Pleaser du Din Partner for meget? 5 tegn og 5 gode råd

Lær at stå mere ved dig selv – og få bedre balance i dit parforhold

Socialt sensitive spiser sammen i fællesskab

Pleaser du din partner for meget? Og er du urolig for konsekvenserne af at lade være? Så er der risiko for, at du gradvist oplever at miste dig selv og blive utilfreds i forholdet.

 • tjek 5 faresignaler på, at du pleaser for meget
 • få 5 gode råd til at stå ved dig selv og skabe balance

Læs også artiklen: Pleaser du for meget? – 15 tegn og 10 gode råd.

Pleaser du din partner for meget?

Tjek disse 5 faresignaler

1.Du giver sjældent ærligt udtryk for dine egne ønsker.

2.Du føler dig dårligt tilpas eller får dårlig samvittighed, når du siger nej til din partner.

3.Du er bange for at blive afvist eller forladt, hvis du viser dit sande selv til din partner

4.Du lader ofte dig selv komme i anden række, fordi det er lettest sådan.

5.Du har svært ved at holde fast i dine grænser og stille krav til din partner 

 

5 Gode råd og redskaber til at finde en sund balance

Lær at styre dit pleaser-gen, stå ved dig selv og få en bedre balance i parforholdet

1.Forstå – og bryd – mønstrene bag din afhængighed af at please

At please i et parforhold hænger sammen med mønstre, du ofte lærer meget tidligt i livet.

Det falske selv og det sande selv

Følelsen af, at du kun får opmærksomhed fra far eller mor ved at være en ‘sød pige’ eller en ‘god dreng’ kan bidrage til, at du udvikler et falsk selv – en slags maske, som skjuler det sande selv, der indeholder dine ægte følelser, dine sunde grænser og dine egentlige behov.

Det falske selv kommer ‘snigende’ gradvist hen over tid i forholdet – det holder dig fra at mærke dit sande selv.

1. nogle gange handler det især om din egen livshistorie: forældre, som har gjort deres bedste, men har fået dig til at føle, at det var nødvendigt at please for at få kærlighed og opmærksomhed

2. andre gange er problemet, at din partner har grænseoverskridende og dominerende træk (du har måske en partner, der har afvisende/undvigende tilknytningsstil, åbenlys eller skjult narcissisme, passiv aggression eller antisocial adfærd – og vil have gavn af at læse mere om disse emner.)

3. atter andre gange handler det om jer begge – og både pleaser-genet og dominans-genet har rødder i barndomsoplevelser.

Bryd de mønstre, der holder dig fast i et falskt selv

De sår, du fik som barn, kan du ubevidst fortsætte med at give dig selv. Her er eksempler:

 • F.eks. at arbejde for meget. Du har brug for tid og ro til at mærke kontakten til din partner efter en periode, hvor I begge har haft meget travlt. Men nu arbejder du i stedet ekstra hårdt – både i og uden for hjemmet. Fordi dine forældre ofte overså dine triste følelser og længsel efter kontakt  – og i stedet lagde vægt på dine præstationer.
 • F.eks. at lukke dig inde. Du længes efter at få hjælp fra din partner, men afviser den. Fordi du med dine forældre ofte oplevede, at det var dig, der skulle hjælpe, for at få opmærksomhed og kærlighed.

Når du genkender et destruktivt mønster, er det vigtigt, at du….

1. klart og kærligt standser dig selv.

2. forsøger at gøre det modsatte af, hvad du plejer

f.eks.:

 • tag hånd om dine sårede følelser i stedet for at arbejde for meget.
 • vær anerkendende og åben over for modtage hjælp fra din partner, i stedet for at være selvkritisk og nedprioritere dine behov.
 • osv.

2.Forstå, hvad der holder dig tilbage

Hvad er du urolig for, der vil ske, hvis du ikke pleaser din partner?

– at blive kritiseret og føle dig ikke god nok.

-at få en vanskelig aften, weekend eller ferie.

-at det vil gå ud over børnene.

-at din partner er så sårbar, så der ikke er plads til dig.

-at blive forladt.

Vigtig pointe: Du er nødt til at finde ud af, hvad de frygter, der vil ske, hvis du holder op med at please din partner

 • trin 1. se dette ubehag i øjnene. Vær bevidst om, at det er frygten for dette ubehag, du skal overvinde.
 • trin 2. find en positiv vision for forholdets fremtid og/eller for din egen fremtid – noget, der betyder mere for dig end at undgå det ubehag. 

Husk, at ved at træde mere tydeligt frem, kan du typisk på kort sigt ‘støde mod muren’ og få en negativ reaktion. Men holder du ud, sker der på lang sigt en positiv forandring:

 • din partner bliver mindre kritisk
 • dine aftener, weekender og ferier bliver mere tilfredsstillende
 • dine børn nyder godt af, at du er blevet mere tydelig
 • din partner bliver stærkere og mere selvhjulpen, fordi du stiller krav,
 • din partner ‘genopdager’ den du var, da I mødtes og bliver mere interesseret i dig.

VIGTIG POINTE: På lang sigt sker der ofte det STIK MODSATTE af, hvad du frygter, når du står ved dig selv i dit parforhold.

Hvorfor? Fordi din egen positive forandring påvirker din partner positivt.

Når du erkender, at du har et vigtigt mål og en positiv intention, du inderst inde tror på, kan du bedre finde styrken til at motivere dig selv i svære situationer og bryde ud af pleaser-rollen.

3.Gå vejen trin for trin

Trin 1. lav en liste og få overblik over de vigtigste situationer, hvor du pleaser.

Trin 2. start med de mindst ‘farlige’ områder f.eks. hvad I skal spise til aftensmad, farven på puderne i sofaen osv. Brug dine erfaringer herfra til at tage flere trin.

Trin 3. Gå gradvist fremad, indtil du til sidst også kan tage fat i meget følsomme områder, f.eks. din seksuelle lyst, hvor du ønsker at bo, hvordan du ønsker at bruge penge.

I starten er det ubehageligt, men husk at ubehaget er som en bølge, der kommer og går. Ubehaget varer ikke evigt. Husk at belønne dig selv for hvert nyt trin, du tager.

Hvorfor bliver du mere tryg og stærk, når du trin for trin optræner din evne til at stå ved dig selv?

Fordi din hjerne og psyke får vigtige budskaber:

 • selvom det er svært, kan jeg lære det.
 • jeg bliver stærkere og stærkere.
 • jeg udvikler mig, når jeg bliver udfordret.

Når du bevidst opsøger ubehag og overvinder ubehag, styrker det din selvfølelse og din fleksibilitet – du lærer at spille på flere tangenter i livet. Og det gør dig bedre i stand til at hvile i dig selv i parforholdet.

4.Få en bedre kontakt til fornemmelser i din krop

Få en bedre fornemmelse af din krops signaler, som minder dig om dit indre kompas:

En følt fornemmelse i kroppen kan f.eks. være:

– en isnende rislen i huden

-sommerfugle i maven

-varme i brystkassen

-anspændthed i hals og hoved

Disse små fornemmelser kan give vigtige tegn om budskaber fra dit sande selv. Og hjælpe dig til at bryde automatikken, hvor du lytter til det falske selv, der forsøger at behage din partner.

1. I løbet af dagen kan du ind imellem tage små pauser, hvor du scanner din krop.

2. Læg mærke til, hvor der er spændinger, uro eller andre fornemmelser

3. Spørg dig selv: hvad fortæller den stærke, vise og kærlige del af mig selv, at jeg har brug for nu? (den bange del kan omvendt synes, at du har brug for at behage og trøste dig selv med et stykke kage, så du ikke mærker ubehaget).

Vigtig øvelse: Reflekter hver aften og spørg dig selv. Er jeg kommet til at behage uden at lytte til mig selv? Hvorfor? Hvad vil jeg forsøge at gøre anderledes næste gang i en tilsvarende situation?

Hvis du skriver dagbog kan dette være en meget effektiv måde at bruge din dagbog til at holde kursen i din personlige udvikling i parforholdet.

For mere inspiration kan du læse bogen Fokusering af Eugene Gendlin.

10.Tag kraften i din opmærksomhed tilbage til dig selv

Den positive vi-følelse

Når du og din partner er tæt sammen, er det naturligt, at du begynder at opleve, at din partner er en del af dig selv. Det er positivt at skabe en vi-følelse, der handler om sammenhold og kærlighed.

Den negative følelse af at miste sig selv

Hvis dit fokus og din opmærksomhed igen og igen er på din partner – uden også at være på dig selv – vil det til sidst ‘suge kraften ud af dig’.

Skift fokus:

I stedet for at tænke over, hvad din partner har lyst til og overveje hvad din partner synes om det du gør, kan du vælge at skifte fokus.

Træk bevidst din opmærksomhed væk fra din partner, vend opmærksomheden indad og fokuser på dit indre. Stil andre spørgsmål:

 • Hvordan har jeg det lige nu? (i stedet for: hvordan har min partner det lige nu?)
 • Hvad synes jeg om min partners måde at opføre sig?(i stedet for: hvad synes min partner om min opførsel?)
 • Hvilket humør er jeg selv i? – og hvorfor?(i stedet for: hvilket humør er min partner i? -og hvorfor?)

Øvelse til at bevare et sundt selvfokus:

1. prøv at være et vidne til dig selv. Stil dig selv uden for dig selv, 3-5 skridt væk fra dig selv. Se dig selv udefra. Som om din krop ikke er din krop. Som om dine tanker og følelser ikke er dine tanker og følelser.

2. brug din fulde opmærksomhed til at observere dig selv. Gå evt. 2-3 runder rundt om dig selv. Se dig selv fra forskellige vinkler og kanter. Pejl dig ind på, hvad du oplever, når du betragter dig selv.

Vigtig pointe: At skifte fokus er en enkel og dyb måde til at komme i kontakt med dit sande selv og at se dig selv med dine egne øjne.

Når du pleaser, glemmer du typisk at se dig selv med dine egne øjne. I stedet begynder du at kigge på dig selv med din partners øjne – og forestille dig, hvad din partner ønsker, at du skal sige, gøre, tænke, mene vælge og ville.

Med et mere klart syn på dig selv, kan du lettere stå ved dig selv og træde mere klart og tydeligt frem i forholdet.

Kunne du lide denne artikel om vigtige tegn på at du pleaser din partner for meget – og gode råd til at få kontakt til dit sande selv og skabe balance? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler, er du meget velkommen at kontakte os.

Anbefalede arrangementer

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER