Elaine Aron, ph.d., psykolog og forfatter

Verdens førende ekspert i særlig sensitivitet

Elaine Aron har grundlagt arbejdet med særlig sensitivitet, der også er forkortet med HSP (eng. highly sensitive personality).
I arbejdet med særlig sensitivitet bygger Elaine Aron videre på tidligere forskning i nedarvede personlighedstræk og betoner de positive sider ved at være sensitiv. Læs mere her.
Sammen med sin mand professor Arthur Aron er Elaine Aron også en af verdens førende forskere i kærlighed og parforhold.
Læs mere om Arthur Arons arbejde med særlig sensitivitet. Klik her.

Læs mere her om vigtige emner for sensitive børn og voksne

Elaine Arons seminarer i Danmark

Elaine Aron har besøgt Danmark to gange for at fortælle om den nyeste forskning, og hvordan den kan berige hverdagen.
Hun er kendt som en yderst inspirerende og engageret seminarleder, som taler et tydeligt og let forståeligt engelsk.
Vores dobbelt DVD fra seminar med Elaine Aron har danske undertekster. Her giver hun nyttig viden og redskaber til sensitive, forældre til sensitive børn, nærtstående og fagpersoner.
Klik her for at læse mere eller se eksempler.

Forfatter til verdensberømte bestseller-bøger

Elaine Aron er forfatter til de verdensberømte bestseller-bøger Særligt sensitive mennesker, Særligt sensitive børn og Særligt sensitive og kærligheden.

Læs anmeldelse i Psykolog Nyt af Særligt sensitive mennesker.
Læs anmeldelse i Psykolog Nyt af Særligt sensitive børn.

I bøgerne lægger Elaine Aron vægt på positive sider ved at være sensitiv og ikke mindst hvordan viden om trækket kan forbedre sensitive menneskers nære relationer, familieliv og arbejdsliv.

Læs budskabet, som Elaine Aron ønskede, at vi formidlede videre, da vi præsenterede hendes bog om Særligt sensitive børn ved bogmessen.

Vejledning til fagpersoner

Elaine Aron har i mange år arbejdet med psykoterapi i privat praksis, og hun har trænet og superviseret amerikanske psykologer og psykoterapeuter.
I 2010 udkom bogen Psychotherapy and the Highly Sensitive Person fra Routledge Forlag. I denne bog beskriver Elaine Aron typiske problemstillinger i det terapeutiske arbejde med særligt sensitive. Hun gennemgår desuden, hvordan man vurderer, om en klient har det særligt sensitive træk, og hvordan man adskiller det særligt sensitive træk fra diagnoser. I bogens appendix introducerer hun nogle af de forskningsundersøgelser, der ligger bag hendes arbejde.  

Forskning i særlig sensitivitet – sensory processing sensitivity

Forskningen i særlig sensitivitet/sensory processing sensitivity kaster lys på positive sider ved at være mere påvirkelig og emotionelt responsiv i forhold til det omgivende miljø. Forskningen refererer til flere forskellige teoridannelser, hvoraf de vigtigste er:
1. evolutionsbiologi, hvor der er observeret sensitive adfærdsstrategier blandt en lang række dyrearter.
2. trækpsykologi, hvor de amerikanske børnelæger Stella Chess og Alexander Thomas var pionerer i arbejdet med nedarvede temperamentstræk.
3. biologisk sensitivitet for konteksten, hvor børns forskellige stressrespons studeres i relation til miljøet i hjem, skoler og institutioner.
4. forskellig modtagelighed, hvor børns gener, fysiologi og temperamenter studeres i samspil med positive og negative faktorer i det omgivende miljø.
Desuden har Elaine Aron sammen med sin mand professor Arthur Aron og deres kolleger lavet pionerundersøgelser af den særligt sensitive hjerne med brug af fMRI-hjernescanning.
Se kort videoklip med eksempel. Klik her.
Læs mere om kommende forskningsinterview med Elaine Aron. Klik her.

Tilmeld nyhedsbrevet med gratis viden og gode råd, hvis du løbende ønsker at få information om ny forskning og praktisk vejledning i sensitivitet.

Særligt sensitive børn giver os enestående muligheder – Elaine Arons budskab

Særligt sensitive børn – hvordan vi hjælper vores børn med at trives, når verden overvælder dem.

Bogen giver vejledning til voksne, der ønsker at forstå og støtte de særligt sensitive børn i familien eller i institutioner og skoler.

Ved bogmessen i november 2010 blev Sensitiv Balance inviteret til at introducere bogen Særligt sensitive børn af Elaine Aron i forbindelse med oversættelsen til dansk. Læs anmeldelsen i Psykolognyt.

Vi spurgte inden præsentationen af bogen Elaine Aron, hvad hun ønskede, at vi formidlede videre i denne anledning. Hovedtemaet i hendes budskab er, at særligt sensitive børn giver os enestående muligheder.

Baggrund

Der er sket meget inden for forskningen på området siden bogen udkom på engelsk i 2002. I begyndelsen af Særligt sensitive børn understreger Elaine Aron, at forskere og fagfolk tidligere har kaldt disse børn med andre navne end særligt sensitive: De har observeret, hvordan børnene i en række situationer holder sig tilbage og tolket det negativt. Man har kaldt dem hæmmede, generte, negative, tilbageholdende, frygtsomme osv. Når de f.eks. stod ved siden af andre børn og kiggede på deres leg i stedet for at lege med det samme, som flertallet af børn ville gøre.

Elaine Arons pointe er, at børnene er i gang med en dybere bearbejdning af indtryk. Kort sagt: de tænker sig om! Inden de vælger at deltage i legen, lægger de nøje mærke til, hvad den går ud på.
Et hovedbudskab i bogen er således: vi må ikke misforstå børnene og automatisk give dem negative mærkater på – blot fordi de fra naturens hånd er indrettet sådan, at de lægger mærke til mere og derfor har brug for ekstra tid til at bearbejde indtryk.

I stedet for at presse børnene og overstimulere dem, som det alt for ofte sker, skal forældre, fagpersoner og andre voksne omkring børnene i højere grad forstå, hvordan de kan hjælpe børnene til at udfolde deres positive kvaliteter. Ved gradvist at lade børnene vokse ved udfordringer, vil resultaterne ofte være langt mere positive. Desuden skal man i løbet af barndommen sikre et passende miljø omkring barnet, som gør det muligt, at fordelene ved trækket kommer til udtryk.

Budskabet

I dag – 8 år efter bogen udkom i USA – er det Elaine Arons budskab, at særligt sensitive børn giver os enestående muligheder. Den nyeste forskning tegner et mere nuanceret og positivt billede af børnene. Den viser, at giver man børn med en høj sensitivitet et passende, støttende og beriget miljø i barndommen vil det ikke kun forebygge lidelse og problemer.

På grund af modtageligheden i nervesystemet tyder et stigende antal undersøgelser på, at sensitive børn i gennemsnit kan klare sig bedre end andre børn. De vil være mindre deprimerede, mindre angste og mere socialt kompetente end andre børn. Flere undersøgelser har også peget på, at de mest sensitive børnkan få endnu mere ud af de tiltag til at fremme deres trivsel, som forældre og andre voksne sætter i gang, når der er problemer. Det er en meget positiv og vigtig viden, som både forældre og fagfolk kan have gavn af at få indsigt i.

Vi skal forstå, at modtageligheden ikke kun er negativ, men også kan være en stor styrke, når børnene får gode livsbetingelser.

Elaine Aron mener, at særligt sensitive børn derfor er et område, hvor man bare ved at læse en enkelt bog vil kunne gøre en meget stor forskel. Men hvis man gør endnu mere end blot at læse bogen som enkeltpersoner vil man på samfundsplan også kunne målrette indsatsen for at fremme vilkårene for de særligt sensitive børn i vores institutioner og skoler. Det vil kunne få stor betydning for hvor mange psykisk sårbare versus hvor mange velfungerende og glade særligt sensitive, der vil præge de kommende generationer.

Der var bemærkelsesværdigt stort fremmøde ved indlægget i Forum, hvilket er et positivt tegn på den opmærksomhed, vi håber at Elaine Arons bog og de særligt sensitive børn vil møde fremover.

Tilmeld nyhedsbrevet med gratis viden og gode råd, hvis du løbende ønsker at få information om ny forskning og praktisk vejledning i sensitivitet. 

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER