Pleaser du For Meget? 15 Tegn og 10 gode råd

Få viden og effektive strategier, der virker både på kort og lang sigt

selvtillid og selvvaerd for teenagere og unge

Pleaser du for meget, risikerer du en usund selvopofrelse, der dræner dig – og skader dine relationer.

Test dig selv og tjek de 15 tegn på, at du pleaser for meget. Få 10 gode råd og lær mere om, hvad du kan gøre, hvis du genkender faresignalerne.

15 tegn på, at du pleaser for meget

Her er faresignalerne, som fortæller, at du skal værne om dine sunde grænser

Svar ja eller nej ud fra, hvad du genkender fra dit eget liv:

1.Du har svært ved at sige nej

Du får så kraftig uro ved at sige nej, at du hellere siger ja – blot for at undgå at skuffe andre.

2.Andre søger ofte din hjælp

Andre oplever dig meget forstående og søger din omsorg i en græd, der trætter dig.

3.Du er tilbøjelig til at tænke mere på andre end dig selv

I dine anstrengelser for at tage vare på andre, kan du forsømme dine egne behov.

4.Du sætter hurtigt egne planer i bero, hvis nogen tæt på dig, har brug for dig

I dine nære relationer er du meget ansvarlig og stiller høje krav til dig selv om ikke at skuffe.

5.Du er vant til at give mere i dine relationer end du modtager

Du kan ofte opleve, at relationer belaster dig mere end de beriger dig.

6.Du er plaget af dårlig samvittighed, hvis du ikke gør det, andre beder dig om

Du har indre fornemmelse af, at det er din pligt at opfylde andres behov.

7.Du føler en stærk trang til at afhjælpe andres lidelse og problemer

Når du ser andre lider, fyldes du af uro, som først dæmpes, når du selv træder til.

8.Du vurderer ofte dig selv som egoistisk, når du sætter en grænse

Når du ikke pleaser og står til rådighed for andre, har du følelsen af at være selvisk og opføre dig forkert.

9.Du kan til tider være udmattet, fordi du er så optaget af at gøre ting for andre

Dit pleaser-gen kan løbe afsted med dig i en grad, hvor du får for travlt til at passe på dig selv.

10.Hvis andre beder dig bestemme, kan du blive urolig

Du er mere rolig ved at følge andres behov end ved at give udtryk for dine egne.

11.Andre ser dig som meget sød, venlig og omgængelig

Andre ser dig som sød og forstående og ofte ‘ligger det i luften’, at andre forventer, at du pleaser dem.

12.Du skjuler dine holdninger, når der er risiko for, at det fører til konflikt

Du forsøger at undgå at vise vrede og irritation. Bagefter kan det belaste dig, at du er gået for meget på kompromis.

13.Du kommer andres behov i møde for at få deres accept

Du tvivler ofte på dit eget værd, og tvivlen kan virke som en ‘motor’, der driver dig til at please.

14.Du gør mange ting for andre i hverdagen, som du egentlig ikke har lyst til

Du er tynget af de ekstra opgaver, du påtager dig for andre.

15.Du har svært ved at stå ved eller vise, hvem du virkelig er

Du bruger f.eks. undskyldninger eller hvide løgne for at opfylde ønsker, som strider mod andres.

Forstå dit resultat – at please kan være både positivt og negativt

Eksemplerne i testen viser, at positive kendetegn også hører til at please: at tage hensyn til andre og hjælpe dem kan give dig mindre stress, mere lykke og bedre relationer.

Vigtig problemet med at please opstår først, når de positive kendetegn bliver misbrugt – af dig selv og andre – og fører til usund selvopofrelse.

 • Genkender du 1-5 tegn fra testen? Så vil du typisk være omgængelig og i stand til at please andre – men samtidig formå at bevare en balance, hvor du også holder fast i dig selv. Er enkelte tegn meget tydelige, har du gavn af at målrettet indsats på de områder.
 • Genkender du 5-10 tegn fra testen? Så vil du typisk ofte føle dig drænet og belastet i dine sociale relationer. Dit pleaser-gen udgør en risiko for dit fysiske og psykiske overskud, og du har brug for at lære at tøjle det.
 • Genkender du 10-15 tegn fra testen? Så bør du tage problemet meget alvorligt. Hvis du ikke på egen hånd kan skabe en forandring, vil du have gavn af professionel hjælp til styrke dit selvværd og din evne til at bevare dine sunde grænser.
sensitiv og staerk

10 gode råd: Få styr på din pleaser – i stedet for at lade din pleaser styre dig

1.Vælg et langsigtet fokus

På kort sigt: Når du pleaser, undgår du ubehag ved andres afstandtagen, skuffelse, vrede og negative reaktioner. Du bliver bekræftet i at være kærlig, sød, forstående, venlig, ordentlig, overbærende osv.

På lang sigt: Du risikerer at blive indebrændt, træt, sårbar og energiløs. Du sparer negativ energi op i dit indre. Og du risikerer at udvikle passiv aggression, indestængt vrede eller vrede, der eksploderer – når din line efter et stykke tid ikke længere holder til presset.

Disse 3 trin hjælper dig til at styre din pleaser ved at vælge en langsigtet kurs:

1. Vælg den kortsigtede bonus fra. Også selvom det indebærer ubehag.

2. Observer ubehagets begyndelse, toppunkt og afslutning. Mind dig selv om, at toppunktet ikke varer evigt.

3. Fokuser på den langsigtede gevinst: positiv energi, indre ro og følelsen af at være stærk.

2.Træn dig selv i at tackle ubehaget

 • Er du sensitiv over for andres humør? Så kan du med fordel træne dig i at acceptere negative ansigtsudtryk, en irriteret stemme, en skuffet kropsholdning osv.
 • Bliver du selvkritisk? Så kan du med fordel træne dig i at lade indre anklager om at være smålig, egoistisk, ubehagelig mv. glide forbi som grå skyer på sindets indre himmel. Ophold dig ikke ved selvkritikken. Brug mindst mulig tid i dens selskab.
 • Tolk ubehaget positivt  I stedet for at tænke: “Det her må være tegn på, at jeg tager fejl. At mit nej ikke er det rigtige,” kan du tænke “Det her ubehag går over igen. Det er et tegn på, at jeg er på rette vej.”

3.Forstå hjernens afhængighed af enshed

Bliv gode venner med “uafhængighedens smerte”: Hjernens forskellige belønningssystemer lyser op, når du ‘hyler med de andre ulve i flokken’.

Særlige områder i det orbitofrontale cortex i hjernen er eksempelvis meget sensitive for andres vurderinger. Læs mere her.

Når du ikke går med flokken, svarer det til at slippe en afhængighed – ikke af alkohol eller stoffer, men af andres anerkendelse og accept.

Vigtig pointe: Du kan få ‘abstinenser’, når du ikke får din sædvanlige belønning ved at please.

Dette ubehag skal ikke få dig til at miste modet – men tværtimod anspore dig til at kæmpe videre.

4.Bryd hjernens afhængighed af enshed

Du kan hele livet lære din hjerne at følge nye regler.

Når du vil tøjle dit pleaser-gen kan du bruge nogle af de samme teknikker, som når du f.eks. vil stoppe med at ryge, spise sundt, få bedre spisevaner eller spare penge op:

1. planlæg din adfærdsændring: kend triggerne og få overblik over de ‘farlige’ situationer.

2. forbered dig på, hvad du vil tænke, sige, føle og gøre anderledes end du plejer, når du bliver fristet til at falde i.

3. få støtte fra andre.

4. accepter ubehaget: især den første tid er svær.

5. beløn dig selv, når det lykkes.

6. vær forberedt på tilbagefald. Husk, at jo flere gange du prøver, des større er sandsynligheden for, at det til sidst vil lykkes.

5. Vær vedholdende

Positive resultater kræver anstrengelse – men den energi, du investerer, kommer tilbage:

Husk, at som socialt sensitiv er du…

1. mere positivt påvirket af den kortsigtede belønning ved at please og

2. mere negativt påvirket af abstinenserne ved at holde op.

Men frem for alt er du også….

3. mere positivt påvirket af den langsigtede gevinst, du opnår, hvis du holder ud og ændrer din dårlige vane.

Hold ud, giv ikke op. Når du bliver ved at kæmpe, høster du frugterne af fordelen ved at være socialt sensitiv.

selvkaerlighed

6.Praktiser selvkærlighed: Vælg en ny adfærd – og giv dig selv den rigtige feedback

Øvelse i selvkærlighed: Du kan notere dine aktiviteter i løbet af en uge og en måned. Og spørge dig selv: Gør jeg det, der passer med mine værdier? Eller ser jeg f.eks. en veninde, når mit barn har brug for mit nærvær? Ser jeg fjernsyn med min partner i stedet for at løbe den tur, jeg trænger til? osv.

Juster din adfærd, så den stemmer overens med dine værdier.

Hvis du anstrenger dig og virkelig forsøger at nå dit mål og lærer ikke kun at sige ja – men også nej – gør du måske det helt rigtige. Men alligevel kan du stikke du en usynlig kæp i dit hjul, når du siger til dig selv:

 • “Det var hensynsløst at sige nej. Det kunne jeg ikke være bekendt.”
 • “Nu hvor jeg så ofte siger nej, vil der snart ikke længere være nogen, der vil kunne lide mig.”
 • “Jeg har sagt nej så mange gange. Jeg er ved at blive alt for egoistisk.”

Denne indre feedback kan gøre, at du tænker og føler det forkerte, selvom du gør det rigtige. Det svarer til at cykle i modvind. Du kommer fremad, men du er nødt til at kæmpe langt hårdere for det.

Vigtig pointe. Giv dig selv konkret og opmuntrende feedback, når du skal sige nej:

 • Selvom det er meget ubehageligt at sige nej til xxx, er jeg stolt over at stå ved mig selv.
 • Jeg måler mig selv på en indre målestok. Siger jeg ja, ved jeg godt, at jeg svigter mig selv.
 • Selvom andre bliver utilfredse, vil jeg kunne tænke tilbage på situationen med sindsro og vide, at jeg gjorde mit bedste.

Denne form for feedback er som en indre medvind, der får dig hurtigere fremad.

Du gør præcis de samme ting, men det du tænker og føler undervejs, giver dig mere energi, overskud og selvtillid.

7.Brug direkte kommunikation

At please for meget kan ofte skade dine relationer på lang sigt:

 1. passiv vrede: du går og ulmer indeni, fordi du føler, at du giver mere end du modtager. Til sidst ender du med at tænke i milimeterdemokrati, og selv småting krænker din retfærdighedsfølelse. Du siger ikke noget, men din tavshed og afstandtagen taler for sig selgv.
 2. aktiv vrede: du langer ud efter andre og bliver kritisk og krænkende. Bagefter får du dårlig samvittighed og pleaser endnu mere. Det bliver en ond cirkel, hvor du bliver mere og mere vred, mere og mere pleasende osv.

Direkte kommunikation er en effektiv kur mod både den passive og aktive vrede, som kommer, når pleasergenet styrer dit liv:

1: anerkend andres intentioner, ønsker og forventninger. Vis din respekt og forståelse – og fortsæt på den måde med at opføre dig pænt.

2. vær tydelig, konkret og afgrænset, når du taler om, hvad du vil og ikke vil være med til. Lad ikke andre være i tvivl om, hvad du synes

3. vis varme og fasthed: øv dig i at sætte grænser med varme – i stedet for at sætte dem med vrede. Vreden udspringer ofte af en indre usikkerhed ‘jeg har ikke lov til at sætte den her grænse’. Men hvis du selv er overbevist, føler du dig mindre truet, og fremstår derfor mere rolig.

Vigtig pointe: Hvis du kan sige nej ud fra en indre overbevisning og et sundt selvværd, vil du have lettere ved at bevare varmen.

8.3 nøgler til at holde fast, når du bliver presset

Kan du godt værne om dine grænser i et kort stykke tid? Men opstår problemerne, når andre presser dig eller forsøger at argumentere med dig?

Her er 3 nøgler til at klare pres fra andre, som udfordrer dine grænser

1. genkend eksternalisering: dvs. at andre forsøger at give dig skylden for deres egne fejl, mangler og problemer. Hvis du ofte undskylder dig selv, kan det være et tegn på, at du tager andres fejl og gør dem til dine egne.

2. sig nej tak: Hvis en ven siger til dig: “Her har du 100 kr., dem vil jeg gerne give dig.” og du svarer: “Nej tak, jeg vil ikke have de penge. Behold dem!”, så har du ikke fået de penge. Pointen er, at andre vil forsøge at give dig deres værdier, men du behøver ikke at sige ja tak. Andre vil forsøge at pålægge dig skyld, men du behøver ikke at sige ja tak. Du kan lade dem beholde de værdier, de selv går ind for – og selv bevare dine egne værdier.

3. gentag dine pointer: nogle mennesker vil – især i stressede situationer – opleve ‘jeg har ret, og du tager fejl.’ I disse situationer kan du få modstand, selvom du udtrykker dig klart, varmt, bevidst og kompetent. Hvorfor? Fordi den person, du har med at gøre, har svært ved at respektere andres grænser. Her er du nødt til at holde fast, gentage dine pointer og sætte dig i respekt.

Vigtig pointe: når andre har svært ved at respektere dine grænser, kan du vælge at se deres manglende respekt som problemet – i stedet for at se dine grænser eller dig selv som problemet.

Konflikter i parforholdet

9.Bliv bedre til at vende ryggen til andres negative energi

Når andre bliver utilfredse med noget, du synes, siger eller gør, kan du:

1. Maksimere dit fokus på andres utilfredshed

 • du vender, drejer og undersøger detaljer i den andens utilfredshed
 • du lever dig langt ind i den andens utilfredshed
 • dit fokus er på at overveje konsekvenserne for den anden.
 • du lader andres vurderinger præge dig selv
 • du søger i tankerne igen og igen tilbage til svære situationer i tankerne.

Minimerende strategier får dig til at suge andres utilfredshed til dig som en svamp suger væske til sig.

2. Minimere dit fokus på andres utilfredshed

 • du fokuserer på hvorfor og hvordan du er uenig
 • du finder styrke ved at referere tilbage til dine værdier
 • dit fokus er på at overveje konsekvenserne for det, der dybest set er vigtigt for dig
 • du er indre-styret i dit syn på situationen og dig selv – i stedet for at være styret af andres syn på dig
 • du sætter din opmærksomhed fri, så du kan tænke på andre ting.

Minimerende strategier får dig til at vende ryggen til andres utilfredshed og frisætter din evne til at se nye perspektiver i dit liv

Vigtig pointe: Hvis du har en forventning om, at du skal stille alle tilfreds, vil du aldrig blive tilfreds med dig selv.

10.Giv kærlighed og omsorg – uden at please

Kærlighed og omsorg er ikke det samme som at behage og glæde andre. Heller ikke selvom det nogle gange virker sådan. 

 • Kærlighed og omsorg handler om at følge nogle værdier.
 • At please handler om at glæde og behage.

Det kan være kærligt at sætte en grænse for dit barn – men dit barn bryder sig ikke om det. Læs artiklen: Pleaser du dit barn for meget?

Det kan være omsorgsfuldt at minde din partner om en forpligtelse – men måske bliver din partner irriteret. Læs artiklen: Pleaser du din partner for meget?

Vigtig pointe: føler du dig nogle gange ‘ond’, hvis du ikke pleaser? Så vil du finde indre ro og styrke, når du lærer at skille kærlighed og omsorg fra dit pleaser-gen.

Var du tilfreds med denne artikel om 15 tegn på at please for meget og 10 gode råd? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Anbefalede tilbud

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

Seminar: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Redskaber til modgang, stress og traume 

En praktisk guide til at frisætte dine resurser, helbrede smerten og få dig selv og dit liv tilbage.

Seminar: Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer: afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer, gruppeforløb, parsamtaler og individuelle samtaler, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER