Nyhedssøgende Særligt Sensitive. Vigtige Strategier og Gode Råd. Også for Ekstroverte Sensitive

Forstå modsætningerne i din natur – og få dem til at spille optimalt sammen

Længes du både efter ro og udfordringer? Har du både en stærk speeder og en stærk bremse i din personlighed? Så kan det skyldes, at du både bærer genmarkører for sensitive og nyhedssøgende træk.

Psykologisk betyder det, at du hurtigt keder dig, hvis der sker for lidt, men at du også hurtigt bliver overvældet, hvis der sker for meget – og du har større risiko end de fleste andre for at udvikle stress.

Læs artiklen, få gode råd og lær mere om, hvordan du undgår de største fejl og får modsætningerne til at spille godt sammen.

De nyhedssøgende træk versus de sensitive træk

De nyhedssøgende træk i din personlighed tilskynder dig til:

  • at mærke indre drive til at søge nye oplevelser og udfordringer.
  • at have behov for afveksling og brud på rutiner.
  • at tage chancer og kaste dig ud i nye og uprøvede områder – også økonomisk
  • at foretrække lidt afslappet rod og laisez-faire frem for orden og planlægning
  • at følge dine impulser uden at overveje konsekvenser alt for nøje.

Den sensitive side af din personlig vil typisk have stik modsatte præferencer på disse 5 områder – og mange flere!

Vil du mere i dybden kan du teste dig selv for nyhedssøgende, særligt sensitive og andre personlighedstræk.

Forsøger du at leve meget ‘sensitiv-venligt’ vil den nyhedssøgende side af din personlighed’ ofte føle, at den går glip af noget liv, spænding og udfordring.

Når modsætninger mødes: Du kan GODT være særligt sensitiv – og samtidig score højt på ekstroverte og nyhedssøgende træk.

Mange mennesker forestiller sig automatisk, at det nyhedssøgende træk er en modsætning til at være sensitiv. Og ligeledes ekstroverte/udadvendte træk, der får dig til at trives med social stimulation.

Men sådan hænger det IKKE sammen. Det er snarere tale om forskellige skalaer, som man kan score højt, medium og lavt. Et sensitivt menneske kan med andre ord have en høj, medium eller lav grad af de nyhedssøgende og/eller udadvendte træk i sig.

En fod på speederen – en fod på bremsen

Med andre ord er det muligt både at være sensitiv og nyhedssøgende – og begge dele i høj grad. Oplevelsen kan beskrives som at køre gennem tilværelsen med en fod på speederen og en på bremsen – samtidig!
Dobbeltheden kan til tider gøre det svært for dig at bevare balancen i livet. Alligevel kan du lære at forstå modsætningerne og få dem til at spille godt sammen.

Sensitive, der også er nyhedssøgende, får ofte mulighed for at bruge deres sensitive talenter mere aktivt.

F.eks. kan man finde disse mennesker blandt studieværter, musikere, freelance journalister, omrejsende sælgere, selvstændige erhvervsdrivende, mennesker i omsorgsfag, kunstnere, forskere og undervisere.

Praktiske anbefalinger

… Styr uden om tre typiske fejl:

1. Vær ikke for hård ved dig selv, når du begår fejl

Den sensitive side af personligheden ønsker at ‘ramme rigtigt første gang’. Men god forberedelse strider mod den nyhedssøgende side af personligheden. Derfor vil du indimellem kaste dig ud i ting, som du ikke er forberedt på. Du må lære via erfaring i stedet for ved at betragte andre. Det kan give dig nogle smertefulde livserfaringer. Forsøg at tilgive dig selv: sæt fokus på, hvad du har lært, i stedet for at gruble over det, der gik galt.

2.Når du bliver stresset eller er i godt humør, er du tilbøjelig til at planlægge flere aktiviteter end du reelt set magter

Når du er glad, kan du i højere grad end andre lade dig ‘rive med’ af det – og i værste fald være en uforbederlig tidsoptimist, når du planlægger!

Vær fornuftig og lær at tøjle dine nyhedssøgende træk. Vælg hellere lidt men godt – i stedet for at vælge ‘for meget af det gode’. Husk, at når du tænker: jeg kan liiiige nå også at…. så skal du lade en rød lampe blinke. Sørg for at der er åndehuller i din kalender.

3.Undgå at lade den nyhedssøgende side dominere den sensitive

Skab en ligeværdig balance i stedet for. Det er et valg, der kræver selvkontrol, men du vil ikke fortryde det. Lader du den nyhedssøgende side styre dine valg i livet, skal du være meget opmærksom på dit helbred. Du vil være ekstra udsat for at blive stresset og udvikle stressrelaterede sygdomme.

Seks vigtige færdigheder, du kan lære at mestre

1. Værdsæt og nyd fordelene ved din sammensatte natur – i stedet for at kritisere dig selv

Du har den sensitive dybde. Samtidig er et aktivt drive også en kilde til stor entusiasme og en grad af initiativ, som kan gavne og komplettere din sensitivitet og bane vej for dig i en mere udadvendt verden. Lær at samle på oplevelser, der er meningsfulde for både din sensitive og nyhedssøgende side. Eksempler kan f.eks. være at rejse på et retreat et nyt sted, at læse en ny bog, at udtrykke dig kreativt, at engagere dig i et humanitært event osv.

2.Skab en god landingsbane i dit hjem eller et andet sted, hvor du regelmæssigt nærer og tager hånd om dit sensitive behov for fordybelse og nærvær

Gør det som et middel mod stress – også selvom den nyhedssøgende side af dig ikke kan lide det! På den måde sørger du for, at dit nervesystem regelmæssigt får lov til at komme i god balance, og du undgår kronisk overstimulering. Som en fugl, der sidder i sin rede og flytter en gren fra ét sted til et andet sted, skal du regelmæssigt opleve at falde fuldstændig til ro, mens du pusler, nørkler og sysler med noget hyggeligt og beroligende.

3.Krop og sjæl skal kunne følge med i dit liv

Brug evt. andre mennesker som “stop – signaler”, hvis du selv har svært ved at genkende grænsen for, hvad du kan magte. I stedet for at blive irriteret når andre stiller spørgsmålstegn ved alle dine idéer, kan du se det som en gave, der hjælper dig til att tøjle din nyhedssøgende side. Det styrker din karakter, når du formår at tøjle dit drive og være besindig.

4.Kend dine grænser og hold dem.

Du holder af udfordringer og søger dem selv. Derfor risikerer du at påtage dig mere i arbejdslivet end du har godt af. Kend din indre grænse i arbejdslivet – og sæt den derefter over for chef og kolleger – men frem for alt over for dig selv.

5.Omgiv dig med mennesker, som genkender og forstår begge sider af din natur:

Du kan sagtens have det godt med andre, som ikke er sensitive, men primært nyhedssøgende – men i det lange løb vil du i dine nære forhold til partner og venner have brug for, at der er rum til og forståelse for din sensitive side. Ellers bliver du overstimuleret og ender med at være “den værste udgave” af dig selv.

6.Forsøg at lade din sensitive side få mulighed for at træffe nogle flere af beslutningerne i dit liv

Mange lader den nyhedssøgende side træffe de fleste beslutninger, fordi det er den side, som er mest acceptabel og anerkendt i kulturen og de sociale omgivelser. Skab en god ligevægt. Som hvis du havde to børn, som du som voksen skulle behandle retfærdigt uden at forfordele det ene.

7.Lær at tøjle din uro ved at ‘gå glip af noget’

Hver gang du vælger fra kan du indeni tænke: Jeg vælger den indre ro til, og det gør mig lykkelig. Fokuser på det gode du får, når du går glip af noget – i stedet for at fokusere på smerten ved det, du mister.

Alt i alt: Se hvad der sker, hvis du OGSÅ – men ikke udelukkende –  begynder at leve dit liv, sådan som den sensitive side af dig ønsker det. Du bliver bestemt ikke lykkelig ved at lukke dig inde i et fyrtårn. Men hvis din sensitive aldrig får lov at bestemme, ender du med at udvikle en desperat længsel efter at komme væk fra alle de aktiviteter, du har kastet dig ud i.

Var du tilfreds med denne artikel om nyhedssøgende særligt sensitive?
Så må du rigtig gerne tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende og nyttige artikler om voksne og børn hver måned.

Læs også artiklen om de gode strategier, du kan lære dit udadvendte og nyhedssøgende barn.

Anbefalede tilbud

Selvomsorg giver styrke

Opbyg evnen til selvomsorg, helbred fortidens sår og bevæg dig fra sårbarhed til styrke i hverdagens mange situationer.

I dette gruppeforløb lærer du en effektiv og kraftfuld metode til at finde indre ro, tryghed og psykisk balance – også selvom du har sår efter meget vanskelige episoder tidligere i livet. Læs mere her

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre styrke og overbevisning

Lær at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Værktøjerne virker også mod stress, angst og depression. Læs mere her

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores indviduelle samtaler eller 1-dagskurser for nyhedssøgende sensitive, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER