Pleaser du dit Barn? 5 tegn og 5 Gode Råd til Eftergivende Forældre

Vigtige ting, du kan sige, tænke og gøre, for at tøjle pleaser-genet – og derved styrke dit barn

Pleaser du dit barn for meget? I givet fald kan du gøre dit barn mere usikkert, ængsteligt og sårbart. Og dit barn risikerer at udvikle flere former for negative følelser, tanker og adfærd.

Er dit barn sensitivt, gælder det i højere grad, at du som forælder skal forsøge at være fast og kærlig – i stedet for at være eftergivende. (lær mere om forskningen her).

Tjek de 5 tegn på, at du pleaser for meget – og få 5 gode råd til at udvikle den sunde autoritet og fasthed, der gavner dit barn.

Pleaser du dit barn for meget?

Test dig selv. Disse 5 tegn er faresignaler

1.Du føler skyld, når du sætter grænser og stiller krav

Oplevelsen af at være ‘en dårlig mor eller far’ holder dig fra at give tydeligt udtryk for de forventninger, du har.

2.Du er yderst tolerant og siger sjældent fra

Dit barn kan være i tvivl om, hvad du egentlig står for. Hvis ‘alt’ er i orden, hvilket kompas skal jeg så styre efter?

3.Du lader i vid udstrækning dit barn finde ud af tingene selv

Fordi du oplever, at det er synd for dit barn, når det ikke får sine ønsker opfyldt, giver du dit barn et meget stort frirum.

4.Du har svært ved at skabe rutiner og struktur

Der er ikke tydelige rammer, rutiner brydes ofte, og strukturen er udfordret.

5.Du siger sjældent nej til dit barn – og giver efter, når du bliver plaget

Det manglende faste nej kan gøre dit barn usikkert på sine holdepunkter i livet.

Læs de gode råd og få inspiration til forandring. Læs også artiklen: Pleaser du for meget? 15 tegn og 10 gode råd.

5 gode råd til at udvikle en sund autoritet, der styrker dit barn

Bevæg dig fra eftergivende til autoritativ forældrestil

Sensitiv familie i sengen med mor far og børn familie

1.Forstå at fasthed, grænser og krav giver dit barn en sund ‘rygrad’

Dit barn har brug for både hjerte og rygrad fra din side for at få en god start på livet.

Når du pleaser for meget prioriterer du hjerte på bekostning af rygrad. F.eks. bliver det vigtigere for dig, at dit barn kan lide dig, end at stimulere dit barn til at anstrenge sig for at udvikle positive kvaliteter og god opførsel.

Vigtig pointe: Målet er den positive autoritative forældrestil, hvor du ikke kun viser dit barn kærlighed og forståelse – men også sætter grænser.

De fleste forældre, som pleaser deres børn for meget, gør det, fordi de føler, at det er rigtigt at opføre sig sådan. At eftergivenheden er et ‘bevis’ på kærligheden.

Men i virkeligheden er det skjulte budskab til dit barn: “Jeg tror ikke, du kan klare krav, grænser og forventninger.”

Eftergivenhed kan medføre, at dit barn…

1. … forventer, at andre heller ikke stiller krav til det – og derfor føler sig krænket, usikker, ikke elsket eller sårbar, når det alligevel sker.

2. …forventer, at det selv er nødt til at give efter, hvis det skal opføre sig kærligt. Og derfor føler usikkerhed, skyld og frustration i situationer, hvor det skal sætte grænser, stå ved sig selv og følge sine værdier.

Vigtig pointe: Når dit barn møder faste krav og grænser fra din side, udvikler det en sund evne til at leve op til andres krav og til selv at stille krav til andre – dit barn får ‘rygrad’.

Hvis du har troet, at eftergivenhed er lig kærlighed, er det vigtigt, at du skiller de to ting ad. Sådan kan du opleve, at du elsker dit barn, mens du stiller krav og sætter grænser.

2.Skab en tydelig og klar struktur

Lad dit barn forstå, hvilke krav det skal leve op til i hverdagen i hjemmet:

1. hvornår skal dit barn stå op? Hvornår skal det i seng? Hvor mange timer skal det sove?

2. hvor mange timer foran skærmen er i orden?

3. hvad får dit barn lov til at spise? Alle børn elsker usund mad, men den autoritative far eller mor gør grænserne klart

4. hvilke pligter skal dit barn have?

Opdager du, at dit barn forsøger at komme uden om krav, regler og struktur kan du…

1. roligt forklare konsekvenserne af opførslen.

2. sige tydeligt: “Det gør vi ikke her i familien.”

3. fortælle om værdier, der betyder noget for dig.

4. pege på alternativet: tale med dit barn om, hvilken alternativ adfærd, du forventer og hvorfor.

5. være vedholdende og konsistent, så dit barn erfarer “Der er ingen vej udenom.”

3.Vær villig til at tage konflikter med dit barn

Der vil være tidspunkter, hvor dit barn…

– er uoplagt

– føler sig uretfærdigt behandlet

– ønsker at tjekke, hvor dine grænser går

osv.

Hvis du i disse situationer meget hurtigt giver slip på dine krav for at undgå at få en konflikt med dit barn, kan du sende budskabet: “de krav, jeg stiller til dig, er ikke særligt vigtige. Hvis du prøver tilstrækkeligt meget, kan du bøje reglerne.

Målet er IKKE, at du bliver ufølsom og autoritær. F.eks. indfører stuearrest, forbyder dit barn at bruge sin mobiltelefon i 2 uger osv.

Stræb efter at udvikle den positive autoritative forældrestil:

– lyt roligt til dit barn.

– forstå dit barns følelser og oplevelse af en svær og presset situation.

-fasthold krav, du stiller

Vigtig pointe: Den autoritative forældrestil er baseret på gensidig tillid og respekt.

Dvs. at du kan have samtaler med dit barn, som både tager hensyn til, hvordan dit barn har det, og tager hensyn til de værdier du står for, og hvorfor det er væsentligt at holde fast i dem.

4.Kompenser ikke for en mere autoritær forælder

Ofte møder modsætninger hinanden hos far og mor, hvor far er den hårde og autoritære og mor den bløde og eftergivende – eller omvendt.

Hvis din partner har en meget streng og autoritær tilgang til opdragelse kan du være fristet til at føle, at du skal kompensere.

Resultatet er, at du bliver endnu mere eftergivende.

Her er en alternativ vej:

– du kan tydeligt vise dit barn, at du bedre kan lide en varm og kærlig måde at sige ting på.

– samtidig kan du tydeligt vise dit barn, at grænser og krav er vigtige i en familie.

Vigtig pointe: Undgå at viske din partners grænser ud, fordi du føler, at du skal kompensere for hårdheden. Bevar i stedet grænserne og kombiner dem med varme og kærlighed.

5.Beløn positiv adfærd

Når du belønner dit barns positive adfærd, viser du dit barn: “Det er ikke ligegyldigt, hvad du gør. Når du bruger din selvkontrol og viljestyrke, opnår du noget godt i livet”. Det kan f.eks. være:

– anerkendelse i ord.

– flere privilegier i hjemmet.

– at få et ønske opfyldt.

De konkrete måder at belønne på afhænger af dit barns alder.

Vigtig pointe: Når du belønner dit barns positive adfærd, bevarer du den varme og kærlige kontakt, der er så vigtig for dig.

Kunne du lide denne artikel med 5 tegn på, at du pleaser dit barn for meget, og 5 gode råd til at bevæge dig fra eftergivenhed til positiv autoritet?

Så er du velkommen til at melde dig til vores gratis nyhedsbrev, som ca. hver 3 udkommer med artikler som denne.

Læs også forskning om, hvordan forældres eftergivenhed øger sensitive børns tilbøjelighed til at gruble, vende og dreje andres og egne fejl og have svært ved at ‘komme videre’ på en konstruktiv måde.

Forskerne anbefaler, at eftergivende forældre styrker deres sensitive børn ved at udvikle en positiv autoritet, hvor de skaber struktur, sætter grænser og stiller krav på en varm og tydelig måde.

Lionetti, F., Klein, D. N., Pastore, M., Aron, E. N., Aron, A., & Pluess, M. (2021). The role of environmental sensitivity in the development of rumination and depressive symptoms in childhood: a longitudinal study. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-11.

Læs vores bøger og få viden om hvordan du ruster dit barn til at styrke sin karakter og få et sundt selvværd

Download helt gratis kapitel 1. af bogen sensitive børn og voksnes potentiale lige her.

Læs mere om selvkontrol, potentialer og sensitive børn i vores meget grundige guide: sensitive børn fra sårbarhed til styrke.

Ønsker du mere gratis information?

Tilmeld nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen – og få kapitel fra en af vores bøger og uddrag fra et af vores kurser i gratis gave.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, seminarer for forældre og individuelle samtaler med børn, er du velkommen til at kontakte os.

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE