Forskning i Særlig Sensitivitet: forstå særligt sensitive kendetegn og coping strategier

Vigtige pointer om fordele og ulemper – og om brugbare strategier og redskaber til særligt sensitive

Særlig Sensitivitet kan vise sig på både positive og negative måder ifølge den internationale forskning, hvor der skelnes mellem 3 typer sensitivitet, der henholdsvis kan være:

  1. en fordel og en styrke (vantage sensitivity)
  2. en ulempe og en sårbarhed (vulnerability factors)
  3. både en fordel/styrke og en ulempe/sårbarhed (differential susceptibility)

Læs om den nye forskning og få anbefalinger & praktiske råd, du kan bruge i hverdagen.

Tilmeld gratis nyhedsbrev, hvis du løbende ønsker nyt om forskningen og flere praktiske anbefalinger til sensitive børn, voksne og par.

Ny forskning i særligt sensitive 2023. Nyt fra international konference om miljøsensitivtet.

, ,
Hvilke fordele og ulemper giver den særlige sensitivitet? Hvordan præges sensitivitet af traumer? Hvad er samspillet mellem gener og miljø? Hvordan kan vi bedst støtte særligt sensitive? Bliv klogere på forskningens svar på disse og andre vigtige spørgsmål.
Helbred utryg tilknytning

Særligt sensitive voksne bearbejder berøring på en mere nuanceret måde

Den tyske professor, Michael Schäfer, undersøgte særligt sensitive med fMRI-hjernescanning og fandt tegn på at hjerneområder i insula var stærkere aktiveret hos de mest særligt sensitive. Det var med andre ord ikke selve berøringssansen, som fungerede anderledes. Det var på højere niveauer i nervesystemet, i hjernen, at man fandt forskellen. Områderne er bl.a. knyttet til bearbejdningen af negative og positive sociale indtryk. De særligt sensitive oplever det samme, når de bliver berørt, men deres hjerne bruger andre områder til at bearbejde erfaringen. Dette handler om den særligt sensitives rige indre liv med fortolkninger og vurderinger, som kan være mere omfattende og nuancerede. F.eks. kan den særligt sensitive have stærkere negative reaktioner på ubehagelig berøring og stærkere positive reaktioner på behagelig berøring, hvor kontakten til den, der giver berøringen har stor betydning.

Læs mere om undersøgelsen i forskningsartiklen: Schaefer, M., Kühnel, A., & Gärtner, M. (2022). Sensory processing sensitivity and somatosensory brain activation when feeling touch. Scientific Reports, 12, 12024

Særligt sensitive voksne oplever øget livskvalitet, når de bliver bevidste om deres særlige sensitivitet

Et hollandsk forskerhold ledet af professor Corina Greven, som er specialiseret i højt begavede og særligt sensitive, undersøgte særligt sensitives egne perspektiver på at være bevidste om deres personlighedstræk. De særligt sensitive voksne oplevede, at de blev bedre til at forstå sig selv, berolige deres nervesystem og styre uden om unødvendig stimulation i hverdagen (f.eks. ved at tage solbriller på eller bruge ørepropper i bussen.) Mange brugte teknikker til at træne indre ro til at finde mere energi til at møde meningsfulde udfordringer i deres liv. De fleste personer i studiet fortalte om stærkere positive og negative følelser og en tilbøjelighed til at være opmærksomme på andres behov – også på bekostning af egne. Klik her og få mere viden & se 50 min video om at være særligt sensitiv – og klik her og få gode råd, hvis du er tilbøjelig til at være overansvarlig.

Læs mere om undersøgelsen i forskningsartiklen: Bas, S., Kaandorp, M., de Kleijn, Z. P. M., Braaksma, W. J. E., Bakx, A. W. E. A., & Greven, C.U. (2021). Experiences of Adults High in the Personality Trait Sensory Processing Sensitivity: A Qualitative Study. J Clin Med, 10(21):4912. doi: 10.3390/jcm10214912.

Sensitive børn i positive miljøer udvikler færre problemer under covid-nedlukning end andre børn

Et italiensk og engelsk forskerhold fandt, at særligt sensitive børn var mindre udadreagerende og mindre selvkritiske, ængstelige og nedtrykte under de skrappe corona restriktioner i Italien end andre børn – men kun hvis forholdet til forældrene var positivt. Studiet viste, at gode forældre fungerede som en buffer for alle børnene i denne udfordrende periode.  Men især de særligt sensitive børn var meget påvirkede af den trygge kontakt og muligheden for at strukturere hverdagen på en meningsfuld måde. Forskerne understreger, at særligt sensitive børn med den rette voksenkontakt kan være meget kompetente børn, når det handler om at klare modgang. Få gode strategier til at lære særligt sensitive børn at klare udfordringer her i denne artikel.

Læs mere om undersøgelsen i forskningsartiklen: Lionetti, F., Spinelli, M., Moscardino, U., Ponzetti, S., Garito, M. C., Dellagiulia, A. & Pluess, M. (2022). The interplay between parenting and environmental sensitivity in the prediction of children’s externalizing and internalizing behaviors during COVID-19. Development and Psychopathology, 1-14.

Ængsteligt undvigende tilknytning

Sensitive børn er mere sårbare for at udvikle grublerier og blive nedtrykte, når deres forældre er eftergivende

Et italiensk, engelsk og amerikansk forskerhold studerede virkningen af forskellig forældrestil på sensitive børn. Studiet viste, at sensitive børn har større risiko for at gruble over fortiden og blive nedtrykte og deprimerede, hvis deres forældre er eftergivende og har svært ved at sætte grænser og skabe struktur. Find gode råd til eftergivende forældre i denne artikel.

Læs mere om undersøgelsen i forskningsartiklen: Lionetti, F., Klein, D. N., Pastore, M., Aron, E. N., Aron, A., & Pluess, M. (2021). The role of environmental sensitivity in the development of rumination and depressive symptoms in childhood: a longitudinal study. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-11.

 

selvkaerlighed

Særligt sensitivitet og narcissisme er to forskellige ting, men to negative faktorer overlapper i visse tilfælde

Et hollandsk-tysk forskerhold udforskede negative aspekter ved sårbar narcissisme, som også kan observeres blandt nogle særligt sensitive voksne – og potentielt hæmme den personlige udvikling: 1. at anse sig selv for at være ‘noget særligt’ i stedet for et menneske som alle andre, og 2. at forsøge at opnå balance primært gennem at trække sig tilbage og undgå ubehagelige stimuli. Forskerne understreger værdien af konstruktiv selvomsorg, der styrer uden om disse faldgruber. Læs gode råd til hvordan man som særligt sensitiv klarer modgang i denne artikel.

Læs mere om undersøgelsen i forskningsartiklen: Emanuel Jauk, Madita Knödler, Julia Frenzel og Philipp Kanske (2022) Do highly sensitive persons display hypersensitive narcissism? Similarities and differences in the nomological networks of sensory processing sensitivity and vulnerable narcissists.

Glad pige i buskads med viljestyrke og selvkontrol

Særligt sensitive teenagere: får større udbytte af hjælpeprogram end mindre sensitive

407 gymnasieelever i Tokyo modtog støtte fra et hjælpeprogram, som skulle øge deres oplevelse af mestring og selvtillid. Den japansk-engelske undersøgelse viste, at de særligt sensitive gymnasieelever, som havde lavere trivsel end de andre elever blev mere positivt påvirkede af hjælpeprogrammet: deres score på depression og selvværd blev mere positivt og de fik større udbytte end mindre sensitive gymnasieelever. Læs gode råd til særligt sensitive teenagere i denne artikel.

Læs mere i artiklen: Sensory processing sensitivity and culturally modified resilience education: Differential susceptibility in Japanese adolescents. Kibe et.al. September 2020.

Sensitive born og kvaliteten af miljoet i opvaeksten

Særligt sensitive børn: mere påvirkede af både modgang og støtte i familien.

227 børn i gennemsnitsalderen 7 år og deres forældre blev interviewet for at undersøge:

  1. modgang i familien (sygdom, økonomiske problemer, skilsmisse og øvrige forhold, der typisk øger børns stress) såvel som
  2. støtte i familien (varme, lydhørhed, støtte til skolearbejde og øvrige forhold, der typisk øger børns trivsel.

Sara Scrimin og hendes kolleger fra Padova Universitet fandt et mønster, hvor særligt sensitive børn blev kraftigere påvirket af såvel modgang som støtte i deres opvækstmiljø. Den særlige sensitivitet var ikke kun en ulempe i modgang, men gav også børnene fordele, når det handlede om at modtage støtte. Få gode råd til fysisk, social, personlig og ideologisk sensitivitet her.

Læs mere i artiklen: Early adversities, family support and child well-being. The moderating role of environmental sensitivity. Scrimin et.al. Juli 2018. Child Care Health and Development.

saerligt sensitiv hjerne, forskning i HSP

Den særligt sensitive hjerne: et større behov for ro til en dyb bearbejdning af indtryk.

Hvad kendetegner den særligt sensitive hjerne? Hvordan adskiller de sensitive kendetegn sig fra de sensitivitets-relaterede udfordringer, der ses ved Aspergers, skizofreni og posttraumatisk stress?

Bianca Acevedo og hendes kolleger påpeger bl.a. forskelle i belønningsrelaterede hjerneområder og forskelle i hjernen, der knytter sig til bearbejdning af sociale og følelsesmæssige stimuli, fysiologisk homøostase, hukommelse, empati og opmærksomhed. Den særligt sensitive hjerne kører billedligt talt i et højt gear og samler mere information – men betaler også prisen med en hurtigere udtrætning. På det konkrete plan anbefales særligt sensitive og nærtstående at sikre strategier, der giver den særligt sensitive hjerne ro til en dybere bearbejdning af indtryk. Læs artikel med gode råd om indre ro for særligt sensitive.

Læs mere om forskning i den særligt sensitive hjerne i artiklen:  Acevedo, B., Aron, E., Pospos, S., & Jessen, D. (2018). The functional highly sensitive brain: a review of the brain circuits underlying sensory processing sensitivity and seemingly related disorders. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 373(1744). doi:10.1098/rstb.2017.0161

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores individuelle samtaler, parsamtaler, samtaler med børn, teenagere, unge & forælde, eller vores seminarer og bøger, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER


Forskning i sensitivitet og metoder til positiv forandring

Hvilket grundlag bygger vores daglige arbejde på?

I denne sektion af hjemmesiden kan du få et dybere indblik i den forskning, som ligger bag arbejdet med sensitive børn og voksne.

Vi tilbyder desuden to inspirerende videokurser med førende forskere i sensitivitet og metoder til at fremme indre ro og følelsesregulering:

To videokurser, der formidler forskning og praktiske anbefalinger

Fordelen ved at være sensitiv – under forskernes lup.
Elaine Aron ph.d. og professor Arthur Aron, seniorforsker Michael Pluess og professor Jay Belsky formidler den nyeste viden om forskningen i positive sider ved at være sensitiv. De giver desuden mange anbefalinger til hverdagen.
Læs mere her

Indre ro – en praktisk guide
Professor Paul Gilbert formidler viden og redskaber til at fremme indre ro og regulere følelser fra negativ til positiv i hverdagen.
Læs mere her.

Vi har udviklet videokurserne i forbindelse med arbejdet på to bøger:
1. DVD og bog om fordelen ved at være sensitiv – en praktisk guide til sensitive børn og voksnes potentialer.
2. Sensitive børn fra sårbarhed til styrke. Bogen udgives af Hans Reitzels Forlag/Gyldendal Akademisk og handler om, hvordan fagpersoner og forældre i fællesskab kan styrke sensitive børn

I undermenuerne kan du læse mere om teorier, eksperter og litteratur, som inspirerer og guider de tilgange, vi benytter.
Vi ser frem til det kommende arbejde med at præsentere de forskellige perspektiver på forskningen via hjemmesiden og i nyhedsbrevet. I den forbindelse vil vi løbende udbygge denne sektion af hjemmesiden.

Kort guide til studerende

Grundlaget for at arbejde med sensitive børn er baseret på traditionen for at arbejde med nedarvede træk – såkaldte temperamentstræk – hvor de amerikanske børnelæger Stella Chess og Alexander Thomas er pionerer.
Læs mere her

Sensitivitet og sårbarhed

I tidligere studier af sensitivitet har man frem til slutningen af 90’erne især sat fokus på, hvordan de mest sensitive klarer sig i miljøer, der er præget af negative og belastende faktorer. Fordi de er mere påvirkede af forskellige negative forhold i omgivelserne, har man antaget, at påvirkeligheden og modtageligheden er en sårbarhed og en ulempe.
I adskillige studier af de temperamenter, individuelle forskelle i stressrespons og genetiske markører, som forbindes med sensitivitet, har man fundet at de mest sensitive har større risiko for at udvikle adfærdsproblemer, emotionelle vanskeligheder og psykiske lidelser.

Sensitivitet og positive potentialer

Siden slutningen af 90’erne er der i stigende grad kommet fokus på positive sider ved at være mere sensitiv, påvirkelig og modtagelig. Flere studier har vist, at sensitive ikke kun synes at reagere mere kraftigt på vanskelige forhold i omgivelserne. Når det omgivende miljø er nærende og støttende, ses der i flere studier også en større modtagelighed for disse positive forhold.

Dvs. at de sensitive fordele og positive potentialer ikke vil udtrykke sig uanset hvad. For at resurserne kommer til syne, må der være positive faktorer i det omgivende miljø, som fremkalder de potentielle fordele.

Der ses i disse år en integration af fire teoridannelser på dette område:

1. Forskellig modtagelighed (differential susceptibility) Læs mere her.
2. Fordelagtig sensitivitet (vantage sensitivity)
3. Biologisk sensitivitet for konteksten (biological sensitivity to context BSC)
4. Særlig sensitivitet/sensory processing sensitivity

Alle disse teorier bygger på evolutionsbiologiske antagelser om, at der er knyttet både fordele og ulemper til alle træk (ikke kun til de sensitive træk) og at disse vil vise sig i visse kontekster og ikke i andre.
Se referencer til vigtige bøger og artikler på litteraturlisten herunder.

Søg desuden videre på disse teoridannelser og forfattere, da der hele tiden udgives nye forskningsartikler på området, som i øjeblikket vækker stigende international interesse.

Tilmeld nyhedsbrevet, hvis du ønsker at få nyheder om vores kommende bog og videoklip med de internationale eksperter, som guider og beriger vores arbejde.

Læs mere her om vigtige emner for sensitive børn og voksne

Litteraturliste: videnskabelige referencer og bøger, som henvender sig til fagpersoner

Acevedo, B. P, Aron, E., Aron, A., Sangster, M., Collins, N., & Brown, L. (2014) The highly sensitive brain: An fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others’ emotions. Brain and Behavior, 4, 580-594.

Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 345-368.

Aron, E. N., Aron, A., & Davies, K. (2005). “Adult Shyness: The Interaction of Temperamental Sensitivity and a Negative Childhood Environment.” Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181-197.

Aron, E.N. (2010) Psychotherapy and the Highly Sensitive Person. New York. Routledge.

Aron, A., Ketay, S., Hedden, T., Aron, E. N., Markus, H. R., & Gabrieli, J. D. E. (2010) Temperament trait of sensory processing sensitivity moderates cultural differences in neural response. Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Aron, E., Aron, A. & Jagiellowicz, J. (2012) Sensory Processing Sensitivity: A Review in the Light of the Evolution of Biological Responsivity. Personality and Social Psychology Review.

Bakermans-Kranenburg, M. J. & Van Ijzendoorn, M. H. Differential susceptibility to rearing environment depending on dopamine-related genes: New evidence and a metaanalysis. Development and Psychopathology, 23 (2011).

Baldwin M. W. & Taylor, S. E. (2010) Social Influences on Health: Is Serotonin a Critical Mediator? Psychosomatic Medicine 72:107-112 (2010).

Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007). For better and for Worse: Differential susceptibility to environmental influences. Current Directions in Psychological Science, 16, 300-304.

Belsky, J. and Pluess, M. (2009a). Beyond Diathesis Stress: Differential Susceptibility to Environmental Influences , Psychological Bulletin 2009, Vol. 135, No. 6, 885-908.

Belsky, J., & Pluess, M. (2009b). Why Therapy Should Fail (Sometimes): Differential Susceptibility to Environmental Influences. New Therapist, 62 (July/August), 18-27.

Belsky, J. Jonassaint, C., Pluess, M., Stanton, M., Brummet B., and Williams R. (2009) Vulnerability genes or plasticity genes? Molecular Psychiatry 2009, 1-9.

Boyce, W.T. & Ellis, B.J. (2005) Biological Sensitivity to Context. I: An evolutionary-developmental theory of the origins and functions of stress reactivity. Development & Psychopathology, 17, 271-301.

Boyce, W.T. & Ellis, B.J. (2008) Biological Sensitivity to Context. Current Directions in Psychological Science. Volume 17 – 3, 183-187.

Chen, C., Chen, C., Moyzis, R., Stern, H., He, Q., Li, H. & Dong, Q. (2011). Contributions of dopamine-related genes and environmental factors to Highly Sensitive Personality: A multi-step neuronal system-level approach. PLoS ONE.  6:e21636.

Chess, S. & Thomas A. (1996) Temperament Theory and Practice. New York: Brunner/Mazel.

Chess, S. & Thomas A. (1999) Goodness of fit. Clinical Applications from Infancy through Adult Life. New York: Brunner/Mazel.

Ellis, B.J. Boyce, T.W., Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M.J., Van Ijzendoorn, M. H. (2011) Differential susceptibility to the environment: An evolutionary-neurodevelopmental theory. Development and Psychopathology, 23, 7-28.

Essex, M.J., Armstrong, J.M., Burk, L.R.; Goldsmith, H.H., Boyce, T. (2011) Biological sensitivity to context moderates the effects of the early teacher-child relationship on the development of mental health by adolescence.

Gilissen, R, Bakermans-Kranenburg, M.J., van Ijzendoorn, M.H. & Van der Veer, R (2008). Parent-child relationship, temperament and physiological reactions to fear-inducing film clips: Further Evidence for differential susceptibility. Journal of Experimental Child Psychology, 99, 182-195.

Hankin, B.L, Nederhof, E., Oppenheimerm C.W., Jenness J., Young F. J.  ,Abela J.R.Z., Smolen, A, Ornel, J, &  Oldehinkel, A. J. (2011)
Differential susceptibility in youth: evidence that 5-HTTLPR x positive parenting is associated with positive affect ‘for better and worse’. Translational Psychiatry 1, e44.

Homberg, R. J., & Lesch, K. P. (2011). Looking on the bright side of Serotonin transporter gene variation. Biological Psychiatry, 69, 513-519.

Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E., Cao, G,, Feng, T., & Weng, X. (2010) The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Knafo, A., Israel, S & Ebstein, R.P. (2011) Heritability of childrens prosocial behavior and differential susceptibility to parenting by variation of the dopamine receptor D4 gene. Development and psychopathology, 23, 53-67.

Kristal, J. (2005) The Temperament Perspective. Brookes Publishing. New York.

Licht, C., Mortensen, E. L., & Knudsen, G. M. (2011). Association between sensory processing sensitivity and the serotonin transporter polymorphism 5-HTTLPR short/short genotype.  Biological Psychiatry, 69, supplement for Society of Biological Psychiatry Convention and Annual Meeting, abstract 510.

Nederhof E., Belsky J, Ormel J, Oldehinkel AJ. (2012).  Effects of divorce on Dutch boys’ and girls’ externalizing behavior in Gene × Environment perspective: diathesis stress or differential susceptibility in the Dutch Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey study?
Development and Psychopathology. 2012 Aug;24(3):929-39.

Pluess, M., & Belsky, J. (2010). Differential Susceptibility to Parenting and Quality Child Care. Developmental Psychology, 46(2), 379-390.

Pluess, M. & Belsky, J. (2011) Prenatal programming of postnatal plasticity? Development and Psychopathology, 23, 29-38.

Pluess, M., & Belsky, J. (2012). Conceptual issues in psychiatric gene-environment interaction research. American Journal of Psychiatry, 169(2), 222-223

Pluess, M., & Belsky, J. (2013). Vantage sensitivity: Individual differences in response to positive experiences. Psychological Bulletin, 139, 901-916.

Pluess, M., Velders, F.P., Belsky, J., van Ijzendoorn, M.H., Bakermanns-Kranenburg, M.J., Jaddoe, V.W.V., Hofman, A., Arp, P.P., Verhulst, F.C. & Tiemer, H. (2011) Serotonin Transporter Polymorphism Moderates Effects of Prenatal Maternal Anxiety on Infant Negative Emotionality. Biological Psychiatry;69:520-525.

Poehlmann J., Schwichtenberg, A.J.M., Shlafer, R.J., Hahn, J.B., Warner, R. (2011) Emerging self-regulation in toddlers born preterm or low birthweight: Differential susceptibility to parenting? Development and Psychopathology, 23. 177-193.

Silverman, L. K. (1994) The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society. Roeper Review. 17(2), 110-16.