indre omsorgsgiver’, som guider dig med kærlighed og visdom

Forskning i helbredelsen af meget dybe barndomstraumer peger på, at du kan hele dig selv ved at opfinde en ‘indre omsorgsgiver’, som er kendetegnet ved visdom, mod og en kærlig og accepterende indstilling til livet. Og som repræsenterer andre gode menneskelige kvaliteter, som taler til det bedste i dig.

Denne indre omsorgsgiver er den kærlige, fornuftige og stærke side af dig selv, som du beslutter dig for at udvikle. Fra denne side af dig selv begynder du at drage omsorg for dine behov på en måde, der emmer af livsvisdom, og som derfor får din tryghed og styrke til at vokse.

Vigtig pointe:

I takt med at du udvikler en sådan ‘sund voksen’ og ‘kærlig indre forælder’, vil du begynde at føle dig mere rolig og lykkelig i din hverdag.

Tip:

Er dine sår meget dybe? Så kan ca. 1 times dagligt arbejde med at forestille dig positiv kontakt til din indre omsorgsgiver virke helende på selv meget dybtliggende og alvorlige traumer. Du kan lære metoden i terapi eller via et gruppeforløb, men i hverdagen vil du kunne arbejde med den på egen hånd.

4.

Vær opmærksom på egne og andres sunde grænser

Når du er vokset op med utryghed og manglende omsorg, vil du typisk opleve, at dine egne grænser og andres grænser er blevet overskredet. Som voksen kan du af den grund have svært ved at sætte grænser for andre. Eller du kan have svært ved at respektere andres grænser. Eller opleve en kombination af begge dele.
Hver gang der er ‘uorden i grænserne’ vil det afføde vrede og frustration. Enten hos dig selv eller dine nærtstående. Lyt til signalerne og værn om dine egne og andres grænser på en afstemt måde. Lær at håndtere din vrede på en konstruktiv, klar og kompetent måde.

5.

Flere forskningsundersøgelser peger på, at tilknytning til tro, spiritualitet eller positive værdier, som du dagligt søger at praktisere og efterleve, virker helbredende og stabiliserende. Når du har haft det svært i barndommen eller senere i livet kan dette fokus hjælpe dig til at bevare kontakten til det gode i livet.  Et fællesskab med andre, der deler samme tro eller værdier er typisk dybt helbredende og genopbyggende. Men styr uden om fællesskaber, hvor der er et stærkt gruppepres, eller vejledere, som lægger for hårdt pres på fællesskabets medlemmer.

Det er ikke helbredende at praktisere en dogmatisk eller ‘straffende’  tilgang til troen eller dine værdier. Der er behov for en psykologisk sund og afstemt tilgang, der integrerer konsekvens og kærlighed i forholdet til det, du tror på – akkurat som en sund og omsorgsfuld forælder ville gøre.

6.

Vælg en sund livsstil

Som sensitiv med utryg barndom, vil dit nervesystem være mere ‘livligt’, når du møder stress. Det gør dig mere sårbar, og det giver dig et større behov for ro, rytme og gode sunde rutiner. Sund mad, motion, stabile søvnrytmer og gode rytmer i hverdagen er meget helbredende – afsæt om muligt 1 time om dagen til at ‘nørkle, sysle og ordne’ ting i hjemlige omgivelser. Det vil hjælpe dig til at fordøje indtryk og lade ting ‘falde på plads indeni’. Regelmæssig kontakt til naturen hjælper også dit nervesystem til at få ro.

7.

Skab positive og afbalancerede relationer

Som sensitiv vil du på godt og ondt være mere påvirket af de relationer, du indgår i gennem dit voksne liv. Hvis du skal helbrede sårene fra din barndom, er det afgørende, at du knytter bånd til mennesker, der er pålidelige, respekterer dine grænser og har empati. Ingen er perfekte, og du er det heller ikke selv. Dvs. stræb ikke efter perfekte relationer, men søg efter ‘gode nok’ relationer.

Hvad gør du, hvis nogle af dine nuværende relationer er usunde? Hvis du f.eks. som barn har haft meget grænseoverskridende forældre og som voksen lever sammen med en grænseoverskridende partner? For det første skal du erkende, at den usunde relation vil vedligeholde sårene. For det andet skal du tage stilling til, hvordan du helt konkret kan bryde de destruktive mønstre i det sociale samspil.

En af de vigtigste nøgler til at forandre negative sociale samspil er, at du fokuserer på, hvordan du selv kan forandre dig. I stedet for at fokusere på, hvad du ønsker, at den anden skal gøre. Det giver dig større kraft. F.eks. kan det være, at du skal lære at sætte mere tydelige og klare grænser, som du holder fast i uanset hvad. Hvis du venter på, at den anden skal forandre sig, risikerer du i værste fald at vente hele livet.

8. Genkend de negative mønstre, du har lært, og bryd dem

Det kræver typisk mod at kigge på de områder, du selv skal forandre, og det er hårdt arbejde at lære nye mønstre. Men der er en gevinst.

Eksempel

Din mor har haft svært ved at lytte til dine følelser. I stedet har hun talt meget om sig selv og sine egne bekymringer. Derfor plejer du som voksen at lægge låg på dine følelser og i stedet være opmærksom på, hvordan andre har det. Eller du kopierer hendes adfærd og taler altid om dig selv uden at lytte til andre. Begge mønstre giver dig problemer. Som voksen gennemskuer du på et tidspunkt, at der er tale om et negativt mønster. I stedet for at holde dine egne oplevelser tilbage eller altid tale om dine egne oplevelser, kan du skabe balance. Du øver dig igen og igen i sociale situationer, hvor du normalt plejer at ‘falde i’. Gradvist får du et langt mere positivt forhold til både dig selv og andre.

Hver gang du bruger dit overskud til at bygge din energi op ved at bryde de negative mønstre, får du mere energi. Denne energi bliver et indre reservoir af styrke, som giver dig kraften til at stå stærkt – også når du går igennem svære perioder af dit liv.

9. Skab et positivt forhold til dit følelsesliv og din krop

Som sensitiv er dine følelser mere intense, og du kan også opleve signaler fra krop og sanser mere kraftigt. En utryg barndom sætter spor i følelseslivet, hvor du vil være tilbøjelig til at opleve flere negative følelser som voksen.  Og den sætter spor i kroppen, hvor du kan være mere anspændt og blive mere påvirket af stress. Til tider dukker smerten fra din barndom op som en mørk flod, der strømmer gennem dine følelser og din krop.

Hvis du ofte tager afstand til dine følelser og din krop, når de sender ‘negative’ signaler, bliver du mere sårbar. Løsningen er i stedet, at du lærer at rumme og favne smerten i dine følelser og ubehaget i din krop. På den måde kan du billedligt talt hele dine sår i stedet for at tillade, at der går betændelse i dem. Du er nødt til at tage vare på smerten i stedet for at tage afstand til den. Smerten er en vejviser, fordi den også rummer en længsel efter det, du i virkeligheden har brug for, hvis du skal være tryg og glad.

Det handler ikke om, at du skal bekymre dig – at bekymre sig svarer billedligt talt til at ‘kradse i såret’ og gøre det værre. Du skal tværtimod bevare din indre ro og omsorgsfuldt lytte til signalerne. Kun sådan finder du ud af, hvad du kan gøre for at erstatte det negative med positive følelser og behagelige kropsoplevelser. F.eks. kan du bevidst vælge at dele positive følelser med andre. Og du kan vælge regelmæssigt at lave aktiviteter, som knytter sig til positive kropsfornemmelser.

10. Sæt fokus på dine resurser og brug dem aktivt

Ingen barndom er bare dårlig eller god, sort eller hvid. Selv i mørke kapitler af livet, er der lyspunkter. Eller en ukuelig gnist i dig selv, som er bevaret trods alt. Du skal søge de steder i dig selv, der lyser op midt i mørket. De steder, der føles som en lettelse, selvom meget andet er tungt at bære. Her finder du også værdifulde brikker i dit livs puslespil, som giver dig håb, en følelse af at være levende og nogle unikke gaver.

Brug dine resurser. Sådan giver du dit eget og andres liv en mening. Hver gang du gør gode handlinger, bekræfter du for dig selv og for andre, at livet er værd at leve. At det har en værdi trods alt det smertefulde, du har været igennem. Det er en af de mest overbevisende måder, du kan tage hånd om dig selv og udviske smertens spor i dit indre. Du vil gradvist sætte flere og flere positive spor omkring dig og indeni dig selv, og sådan bliver dine resurser en stor og vigtig del af helbredelsen af dine sår.

Anbefalet gruppeforløb: Selvomsorg giver styrke

Hel sårene fra din barndom, føl dig tryg og stærk og find indre kraft til at klare udfordringer

Gruppe med 8 møder: Forstå din sårbarhed, byg dig selv op med den rigtige – og ikke forkerte – selvomsorg, slip fortidens smerte og find styrken i dig selv.

Betydningen af særligt sensitive børns tilknytning til forældre

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at hele sårene efter en vanskelig barndom, finde indre ro og give dig selv den rigtige – og ikke forkerte – slags selvomsorg, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER