Indre Styrke og Robusthed

Praktisk Guide til Mere Overskud i En Presset Hverdag

Redskaber til professionelle – eksempler og artikel

Pædagoger og lærere, der ønsker at støtte sensitive børn og rådgive børnenes forældre spørger os ofte:

Hvilke udfordringer ses typisk hos sensitive børn – og hvad virker i praksis?

Artiklen her giver mere viden og lidt praktisk inspiration på bl.a. tre af de områder, der kan udfordre sensitive børn i hverdagen:

 1. at skulle lære noget nyt i en situation, hvor der er mange indtryk og et højt aktivitetsniveau samtidig.
 2. at modtage kritik og irettesættelser.
 3. at have en stærk retfærdighedsfølelse og derfor blive anset for at være ‘politimand’ i børnegruppen.

Læs uddrag fra artikel med gode råd til professionelle og forældre

Sensitivitet er ikke en diagnose

Det er vigtigt, at vi ikke begynder at tænke i sensitivitet som en diagnose. Som børn der skal adskilles eller udskilles som en ny type problembørn. Fordi det er en naturlig variation, og for mange af de sensitive børn viser det sig faktisk, at når de er tæt knyttede til de voksne, og når de har gode venner, og deres familie fungerer, så er det altså børn, som fungerer – ikke bare sådan middelgodt, men faktisk overordentlig godt. Det er de børn, som har lettest ved at vente til det er deres tur, som deler med andre børn, som er mest fagligt engagerede. Så det ville være meget bekymrende, hvis vi begynder at se sensitive børn som problembørn. Vi har at gøre med et personlighedstræk.

Miljøet er afgørende

Lise August forklarer, at man i stedet kan sige, at når sensitive børn udvikler problemer – som alle andre børn kan de blive sårbare eller psykisk og fysisk syge – så skal deres omgivelser forstå, at de er mere præget af de problematiske forhold, der kan findes i hverdagen. I institutionen og skolen såvel som i familien.

Sensitive børn vil derfor ofte have brug for mere hjælp og mere støtte end andre børn, som gennemgår tilsvarende vanskeligheder. Man skal give barnet nogle redskaber til at håndtere situationen, men forældrene skal også inddrages som positive ressourcer.

Lise August fortæller, at ny forskning blandt andet viser, at forældre til sensitive børn har tendens til at blive enten eftergivende eller aggressive i en situation, hvor deres barn er udfordret. Det vil sige, at enten giver de efter og for eksempel lader barnet undgå det, som det egentlig var blevet bedt om. Eller også bliver de ophidsede og vrede og skælder måske barnet ud. Begge dele hjælper ikke til at opnå målet: et barn, der kan klare udfordringen.

Her gælder det om at give forældrene nogle solide værktøjer, således at de kan arbejde konstruktivt med deres barns udfordringer. For barnet kan godt. Det kræver bare lidt ekstra.

Læs hele artiklen her

Læs mere og få mere praktisk inspiration i bøgerne:

Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke

Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre

Gå videre til kurset om Sensitive børns følelsesliv, seminaret om Sensitive børns selvværd og seminaret om Sensitive børn.
Forældre kan også have gavn af kurserne i Indre ro og Fra vrede til varme, som ofte smitter positivt af på børnene.

Klippet er optaget ved seminaret om Sensitive fordele, som Sensitiv Balance holdt med Lise August og Elaine Aron i maj 2015 i København.
Vi arbejder i øjeblikket på at færdiggøre en dobbelt DVD og minibog fra seminaret.

Gå videre til oversigt over alle videoklip fra seminarer.
Gå videre til dobbelt DVD’en med fra sidste seminar om særligt sensitives trivsel med psykologerne Elaine Aron og Lise August.

Artikel i bladet Skolen, som handler om sensitive børn.

Temaet sætter fokus på sensitive børn i skole og institutioner. Vi linker til en fil med viden og gode råd til fagpersoner, som man kan printe ud og bruge som inspiration til arbejdet med sensitive børns trivsel i hverdagen. Disse råd har været afprøvet i praksis, hvor vi har fået positive tilkendegivelser fra forskellige fagpersoner.

Hvis du vil bidrage med erfaringer, dilemmaer, spørgsmål, negative oplevelser og solstrålehistorier, som andre kan tage ved lære af, er du velkommen til at sende en mail til kontakt@sensitiv.dk Eksempler, spørgsmål og erfaringer vil blive anvendt i anonym form ved formidling af viden, vejledning og råd.

Her følger et eksempel på den moralske omtanke, som sensitive børn ofte udviser. Vi modtog den rørende beskrivelse på en lap papir ved sidste seminar om særligt sensitive børn.

“Vores datter på 8 år har haft det svært med en pige i klassen, som har mobbet hende. Pigen er tit grov ved andre børn, fordi forældrene har problemer og ikke har lært hende at tage hensyn. Da vi tog en snak med vores datter om forskellige måder og strategier, som kunne hjælpe hende til at undgå at blive mobbet, sagde hun: “Jamen, så mobber hun jo bare nogle andre, og så er det synd for dem.”

Vi takker for eksemplet, som kan minde os alle om, at sensitive børn er mere påvirkede af uretfærdighed end andre børn – uanset om uretfærdigheden, de oplever i institutioner og skole, rammer dem selv eller andre børn. Fordi sensitive børn grunder dybt over ting, bliver de sjældent rolige ved at “klare sig godt selv og skubbe problemet videre til andre”. Sensitive børn trives bedst, når konflikter og sociale problemer bliver håndteret til gavn for alle.

Sensitive børn må gennem barndommen vænne sig til, at de udgør et mindretal, og at livet uden for hjemmet er tilpasset flertallets behov for stimulering.

Når særligt sensitive børn er overstimulerede, kan de føle sig midlertidigt mindre godt tilpas og præstere dårligere end ellers. Nogle sensitive børn føler sig også ensomme, misforstående og forkerte, fordi de er anderledes.

Især i situationer hvor de oplever større skift og forandringer, er de mere sårbare. De sensitive børn har i hverdagen brug for ekstra støtte til at berolige nervesystemet og genfinde trygheden, når de har været overvældede.

Hvordan finder sensitive børn den tryghed, som sikrer, at de undgår kronisk overstimulering?

I denne artikel linker vi til en fil, der indeholder viden og råd, som vi har erfaret, at fagpersoner i skole og institutioner har haft gavn af at bruge i hverdagen med de sensitive børn.

Første del er en kort intro, som vil være velkendt for mange, sidste del indeholder gode råd.

Link: Sensitive børn – viden og råd til fagpersoner.

At møde udfordringerne i et hektisk barneliv er mere krævende for sensitive børn, som er mere modtagelige for indtryk. Men heldigivis kan der gøres meget for at styrke sensitive børns trivsel i skole og institutioner.

Mange fagpersoner er blevet glædeligt overraskede over at opleve, hvordan selv små forandringer i hverdagen kan have en meget stor positiv virkning på sensitive børn.

Sensitive børn
– En kort introduktion med viden og råd til fagpersoner

Sensitive træk gør nogle børn mere påvirkede af miljøet

Sensitive træk kendetegner piger og drenge, som på godt og ondt er mere påvirkede af indtryk. Nogle undersøgelser peger på, at op mod hvert femte barn fra fødslen har en høj grad af sensitivitet.

Typiske kendetegn er:

– følsomhed over for lys, lyde, lugte, berøring, smerte, varme, kulde, sult eller træthed

– udpræget indlevelsesevne, fornemmer andres humør og stemninger meget tydeligt

– dybsindighed, begavelse, kreativitet, moralsk omtanke, optaget af retfærdighed

– bliver hurtigere overvældet af skift, forandringer, tidspres og konkurrence

Alle børn er sensitive, fordi nervesystemet bliver udviklet igennem barndommen. Men de sensitive børn har en ekstra høj grad af sensitivitet sammenlignet med andre børn på samme alderstrin.

Sensitive børn er modtagelige på godt og ondt

Alle børn reagerer på det omgivende miljø, men sensitive børn er endnu mere påvirkede end andre børn. Hvis sensitive børn befinder sig i positive livsomstændigheder, vil deres trivsel være endnu mere markant end andre børns.

De sensitive børn kan ifølge nyere forskning anses for at være ekstra modtagelige for god kontakt og et berigende opvækstmiljø.

Når sensitive børn omvendt oplever belastninger i det omgivende miljø, vil de blive hårdere ramt og have større risiko for at udvikle psykisk sygdom.

Det sensitive træk (også kendt som HSP, højt sensitiv personlighed) er med andre ord ikke en sygdom, der skal diagnosticeres. Men ligesom alle andre børn kan sensitive børn blive fysisk og psykisk syge. I givet fald har de brug for diagnosticering og behandling.

Der er forskellige teorier om årsager til børns sensitivitet, nogle betoner arveligheden, andre miljøets betydning.

Voksende interesse

Det er en glæde for os, at stadig flere skoler ønsker oplæg om sensitive børn, og at andre faggrupper også viser stigende interesse. I november gav Sensitiv Balance et indlæg om sensitive børn på årsmødet i Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade.

Vi holder løbende oplæg for vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO, skoler og kommunale teams, hvor efterspørgslen er stigende. Læs mere om vores tilbud og referencer her.

Se klip fra vores DVD om sensitive i barndommen her.

Særligt sensitive børn risikerer overstimulering i skolen.

Vi har i et tidligere nyhedsbrev refereret til en artikel om skolestart, som for mange sensitive børn er ekstra udfordrende. Vi har siden fået respons fra forældre og fagpersoner, som har brugt artiklen til at sætte et positivt fokus på sensitive børns behov, både før, under og efter skolestart.

Vi kan nu referere til en ny artikel i Magasinet Skolen, som forhåbentlig også vil kunne bruges til at skabe positiv dialog. Denne artikel sætter fokus på sensitive børns risiko for overstimulering i skolen. Vi håber, at den blandt andet vil være med til at skabe debat om valg af undervisningsmateriale.

Ud over de debatskabende virkninger omkring sensitive børns udfordringer, håber vi, at artiklen kan give et indblik i nogle af de mange positive muligheder, skolerne har for at sikre sensitive børns trivsel.

Læs artiklen her. Titlen er: Følsomme børn risikerer for megen stimulering.

Magasinet Skolen er et blad rettet mod alle landets lærere og skoleledere. Det uddeles til samtlige folkeskoler, privatskoler, seminarer, PPR og amtscentraler i hele landet. Læs mere om Magasinet Skolen her. Læs hele december nummeret her.

De pædagogiske tiltag, som i praksis gavner sensitive børn, vil ofte være de samme, uanset om baggrunden er arvelige eller miljømæssige faktorer.

Anbefalet læsning

– Bøger: Elaine Aron: Særligt sensitive børn. Jan Kristal: The Temperament Perspective

– Forskningsartikler: Søg på emnerne plasticitetsgener og forskellig modtagelighed, (BSC) biologisk sensitivitet for konteksten og SPS (sensory processing sensitivity)

– DVD: Særligt sensitive menneskers trivsel med Elaine Aron og Lise August

Mere information, DVD, test af sensitive børn, seminarer, kurser og gratis nyhedsbrev: www.sensitiv.dk

Gode råd til fagpersoner

 1. Tilknytning og tryghed er ekstra vigtig for sensitive børn. De bliver mere urolige, når de adskilles fra nogen, de kender og føler sig trygge ved. De har eksempelvis brug for mere opmærksomhed og forståelse end andre børn, når de skal vænne sig til en vikar/nyt personale, en ny sidekammerat osv.
 1. De særligt sensitive børn har brug for længere tids indkøring i vuggestue/dagpleje, ligesom de er mere følsomme ved skift til børnehave, ved skolestart og i forbindelse med efterskole eller valg af ungdomsuddannelse. Undgå om muligt ekstra krav og stimulering i de perioder.
 1. Undgå velmente forsøg på at ”kurere” børnenes sensitivitet ved f.eks. at presse barnet til at være mere udadvendt, mindre følsomt og modtageligt. Barnet er biologisk set anderledes og har brug for støtte til at tage hånd om følsomheden i stedet for at bekæmpe eller modarbejde den.
 1. Tal med forældrene om den særlige sensitivitet og skab et samarbejde med dem om at undgå overstimulering af barnet både i og uden for institutionen/skolen.

Spørg forældrene om barnets sensitivitet, signaler på at det er overstimuleret, og hvilke stimuli barnet især er modtageligt over for.

Det kan være nyttigt at vide, om en eller begge forældre er særligt sensitive og/eller om barnet har arvet sin sensitivitet fra bedsteforældrene. Familien kan have vigtige erfaringer, der kan bruges i institutionen.

 1. Hvis du er bekymret og ønsker at udfordre barnet, så det bliver mere udadvendt og opsøgende, gør det da i samråd med forældrene, så du sikrer dig, at barnet ikke er presset på hjemmefronten.
 1. Gør det socialt tilladeligt for de særligt sensitive børn at trække sig tilbage og ”tænke sig om” – lad være med at kræve af dem, at de hele tiden skal være aktive og sociale. Giv dem lov til at holde pauser og slappe af.

Det tager ca. 20 minutter for barnet at genfinde balancen, når det har været overstimuleret.

Sensitive børn kan blive kronisk overstimulerede, hvis de ikke regelmæssigt genfinder trygheden.

 1. Vær opmærksom på, at særligt sensitive bearbejder irettesættelser dybere. En hård tone, sarkasme eller kollektiv kritik rammer hårdere. Særligt sensitive børn har brug for grænser og rammer, men lærer bedst, når stemningen er varm, og de roligt får at vide, hvad de skal gøre i stedet.

Alle børn trives med tryghed, varme og anerkendelse. Men særligt sensitive børn vil i ekstra høj grad blomstre, når de modtager positiv feedback fra voksne og har gode venskaber.

 1. Hvilket materiale bruges i skolen/institutionen? Særligt sensitive småbørn bliver dybere påvirkede af, hvordan det går kragen i sangen ”Højt på en gren en krage” eller af et uhyggeligt eventyr. For særligt sensitive skolebørn kan film om dissektion af døde dyr eller folkemord give voldsomt ubehag.

Giv derfor børnene mulighed for at vælge fra med ”æren i behold”, så de ikke rammes på selvværd. Lad dem lave noget andet i stedet for.

 1. Sæt fokus på de fysiske omgivelser: at der er orden (få visuelle stimuli), tilpas belysning, tilpas temperatur, ikke lugter af mad, undgå høj volumen på musikken osv. Skab mulighed for at sensitive børn kan trække sig tilbage til et roligt hjørne.
 2. Det særligt sensitive træk er ikke en sygdom eller en sårbarhed, men en modtagelighed der gælder både på godt og ondt. Ligesom alle andre, kan særligt sensitive børn blive fysisk og psykisk syge, og har i givet fald brug for støtte og behandling.

Se derfor ikke trækket som et svaghedstegn eller defekt. Sæt fokus på styrkerne: bl.a. begavelse, indlevelsesevne, kreativitet og modtagelighed. Det opbygger barnets selvværd.

Fagbladet Præmaturiet, som henvender sig til fagpersoner i hele landet, har netop bragt en artikel om særligt sensitive børn.
Temaet i dette nyhedsbrev handler om særligt sensitive børns skolestart og henviser til artiklen.

200 fagpersoner fik i begyndelsen af denne måned en introduktion til særligt sensitive børn ved en konference i Glostrup. Vi har siden modtaget mange engagerede henvendelser. Fagpersoner kan gøre en stor og positiv forskel. Flere og flere forældre fortæller eksempelvis, at det er takket være en pædagog eller en lærer, at de er blevet klar over, at deres barn er særligt sensitivt. En stor tak til Præmatures Vilkår for at sætte fokus på de særligt sensitive.

Seminaret om kærlighedsliv og parforhold i København den 22 oktober 2011 er næsten udsolgt. Vi har derfor oprettet en ny dato i februar 2012. Du kan tilmelde dig via linket her: Tilmeld.

Særligt sensitive børns skolestart

Læs mere her om, hvorfor skolestart kan være en kritisk periode for særligt sensitive børn og få inspiration til at støtte børnene i denne fase. Det er ikke det sidste, vi skriver om emnet, som vi vil uddybe fra andre vinkler i kommende nyhedsbreve og i det skriftlige informationsmateriale, vi arbejder på.

Sensitive børn 0-6 år – kursus for fagpersoner

1 dags kursus for fagpersoner og forældre med psykolog Lise August

Dato: Lørdag den 18. august 2012 kl. 10.00 – ca.16.00

Deltagere får

Viden og redskaber til at
– forståelse for sensitive børns andre nedarvede temperamenter
– indsigt i sensitive børns udfordringer uden for hjemmet
– redskaber til at give sensitive børn en bedre hverdag i institutioner og skole
– inspiration til godt samarbejde mellem forældre og fagpersoner

Alle deltagere tilbydes inden kurset at sende en mail med erfaringer, dilemmaer og spørgsmål af max. en sides længde.

Kurset er oprettet, fordi mange deltagere ved seminarerne om sensitive børn har udtrykt ønske om at få mulighed for at gå mere i dybden med med hvordan man hjælper sensitive børn med at klare udfordringer i institutioner og skole. Mange har også ønsket mere viden om, hvordan man kan genkende og vurdere de andre nedarverede temperamenter, som former sensitive børns personlighed.

Deltagelse i seminaret om sensitive børn er ikke en forudsætning for at deltage. Kurset og seminaret har – selvom enkelte temaer overlapper – forskelligt indhold.

Kursets indhold

Op mod hvert femte barn i skole og institutioner har sensitive temperamentstræk, som gør dem mere følsomme og modtagelige for indtryk. De sensitive børn er mere udsatte for de negative konsekvenser af et hektisk barneliv. Samtidig er de meget modtagelige for støtte og positive forandringer i miljøet omkring dem.

Kurset stiller skarpt på: Hvad kan forældrene gøre? Hvad kan fagpersoner gøre? Hvordan kan forældre og fagpersoner arbejde godt sammen?

Kurset inddrager redskaber til at forstå og støtte sensitive børn, praktiske eksempler og belyser deltagernes spørgsmål og erfaringer.

De sensitive træk blander sig med andre arvelige træk

Nogle sensitive børn er meget tilbageholdende, andre søger hele tiden oplevelser, nogle sensitive børn viser meget intense følelser, andre holder følelser tilbage, nogle sensitive børn er meget vedholdende, andre er meget distraherbare osv.

De udfordringer, sensitive børn møder i hverdagen, hænger nøje sammen med de andre træk, som også er med til at forme barnets personlighed.

Kurset gennemgår, hvordan forældre og fagpersoner kan vurdere sensitive børns forskellige andre træk og arbejde på at matche hele barnets personlighed.

De sensitive træk indgår også i samspil med miljøet

På godt og ondt er sensitive børn mere påvirkede af, om de befinder sig i et belastende eller berigende miljø. Hvis der er godt match mellem dem selv og miljøet, kan de fungere langt over middel. Hvis der ikke er et godt match mellem dem selv og miljøet, kan de være mere sårbare end andre børn. Her er de i risikozone for at blive ramt at stress og sygdom.

Typiske udfordringer for sensitive børn er

– at blive mere berørt og urolig ved adskillelse fra dem, man føler sig tryg ved
– at have en stærkere reaktion på nye indtryk
– at være mere påvirket af skift og forandringer
– at have større behov for ro og tilbagetrækning
– at have følsomme sanser: lys, lyde, lugte, berøring kan være mere overvældende
– at være mere påvirket af andres humør, stemninger og forventninger

Kurset sætter fokus på, hvordan man skaber et godt miljø i skole og institutioner, hvordan man beroliger børnenes nervesystem og styrer uden om kronisk overstimulering.

Program

10.00 – 10.50
Introduktion til det sensitive temperamentstræk og redskaber til at vurdere barnets andre træk. Hvad indebærer det at matche barnets personlighed på en god måde?

10.50 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00
Sensitive børns typiske udfordringer i hverdagen i skole og institutioner: hvordan styrer man uden om stress og overstimulering?

12.00 – 12.45 Spisepause. Mulighed for at spise medbragt mad eller gå på nærliggende cafe.

12.45 – 13.45
Hvilke udfordringer oplever fagpersoner? Hvilke udfordringer oplever forældre? Hvordan skabes et godt samarbejde? Redskaber til dialog og temaer for samarbejdet.

13.45 – 14.00 Pause.

14.00 – 14.50
Deltagernes dilemmaer og spørgsmål, som handler om sensitive børn i vuggestue, dagpleje og børnehave. Redskaber.

14.50 -15.00 Pause

15.00 – 15.50
Deltagernes dilemmaer og spørgsmål, som handler om sensitive børn i skole og SFO. Redskaber.

15.50 – 16.00
Afrunding af dagen

Tilbud til deltagerne

Mulighed for at sende spørgsmål, erfaringer og dilemmaer på forhånd: Dette er ikke obligatorisk for at deltage, men et tilbud til alle deltagere. Send en mail med max. 1 sides spørgsmål, erfaringer, dilemmaer mm. til adressen kontakt@sensitiv.dk. Sekretæren vil bekræfte, at mailen er modtaget. Forvent, at der i visse perioder kan være længere svartid.

Deltagernes spørgsmål, erfaringer og dilemmaer, som sendes på forhånd, bliver indarbejdet i kursusprogrammet, og i særlig høj grad i kursets to sidste timer. Det kan dog ikke garanteres, at der er mulighed for at gennemgå alle de tilsendte spørgsmål. Hvis man sender spørgsmål, erfaringer og dilemmaer, accepterer man samtidig, at de vil blive anvendt anonymt i undervisning og skriftlig formidling om sensitive børn.

Anerkendelse af følsomheden

Kursets tager udgangspunkt i grundlæggende anerkendelse af sensitive børns følsomhed.
Når forældre, pædagoger, lærere og andre betydningsfulde voksne omkring de særligt sensitive børn forstår det sensitive temperament, har de også langt flere muligheder for at hjælpe børnene til at udnytte fordele ved trækket, mindske ulemperne og skabe en god hverdag i skole og institutioner.

OBS. En sensitiv-venlig livsstil kan ofte gavne og afbalancere børn med diagnoser. Af hensyn til at bevare fokus for kurset, kan deltagere ikke forvente udførlig gennemgang af, hvordan man adskiller sensitive træk fra diagnoser og de øvrige særlige forhold, som gælder for sensitive børn med diagnoser.
Et kursus med dette fokus vil på et senere tidspunkt blive annonceret via nyhedsbrevet.


Praktiske oplysninger

Dato, tid og sted

Dato: Lørdag den 18. august 2012
Tid: kl. 10 – ca. 16
Sted: Frøbelseminariet, Henrik Steffens Vej 8, 1866 Frederiksberg

Kursuspris

Kr. 1200,-

Tilmelding

Tilmelding foregår kun pr. mail.
Send en mail til kontakt@sensitiv.dk og undersøg om der er plads på kurset. Hvis der er plads, vil du blive bedt om at bekræfte din/jeres deltagelse og antal ønskede billetter. Kursusbeløbet skal herefter indbetales inden for 3 hverdage.

Afmelding

Ved afmelding eller anden ændring betales 500 kr. pr. person i administrationsgebyr.

Forplejning

Mad og drikke er ikke inkluderet i prisen. Vi opfordrer alle deltagere til selv at medbringe kaffe, the, vand, eller andet at drikke. Det vil også være godt at tage spiseligt med, fx nødder og andet snack, som gør det muligt at “holde til” hele arrangementet.Selvom der er et stort udvalg af cafeer, spisesteder og take-away lige i nærheden, er det kun frokostpausen, som levner tilstrækkelig tid til at forsyne sig.

Papir og noter

Medbring evt. notesblok og skriveredskab

Om Lise August

Kursusleder: Lise August, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi er den første danske psykolog, der har specialiseret sig i særlig sensitivitet. Hun arbejder bl.a. med rådgivning af forældre, supervision af fagpersonale og holder desuden foredrag om særlig sensitivitet i kommuner, fagforeninger, skoler, SFO, børnehaver og vuggestuer.

Se eksempler fra Lises undervisning på youtube, hvor der er uddrag fra seminaret, som blev afholdt med Elaine Aron.

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE


Oplevelsen af at være skrøbelig under pres tynger mange sensitive. Artiklen handler om, hvordan du opbygger og bevarer din styrke til at klare mere udfordring og modgang i hverdagen:

 • undgå en af de største fælder, der gør dig unødvendigt sårbar.
 • få praktiske fif til at fylde din energitank helt op.
 • lær om tre enkle trin til at standse udskydelse af det vigtige i dit liv.

Undgå en af de største fejl, der gør dig sårbar i modgang

Glem ikke at spare energi op

Du er inde i en positiv periode: dit helbred er godt, økonomien er i orden, arbejdet og dine sociale relationer fungerer og hverdagen følger en god rytme. Men i denne periode vælger du alligevel ikke at spare energi op.

Eksempler

Du booker en lidt for dyr rejse, siger ja til et nyt og krævende projekt på arbejde, får ikke lavet de forbedringer i dit hjem, som du længe har trængt til… osv.

Husk at du har et valg

Du kan vælge ikke at bruge rub og stub af energien og lægge pres på dig selv, når det går godt.  For dette valg gør dig sårbar og dårligt rustet – i stedet for stærk og fattet –  når du senere har brug for den ekstra energi til at klare udfordringer og modgang, du ikke selv har valgt.

Selvomsorg og selvkærlighed gør dig robust

Hvis du er ramt af stress eller føler dig sårbar, har du typisk forsømt dit basale behov for at fylde lidt ekstra energi i tanken, mens du har det godt.

Vigtig pointe:

Den selvomsorg og selvkærlighed, du giver til dig selv i medgang, giver dig styrke og energi til at klare mere modgang.

Derfor er det guld værd at fylde energi i din tank, når du har medgang.

Selvkærlighed er IKKE lig egoisme

Det er klogt og kærligt, at du ikke konstant presser dig selv til grænsen. Det handler ikke om, at du sætter andre til side og kun tænker på dig selv. Det handler om en fornuftig evne til at værne om dine grænser, så du som sensitiv kan stå stabilt – og bevare dine kræfter til at være der for andre – selvom der er pres på.

Samtaler om parforhold og kærlighed

Hvad kan du gøre? Fem nyttige tips

1.Afsæt tid til pauser, hvor du kan ‘lande’, nørkle med ting og rydde op

Får du ofte sagt ja til for mange ting? Får du sat for mange projekter i gang og glemmer at få ro til fornyet energi? Så stop op et øjeblik. Det er nemlig vigtigt, at du finder frem til, hvornår du bør holde pause fra den travle kalender, og hvordan du helt konkret kan lade op.

Sørg dagligt og ugentligt for at du har tid til at rydde op i papirer, skuffer, skabe mv. Husk at prioritere små reparationer og forbedringer i dit hjem, som holder det up-to-date og rart at være i.

2.

Vær økonomisk fornuftig

Brug gode perioder til at skabe en økonomisk buffer, der kan stå dig bi, når du møder modgang. Skab orden og overblik over din økonomi: det daglige forbrug, din pension osv.

Typisk er du som sensitiv mere afhængig af at vide, at du har luft i dit budget, og du er mere optaget af at tænke langsigtet og træffe kloge valg.

3. Afsæt tid til at pleje dit sociale netværk

Som sensitiv bliver du typisk lidt hurtigere drænet for energi af at være sammen med andre. Også selvom det er mennesker, du holder virkelig meget af. Også selvom du har udadvendte træk. Og også selvom du har en stærk pligtfølelse og fra hjertet ønsker at give til andre.

Derfor gælder det om at være nærværende og givende i dine vigtige relationer, mens du har overskud. Sådan vil du føle dig mere rolig og tryg, når du selv får brug for social støtte og har mindre overskud til at give.

4.Husk at Ting Tager Tid

Det er både vigtigt, når du planlægger dit arbejdsliv og din fritid: afsæt bevidst ‘ekstra tid’, så du har planlagt en ekstra tidsmargin, du kan trække på, hvis nogle af dine projekter kræver mere af dig, end du regnede med.

5.

Knus problemer og værn om dine ‘ømme punkter’

Hvis du er i bund på områder, der er vigtige for dig, gælder det om, at du ‘fylder op’, så der igen er overskud. 

 • Indfør nye og gode vaner: f.eks. træning, afspænding eller kreative aktiviteter.
 • Løs problemer på din computer eller mobil, tag hånd om din vægt osv.
 • Afsæt tid til at sove mere, hvis du længe har været i søvnunderskud.

Hver gang du bruger dit overskud til at bygge din energi op på disse måder, får du endnu mere energi. Denne energi bliver et indre reservoir af styrke, som gør dig robust og giver dig kraften til at stå stærkt, når du går igennem svære perioder af dit liv.

Udskyd ikke din indre styrke

Hold bristepunktet på lang afstand

Ofte udskyder vi vigtige ting, mens vi holder os travlt beskæftiget med det mindre vigtige. Din indre styrke er utrolig afgørende for et godt liv. Som sensitiv når du hurtigere et bristepunkt, og derfor er det klogt ikke at udskyde tiden til at bygge dig selv op.

Tre enkle trin, der hjælper dig

Trin 1. Erkendelse.

Ser du eksempelvis din familie for sjældent eller har du for lidt enetid? Så er det dybt befriende at se det i øjnene i stedet for bare at udskyde, udskyde og udskyde.

Trin 2. Husk glæden ved at handle

Husk glæden ved at tage fat på de svære ting og få styr på dem. Når du husker glæden i stedet for ubehaget, er det meget lettere at tage de første svære skridt.

Trin 3. Handling.

Når du handler i stedet for at udskyde, vil livet begynde at boble i maven, og du føler dig lettere om hjertet.

At bryde gennem udskydelsens barrierer bliver en positivt selvforstærkende proces, der spreder sine cirkler til flere og  flere områder af dit liv.

Sensitiv og stærk i modgang? Det kan godt lade sig gøre!

Forskning viser, at du som sensitiv bliver langt mere påvirket af det svære i livet. Men samtidig har du unikke muligheder for at blive god til at håndtere de krævende perioder.

Det kræver dog, at du klogt og kærligt ser din sårbarhed i øjnene. I stedet for at ærgre dig over det eller kritisere dig selv, kan du holde et skarpt fokus på, hvordan du opbygger og bevarer din indre styrke.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at opbygge og bevare din indre styrke i modgang, er du meget velkommen at kontakte os.

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn. Tilmeld og få gratis gaver!

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE