Passiv Agression og Vrede: 10 Tegn og 20 Gode Råd

Vigtige strategier: 10 gode råd til passivt aggressive og 10 gode råd til deres partnere

Passiv aggression

Har du problemer med passiv vrede og aggression? Så kommer negative følelser for andre til udtryk på en skjult måde: f.eks. en glemt aftale, en sarkastisk bemærkning eller en mur af tavshed.

Fordi vreden er forklædt som venlighed, skaber den et væld af problemer for både afsender og modtager.

Læs om 10 tegn på passiv vrede og aggression – og få 10 vigtige strategier til at slippe den. Er du ramt af din partners passive vrede og aggression, kan du scrolle nederst på siden eller få 10 gode råd her.

10 tegn på passiv aggression og vrede – som skader selvfølelse hos både afsender og modtager

Disse egenskaber og kendetegn er værd at genkende og erstatte med mere bevidste og kompetente strategier:

1.Tilbøjelighed til at underpræstere.

I stedet for at gøre sig umage med at løse en opgave, bliver energien afsporet gennem sjusk, sløseri, overspringshandlinger og venstrehåndsarbejde.

2.Manglende sammenhæng mellem ord og handlinger

Svar udebliver, aftaler glemmes, forpligtelser forsømmes… Ordene siger ‘ja’, mens handlingerne siger ‘nej’.

3.Sarkasme og ironi bruges til at udtrykke indestængt vrede, skuffelse, aggression og frustration

Hvis nogen føler sig ramt, forsvares aggressionen, der er forklædt som humor: “Du er alt for sensitiv, fintfølende og nærtagende… Kan du ikke høre, det bare er for sjov? osv.” Den krænkende humor fastholdes til trods for oprigtige opfordringer til at snakke ud om ting.

4.Manglende initiativ i kombination med bedrevidende kritik

Den passivt aggressive afholder sig fra at komme med forslag til problemløsning og bebrejder i stedet de initiativer, som tages af andre.

5.Modstand mod rimelige krav & vedholdende afstandtagen

Selvom det er en rimelig og overkommelig opgave, sætter den passivt aggressive sig til modværge og bebrejder den anden, der stiller de ‘urimelige’ krav. Den passivt aggressive ‘holder fast’ i sin fjendtlighed over tid – i stedet for at give slip.

6.Hjælpeløshed

Den passivt aggressive sender budskabet: “jeg kan ikke finde ud af det,” “Jeg glemmer,” og “Jeg kan ikke gøre for det.” Det kan svække selvfølelsen hos afsenderen – og vække medfølelse hos modtageren, som bliver mere forsvarsløs over for aggressionen.

7.Ansvarsfraskrivelse

Den passivt aggressive er underansvarlig og giver andre ansvaret for egne fejl. Vreden bliver rettet mod andre, selvom egne handlinger udgør problemet.

8.Benægtelse

Den passivt aggressive vil sige: “Nej, der er ikke noget galt. Hvad mener du?” Med et venligt eller neutralt ydre skjuler den passivt aggressive sin indre vrede.

9.Forbliver stille i situationer, hvor et svar er påkrævet – og forventer ‘tankelæsning’

Den passivt aggressive har forventningen ‘Du bør læse mine tanker’. Når det ikke sker, kommer følelsen af at være et offer. Signalet til modtageren er: “Du krænker mig. Du bør have dårlig samvittighed. ”

10.Vanskeligheder ved at holde løfter – og modvilje mod at vise ægte følelser

I stedet for at sige “Det har jeg ikke lyst til,” vil den passivt aggressive sige “det vil jeg gerne” – men komme for sent til aftalen eller aflyse den. Der er en dyb uro for at vise de ægte følelser og et ønske om at undgå andres kritik, utilfredshed og negative følelser

Brug din viden om de 10 tegn – lær at løse problemerne

Genkender du dig selv som afsender eller modtager af passiv vrede og aggression? Så kan din livskvalitet få et markant løft. Når du får indsigt i problemet, har du taget det første og meget vigtige skridt til at løse det.

Læs videre og få 10 gode råd, når du selv er passivt aggressiv – eller læs vores artikel med 10 gode råd, når din partner er passivt aggressiv.

Rolig sensitiv mand strækker armene og er i balance

Slip den passive vrede og aggression – og få et bedre liv. 10 gode råd.

1.Forstå, hvordan den passive vrede og aggression skader dig og dit liv

Den umiddelbare gevinst ved at udøve passiv vrede og aggression er at føle sig stærkere og ’ovenpå’ i forhold til andre.

Gevinsten fungerer som plaster på et skjult sår fra din barndom, hvor du har haft ubærlige følelser: at at være misforstået, overset, forkert, uretfærdigt behandlet, ikke god nok eller ‘under’ andre.

Problemet er, at du betaler en høj pris for at sætte dette plaster på dit gamle sår:

 • Du kommer til at underpræstere. Din energi bruges til at ‘være en kæp i hjulet’ i stedet for at være den, der får ‘hjulene i gang’. Derfor kan du blive forbigået, kritiseret, overset eller fravalgt. Det kan vække flere fjendtlige følelser i dig, som forringer din præstationsevne endnu mere.
 • Du har svært ved at løse problemer: Når du ikke taler åbent, bruger du energi på at hobe frustrationen op i dit indre – i stedet for at bruge energien på at skabe forandring i det ydre.
 • Dit psykiske og fysiske helbred belastes: Forskningen er tydelig: indestængte negative følelser giver færre positive følelser, øger din risiko for psykiske problemer og rammer dit fysiske helbred.
 • Dine relationer bliver mere stressende og negative: Typisk vil dem, der står dig nær, føle sig skuffede og vrede over din opførsel, og de bliver stressede, når de skal ‘fylde hullerne ud’ for dig. Derfor vil du opleve mindre glæde, ro og harmoni i dine relationer.
 • Du får problemer med dit selvværd: Du oplever ‘jeg betyder ikke noget’ og ‘mit bidrag tæller ikke’. Vreden og aggressionen vokser, når prisen for at sætte sig til modværge er, at du gang på gang mister anseelse i dine egne og andres øjne.

Vigtig pointe: Når du indser, hvordan den passive vrede og aggression gør stor skade på dit liv, vil du være mere opsat på at slippe den.

2.Erkend den passive vrede og aggression – og vær opmærksom

Når du er vant til at tænke: “det er den anden, der er problemet”, kan det i begyndelsen føles mærkeligt at rette din opmærksomhed mod din egen opførsel og tænke: “Det er her, problemet ligger.”  Spørg dig selv:

– kommer den passive vrede og aggression især til udtryk på dit arbejde, i dit privatliv eller i de fleste områder af dit liv?

– sker det mest, når du føler dig presset? Med bestemte mennesker? I særlige situationer?

-Læg mærke til, hvornår du indirekte straffer andre og/eller føler skadefro: kommer du for sent? Bruger du tavshed? ‘Glemmer’ du aftaler? Er du meget sarkastisk?

Når du bevidst og ærligt konfronterer dig med den passive aggression, er det lettere at få has på den.

3.Fold dit potentiale ud – og oplev flere positive følelser for andre

Udfold dit potentiale for at kommunikere mere klart, positivt og direkte – men sørg for at komme fra ‘det gode sted’

Bag en tilpasset overflade kan frustration og fjendtlighed vokse som en byld indeni. Men hvis du blot tror, at direkte kommunikation handler om at ‘få hul på bylden’, kan det ende med, at du opfører dig utilpasset, destruktivt og ødelæggende – og måske bliver endnu mere bange for at vise den vrede og aggression, du bærer indeni.

Forenklet sagt, virker direkte kommunikation bedre, når du kommer fra et ‘godt’ sted end et ‘dårligt’ sted. Du må erstatte fjendtlighed med venlighed. Når du oplever større respekt, forståelse og varme for dig selv og for andre, vil det skinne igennem i dine ord, tanker og handlinger.

Vigtig pointe: gå et spadestik dybere end den indre byld af fjendtlighed. Og lad den direkte kommunikation af dine grænser udspringe fra det ‘gode’ sted i dig selv.

Selvtillid, mand og kvinde har optimisme

4.Tænk i løsninger, forslag, ideer, muligheder

Når du er fanget i passiv vrede og aggression, vil du typisk fokusere på DET, DER IKKE KAN LADE SIG GØRE.

Din opmærksomhed vil dvæle ved det, andre har gjort forkert – og din hukommelse vil i denne tilstand huske flere ting, du ikke bryder dig om.

Vigtig pointe: træn din hjerne i at skifte tilstand og tænke i nye baner.

Sæt fokus på DET, DER KAN LADE SIG GØRE. Afvent ikke kun andres forslag og initiativ. Find selv løsninger, forslag, ideer og muligheder.

Træn dig selv i at blive en problemknuser – i stedet for at skabe problemer for dig selv og andre. Og mærk den positive energi, du får af det.

5.Brug din humor konstruktivt – ikke destruktivt

Der er en markant forskel på:

 1. Humor, som udspringer af fjendtlighed: Ironi og sarkasme skader både dig selv og andre, når den kommer fra et dårligt sted. På en skjult måde sender den budskaberne:  ‘du duer ikke,’ ‘regn ikke med mig,’  ‘her er min grænse, din idiot’ og ‘jeg er ok, du er ikke ok’. Den virker som en saks, der skjult klipper i dine bånd til andre.
 2. Humor, som udspringer af varme: At lave sjov med dig selv, kærligt at drille andre og at have skæve vinkler på livet styrker dine bånd til andre og sender budskabet: ‘ jeg er ok, du er ok,’ ‘vi har en god forbindelse’ og ‘vi kan regne med hinanden’.

Det er ikke kun det, du siger, men især følelserne og intentionerne bag, som er afgørende.

1. øv dig i at sætte grænser og give kritik direkte i stedet for at bruge humor til denne opgave.

2. udvid dit repertoire: træn dig selv i at bruge andre former for humor end sarkasme og ironi.

3. brug din humor og sarkasme med varme: læg mere mærke til, hvordan andre oplever din humor: skaber du bånd? Eller belaster du dine bånd til andre?

4. stands automatisk nedgørelse af andre, når du er glad. Ofte kan nærtstående føle sig urolige, når du er glad. Hvorfor? Fordi de kan fornemme, at du med din humor ‘langer ud efter’ dem og bærer en fjendtlighed. Det kan ‘sidde i kroppen’ på dem, fordi hjernen på splitsekunder husker tidligere situationer, hvor din humor var en skjult afvisning og kritik.

kvinde med tanker der cirkler omkring

6.Stil spørgsmålstegn ved din glemsomhed

Din hjerne kan i årevis systematisk have ‘hjulpet’ dig til at skjule negative følelser for andre bag et slør af glemsomhed.

Det kan være en bevidst strategi, som du godt er helt eller halvt klar over, at du bruger.

Du kan også være ubevidst om det. Vanen er automatisk og dybt indgroet. Du manipulerer men er ikke klar over det.

Undersøg situationer, hvor du glemmer – tag ikke automatisk glemsomheden for gode varer: Du kan f.eks. glemme…

…at købe gave til din partners eller dit barns fødselsdag

…at give din leder en vigtig opdatering

…de ting på indkøbslisten, du ikke selv har lyst til at spise

…at være der til tiden, når du skal møde en ven

… at gå ud med skraldet

osv.

Spørg dig selv: er jeg irriteret over noget? Ligger der en fjendtlighed bag, som jeg ikke har været opmærksom på?

Sådan bliver du klogere på de behov, følelser og ønsker, du har undertrykt. Og det er et vigtigt skridt hen imod at kunne tage vare på dem på en bevidst og kompetent måde.

7.Vær på forkant – og tænk andre med i dine planer

At være på bagkant, komme for sent, ikke lægge planer, gøre noget andet end planlagt…

Disse vaner kan fastholde dig i at underpræstere og som følge få negativ feedback – fra dig selv og andre. Den onde selvforstærkende cirkel går i gang, når du bliver vred over andres negative feedback og derfor skruer endnu mere op for den passive aggression.

1. se på din dag hver morgen og tænk i at være på forkant med tingene. Gør dem i god tid i stedet for i sidste øjeblik.

2. planlæg din arbejdsdag og din arbejdsuge: gør dig umage med at holde aftaler, så andre kan regne med dig

3. tænk ikke kun over dine egne prioriteter og ønsker. Tænk i at lægge planer, som skaber win-win situationer, hvor du også hjælper andre til at opfylde deres ønsker.

4. forsøg hver dag bevidst at sætte nogle af dine ønsker til side for andres skyld – mens du har venlige, oprigtige og kærlige intentioner. Hvis du indeni er utilfreds, vil det blot skabe flere problemer, at du ‘ofrer dig’.

8.Lær at håndtere situationer, hvor du lægger pres på andre

Du kan savne erfaringer med at være en positiv autoritet, der stiller tydelige og direkte krav til andre på en konstruktiv måde.

1. sæt tydelige grænser – både på arbejde, i parforhold og over for venner og familie.

2. øv dig i at sige nej tak til ting på en direkte måde – og komme med konstruktive forslag til, hvad der ellers kan gøres.

3. snak mere åbent om de ting, der gør dig utilfreds – og bevar samtidig et konstruktivt fokus på løsninger.

Vigtig pointe: din selvfølelse bliver stærkere og sundere hver gang du i konstruktive og positive samspil med andre kan udtrykke dine følelser og afstemme dine behov med deres.

Sensitiv dreng ved vandet i ro og balance

9.Hel sår fra din barndom – og vis dit indre barn kærlig respekt og omsorg

Som barn har du typisk oplevet, at der ikke var plads til dine følelser: at du ikke blev mødt, forstået og hjulpet.

Det kan have ført dig til ikke at stole på andre, at få fjendtlige følelser og have negative forventninger til dem.

Vigtig pointe: Din energi er blevet afsporet til at modarbejde i stedet for at samarbejde.

Det er vigtigt, at du billedligt talt tager dit indre barn i hånden og giver budskabet: “Nu kan livet blive anderledes end den gang. Der findes noget bedre og sjovere. Det vil jeg vise dig.”

I denne proces er det vigtigt at opbygge et selvværd, som slår rødder i en positiv forståelse af dig selv og andre.

 • jeg kan godt – andre kan godt
 • jeg betyder noget – andre betyder noget
 • mine følelser og behov er vigtige – det er andres også

Når du slipper den passive aggression og vrede kan du komme i kontakt med en dyb selvkritik – du kan føle dig betydningsløs, tom, ensom…

Se det som en proces: Når du erkender selvkritikken er du kommet ‘et spadestik dybere’ i dig selv – og når du befrier dit liv fra selvkritikken, har du ikke længere samme behov for bære rundt på den passive aggression og vrede.

Ofte kan den passive aggression og vrede gå hånd i hånd med afvisende/undvigende tilknytningsmønstre, du har lært som barn – og når du får ændre de mønstre, giver du den passive aggression en rodbehandling: 10 tegn og 10 gode råd & afvisende/undvigende tilknytning i parforholdet.

10.Undgå en vigtig fælde – Og søg hjælp, hvis problemer med passiv aggression gang på gang hæmmer dig i at nå dine mål

Googler du på passiv aggression eller går du på youtube for at søge hjælp, vil du se mange håndsrækninger til ofre for passiv aggression og vrede. Men hvad gør du, hvis du selv er ramt? – og har svært ved at komme den passive aggression og vrede til livs?

Fald ikke i den misforståede godheds fælde:

Du undskylder din adfærd. Du prøver at hjælpe endnu mere. Men indeni føler du “det er uretfærdigt, at det er mig, der får skylden”.  Du har stadig mange negative følelser for andre, samtidig med at du forsøger at signalere ‘nu tager jeg ansvar for min passive aggression’.

I arbejdet med passiv aggression og vrede kan du komme til at ‘sidde fast’, hvis du bliver på overfladen af dig selv. Løsningen er at gå dybere: Respekt for andre, positive forventninger til andre, at hjælpe andre oprigtigt i stedet for at lave skjult sabotage… alt dette er giver en dyb tilfredshed og glæde.

Billedligt talt: Skallen på kokosnødden er hård, men indeni findes dens sødme.

Vigtig pointe: De behov, du føler, du har, når du er passiv aggressiv og vred, er ikke de samme som de behov, du har, når du får ordentligt fat i dig selv og kommer ind til din kerne.

Lad derfor din ansvarlighed udspringe fra et dybt og oprigtigt sted – ikke fra overfladen.

Du risikerer at ‘sidde fast’, hvis du bliver på overfladen af sig selv. Det vil tære på din energi og også dræne andre omkring dig for energi.

Passiv aggression og skjult vrede er kendetegnet ved, at der en hårdnakket stædighed: ‘intet bider på’. Kun ved at komme ind til kernen kan du blive stærk nok til at bryde igennem. Kan du ikke nå målet så hurtigt, som du har brug for på egen hånd, er det fornuftigt at søge mere hjælp via læsning, kurser eller psykoterapi. Giv ikke op, men bevar troen på, at du kan frigøre dig selv fra en byrde, som er helt unødvendig at bære videre – og som trækker en lang række problemer i sit kølvand.

Var du tilfreds med denne artikel om tegn på passiv aggression og skjult vrede? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Nedenfor kan du læse 10 gode råd til den, der har en partner, som er passivt aggressiv. Hvis du selv kæmper med passiv aggression kan disse råd gøre dig klogere på, hvad der er vigtigt i dit parforhold.

Passiv Agression: er din Partner Passivt Aggressiv? 10 Gode Råd

Bevar en sund selvfølelse, styr udenom onde cirkler og støt din partner i at slippe den passive aggression

Bliver du ramt af din partners passive aggression? Påvirker det din selvfølelse? Og vil du gerne bryde de negative mønstre, stå ved dig selv og få det bedste frem i din partner og parforholdet?

Artiklen guider dig gennem 10 praktiske anbefalinger, som hjælper dig til at værne om dig selv, gennemskue din partners vanskeligheder og give den bedste støtte.

Håndter din partners passive aggression og skjulte vrede 10 gode råd.

1.Se problemet i øjnene – og brug din skelneevne

Din partner har udviklet et overtilpasset selv på overfladen og et skjult selv inde bagved, der er aggressivt og fuld af vrede. Hvorfor? På grund af manglende følelsesmæssig omsorg i barndommen, det kan f.eks. være:

– din partners følelser er ikke set, hørt og forstået.

– din partner er blevet svigtet, afvist, misforstået eller latterliggjort – og har derfor ‘lukket i’ for sine følelser.

– der er ikke nogen, der har talt om følelser i din partners barndomshjem.

– en eller begge forældre har været autoritære og afvisende.

1. Erkend, at problemet har dybe rødder. Lad dig ikke narre af din partners venlige og samarbejdende facade.  Sammen med den skjulte aggression og vrede udgør denne overflade et ‘falskt selv’, som dækker over din partners ‘sande selv’.

2. Forstå at din partner må finde ind til sin kerne bag det falske selv. Her kan din partner mærke ægte positive følelser for sig selv og for dig. I stedet for igen og igen at gøre dig til genstand for sin indestængte vrede.

3. Kend forskel på de forskellige sider af din partner: 1. overfladen af uægte venlighed, 2. den skjulte aggression og vrede og 3. det sande selv, hvor din partner er i ærlig kontakt med sine dybere følelser.

Jo mere du kan se problemet klart i øjnene – og skelne tydeligt mellem de forskellige sider af din partners indre – des bedre er du rustet til værne om din selvfølelse, sætte grænser for aggressionen og hjælpe din partner ind på en bedre kurs.

2.Insister på, at din partner tager ansvar

Det er vigtigt, at du forstår, at din partner har et såret barn indeni – de ydre forhold i barndommen kan godt have været gode, mens den følelsesmæssige tryghed har været udfordret. Den passive aggression er mao. udtryk for, at din partner kæmper med en indre sårbarhed.

Vigtig pointe: At have forståelse, kærlighed og medfølelse er ikke det samme som at være eftergivende.

Den passive aggression kan fortsætte, uden at problemerne bliver løst, hvis din partner går ind i offer-rollen, hvor budskabet gang på gang er: ‘Det er synd for mig’ og ‘jeg kan ikke gøre for det.’

Det er rigtigt, at din partner ikke er skyld i problemet. Men det er også rigtigt, at kun din partner kan gøre noget ved det. Insister derfor på, at din partner styrer uden om offer-rollen, går fra barn til voksen og påtager sig ansvar for at stoppe den passive aggression og vrede: for sin egen skyld, for din skyld og for ikke at overføre mønstret til de børn, I har fået, eller ønsker at få.

2.Stå ved dig selv og stå fast

Din partner kan ramme dig – og vil ramme dig – med sin passive aggression og skjulte vrede. Det har du ikke indflydelse på. Men du kan træffe et vigtigt valg: stå ved dig selv og stå fast – selvom du bliver ramt. Hvad skal der til?

 1. Vær bevidst: Når din partner forsøger at give dig ansvaret for sine egne vanskeligheder, kan du opdage det.
 2. Undgå at internalisere: dvs. tag ikke ansvaret for din partners fejl på dig selv.
 3. Sig fra og hold fast i dit eget perspektiv: når din partner svigter, kommer for sent, lukker dig ude med stilhed osv. kan du holde fast i, at uanset, hvad du har gjort, er din partners opførsel uacceptabel.
 4. Støt gennem modspil – og et kærligt krav: Du støtter ikke din partner ved at ‘spille med’ på den passive aggression og ligge under for den. Du støtter din partner ved at stille et kærligt krav om snarest muligt at slippe den passive aggression og skjulte vrede.
 5. Bevar din selvfølelse: Hvis du selv begynder at blive meget vred eller giver igen med passiv vrede, kan du gradvist opleve at miste dig selv. Hold fast i din selvfølelse ved at værne om positive værdier som samhørighed, varme, respekt og kærlighed.

3.Stil spørgsmål, når din partner er stille

Når din partner er uenig, er det typisk, at du ikke får det at vide med ord. Din partner har lært at undertrykke sit nej, sine forbehold og sin modvilje – derfor er modviljen uden ord.

 1. bemærk stilheden: stilheden kan også opstå midt i en samtale, hvor du tror, at der er god kontakt. Du kan sige eller gøre noget, hvor din partners hjerne på et splitsekund har aktiveret den passive aggression og vrede.
 2. undlad at tale videre som om alt er normalt: din partners aggression og vrede forbliver skjult, hvis du blot selv lægger endnu et lag af ord henover.
 3. spørg hvad din partner tænker og føler lige nu: giv udtryk for, at du ønsker en oprigtig kommunikation, hvor der er plads til, at din partner kan udtrykke sig.
 4. hold fast i dit spørgsmål: hvis din partner afviser ved f.eks. at sige “ikke noget” eller “det vil jeg ikke tale om lige nu”, kan du roligt og respektfuldt sige, at du ønsker at en eventuel skjult modvilje kommer frem i lyset. Sådan at I sammen kan finde en varig løsning.

4.Vær vedholdende, tålmodig og samarbejd med din partner

Du kan ikke vinde hver kamp på den korte bane. Men du kan sejre i krigen mod den passive aggression, hvis du holder ud, er tålmodig og får et godt samarbejde med din partner.

Et kendetegn ved passiv aggression og skjult vrede er den stædighed, som din partner kan blive grebet af: at blive ved og ved med at argumentere for, at ‘jeg glemte det bare’ eller ‘du er alt for sensitiv, kan du ikke slappe af? Det var bare en joke!” Og når den passive aggression og skjulte vrede er aktiv er det til tider slet ikke muligt at få ‘hul igennem’ til din partner.

Vigtig pointe: Det er afgørende, at du ikke giver op, men med stor tålmodighed fastholder vigtigheden af et samarbejde om at nå i mål.

“Jeg forestiller mig min partner som smukke tornerose og den passive aggression som det store tjørnekrat, ” fortalte en mand, hvis kone lagde ham på is, hver hun blev såret – i stedet for at dele sine følelser og løse problemerne.

“Jeg tænker det som om min mand er omgivet af en mur af is, som jeg er med til at smelte, sådan at vi får kontakt” sagde en kvinde, hvis kæreste ofte nedgjorde hende foran andre, glemte aftaler og sprang fra fælles opgaver i hjemmet.

At se den passive aggression og skjulte vrede som adskilt fra din partners sande selv, gør det lettere at bevare samarbejdet og kærligheden under rejsen mod frigørelse fra passiv aggression og skjult vrede.

5.Lad dig ikke kue, hvis din partner tilbageholder intimitet

Din partner kan f.eks. nægte at tale til dig, blive stille i længere tid, begynde at tale i et andet tonefald, virke indesluttet og grublende, skrue ned for berøringer og fysisk kontakt.

Der kan være to slags situationer:

 1. Når du forsøger at finde ud af, hvad der er galt, bliver du afvist. Her kan du tydeligt gøre opmærksom på, at du ikke kan læse tanker. Udtryk dit behov for, at din partner finder sin voksne side frem og tager ansvar for at kommunikere direkte. Hvis ikke nu, så snarest muligt.
 • Du ved, hvad der er galt, og din partner stopper først efter at have fået sin vilje. Små indrømmelser, et kærligt undskyld og et kompromis hjælper et parforhold. Men hvis du gang på gang med passiv aggression bliver presset til at give efter på områder, der er vigtige for dig, skal du stå fast.

Uanset om du ikke ved eller godt ved, hvad der er galt, bliver du inviteret til at være i dårligt humør og føle dig skyldig.

En meget virkningsfuld strategi er at bevare dit gode humør og bevare din selvfølelse.

Når din partner indser ‘det her virker ikke‘, kan kommunikationen udvikle sig. Og din følelse af personlig styrke vokser.

6.Giv et bevidst respons, hvis din parter gang på gang gør ting, du tydeligt har sagt fra over for

Venskab er en del af et godt parforhold. Det er sundt og naturligt, at du rækker ud efter din partners venskab og fortæller, når noget er svært for dig – og hvor du har brug for støtte. Din partner viser forståelse og siger: “Jeg er glad for, at du siger det til mig. Det vil jeg gerne hjælpe med.”

Men du kan ikke regne med din partner som ven: dagen efter, dagen efter igen og måned efter måned gør din partner det stik modsatte af, hvad I har aftalt – den passive aggression kan være i gang med at ‘tage hævn’ for en helt anden ting, du har gjort – eller den skjulte vrede ulmer som en gammel vane, der intet har med dig at gøre.

Din partner afviser dig og sit ansvar: Når du bringer problemet op, siger din partner: “Jeg er virkelig ked af det, jeg kom væk fra det. Det er så svært for mig at huske.” Din partner sender samtidig signalet: “Vær nu ikke urimeligt vred over det her. Jeg kan jo ikke gøre for det.”

Til sidst kan du føle dig krænket, modarbejdet, nedværdiget – og magtesløs. På dette tidspunkt kan du selv føle dig fristet til:

 • at blive rasende
 • at ty til passiv aggression
 • at bebrejde dig selv – og blive opgivende og deprimeret

Vælg det bevidste respons:

 • Hold fast i, at det er rimeligt: du må godt kræve, at din partner opfører sig som en ven og ikke en fjende – se den passive aggression som problemet. Ikke dig selv.
 • Bevar din indre ro og din værdighed: du bliver kun mere svækket, hvis du selv bliver aggressiv.
 • Slik dine sår – og ‘rens ud’, så der ikke går betændelse i din smerte: du må udvikle en meget stor selvkærlighed for at holde til presset. Accepter, at du kan være rystet, forvirret, chokeret og få et væld af negative følelser. Afsæt tid til at ‘komme dig’ – uden at kritisere dig selv for at være ‘alt for følsom’.
 • Løs problemet bag aggressionen: Hvis du ikke ser, at din partner ‘vågner op til dåd’ og ser bag sine handlinger, vil det på sigt være nedbrydende for dig at blive i forholdet. Både dit fysiske og psykiske helbred kan blive alvorligt ramt – og du bør overveje at afslutte forholdet.

7.Hold fast i dine forventninger og standarder

Den passive aggression og skjulte vrede kan få din partner til gang på gang at udskyde, glemme, udføre opgaver meget sløset, gøre det modsatte af, hvad der blev aftalt, insinuere at du er urimelig osv.

Mange ofre for passiv aggression begynder efterhånden at give køb på deres normale standarder. Her er eksempler:

 • hjemmet bliver forsømt
 • personlig hygiejne og påklædning er upassende
 • omsorg for børn er svigtende
 • socialt opstår der pinlige situationer
 • økonomisk overforbrug eller manglende opsparing

På grund af partnerens hårdnakkede forsømmelse af sine opgaver og ansvarsområder, er det svært at blive ved med at kæmpe. Du kan blive ramt af stress, nedtrykthed og udmattelse.

Vigtig pointe: hold så vidt muligt fast i dine standarder

En nyttig måde at undersøge om din partner virkelig ønsker at slippe den passive aggression er:

 • at prioritere de opgaver og områder, der bliver forsømt og
 • sætte en tidsfrist.

Ser du igen og igen ingen forbedring, må du overveje, om din partner reelt set ønsker at forandre sig.

8.Sig tydeligt fra til humor, du ikke bryder dig om

1. sæt tydelige grænser – undlad at forsøge at gå lidt med på det morsomme, som bagefter efterlader dig med et sår.

2. forhold dig til det budskab, der ‘pakkes ind’ – en afvisning af rimelige krav, en nedgørelse af dig eller andre, en afvisning af dine følelser osv. Tag fat i kernen og indholdet og skab dialog om det, der ligger bag.

3. spørg til løsninger – bed din partner overveje: Hvad skal der til, for at du bliver tilfreds?

Vigtig pointe: sarkasme og ironi er en af de mest anvendte kanaler for passiv aggression. Du savner ikke humor, når du ikke synes, at det er sjovt.

9.Husk at andre ikke ser det, du ser

Det kan føles meget ensomt at være knyttet til en partner, som kæmper med passiv aggression og vrede. Din partner kan udadtil virke flink og omgængelig – andre oplever derfor, at din partner er behagelig.

Gradvist bliver du selv inviteret ind i rollen som ‘den sure, uomgængelige, besværlige, urimelige….‘ Hvorfor? Fordi du gang på gang er blevet såret, skuffet, svigtet, urimeligt behandlet. Din empati er blevet misbrugt, hvis du har været forstående, når din partner har været i offerrollen. Du har kæmpet med en usynlig fjende, der har været forklædt som en ven.

Vigtig pointe: Når andre ikke forstår, hvorfor du er vred og negativ, kan du selv komme i tvivl: er det mig, der er noget galt med?

Husk at andre ikke ser, det du ser. Andre har ikke oplevet det, du er gået igennem. De har kun været vidne til det overfladiske niveau og har ikke mødt den aggression og vrede, der findes nedenunder. Derfor skal du heller ikke dømme dig selv ud fra det begrænsede udsnit af forholdet, som andre kan få øje på.

10.Værn om dit selvværd

Dit selvværd kan gradvist blive mere og mere undergravet i et forhold til en passiv aggressiv partner.

brug dit netværk og få støtte i andre relationer, du kan regne med.

knyt dig stærkt til dine værdier om, hvordan man opfører sig ordentligt. Følg dem selv, så du ikke ‘synker ned på din partners niveau’ og bagefter sørger over at have mistet dig selv. Hold fast i, at din partner skal slippe den passive aggression.

tænk i win-win løsninger: inviter din partner til at gentage samspil, der har været ramt af passiv aggression – på en måde, hvor I bevidst tager behov for begges behov. Du får ikke selvværd ved at føle “Nu fik jeg ram på det, nu er jeg over dig.” – selvom din partners aggression inviterer dig til det. Det er den ligeværdige relation, der giver ro og selvværd.

stands forholdet, hvis der ikke sker forandringer. Der skal være reelle udsigter til forbedring, og du skal se din partner gøre en indsats. Hvis ikke kan både dit psykiske og fysiske helbred blive ramt af den vedvarende belastning fra din partners passive aggression og skjulte vrede.

Ofte kan den passive aggression og vrede gå hånd i hånd med afvisende/undvigende tilknytningsmønstre, din partner har lært som barn – og når din partner lærer at helbrede de mønstre, får den passive aggression en rodbehandling: 10 tegn og 10 gode råd & afvisende/undvigende tilknytning i parforholdet.

Var du tilfreds med denne artikel med gode råd, når din partner er passiv aggressiv? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at udvikle indre styrke og selvtillid, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER