10 typiske problemer i parforholdet og 10 vigtige løsninger. Parterapeuternes råd

Forstå årsagerne, få den gode kontakt tilbage og find varige løsninger

Når forelskelsen aftager, ændres blodgennemstrømningen i hjernen. Parforholdet går ind i ny fase, hvor du og din partner skal knytte et positivt, varigt og kærligt bånd.

I denne fase begynder frustrationer og skjulte ‘ømme punkter’ at komme frem  – og så opstår de typiske problemer.

Læs artiklen og få vigtige løsninger og praktisk inspiration til et lykkeligt og varigt parforhold.

10 typiske problemer i parforholdet

Genkend og løs problemerne i tide, inden de vokser sig store.

De 10 problemer kan ‘lure i baggrunden’ og vise sig mere tydeligt, når den ene af jer eller begge er under pres. I…

 1. oplever forskelle som et problem: er frustrerede i stedet for berigede af dem
 2. små problemer vokser sig store: milimeterdemokrati og trættende kampe om opgaver i hverdagen.
 3. ...har skænderier uden reparation: I lander i kritik, forsvar og afstandtagen – uden at I når hinanden igen bagefter.
 4. kæmper med at genvinde tillid efter sårende oplevelser – uden at nå i mål.
 5. bliver ramt af uenighed, når I skal løse vigtige problemer – uløste problemer hober sig op.
 6. falder ind i et “afstand avler afstand” mønster, hvor I begge trækker jer væk fra hinanden
 7. oplever et “gå-væk & kom-her” mønster, hvor den ene trækker sig og ønsker egentid, mens den anden er opsøgende og ønsker mere tid sammen.
 8. savner intimitet: både seksuelt og fysisk nærhed som berøring, kys, omfavnelser.
 9. ...har nedprioriteret parforholdet: Børn, arbejde, økonomi og alt muligt andet vigtigt er begyndt at fylde så meget, at parforholdet lider under det.
 10. er blevet forudsigelige for hinanden og keder jer i hverdagens trummerum.

Genkender I et eller flere af disse problemer?

Det er normalt, at et eller flere af disse problemer dukker op i et parforhold. Det er også normalt, at problemerne vokser under pres, som f.eks. at få børn, flytte, forældres sygdom og død, problemer i arbejdslivet osv.

Fælles for forhold, der er ramt af problemer er, at den gode kontakt bliver udfordret.

Det er ikke længere så frit, afslappet og naturligt at være sammen som før. Dette tab af god kontakt reagerer mennesker forskelligt på:

 • nogle trækker sig tilbage fra partneren. Læs mere om undvigende/afvisende tilknytning.
 • andre bliver ængstelige og opsøger partneren. Læs mere om ængstelig/ambivalent tilknytning.
 • atter andre veksler mellem de to mønstre.  Læs mere om undvigende ængstelig tilknytning

Vejen til at løse problemerne og opnå den gode kontakt går gennem at lære nye reaktionsmønstre, som skaber en positiv tilknytning og et dybere kærlighedsbånd. Det er heldigvis muligt livet igennem.

saerligt sensitive orkideer tulipaner

10 vigtige løsninger på typiske problemer i parforholdet

1.Giv plads til forskelle – og brug dem positivt

Ofte er det præcis de kvaliteter, du faldt for hos din partner, som kan frustrere. Her er eksempler:

 • følsomheden var i starten rørende, men ses nu som besværlig
 • spontaniteten var i starten forfriskende, men opleves nu som ansvarsløs
 • ordenssansen var i starten beundringsværdig, men føles nu kvælende osv.

1. afvis ikke forskelle. Stands kritik, bebrejdelser, foragt og nedgørelse af din partners forskellighed.

2. lær af hinanden:  Prøv selv at åbne for din egen følsomhed, din spontanitet, ordenssans osv.

2. nærm jer hinanden. Stræb efter en ‘vi-følelse’, som integrerer jeres værdier og kendetegn – og bygger på både-og, hvor I begge bliver vindere. I stedet for et enten-eller, hvor der er en taber og en vinder.

Vigtig pointe: Skab en fælles positiv vision, I vil arbejde hen imod:

Eks. Lær at være i kontakt med dine følelser og at slække på dit kontrolgen – og lad din partner lære af dig, hvordan det er at beherske sine følelser og få mere styr på ting.

2.Vær villig til at se problemer i øjnene – og skabe forandring sammen

Når små problemer, vokser sig store, er det typisk, fordi jeres samspil er ramt af usynlige mønstre, som I ‘sidder fast’ i.

Det handler ikke om låget på tandpastatuben eller skraldespanden, der ikke er tømt. Det handler om betydningen, de små ting får.

Det er vigtigt at turde gå det afgørende spadestik dybere sammen, hvor I erkender: “Det her handler om noget andet. Et problem, der ligger bagved. Lad os forstå, hvad det er og løse det sammen.

Når I ser det i øjnene, kan I bedre kommunikere mere åbent og ‘ind til benet’. Her er det vigtigt ikke bare at sige: “Det er din skyld” eller “Jeg er som jeg er, så det må du acceptere!

Vigtig pointe: betingelsen for en reel positiv forandring opstår, når begge partnere er villige til at kigge indad, se den dybere betydning af de “små” ting og oprigtigt forsøge at ændre på de mønstre, der skaber problemer.

3.Støt din partner, når der er pres på – og udtryk dine egne behov for støtte

Tidligere har vi fejlagtigt tænkt, at styrke i parforholdet handlede om ‘uafhængighed’ – at kunne klare ting selv. Men forskning i menneskets hjerne og nære relationer viser tydeligt et andet billede:

Vigtig pointe: Vi mennesker er flokdyr, vi bliver stærkere og mere lykkelige af at give og modtage støtte. Vi skal stræbe efter en konstruktiv afhængighed af hinanden.

1. Bearbejd over-afhængighed:

Har du svært ved at trøste dig selv, når du er ked af det eller bakke dig selv op, når du har det svært?

Så vil det styrke dig at få trøst og opbakning hos din partner. Men prøv samtidig at udvikle din egne evner til at trøste og berolige dig selv. Sådan får du en indre ballast, der gør dig mere overbærende, hvis din partner har en dårlig dag eller af andre årsager ikke kan være der for dig.

2. Bearbejd under-afhængighed:

Har du svært ved at bede om hjælp og forsøger du altid at klare ting selv?

Så vil det styrke dig at udtrykke flere af dine indre behov og længsler, når du har det svært. Husk, at det ikke er tegn på svaghed at bede om hjælp.  At give udtryk for indre pres, gør det lettere for dig og din partner at forstå og løse problemerne. Du undgår, at ting ‘hober sig op’ indeni dig – og kan føle dig mere afslappet.

4.Reparation efter brud holder et parforhold levende

Hvis små og store misforståelser, konflikter, svigt og svære oplevelser forbliver uforløste, kan de negative oplevelser hobe sig op og kvæle den gode kontakt.

Forskningen er tydelig: et lykkeligt og varigt parforhold indebærer, at man sammen har evnen til at ‘reparere‘ efter brud på god kontakt. Reparation er mulig, når man på en konstruktiv måde kan give og modtage de svære budskaber i forholdet til sin partner:

 • at kunne give udtryk for de sårede følelser på en konstruktiv og respektfuld måde: uden fjendtlighed, kritik og foragt (åbenlys vrede) og uden tilbagetrækning, kulde og afstand (skjult vrede)
 • lydhørhed og medfølelse: at man ikke forskanser sig bag et forsvar, f.eks. bortforklarer, holder fast i, at den andens reaktion er uforståelig, overdreven osv. At man i stedet møder partneren ansvarligt: “jeg er ked af, at jeg sårede dig, det var ikke meningen. Hvordan kan jeg gøre det godt igen?

Vigtig pointe: Forskningen viser, at når partneren oplever “Du føler min smerte, du er selv ked af det, og du ønsker at gøre det godt igen,” er der skabt den vigtigste forudsætning for tilgivelse og reparation.

5.Håndter uenighed – 5 vigtige trin

1. Prioriter ro: hvis enten du eller din partner eller I begge bliver ophidsede, er forskningen tydelig: Samtalen vil ikke føre jer et godt sted hen. Giv høj prioritet til at tale roligt og respektfuldt til hinanden.

2. Har I virkelig forstået hinanden? Når vi kender hinanden godt, kan vi hurtigt ‘putte hinanden i kasser’ og føle ‘du er altid sådan her.’ Prøv at undersøge hinandens motiver og ønsker på en dybere måde. Sæt fordomme på pause og lyt med hjertet.

3. Prøv at finde løsninger, der tager højde for jer begge: Der er stor forskel på, om I forsøger at bestemme over hinanden, hvilket giver en taber og en vinder. Eller om I forsøger at afstemme med hinanden, hvilket giver to vindere og en holdånd.

4. Skab en værdig kompensation, hvis én af jer må give sig på et vigtigt område: Til tider er det ikke muligt at finde win-win løsninger, og når den ene giver sig, kan det være vigtigt, at den anden viser sin imødekommenhed ved at foreslå selv at give sig på et andet punkt. Denne adfærd øger tilliden i et parforhold og sender budskabet: “jeg er der for dig.

5. Kom ind på indersiden af uenigheden: Nogle gange siger og gør vi én ting (f.eks. tager afstand eller hidser os op), og inde bag ved føler vi noget andet (et behov for oprigtig kontakt og gensidig forståelse). Hvis du er tilbøjelig til at blive åbenlyst eller passivt vred under konflikter, er det vigtigt, at du lærer at reparere – og forsøger at øve dig i at kommunikere mere fra indersiden af dig selv.

6.Ræk ud efter din partner

Tager du afstand, når du bliver skuffet eller noget er svært? Så risikerer du, at parforholdet gradvist udvikler sig til at blive tomt og følelseskoldt. Hvis din partner har samme mønster som dig, risikerer I, at jeres forhold vil savne varme, dybde og samhørighed. I vil blive på overfladen, hvor det især er de praktiske ting, der holder jer sammen – mens I følelsesmæssigt begynder at være på vej væk.

 • Spørg ærligt dig selv: “Hvad tænkte jeg lige inden jeg tog afstand?” Prøv at kommunikere denne skuffelse eller negative følelse til din partner i stedet for blot at tage afstand.
 • Hjælp din partner på vej: ofte kan afstandtagen handle om at have ‘opgivet’ partneren. Prøv at give din partner en chance for at vise sit engagement ved at udtrykke direkte, hvad du har brug for.
 • Vær opmærksom på dit kropssprog: Vis med berøring, tonefald, kys og kram, at du er villig til at nærme dig din partner. Vær opmærksom og nærværende, når du vågner og går i seng, går din vej eller mødes med din partner igen. I disse overgange kan du signalere: “du er vigtig for mig“, når du f.eks. hilser på din partner gennem berøring, kys og kærligt kropssprog.

Vigtig pointe: Husk, at det er gennem kærlighed og forståelse, at blodet i hjernen kan begynde at strømme i nye mønstre, som skaber god kontakt.  Når du lukker dig inde, kan du grave en dybere grøft mellem dig selv og din partner.

Glad sensitiv mand ligger på gulvet og har hjertekohærens

7.Bliv stærkere end jeres ‘afstand-nærhed-mønstre’

I nogle perioder kan parforhold være truet af, at den ene partner ønsker mere afstand til partneren og mere egentid – mens den anden partner ønsker mere nærhed og mere tid til at være sammen.

Den gode kontakt skaber samhørighed og sætter begge partnere fri

Forskningen i voksnes tilknytning er tydelig: dette mønster og den tilsyneladende modsætning handler om manglende oprigtig kommunikation.

1. den opsøgende partner kritiserer, bruger mange ord og føler sig nedprioritet

Den opsøgende partner skal lære at fortælle om de sårbare følelser bag sin vrede og kritik. I stedet for at bebrejde handler det om at udtrykke en oprigtig længsel efter god kontakt og indbyrdes tillid.

2. den undvigende partner trækker sig, bliver tavs og føler sig kritiseret

Den undvigende partner skal lære at give udtryk for følelsen af: “jeg gør det aldrig godt nok til dig, og det får mig til at blive usikker på, hvor jeg har dig henne – og så vil jeg væk.” I virkeligheden længes jeg efter at kunne være mig selv.

Når kommunikationen bliver dybere og mere oprigtig – og når begge partnere føler sig forstået, anerkendt og respekteret, genopstår den gode kontakt.

8.Tryg tilknytning er afgørende for intimitet og tilfredsstillende sex

Forskningen i tilknytning peger på, at hvis du har et utrygt tilknytningsmønster vil du være mere tilbøjelig til at anse problemer med sex for at være afgørende i dit parforhold.

Hvis du har et mere trygt tilknytningsmønster, er du derimod mindre optaget af blive bekræftet gennem seksualitet – og det påvirker dit sexliv positivt.

 • Spænding tænder ikke i længden: Det er ikke det nye, ukendte og eksperimenterende, der i længden holder live i seksualitet og intimitet i et parforhold. Tværtimod vil det blot stimulere tilfredsstillelse drevet af signalstoffet dopamin, hvor ‘mere vil have mere’.
 • Hav oprigtige og gode samtaler om sex, nærhed og intimitet: Åben og positiv kommunikation om dine egne ønsker og behov og om din partners ønsker og behov er en af de mest sikre veje til at skabe en god stemning, hvor I begge slapper af og derfor også får den mest tilfredsstillende kontakt til hinanden.
 • Sæt fokus på tryg tilknytning: gensidig tillid, god kommunikation og følelsen af ‘vi er der for hinanden’ er en af de mest afgørende forudsætninger for et levende og positivt intimt liv med tilfredsstillende sex. Se derfor ikke seksualitet som noget, der er afskåret fra resten af jeres liv og hverdag sammen.

9.Prioriter de øjeblikke og ritualer, der holder parforholdet i live

Hvornår oplever du og din partner, at jeres forhold er allerbedst? Hvornår mærker I virkelig hinanden? Hvornår føler I, at forholdet er i live?

1. sæt ord på de positive oplevelser og på hvad de betyder for jer begge to.

2. tal om blokeringer, som står i vejen for at få flere af disse øjeblikke med god kontakt mellem jer.

3. skab positive ritualer, som I igen og igen kan vende tilbage til, f.eks. at gå tur sammen lørdag eftermiddag, spise sammen to gange om måneden, afsætte tid til intimitet osv.

Vigtig pointe: vær villig til at ofre noget for at holde liv i parforholdet. Fravalg kan være afgørende, hvis du og din partner skal have tid til at bevare en god kontakt til hinanden.

10.Hold jeres udvikling i live – og find nye horisonter sammen

Flere parforholdsforskere har fundet ud af, at hvis et godt forhold skal blive endnu bedre, er partnerne gode til at udvikle sig sammen

 • lære nye færdigheder, få nye hobbies
 • møde nye mennesker, udvikle venskaber og engagere sig i familie.
 • lave velgørende arbejde sammen.
 • rejse og få nye oplevelser.
 • have dybere samtaler om emner, der skaber nye erkendelser.

Pointen er, at kedsomhed opstår efter et stykke tid, hvis der ikke længere sker noget nyt. Når du møder din partner åbner det en ny horisont for dig, og du ønsker at lære din partner at kende. Når du har lært din partner bedre at kende, bliver det vigtigt, at I sammen sætter jer for at se mod nye horisonter og udvikle jer sammen – livet igennem.

Kunne du lide denne artikel om at løse problemer i parforholdet? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Har du og din partner brug for vejledning, kan I skrive til kontakt@sensitiv.dk og booke en tid til samtale eller en plads på et af vores seminarer, så vi kan hjælpe på vej.

Anbefalede arrangementer

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler med fokus
på at udvikle og styrke den gode kontakt er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER