Er du sensationssøgende/nyhedssøgende?

Besvar hvert spørgsmål ud fra det, du oplever er sandt.

Svar rigtigt, hvis spørgsmålet passer på dig i nogen grad.

Svar forkert, hvis det kun passer lidt eller slet ikke.

 1. Hvis det var sikkert at gøre det, ville jeg finde det interessant at prøve stoffer, som ville give mig mærkelige nye erfaringer.
 2. Jeg kan føle, at nogle samtaler er så kedelige, at det næsten er smertefuldt.
 3. Jeg vil hellere rejse hen til et nyt sted, jeg ikke kender, end vendte tilbage til et sted, jeg har været før.
 4. Jeg kunne godt tænke mig at prøve sportsgrene, som giver fysisk spænding. F.eks. styrtløb, bjergbestigning og surfing.
 5. Jeg bliver rastløs, når jeg befinder mig hjemme i for lang tid.
 6. Jeg bryder mig ikke om at vente uden at kunne foretage mig noget.
 7. Hvis jeg oplever noget usædvanligt, vil jeg bestræbe mig for at undersøge det nærmere.
 8. Det keder mig at tilbringe tid med de samme mennesker hver dag.
 9. Mine venner oplever, det er svært at forudsige, hvad jeg vil foretage mig.
 10. Jeg holder af at udforske nye områder.
 11. Jeg undgår at have daglige rutiner.
 12. Jeg er tiltrukket af kunst, som giver mig intense oplevelser.
 13. Jeg holder af ting, der giver mig følelsen af at være “høj”.
 14. Jeg foretrækker venner, som er uforudsigelige.
 15. Jeg ser frem til at befinde mig steder, som er nye og fremmede for mig.
 16. Når jeg skal bruge penge på at rejse, er det mest fremmede rejsemål at foretrække.
 17. Jeg kunne godt tænke mig at være opdagelsesrejsende.
 18. Jeg kan godt lide, når nogen kommer med en uventet bemærkning eller seksuelt betonet vittighed, som sætter lidt røre i alle.

Dit resultat:

Er du kvinde? Hvis du svarede “rigtigt” ved 11 eller flere spørgsmål, er du sandsynligvis sensationssøgende.
Hvis du svarede “rigtigt” ved 7 eller færre spørgsmål, er du formentlig ikke sensationssøgende.
Hvis du svarede rigtigt ved 8, 9 eller 10 spørgsmål, er du formentlig et sted i midten.

Er du mand? Hvis du svarede “rigtigt” ved 13 eller flere spørgsmål, er du sandsynligvis sensationssøgende.
Hvis du svarede “rigtigt” ved 9 eller færre spørgsmål, er du formentlig ikke sensationssøgende.
Hvis du svarede rigtigt til ved 10, 11 eller 12 spørgsmål, er du formentlig et sted i midten.

Husk dit resultat kan give et fingerpeg, men ingen selvtest er helt nøjagtigt. Undgå desuden at overse vigtige tegn på mistrivsel og kontakt din læge, hvis du selv eller dit barn ikke har det godt læs mere her

Testen er udviklet af den amerikanske psykolog Elaine Aron og gengivet på hjemmesiden med hendes tilladelse. Hun har bemærket, at nyhedssøgende/sensationssøgende mennesker, som også er sensitive, ønsker at få stimulerende og spændende oplevelser. Men til forskel fra ikke-sensitive nyhedssøgende og sensationssøgende mennesker er de ikke villige til at tage chancer og løbe risici for at få spændingen.

Når modsætninger mødes

Det er muligt på samme tid at score højt på sensitive kendetegn og være nyhedssøgende/sensationssøgende. Billedligt talt svarer det til at leve med at have en fod på bremsen (den sensitive side) og en fod på speederen (den nyhedsøgende/sensationssøgende side) – på samme tid!
Hvis man oveni dette er ekstrovert, er “speederen” forstærket, mens man som introvert vil få “bremsen” i parret af modsætninger forstærket.
Se introvert/ekstrovert teksten.

Udfordringen – at få modsætninger til at spille sammen

Udfordringen består i, at man skal lære at håndtere de meget forskelligartede sider af personligheden, så de spiller godt sammen. De sensationssøgende/nyhedssøgende/ekstroverte sider af personligheden har brug for mere afveksling og “gang i den” end de sensitive sider. Hvis man ikke formår at tøjle trangen til oplevelser og regelmæssigt sørge for at berolige og afbalancere nervesystemet, er der risiko for, at man udvikler stress og stressrelaterede helbredsproblemer.
Få mere viden og praktiske anbefalinger her.

Hvilke tilbud har vi til sensitive, der samtidig også er sensationssøgende/nyhedssøgende?

1.  Vores gratis nyhedsbrev med viden og anbefalinger udkommer en gang om måneden. Tilmeld nyhedsbrev her.

2. 1-dagskurset Selvkontrol for udadvendte særligt sensitive giver  overblik over vigtig viden, redskaber og gode råd, som får modsætningerne til at spille godt sammen.

3. Seminaret Sensitive fordele giver unik indsigt i den sensitive styrke og et overblik over den vigtigste og nyeste viden om, hvordan du og/eller dit barn kan sætte den i spil.

4. 1-dagskurset Fra selvkritik til selvaccept hjælper dig til at lære ikke at kritisere dig selv, når du er overstimuleret, og få større selvaccept og glæde i dit daglige liv.

5. Se også vores efterspurgte kurser om: Indre ro for særligt sensitiveSensitiv med overskud og Fra vrede til varme, som indeholder mange anbefalinger og redskaber til at få en bedre hverdag.

6. Se videoklip eller køb vores DVD med nyttig viden til hverdagen.

Nyhedssøgende kvinde kigger ud over langskab og laver i balance med sin sensitivitet

Mere viden og flere gode råd

Tilbøjeligheden til at se ting an og undgå overstimulation

Ifølge Elaine Aron er de særligt sensitive træk forbundet med mere
aktivitet i en del af nervesystemet, som er forbundet med at standse og checke efter: BIS (Behaviour Inhibition System). Aktivering af neurale netværk i dette system hænger sammen med, at man overvejer en situation og mulige konsekvenser af handling før man kaster sig ud i noget nyt. Herved kan man undgå overstimulation, og når man er tilpas stimuleret, er der større chance for, at det er fordelene ved ens træk, som er fremherskende.

Billedligt talt svarer det til at have en fod på bremsen og se sig godt for inden man kører ud i et trafikeret vejkryds, som ikke er lysreguleret. Og denne evne til at undersøge situationen på forhånd er både fornuftig og afgørende for vores evne til at overleve.

Tilbøjeligheden til at kaste sig ud i nye ting og opsøge stimulation

Ifølge Elaine Aron er de sensationssøgende/nyhedssøgende træk forbundet med mere aktivitet i en del af nervesystemet, som er forbundet med at igangsætte adfærd: BAS (Behaviour Activation System). Aktivering af neurale netværk i dette system hænger sammen med, at man hurtigt skrider til handling og tager ved lære af at gøre sig erfaringer med situationen i stedet for at bruge tid på at betragte og overveje den.

Billedligt talt svarer det til at have en fod på speederen og hurtigt komme frem. Denne evne kan i mange situationer være en stor fordel for overlevelsen.

To forskellige skaler, man kan score højt, lavt og medium på

Mange mennesker forestiller sig automatisk, at de sensationssøgende/ nyhedssøgende træk er en modsætning til de særligt sensitive træk.  Men sådan hænger det ikke sammen. Det er snarere to forskellige skalaer, og man kan score højt, medium og lavt på dem begge. Et særligt sensitivt menneske kan tillige have en høj, medium eller lav grad af de sensationssøgende/nyhedssøgende træk.

Hvis man scorer højt på begge træk findes der ingen enkle løsninger på, hvordan man får modsætningerne til at spille godt sammen. Det mest udbredte problem er stressrelaterede problemer, som hænger sammen med, at man opsøger mere stimulerende og krævende situationer end den sensitive side trives med – uden samtidig at sørge for at afbalancere nervesystemet.
Men ved at forstå de forskellige sider af personligheden og ved at være bevidst om  erfaringer i konkrete situationer kan man lære sine individuelle grænser og behov bedre at kende – hvilket gør det lettere at leve efter dem.

Praktiske anbefalinger til hverdagen: hvad kan du gøre?

1. Fremfor alt er det godt at undgå at være for hård ved dig selv, hvis du indimellem kommer ud af balance

Du har en mere “smal sti” at gå på. Der skal mindre til, før du keder dig, men der skal også mindre til, før du får for meget stimulation. Derfor er det naturligt, at det kan være vanskeligt at finde balancen – husk det, hvis du selv eller andre dømmer dine handlinger.

2.Nyd fordelene ved din sammensatte natur

Du har den sensitive dybde. Samtidig er et aktivt BAS system også en kilde til stor entusiasme og en grad af initiativ, som kan gavne og komplettere din sensitivitet og bane vej for dig i en mere udadvendt verden.

3.Vær meget opmærksom på dit helbred

Du er ekstra udsat for stressrelaterede sygdomme. Den vigtigste opgave for nyhedssøgende og sensitive mennesker er at lære at tøjle det nyhedssøgende karaktertræk og undgå overstimulering. Lær at reducere stress og vær opmærksom på værdien af følelsesmæssig selvbeherskelse. Lær evt. konkrete teknikker, som tiltaler dig. Og fremfor alt – hold ved det, du lærer, og brug det i hverdagen.

4.Skab en god landingsbane

… i dit hjem eller et andet sted, hvor du regelmæssigt nærer og tager hånd om dit sensitive behov for fordybelse og nærvær. Som et middel mod stress. På den måde sørger du for, at dit nervesystem regelmæssigt får lov til at komme i god balance, og du undgår kronisk overstimulering.

5.Brug evt. andre mennesker som “stop – signaler”, hvis du selv har svært ved at genkende grænsen for, hvad du kan magte

Brug tid på at udvikle tålmodighed og besindighed – på at lære at tøjle dine sensationssøgende/nyhedssøgende sider. Det kan give mere kraft og stabilitet til din personlighed.

6.Skab gode og sunde rutiner

… hvor din livsstil stabiliser dig og bygger dig op til at møde de meningsfulde udfordringer, som du i højere grad end mange andre sensitive mennesker har behov for at kaste dig ud i.

7.Vær realistisk

… omkring grænserne for, hvad du kan påtage dig i arbejdslivet og skab en karriere, som tager hensyn til begge sider af personligheden.

8.Forståelse for de sensitive sider af personligheden

I det lange løb vil du i  nære forhold til partner og venner have brug for, at der er rum til og forståelse for de sensitive sider af personligheden, som er forbundet med, at du indimellem har behov for at trække dig tilbage og nedsætte graden af stimulation.

9.Værdsæt begge sider af din personlighed

… og giv dem begge et fornuftigt spillerum. Planlæg f.eks. en rolig fridag umiddelbart efter en meget stimulerende og aktiv dag.

10.Anerkend og værdsæt begge sider af din modsætningsfyldte natur

Hvis de sensationssøgende/nyhedssøgende sider af personligheden er meget dominerende, kan det styrke dig, at  din sensitive side får mulighed for at træffe nogle flere af beslutningerne i dit liv. Mange lader den nyhedssøgende side træffe de fleste beslutninger, fordi det er den side, som er mest acceptabel og anerkendt i kulturen og de sociale omgivelser. For at bevare balancen i livet er det nødvendigt at anerkende og værdsætte begge sider af din modsætningsfyldte natur.

Få mere viden og anbefalinger via nyhedsbrevet, som udkommer en gang om måneden. Tilmeld nyhedsbrev her.

Hvor finder du mere gratis viden og flere gode råd?

1. Læs tidligere nyhedsbreve med viden og gode råd om venskaber, arbejdsliv, kærlighedsliv, beslutninger og mange andre temaer.

2. Se videoklip eller køb vores DVD med nyttig viden til hverdagen.

3. Læs artikler i presse og fagblade.

Vigtigt at skabe balance

Særligt sensitive mennesker, som også er sensationssøgende, trives med udfordringer og har derfor et ekstra stort behov for at skabe balance i graden af stimulation i hverdagen. De bliver ofte utilfredse, hvis de beskytter sig selv for meget. Omvendt bliver de udmattede, hvis de lever et liv med for meget stimulation. Men formår de at skabe en tilværelse med frihedsgrader, hvor de fleksibelt kan skrue op og ned for stimulationsniveauet, har de bedre chancer for at trives og føle sig i balance.

Kun en begyndelse

Selvtesten er kun en begyndelse til at forstå, hvad det vil sige at være sensationssøgende – et personlighedstræk, der minder meget om det nyhedssøgende træk. Sensationssøgende mennesker oplever ofte, at det giver mening for dem at blive klar over deres træk. En dybere viden giver selvindsigt og flere muligheder for at skabe et godt liv.

Hvis du er særligt sensitiv og sensationssøgende, kan du have gavn af at læse nyhedsbrevet Søger du en bremse? (28. oktober 2014), som giver eksempler på gode råd til hverdagen.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive mennesker redskaber og gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER