Forskning i Særligt Sensitive og vigtigheden af diversitet i tarmens mikrobiotiske liv

Diversitet i tarmmikrobiomet har betydning for særligt sensitives fysiske og psykiske helbred

Sensitiv kvinde skal vælge mellem kage eller æble og træffe beslutning

Japansk forskning i særligt sensitive peger på større sårbarhed for inflammation ved lav diversitet i tarmens mikrobiom. Høj diversitet i tarmfloraens mikrobiom antages at kunne udgøre en beskyttende faktor for det fysiske og psykiske helbred, som er mere afgørende for de særligt sensitive.

Japansk forskning i særligt sensitive: Hovedpointe

Særligt sensitive udviser – sammenlignet med ikke særligt sensitive – en øget inflammation ved lavere niveauer af diversitet i tarm mikrobiomet. Tilsvarende øget inflammation blev ikke påvist, når diversiteten var højere. Særlig sensitivitet kan give øget risiko for stressrelaterede fysiske og psykiske lidelser, hvor der ses øget inflammation. Dette er tilfældet, hvis der er lav diversitet. Høj diversitet antages at udgøre en beskyttende faktor

Beskrivelse af studier: forskning i særligt sensitive og diversitet i tarmens mikrobiom

Sammenhænge mellem sensitivitet og symptomer på mave-tarm problemer og lidelser.

Forskningsresultaterne er ikke fuldt tilstrækkelige til, at man kan konstatere en fast sammenhæng. Men de indledende resultater indikerer, at miljøsensitivitet ikke kun er forbundet med mental sundhed, men også med fysisk sundhed (1).

Med hensyn til den “mørke side” af miljøfølsomhed og særlig sensitivitet, dvs. at modtagelige individer er mere negativt påvirket af stressende miljøer og stimuli, antager forskerne, at der vil være en positiv sammenhæng mellem høj sensitivitet og negative fysiske symptomer.

En undersøgelse af 863 voksne, som havde udfyldt spørgeskemaer for særlig sensitivitet, viste, at de inden for den foregående uge havde oplevet flere symptomer på mave-tarm problemer, herunder halsbrand, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, diarré og forstoppelse  i den foregående uge.

Nylig fokus på interaktioner mellem hjerne, tarm og mikrobiom

I løbet af det sidste årti er der sket en betydelig stigning i undersøgelser, der viser, at psykiatriske symptomer som depression og angst er relateret til tarmen og tarmmikrobiomet. Mange af disse studier er udført på mus.

Selvom årsagssammenhængen endnu ikke er fuldt belyst, er den nuværende hypotese, at inflammation og immunrespons knytter sig til psykiatriske symptomer, der påvirker tarmens funktion og sammensætningen af tarmmikrobiomet, og at tarmen og mikrobiomet også interagerer med hjernen gennem neuroendokrine veje.

Hypoteser bag undersøgelsen

Særlig sensitivitet sættes i sammenhæng med øget modtagelighed for stressorer, hvor de forhøjede neurofysiologiske reaktioner kan være relateret til hjerne-tarm-mikrobiom-aksen. For eksempel kan særligt sensitive have lavere risiko for psykiske lidelser, hvis de har højere niveauer af tarmfunktion og diversitet i mikrobiomet.

Fremgangsmåde

Otteogfirs voksne udfyldte spørgeskema for særlig sensitivitet og deltagernes afføring blev indsamlet for at vurdere diversiteten i tarmens mikrobiom. Desuden målte man blodserum og plasma for at undersøge inflammatoriske indikatorer (dvs. C-reaktivt protein og lipopolysaccharid-bindende protein,) som er biomarkører for psykiatriske symptomer.

Socialt sensitive spiser sammen i fællesskab

Vigtigste resultater

Der var ingen direkte sammenhæng mellem særlig sensitivitet og inflammation. Mao. kan man ikke gå ud fra, at særligt sensitive automatisk har en højere grad af inflammation end dem, der ikke er særligt sensitive. Men hvis der er lav diversitet i tarmens mikrobiom, ses der mere inflammation blandt de særligt sensitive.

Samlet set kan særlig sensitivitet og lav diversitet i tarmens mikrobiom udgøre en risiko for, at man i højere grad udvikler psykiske lidelser. Omvendt antages høj diversitet i tarmens mikrobiom at udgøre en beskyttende faktor for særligt sensitive.

Forskerne vurderer, at studiet kan have følgende relevans for offentligheden: særligt sensitive kan have stor gavn af psykoedukative programmer, der forbedrer kosten og brugen af næringsstoffer, der øger mangfoldigheden af tarmens mikrobiom. Ikke kun for at forbedre tarmens funktion, men også for at forbedre den psykiske sundhed.

Hvem står bag forskningen i særligt sensitive personlighedstræk og diversitet i tarmens mikrobiom?

Dr. Shuhei Iimura er lektor ved Soka University i Tokyo, Japan. Hans forskningsområder er miljøsensitivitet, særlig sensitivitet og plasticitet hos teenagere. Han studerer interaktioner mellem sensitivitet og miljø med fokus på teorien om forskellig modtagelighed, hvor det antages, at særlig sensitivitet både har såkaldt lyse og mørke sider: I positive og berigende miljøer er det en fordel at være særligt sensitiv, mens det i negative og belastende miljøer er en ulempe.

Hvor kan du få mere viden om forskning i særligt sensitive personlighedstræk?

Iimura, S., & Takasugi, S. (2022). Sensory processing sensitivity and gastrointestinal symptoms in Japanese adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19. https://doi.org/10.3390/ijerph19169893

Iimura, S., Takasugi, S., Yasuda, M., Saito, Y., & Morifuji, M. (2023). Interactions between environmental sensitivity and gut microbiota are associated with inflammatory biomarkers of stress-related psychiatric symptoms. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2023.03.30.534559

Forskning i særligt sensitive: praktiske anbefalinger til dig, der vil følge op på din viden i hverdagen

Hvis du genkender tilbøjeligheden til at blive hurtigt overstimuleret og stresset, og du selv ønsker at gøre noget for at passe godt på din krop og diversitet i tarmfloraen, har vi følgende anbefalinger:

Modtagelighed på godt og ondt.

1.  Flere studier har vist, at særligt sensitive ikke kun er mere belastede af stressende miljøer, men også er mere positivt påvirkede af interventioner, der skal afhjælpe problemerne. Dette er den såkaldt ‘lyse side’ ved særlig sensitivitet.

Hjælp til børn og unges måltider og mellemmåltider

2. Gør en indsats for at forbedre din egen og dine børns kost, så du skaber de bedste betingelser for diversitet i tarmens mikrobiom og en sund tarmflora.

3. Vær opmærksom på, at ved at forbedre kosten og øge brugen af næringsstoffer, der øger mangfoldigheden i tarmens mikrobiom, kan resultatet ikke kun være en forbedret tarmfunktion, men også en forbedret psykisk sundhed.

4. I forhold til børn, teenagere og unge har flere undersøgelser vist, at fokus ikke kun bør være på måltider, men også på mellemmåltider: få praktisk inspiration i denne artikel om børn, sundhed og gode måltider.

Vær opmærksom på sammenhængen mellem stress og fordøjelse

5. Spis ikke for at dulme svære følelser og stress. Lyt i stedet til kroppens signaler. Vi har bidraget til to podcast episoder om særligt sensitive, når maden dulmer. Du kan finde links i vores presse-arkiv.

6. For at kunnen fordøje sund mad er det væsentligt, at dit stressniveau ikke er for højt, da stress påvirker fordøjelsen. Vælg en sund livsstil og gode vaner og rytmer i din hverdag. Læs bl.a. artiklerne Indre ro i hverdagen, Udbrændt – sådan får du din energi tilbage. Vend dårligt humør til godt humør og vores mange andre artikler med gode råd til særligt sensitive.

7. Søg hurtigt hjælp, hvis du har stress, angst eller depression. Test dig selv, hvis du er i tvivl – og søg mere viden.

Du kan også skrive til os på kontakt@sensitiv.dk, hvis du har spørgsmål til vores individuelle samtaler, parsamtaler, online seminarer eller gruppeforløb, som på forskellige måder kan hjælpe dig – eller dit barn.

Var du tilfreds med denne artikel om forskning i særligt sensitive træk, inflammation og diversitet i tarmfloraen? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden, gode råd og nyt fra forskningen i særlig sensitivitet.

Forskning i Særligt Sensitive: Inflammation, psykiske lidelser, psykisk helse og diversitet i tarmens mikrobiom

Referencer: læs mere om den forskning, der har inspireret dette studie af særlig sensitivitet

 1. 1. Benham, G. (2006). The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. Personality and Individual Differences, 40, 1433-1440. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.11.021

  2. Iimura, S., & Takasugi, S. (2022). Sensory processing sensitivity and gastrointestinal symptoms in Japanese adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19. https://doi.org/10.3390/ijerph19169893

  3. Mayer, E. A., Savidge, T., & Shulman, R. J. (2014). Brain-gut microbiome interactions and functional bowel disorders. Gastroenterology, 146, 1500-1512. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2014.02.037

  4. Winter, G., Hart, R. A., Charlesworth, R. P. G., & Sharpley, C. F. (2018). Gut microbiome and depression: What we know and what we need to know. Reviews in the Neurosciences, 29, 629-643. https://doi.org/10.1515/revneuro-2017-0072

  5. Zhang, K., Fujita, Y., Chang, L., Qu, Y., Pu, Y., Wang, S., Shirayama, Y., & Hashimoto, K. (2019). Abnormal composition of gut microbiota is associated with resilience versus susceptibility to inescapable electric stress. Translational Psychiatry, 9, 231. https://doi.org/10.1038/s41398-019-0571-x

  6. Zheng, P., Zeng, B., Zhou, C., Liu, M., Fang, Z., Xu, X., et al. (2016). Gut microbiome remodeling induces depressive-like behaviors through a pathway mediated by the host’s metabolism. Molecular Psychiatry, 21, 786-796. https://doi.org/10.1038/mp.2016.44

  7. Iimura, S., Takasugi, S., Yasuda, M., Saito, Y., & Morifuji, M. (2023). Interactions between environmental sensitivity and gut microbiota are associated with inflammatory biomarkers of stress-related psychiatric symptoms. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2023.03.30.534559

  8. Pluess, M., & Boniwell, I. (2015). Sensory-Processing Sensitivity predicts treatment response to a school-based depression prevention program: Evidence of Vantage Sensitivity. Personality and Individual Differences, 82, 40-45. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.03.011

  9. Nocentini, A., Menesini, E., & Pluess, M. (2018). The personality trait of environmental sensitivity predicts children’s positive response to school-based antibullying intervention. Clinical Psychological Science, 6, 848-859. https://doi.org/10.1177/2167702618782194

Anbefalede arrangementer

Redskaber til modgang, stress og traume

Hel dine psykiske sår, stands gentagelsen af fortidens smerte og få dig selv og dit liv tilbage

Online seminar: Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer. Afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

Online seminar: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

Online seminar: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

3 timers seminar: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer, gruppeforløb, individuelle samtaler eller forældre, par og familiesamtaler,  er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER