Stress og sensitivitet

Overstimulering stresser sensitive

Sensitive mennesker opfanger mange nuancer, som andre ikke lægger mærke til. De oplever at mangle et filter eller “ekstra lag hud”, og at de kan blive bombarderet med indtryk i hverdagen. Situationer, som andre synes er afslappende og positivt stimulerende, dræner dem for energi. Uden at de forstår hvorfor.

Følelsen af at blive overvældet

Følelsen af at blive overvældet handler blandt andet om, at mænden af stimuli bliver “for meget”. For mange stimuli får sensitive til at miste fatningen eller blive udmattede. Og overstimulering gør det svært at udnytte de mange fordele ved at være sensitiv.

Viden om sensitivitet

At finde ud af hvad det vil sige at være sensitiv, er det første skridt på vejen. Det kan ofte give en stor lettelse, mange kan få en AHA-oplevelse. Man kan bedre forstå sig selv og se klart hvilke situationer, der giver stress. På den måde bliver man med tiden i stand til at opbygge den personlige styrke, der skal til for at klare stress problemer.