Internationale eksperter inspirerer vores arbejde

Læs mere og se videoklip

Sensitiv Balances forskellige tilbud er inspireret af den nyeste internationale forskning inden for to områder:

1. sensitivitet hos børn, unge og voksne.
Denne forskning bygger bl.a. på undersøgelser af gener, stressrespons og personlighedstræk og på studier af, hvordan det går sensitive og mindre sensitive i berigende og belastende miljøer.

2. metoder til at skabe positiv forandring i hverdagen.
I særdeleshed følger vi med i de nyeste studier af, hvordan indre ro og medfølelse afbalancerer nervesystemet og får hjerne og personlighed til at fungere optimalt.

Her præsenterer vi nogle af de internationalt anerkendte kapaciteter, som især har inspireret os. Du kan opleve videoklip fra seminarer, vi har holdt sammen med nogle af dem i Danmark. Vi arbejder i øjeblikket på at færdiggøre interviews med nogle af de andre forskere, som vi har opsøgt for at få en dybere forståelse af deres tilgange, og hvordan man kan bruge dem til at skabe en positiv forandring for både sensitive og mindre sensitive.

Tilmeld nyhedsbrevet, hvis du ønsker at få nyheder om de nye videoklip med disse og andre internationale eksperter, som guider og beriger vores arbejde.

Læs mere her om vigtige emner for sensitive børn og voksne

Elaine Aron, ph.d. psykolog

Elaine Aron er “moder” til forskningen og det praktiske arbejde med særlig sensitivitet. Hendes pionerarbejde har inspireret forskere og fagpersoner, såvel som sensitive mennesker og forældre til sensitive børn.
Hun har skrevet bestseller bøger om særligt sensitive mennesker og børn som er udkommet over hele verden. Foruden forskning og klinisk arbejde er hun internationalt anerkendt som en meget engageret seminar- og kursusleder.
Vi har løbende kontakt med Elaine Aron, som vejleder og inspirerer os i vores daglige arbejde.

Klik her og se videoklip fra vores dobbelt DVD med Elaine Aron, som blev optaget, da hun holdt seminar med Lise August i København i 2010.

Der er en ny DVD om Sensitive fordele med Elaine Aron på vej i sommeren 2015.

Arthur Aron, professor ved Stony Brook University, New York

Arthur Aron er sammen med Elaine Aron pioner inden for forskningen i særlig sensitivitet hos børn og voksne. Han er desuden blandt verdens førende forskere inden for kærlighed og parforhold.
Arthur Aron har givet et betydningsfuldt bidrag til området ved at udvikle de tests, som i øjeblikket bruges til at måle det særligt sensitive træk.
Desuden er han pioner inden for undersøgelser af typiske karakteristika ved den særligt sensitive hjerne.

Klik her og læs mere om Arthur Arons arbejde og publikationer. Kommende nyhedsbreve vil præsentere videoklip, hvor Lise August interviewer Arthur Aron om, hvordan man måler sensitive træk hos børn og voksne.

Ted Zeff, ph.d., psykolog

Ted Zeff har udviklet en række praktiske strategier til at trives med det særligt sensitive træk, bl.a. med fokus på morgen- dags- og aftenrutiner, teknikker til at håndtere overstimulation, berolige nervesystemet og udnytte de positive sider ved det sensitive træk.

Han er desuden verdens førende ekspert i sensitive drenge og mænd.
Vi har hjulpet Ted Zeff med at indsamle data til hans bøger om sensitive drenge og om sensitive succeshistorier. Vi har desuden arrangeret flere besøg med ham i Danmark, hvor han har superviseret vores arbejde og afholdt offentlige seminarer.

Klik her og se videoklip med Ted Zeff, der handler om særligt sensitive drenge. Det blev optaget, da vi holdt seminar med ham i København.

Jay Belsky, professor ved University of California

Jay Belsky er far til teorierne om forskellig modtagelighed (differential susceptibility) og sensitive fordele (Vantage sensitivity). Han er frontskikkelse bag de nye og mere positive syn på sensitivitet, som i disse år vokser frem. Hans arbejde inspirerer stadig flere forskere til at designe undersøgelser, der viser oversete styrker ved at være mere sensitiv og modtagelig i forholdet til det omgivende miljø.

Jay Belsky er involveret i bearbejde resultater fra store internationale forløbsundersøgelser af børn i institutioner og skoler. Han samarbejder bl.a. med engelske, norske og hollandske forskere og anbefaler Elaine og Arthur Arons arbejde.

Klik her og læs mere om Jay Belskys arbejde og publikationer. Kommende nyhedsbreve vil præsentere videoklip, hvor Martin August interviewer Jay Belsky om forskellig modtagelighed og sensitive fordele, og hvilke praktiske perspektiver, han vurderer, at dette arbejde har.

Michael Pluess, ph.d. senior lecturer ved Queen Mary University of London

Michael Pluess er kendt for sin forskning i sensitive fordele og i børns forskellige modtagelighed for positive oplevelser.

Sammen med Jay Belsky har han udviklet nye forskningsdesigns, som kan vise styrker ved at være mere sensitiv, der tidligere er blevet overset.
Han undersøger bl.a. virkningen af resiliens interventioner (programmer, der skal støtte og styrke sårbare og udsatte børn). Her har han fundet større og mere langvarige positive virkninger blandt de børn, der scorer højest på særlig sensitivitet.

Klik her og læs mere om Michael Pluess og hans arbejde og publikationer. Kommende nyhedsbreve vil præsentere videoklip, hvor Lise August interviewer Michael Pluess.

Paul Gilbert, professor ved University of Derby

Takket være Paul Gilberts banebrydende arbejde er de fleste af vores arrangementer inspireret af ny forskning i medfølelse. Denne forskning viser bl.a., at en kærlig og handlekraftig indstilling til egen og andres lidelse i høj grad beroliger og afbalancerer nervesystemet.

At praktisere medfølelse handler om at stille krav til egen og andres ansvarlighed. Det er ikke eftergivenhed, men villigheden til at engagere sig målrettet i at få de bedste sider frem i de biologiske og psykologiske kendetegn, som man fødes med og udvikler gennem

At praktisere medfølelse kan virke effektivt mod stress, forskellige psykiske lidelser, nedtrykthed, ængstelse, vrede og andre negative sindstilstande.

I familielivet vil medfølelse bidrage til at styrke børnenes trygge tilknytning til forældre og give dem de bedste forudsætninger for at udfolde en positiv version af deres personlighed.

Metoderne, som Paul Gilbert har samlet og udviklet, finder i disse år stadig større international udbredelse, og arbejdet udvikler sig fra voksenområdet til også at inkludere i arbejdet med børn, unge og voksne. Paul Gilberts arbejde har inspireret mange af de praktiske teknikker, som indgår i vores 1-dagskurser.

De fagpersoner, vi har nævnt her, er på ingen måde de eneste referencepunkter i vores arbejde. Vi er inspireret af evolutionsbiologisk tænkning, af ny forskning i gen-miljø-samspillet, af studier af børns stressrespons i hjem, skole og institutioner såvel som af positiv psykologi, kognitiv psykologi og af arbejdet med tilknytning og mentalisering i nære relationer.

Tilmeld nyhedsbrevet, hvis du ønsker at få nyheder om nye videoklip med de internationale eksperter, som guider og beriger vores arbejde.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER