Er din Partner Passivt Aggressiv? 10 Gode Råd

Bevar en sund selvfølelse, styr udenom onde cirkler og støt din partner i at slippe den passive aggression

Bliver du ramt af din partners passive aggression? Påvirker det din selvfølelse? Og vil du gerne bryde de negative mønstre, stå ved dig selv og få det bedste frem i din partner og parforholdet?

Artiklen guider dig giver 10 vigtige praktiske anbefalinger. Læs også om 10 tegn på passiv aggression.

Håndter din partners passive aggression og skjulte vrede 10 gode råd.

1.Se problemet i øjnene – og brug din skelneevne

Din partner har udviklet et overtilpasset selv på overfladen og et skjult selv inde bagved, der er aggressivt og fuld af vrede. Hvorfor? På grund af manglende følelsesmæssig omsorg i barndommen, det kan f.eks. være:

– din partners følelser er ikke set, hørt og forstået.

– din partner er blevet svigtet, afvist, misforstået eller latterliggjort – og har derfor ‘lukket i’ for sine følelser.

– der er ikke nogen, der har talt om følelser i din partners barndomshjem.

– en eller begge forældre har været autoritære og afvisende.

-en svær relation til en skrøbelig søskende eller forælder, der altid skulle tages hensyn til og skånes for vrede.

1. Erkend, at problemet har dybe rødder. Lad dig ikke narre af din partners venlige og samarbejdende facade.  Sammen med den skjulte aggression og vrede udgør denne overflade et ‘falskt selv’, som dækker over din partners ‘sande selv’.

2. Forstå at din partner må finde ind til sin kerne bag det falske selv. Her kan din partner mærke ægte positive følelser for sig selv og for dig. I stedet for igen og igen at gøre dig til genstand for sin indestængte vrede.

3. Kend forskel på de forskellige sider af din partner: 1. overfladen af uægte venlighed, 2. den skjulte aggression og vrede og 3. det sande selv, hvor din partner er i ærlig kontakt med sine dybere følelser.

Jo mere du kan se problemet klart i øjnene – og skelne tydeligt mellem de forskellige sider af din partners indre – des bedre er du rustet til værne om din selvfølelse, sætte grænser for aggressionen og hjælpe din partner ind på en bedre kurs.

2.Insister på, at din partner tager ansvar

Det er vigtigt, at du forstår, at din partner har et såret barn indeni – de ydre forhold i barndommen kan godt have været gode, mens den følelsesmæssige tryghed har været udfordret.

Vigtig pointe: At have forståelse, kærlighed og medfølelse er ikke det samme som at være eftergivende.

Hvad gør du så, hvis din partner går ind i offer-rollen, hvor budskabet gang på gang er: ‘Det er synd for mig’ og ‘jeg kan ikke gøre for det.’

Det er rigtigt, at din partner ikke er skyld i problemet. Men det er også rigtigt, at kun din partner kan gøre noget ved det. Insister derfor på, at din partner styrer uden om offer-rollen, går fra barn til voksen og påtager sig ansvar for at stoppe den passive aggression og vrede: for sin egen skyld, for din skyld  – og evt. for ikke at overføre mønstret til de børn, I har fået, eller ønsker at få.

2.Stå ved dig selv og stå fast

Din partner kan ramme dig – og vil ramme dig – med sin passive aggression og skjulte vrede. Det har du ikke indflydelse på. Men du kan træffe et vigtigt valg: stå ved dig selv og stå fast – selvom du bliver ramt. Hvad skal der til?

 1. Vær bevidst: Når din partner forsøger at give dig ansvaret for sine egne vanskeligheder, kan du opdage det.
 2. Undgå at internalisere: dvs. tag ikke ansvaret for din partners fejl på dig selv.
 3. Sig fra og hold fast i dit eget perspektiv: når din partner svigter, kommer for sent, lukker dig ude med stilhed osv. kan du holde fast i, at uanset, hvad du har gjort, er din partners opførsel uacceptabel.
 4. Støt gennem modspil – og et kærligt krav: Du støtter ikke din partner ved at ‘spille med’ på den passive aggression og ligge under for den. Du støtter din partner ved at stille et kærligt krav om snarest muligt at slippe den passive aggression og skjulte vrede.
 5. Bevar din selvfølelse: Hvis du selv begynder at blive meget vred eller giver igen med passiv vrede, kan du gradvist opleve at miste dig selv. Hold fast i din selvfølelse ved at værne om positive værdier som samhørighed, varme, respekt og kærlighed.

3.Stil spørgsmål, når din partner er stille

Når din partner er uenig, er det typisk, at du ikke får det at vide med ord. Din partner har lært at undertrykke sit nej, sine forbehold og sin modvilje – derfor er modviljen uden ord.

 1. bemærk stilheden: stilheden kan også opstå midt i en samtale, hvor du tror, at der er god kontakt. Du kan sige eller gøre noget, hvor din partners hjerne på et splitsekund har aktiveret den passive aggression og vrede.
 2. undlad at tale videre som om alt er normalt: din partners aggression og vrede forbliver skjult, hvis du blot selv lægger endnu et lag af ord henover.
 3. spørg hvad din partner tænker og føler lige nu: giv udtryk for, at du ønsker en oprigtig kommunikation, hvor der er plads til, at din partner kan udtrykke sig.
 4. hold fast i dit spørgsmål: hvis din partner afviser ved f.eks. at sige “ikke noget” eller “det vil jeg ikke tale om lige nu”, kan du roligt og respektfuldt sige, at du ønsker at en eventuel skjult modvilje kommer frem i lyset. Sådan at I sammen kan finde en varig løsning.

4.Vær vedholdende, tålmodig og samarbejd med din partner

Du kan ikke vinde hver kamp på den korte bane. Men du kan sejre i krigen mod den passive aggression, hvis du holder ud, er tålmodig og får et godt samarbejde med din partner.

Et kendetegn ved passiv aggression og skjult vrede er den stædighed, som din partner kan blive grebet af: at blive ved og ved med at argumentere for, at ‘jeg glemte det bare’ eller ‘du er alt for sensitiv, kan du ikke slappe af? Det var bare en joke!” Og når den passive aggression og skjulte vrede er aktiv er det til tider slet ikke muligt at få ‘hul igennem’ til din partner.

Vigtig pointe: Det er afgørende, at du ikke giver op, men med stor tålmodighed fastholder vigtigheden af et samarbejde om at nå i mål.

“Jeg forestiller mig min partner som smukke tornerose og den passive aggression som det store tjørnekrat, ” fortalte en mand, hvis kone lagde ham på is, hver gang hun blev såret – i stedet for at dele sine følelser og løse problemerne.

“Jeg tænker det som om min mand er omgivet af en mur af is, som jeg er med til at smelte, sådan at vi får kontakt” sagde en kvinde, hvis kæreste ofte nedgjorde hende foran andre, glemte aftaler og sprang fra fælles opgaver i hjemmet.

Se den passive aggression og skjulte vrede som adskilt fra din partners sande selv:  Det gør det lettere at bevare samarbejdet og kærligheden under rejsen mod frigørelse fra passiv aggression og skjult vrede.

5.Lad dig ikke kue, hvis din partner tilbageholder intimitet

Din partner kan f.eks. nægte at tale til dig, blive stille i længere tid, begynde at tale i et andet tonefald, virke indesluttet og grublende, skrue ned for berøringer og fysisk kontakt.

Der kan være to slags situationer:

 • Når du forsøger at finde ud af, hvad der er galt, bliver du afvist. Her kan du tydeligt gøre opmærksom på, at du ikke kan læse tanker. Udtryk dit behov for, at din partner finder sin voksne side frem og tager ansvar for at kommunikere direkte. Hvis ikke nu, så snarest muligt.
 • Du ved, hvad der er galt, og din partner stopper først efter at have fået sin vilje. Små indrømmelser, et kærligt undskyld og et kompromis hjælper et parforhold. Men hvis du gang på gang med bliver presset med passiv aggression til at give efter på områder, der er vigtige for dig, skal du stå fast.

Uanset om du ikke ved eller godt ved, hvad der er galt, bliver du inviteret til at være i dårligt humør og føle dig skyldig.

En meget virkningsfuld strategi er at bevare dit gode humør – og gøre ting, du kan lide.

Når din partner indser ‘det her virker ikke‘, kan kommunikationen udvikle sig. Og din følelse af personlig styrke vokser.

6.Giv et bevidst respons, hvis din parter gang på gang gør ting, du tydeligt har sagt fra over for

Venskab er en del af et godt parforhold. Det er sundt og naturligt, at du rækker ud efter din partners venskab og fortæller, når noget er svært for dig – og hvor du har brug for støtte. Din partner viser forståelse og siger: “Jeg er glad for, at du siger det til mig. Det vil jeg gerne hjælpe med.”

Men du kan ikke regne med din partner som ven: dagen efter, dagen efter igen og måned efter måned gør din partner det stik modsatte af, hvad I har aftalt.

Hvorfor? – dette spørgsmål dukker ofte op:

Den passive aggression kan være i gang med at ‘tage hævn’ for en helt anden ting, du har gjort – eller den skjulte vrede ulmer som en gammel vane, der intet har med dig at gøre.

Din partner afviser dig og sit ansvar: Når du bringer problemet op, siger din partner: “Jeg er virkelig ked af det, jeg kom væk fra det. Det er så svært for mig at huske.” Din partner sender samtidig signalet: “Vær nu ikke urimeligt vred over det her. Jeg kan jo ikke gøre for det.”

Til sidst kan du føle dig krænket, modarbejdet, nedværdiget – og magtesløs. På dette tidspunkt kan du selv føle dig fristet til:

 • at blive rasende
 • at ty til passiv aggression
 • at bebrejde dig selv – og blive opgivende og deprimeret

Vælg det bevidste respons:

 • Hold fast i, at det er rimeligt: du må godt kræve, at din partner opfører sig som en ven og ikke en fjende – se den passive aggression som problemet. Ikke dig selv.
 • Bevar din indre ro og din værdighed: du bliver kun mere svækket, hvis du selv bliver aggressiv.
 • Slik dine sår – og ‘rens ud’, så der ikke går betændelse i din smerte: du må udvikle en meget stor selvkærlighed for at holde til presset. Accepter, at du kan være rystet, forvirret, chokeret og få et væld af negative følelser. Afsæt tid til at ‘komme dig’ – uden at kritisere dig selv for at være ‘alt for følsom’.
 • Løs problemet bag aggressionen: Hvis du ikke ser, at din partner ‘vågner op til dåd’ og ser bag sine handlinger, vil det på sigt være nedbrydende for dig at blive i forholdet. Både dit fysiske og psykiske helbred kan blive alvorligt ramt – og du bør overveje at afslutte forholdet.

7.Hold fast i dine forventninger og standarder

Den passive aggression og skjulte vrede kan få din partner til gang på gang at udskyde, glemme, udføre opgaver meget sløset, gøre det modsatte af, hvad der blev aftalt, insinuere at du er urimelig osv.

Mange ofre for passiv aggression begynder efterhånden at give køb på deres normale standarder. Her er eksempler:

 • hjemmet bliver forsømt
 • personlig hygiejne og påklædning er upassende
 • omsorg for børn er svigtende
 • socialt opstår der pinlige situationer
 • økonomisk overforbrug eller manglende opsparing

På grund af partnerens hårdnakkede forsømmelse af sine opgaver og ansvarsområder, er det svært at blive ved med at kæmpe. Du kan blive ramt af stress, nedtrykthed og udmattelse.

Vigtig pointe: hold så vidt muligt fast i dine standarder

En nyttig måde at undersøge om din partner virkelig ønsker at slippe den passive aggression er:

 • at prioritere de opgaver og områder, der bliver forsømt og
 • sætte en tidsfrist.

Ser du igen og igen ingen forbedring, må du overveje, om din partner reelt set ønsker at forandre sig.

8.Sig tydeligt fra til humor, du ikke bryder dig om

1. sæt tydelige grænser – undlad at forsøge at gå lidt med på det morsomme, som bagefter efterlader dig med et sår.

2. forhold dig til det budskab, der ‘pakkes ind’ – en afvisning af rimelige krav, en nedgørelse af dig eller andre, en afvisning af dine følelser osv. Tag fat i kernen og selve indholdet –  og prøv at få en konstruktiv dialog om det, der ligger bag.

3. spørg til løsninger – bed din partner overveje: Hvad skal der til, for at du bliver tilfreds?

Vigtig pointe: sarkasme og ironi er en af de mest anvendte kanaler for passiv aggression. Du savner ikke humor, når du ikke synes, at det er sjovt.

9.Husk at andre ikke ser det, du ser

Det kan føles meget ensomt at være knyttet til en partner, som kæmper med passiv aggression og vrede. Din partner kan udadtil virke flink og omgængelig – andre oplever derfor, at din partner er behagelig.

Gradvist bliver du selv inviteret ind i rollen som ‘den sure, uomgængelige, besværlige, urimelige….‘ Hvorfor? Fordi du gang på gang er blevet såret, skuffet, svigtet, urimeligt behandlet. Din empati er blevet misbrugt, hvis du har været forstående, når din partner har været i offerrollen. Du har kæmpet med en usynlig fjende, der har været forklædt som en ven.

Vigtig pointe: Når andre ikke forstår, hvorfor du er vred og negativ, kan du selv komme i tvivl: er det mig, der er noget galt med?

Husk at andre ikke har set den aggression og vrede, der findes nedenunder. Derfor skal du heller ikke dømme dig selv ud fra, hvad de kan få øje på.

10.Værn om dit selvværd

Dit selvværd kan gradvist blive mere og mere undergravet i et forhold til en passiv aggressiv partner.

brug dit netværk og få støtte i andre relationer, du kan regne med.

knyt dig stærkt til dine værdier om, hvordan man opfører sig ordentligt. Følg dem selv, så du ikke ‘synker ned på din partners niveau’ og bagefter sørger over at have mistet dig selv. Hold fast i, at din partner skal slippe den passive aggression.

tænk i win-win løsninger: inviter din partner til at gentage samspil, der har været ramt af passiv aggression. Sådan at din partner f.eks. næste gang, I får gæster, er med til at forberede middagen og gennemføre aftenen på en god måde.

stands forholdet, hvis der ikke sker forandringer. Der skal være reelle udsigter til forbedring, og du skal se din partner gøre en indsats. Hvis ikke kan både dit psykiske og fysiske helbred blive ramt af den vedvarende belastning fra din partners passive aggression og skjulte vrede.

Ofte kan den passive aggression og vrede gå hånd i hånd med afvisende/undvigende tilknytningsmønstre, din partner har lært som barn. Ved at bearbejde det, kan din partner give den passive aggression en rodbehandling: 10 tegn og 10 gode råd & afvisende/undvigende tilknytning i parforholdet.

Kunne du lide denne artikel med gode råd, når din partner er passiv aggressiv? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores samtaler, bøger og seminarer, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER