Særligt sensitive & psykoterapi. 10 typiske fejl og 10 vigtige veje til gode resultater

Viden, redskaber og strategier, der virker på kort og lang sigt

Psykoterapi saerligt sensitive

Er du særligt sensitiv, og overvejer du psykoterapi? Artiklen hjælper dig til:

 • at genkende typiske misforståelser, som kan føre dig på vildspor, når du som særligt sensitiv søger psykoterapi.
 • at forstå hvordan du kan bruge psykoterapi som en vigtig vej til at leve mere bevidst, kompetent og lykkeligt liv som særligt sensitiv.

10 typiske fejl i psykoterapi for særligt sensitive

Disse fejl og misforståelser kan afholde dig fra at opnå positive resultater gennem psykoterapi

1.At bearbejde den særlige sensitivitet som en brist, der skal fjernes.

Målet er ikke at overvinde eller diskvalificere din særlige sensitivitet – men at forstå den og bruge den konstruktivt.

2.At overeksponere dig selv for indtryk, fordi du forveksler din særlige sensitivitet med angst

 • Ved angst vil du skærme dig mod indre og ydre stimuli, fordi du overdriver og oplever en trussel, der ikke findes.
 • Ved selvomsorg værner du om dine sunde grænser.

Behandler du udelukkende din sensitivitet som en form for angst, der skal udfordres, er der risiko for, at du mister styrken til at stå ved dine sunde grænser.

3.At lade din livsudfoldelse hæmme af særligt sensitive og/eller introverte træk

Vær opmærksom på, om du sikrer en god balance mellem åbenhed, livsmod og aktivitet på den ene side og afgrænsning, refleksion og ro på den anden side. Lad ikke særligt sensitive og introverte træk afholde dig fra at leve dit liv fuldt og helt, fordi du fejlagtigt tænker “min selvudvikling handler primært om tilbagetrækning.”

4.At fastholde din indstilling til, hvad du kan, ud fra dine første reaktioner

Som særligt sensitiv bliver du mere overvældet i en ny situation. De negative følelser, det giver dig, er ikke nødvendigvis et tegn på, at du ikke egner dig til eller kan trives i situationer, som i begyndelsen fremkalder de negative følelser.

5.At tænke “som særligt sensitiv er jeg automatisk empatisk, kreativ, dybt reflekterende osv.”

De sensitive fordele er potentialer: dvs. frø, der kan spire, vokse og blomstre under de rette betingelser. Men hvis…

 • du som barn ikke har lært – billedligt talt  – at være en god gartner for din indre have (psyken), eller..
 • hvis du opholder dig i et stressende miljø…

… kan du som særligt sensitiv til tider være mindre empatisk, kreativ og dybt reflekterende end andre. Hvorfor? Fordi du har for stor indre uro til at kunne få fat i dit positive potentiale.

6.At tænke “Jeg er særligt sensitiv, og derfor har jeg ikke samtidig en psykisk lidelse”

Ligesom alle andre kan du som særligt sensitiv blive ramt af psykiske lidelser, som kræver behandling.

Flere forskere understreger, at der er øget risiko for, at du som særligt sensitiv udvikler en psykisk lidelse, når du møder modgang. I forskningen anerkendes øget sensitivitet som en sårbarhedsfaktor.

7.At tro “min sensitivitet er KUN en ulempe, når det handler om at blive helbredt/få bedre bedre livskvalitet.”

På grund af din modtagelighed kan du som særligt sensitivitet være mere positivt påvirket end andre af at modtage hjælp gennem god psykoterapi. Professor Michael Pluess og professor Ilona Boniwell har bl.a. set dette inden for særligt sensitives brug af redskaber fra kognitiv terapi og positiv psykologi.

8.At lade særlig sensitivitet føre til mereværd eller mindreværd

Hvis du føler dig hævet over andre, fordi du reflekterer dybt eller har stor indlevelsesevne, kommer du typisk hurtigt på vildspor socialt – du føler dig subtilt bedre end eller hævet over andre, som er mere ‘overfladiske’ eller ‘snakkende’. Omvendt vil du også hæmme din udvikling, hvis du ser ned på din sensitivitet og ønsker dig ‘nerver af stål’.  Socialt ligeværd er en vigtig del af et konstruktivt forhold til din sensitivitet og et respektfuldt forhold til andre.

9.At reducere din forståelse af dig selv – og i værste fald din skæbne – til at være særligt sensitiv

Din særlige sensitivitet er kun én af mange tangenter på personlighedens klaver. Du har også mange andre nedarvede og erhvervede træk i personligheden. Frem for alt tæller det, hvordan du lærer at spille på alle tangenterne: forstå derfor ikke KUN dig selv i lyset af din særlige sensitivitet.

10.At gå for hurtigt, konfronterende og utålmodigt frem

“Lidt men godt” passer bedre til et særligt sensitivt nervesystem end “meget og hurtigt”. Lad ikke en ‘overdosis’ af psykoterapi blokere din selvudvikling og forsinke din helbredelse. Pauser, ro og rum til at integrere vigtige pointer fra psykoterapien kan ofte føre din proces til at gå hurtigere i stedet for langsommere.

Psykoterapi for særligt sensitive kan både føre din udvikling og livskvalitet i negativ og positiv retning

Det er vigtigt at styre uden om de 10 typiske fejl nævnt ovenfor. Ellers er der risiko for, at psykoterapien fører dig på vildspor. Også selv om du og din terapeut har de bedste intentioner.

10 vigtige veje til gode resultater med psykoterapi for særligt sensitive

1.Forstå og accepter din sårbarhed og dine begrænsninger

De sensitive træk sætter nogle begrænsninger for dit liv. Du har ikke en ‘psyke af stål’. Tværtimod. Du bliver lettere bevæget, berørt, påvirket og præget end andre. Både af det, der sker i dit indre og ydre liv.

Uden indsigt og accept risikerer du igen og igen at banke dit hoved formålsløst mod en ‘usynlig’ mur, hvor du spilder dyrebar energi på at forsøge at være mindre sensitiv. I disse tilfælde kan psykoterapi hjælpe dig til at ‘få øje på muren’ og bruge energien til at opnå et varigt overskud.

2.Se nuanceret på dine særligt sensitive egenskaber

I nyere forskning ses særlig sensitiviet i et større billede af forskellige former for modtagelighed for påvirkning fra miljøet, kendt som ES, Environmental Sensitivity:

 • 50 % af de faktorer, der skaber medium eller høj sensitivitet, hænger sammen med generne.
 • 50 % knytter sig til miljøet, som kan ‘tænde’ og ‘slukke’ for potentialer i generne.

Du vil typisk både have sensitive træk, der er medfødte og tillærte. Tænk derfor ikke: “Det er genetisk, så der er intet at stille op.”

Sæt ikke dig selv i en negativ bås:

Husk, at nervesystemet er gearet til helbredelse, og at dette potentiale ifølge flere forskere er større, hvis du er særligt sensitiv. (jf. professor Tom Boyce, Bruce Ellis, Jay Belsky og Michael Pluess)

3.Forstå og respekter forskelligheder

For mange særligt sensitive er det en vigtig øjenåbner, at alle andre ikke oplever livet ens. I forskningen skelnes der mellem:

1. lavt sensitive ‘mælkebøtter’, som er mindre afhængige af det rette miljø for at vokse og trives.

2. medium sensitive ‘tulipaner’, som er påvirkede af det omgivende miljø og på et eller flere områder er meget modtagelige.

3. højt sensitive ‘orkideer’, som er meget modtagelige og afhængige af den rette jord og pleje for at vokse og blomstre.

Mange misforståelser og vanskeligheder i dine forhold til andre – især din partner, dine børn og din familie – kan afklares og blive lettere at håndtere, når du lærer at forstå forskellene og håndtere dem på en kompetent måde.

Sensitiv kvinde ved havet med hund i indre ro

4.Skab ro i dit nervesystem

 • Det er en fordel at være særligt sensitiv så længe, du kan bevare roen og/eller hurtigt falder til ro efter udfordringer.
 • Det er derimod IKKE en fordel at være særligt sensitiv, hvis du bliver ved at være ‘oppe’ i gear – og IKKE kan få positive følelser og/eller falde til ro.

Kører dit sensitive nervesystem konstant i højt gear? – og har du svært ved at falde til ro?

Varig uro i nervesystemet knytter sig til stress og traumer. På kort sigt hjælper alarmberedskabet til overlevelse – men over tid vokser sårbarheden:

– følelserne bliver negative: f.eks. angst, nedtrykthed og vrede.

– den indre uro skaber bekymringer, tankemylder og grublerier

– selvkontrollen mindskes

-hukommelsen rammes

-din evne til at tænke, fokusere og træffe beslutninger forringes

-tarmfloraens vigtige balance forskubbes i usund retning – det påvirker hjernen og psyken, som bliver mere sårbar.

Gør indre ro til en topprioritet, mens du er i psykoterapi: sådan øger du chancerne for at bearbejde dine vanskeligheder og nå i mål.

Lær mere om, hvordan du skaber indre ro i hverdagen som særligt sensitiv. Eller kom på 1-dagskursus: Indre ro med hjertekohærens. Eller få Redskaber til modgang, stress og traume.

5.Fokuser på skabe tryg tilknytning

Som særligt sensitiv er du mere præget af vanskelige mønstre og utrygge vilkår i din barndom. Fordi spejlneuron systemet er mere let bevægeligt kan du i højere grad – både bevidst og ubevidst – efterligne negative mønstre, du har lært i din barndom. Men utrygge mønstre er yderst usunde for psyken.

Vigtig pointe: Brug psykoterapien til at aflære de utrygge mønstre og indlære og træne strategier, der hører til tryg tilknytning.

Læs mere om dette vigtige fokus i disse tre artikler:

10 tegn på tryg tilknytning og gode råd.

10 tegn på undvigende/afvisende tilknytning og gode råd.

10 tegn på ambivalent/ængstelig tilknytning og gode råd.

6.Brug din sociale sensitivitet positivt

Det er en stor fordel at være modtagelig for positive virkninger af støtte, når du er i psykoterapi. Brug denne fordel til fulde ved at vælge en terapeut, som du har stor tillid til, og hvor du i høj grad oplever, at du bliver forstået, respekteret og hjulpet videre. Som særligt sensitiv kan kontakten til din terapeut på godt og ondt vise sig mere afgørende.

Overvej også dine vigtige relationer i hverdagen: fremmer de din personlige udvikling? Eller inviterer de dig til at blive i de negative mønstre, du forsøger at bryde? Gør det til en prioritet at have mennesker omkring dig, som kan støtte og styrke dig i den udvikling, du ønsker.

Vigtig pointe: Som særligt sensitiv er du mere påvirket af den positive kontakt til din terapeut og andre, som støtter dig i din udvikling.

7.Lad dit rige indre liv arbejde FOR dig i stedet for IMOD dig

Undersøg dine tanker og læg mærke til den indre stemme, der mere eller mindre konstant taler til dig om alt det, du oplever:

 • kan du træde 3 skridt tilbage og lægge mærke til, hvad den siger til dig i løbet af dagen?
 • undersøg kvaliteten af dine samtaler med dig selv:
  • er du konstruktiv?
  • er du kærlig?
  • bygger du dig selv og andre op?
 • kan du til tider fornemme en stilhed og ro inde bag alle tankerne?

Som sensitiv er du ikke kun mere påvirket af de ydre forhold i dit liv. Selv den smukkeste solnedgang en fredfyldt sommeraften kan udvikle sig til en forfærdelig oplevelse, hvis du indeni kæmper med tanker, der ‘larmer’ eller bryder dig ned.

Denne indre støj kan få dig til at træffe forkerte valg. Men den kan også gøre, at du tænker og føler det forkerte, selvom du gør det rigtige.

Gør indre stilhed og gode tanker til en vigtig prioritet i dit daglige liv.

8.Lad udviklingen slå rødder i sind, hjerte, krop og handlinger

Nogle gange ved du måske godt selv, hvad du gør forkert – og hvad du har brug for at gøre i stedet. Du har opnået en intellektuel forståelse. Men erkendelsen er ikke nået dit hjerte og dine følelser. Den har ikke forplantet sig til dine kropslige fornemmelser, og den udtrykker sig ikke spontant i dine handlinger.

En intellektuel forståelse aktiverer nogle områder af din hjerne, mens andre hjerneområder endnu ikke har tilegnet sig forandringen. Det er vigtigt, at du sammen med din terapeut sikrer en dybere integration og tilegnelse af personlige forandringer på flere niveauer, der kan spille positivt sammen.

Små tilsyneladende ‘detaljer’ kan have en dyb betydning, og dybe refleksioner kan afstedkomme kaskader af små ‘overfladiske’ forandringer. Når alle niveauer spiller sammen, er det mere sandsynligt, at et terapeutisk forløb får en varig positiv virkning i dit liv.

8.Styrk din evne til at klare modgang, pres og udfordring

Du kan ikke lave om på, at du hurtigere end mindre sensitive mennesker vil føle dig overvældet, når du kommer under pres.

Med du kan gradvist lære at ændre måden, du forholder dig til udfordrende situationer. I denne proces bruger du hjernens plasticitet – dvs. evne til at forandre sig som følge af dine livserfaringer. 

Professorerne Jay Belsky og Michael Pluess kalder de gener, som knytter sig til sensitivitet for plasticitetsgener – deres pointe er, at din hjerne og dit nervesystem på grund af disse gener kan forandre sig mere dybtgående som følge af, hvordan du lever dit liv.

Træn igen og igen at ‘hente dig selv tilbage i balance’, hver gang du har været oprevet. Før evt. en lille dagbog, hvor du holder øje med, hvordan du bedst sørger for at forholde dig bevidst og kærligt til de situationer, der især presser dig.

10.Find styrken til at leve et liv, der passer godt til dine dybere ønsker

Det er hjernens natur at ville sikre overlevelse, og det skaber en tilbøjelighed til at dvæle ved det negative:

 • det, du endnu ikke kan.
 • det, du ikke har opnået.
 • det, der er gået galt, og som måske igen vil gå galt.

Du kan måske til sidst tænke: “Det er umuligt for mig at skabe et liv, hvor jeg kan leve i balance.” Dette negative fokus kan svække dit livsmod og dine muligheder for at gøre fremskridt.

Brug tid hver dag på at dvæle ved og ‘smage på’:

 • den retning i dit liv, du virkelig ønsker dig.
 • øjeblikke, som bringer dig nærmere dine dybere ønsker for dit liv.
 • vigtige ting, du har lært, af dine fejltrin, som ruster dig til at skabe forandringer.

Vær taknemmelig for det, du klarer, og se på det som gaver, du ikke tager for givet. Vær også taknemmelig for alt det, du lærer af dine fejl. Denne indstilling til udviklingen i dit liv giver glæde, og den styrker din evne til at mestre dit liv og opleve mere livskvalitet.

Vigtig pointe: træn hjernen

Jo mere du træner hjernen i at tænke, føle og opleve livet og dig selv på denne positive måde, des mere vil blodet begynde at strømme i nye mønstre i hjernen. Samtidig vil du opleve, at den indre styrke til at skabe forandring gradvist bliver mere naturlig for dig.

Var du tilfreds med denne artikel om psykoterapi for særligt sensitive? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Ønsker du at vide mere om vores psykoterapeutiske forløb eller booke en tid?  Så kan du skrive til kontakt@sensitiv.dk eller ringe til vores åbne rådgivning.

Anbefalede tilbud

Indre ro med hjertekohærens: 25.09.21 – Online

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

Online 1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Redskaber til modgang, stress og traume: 30.01.21 – online

En praktisk guide til at frisætte dine resurser, helbrede smerten og få dig selv og dit liv tilbage.

Online-kursus:  Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer: afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER